30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

ЗНО Кінематика

Додано: 13 травня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 85 разів
18 запитань
Запитання 1

Турист пройшов 3 км на захід, потім ще 4 км на північ. Яке переміщення

здійснив турист протягом усього маршруту?

варіанти відповідей

3 км

4 км

5 км

7 км

Запитання 2

Стержень рухається у вертикальній площині, спираючись одним кінцем

на підлогу, другим – на стіну. У момент часу, коли стержень розташований

під кутом 60о до підлоги, швидкість його нижнього кінця становить v. Яка в цей

момент швидкість верхнього кінця стержня?


варіанти відповідей

vcos 60о


vsin 60о

vtg 60о

vctg 60о

Запитання 3

Ескалатор в метро піднімається зі швидкістю 2,5 м/с. Чи може людина, яка знаходиться на ньому, перебувати в стані спокою в системі відліку, пов’язаній із Землею?


варіанти відповідей

може, якщо рухається по ескалатору вниз зі швидкістю 2,5 м/с відносно ескалатора

може, якщо рухається по ескалатору вгору зі швидкістю 2,5 м/с відносно ескалатора

може, якщо стоїть на ескалаторі


не може за будь-яких умов

Запитання 4

Відносно першої системи відліку метеорит рухається зі швидкістю 6 км/с, а відносно другої –т зі швидкістю 8 км/с. Визначте найменш можливу швидкість руху другої системи відліку відносно першої.

варіанти відповідей

2 км/с

6 км/с

8 км/с

14 км/с

Запитання 5

Лічильник в автобусі, що повернувся після рейсу в гараж, показав збілбшення пробігу на 150 км. Чому дорівнює пройдений шлях та модуль переміщення автобуса?

варіанти відповідей

0 км, 150 км

150 км,150 км

75 км,0 км

150 км, 0км

Запитання 6

Визначити , яка з формул залежності координати х від часу t  описує прямолінійний рівноприскорений рух уздовж осі Ох з початковою швидкістю 6 м/с та прискоренням 1 м/с2..

варіанти відповідей

x= 6+6t - 0,5t²

х= 6+6t+ 0,5t²

x= 6+t+3t²

x=1+6t+1t²

Запитання 7

Під час рівномірного руху по колу його прискорення

варіанти відповідей

Дорівнює нулю

Постійне за модулем і напрямком

Постійне за модулем і змінюється за напрямком

Змінюється і за модулем і за напрямком

Запитання 8

Паралельними дорогами в одному напрямку рухаються поїзд довжиною 100 м та маленький легковий автомобіль. Швидкість поїзда дорівнює 54 км/год, швидкість автомобіля – 72 км/год. Визначте, скільки часу знадобиться автомобілю, щоб випередити поїзд (проїхати від останнього до першого вагона) . Відповідь запишіть у секундах. 

варіанти відповідей

10

20

15

30

Запитання 9

Два тіла, які мають різну масу , кинули з вежі горизонтально з однакової висоти. Швидкість першого тіла удвічі більша за швидкість другого. Яке з тіл упаде рершим?ю Опір не враховувати

варіанти відповідей

тіло, яке має більшу масу

тіло, яке має більшу швидкість

тіло, яке має меншу швидкість

два тіла впадуть одночасно

Запитання 10

кут між векторами лінійної швидкості та прискоренням при рівномірному русі по колу становить...

варіанти відповідей

90⁰

45⁰

30⁰

0⁰

Запитання 11

Який шлях пролетить камінець, що вільно падає за восьму секунду падіння?

варіанти відповідей

320

75

160

понад 320

Запитання 12

У довгій вертикально встановленій трубці, з якої відкачали повітря, на однаковій висоті знаходяться дробинка, корок і пташине перо.Яке з цих тіл першим досягне дна трубки, вільно падаючи з однакової висоти?

варіанти відповідей

Дробинка

Корок

Пташине перо

Усі три тіла одночасно

Запитання 13

Тіло підкинули вертикально вгору зі швидкістю 10 м/с. Визначити середню шляхову та середню швидкість переміщення польоту тіла.

варіанти відповідей

5м/с; 10м/с



10м/с; 5м/с

5 м/с; 0

0; 5м/с

Запитання 14

 Рівняння руху матеріальної точки задані рівняннями: х=2+3t, y=1+4t, в яких координати та час задані в системі СІ. З якою швидкістю рухається точка?

варіанти відповідей

5√2 м/с

5м/с

4м/с

3м/с

Запитання 15

 Матеріальна точка рухається вздовж осі ОХ, залежність координати від часу задається рівнянням: x=6-4t+t2. Визначити пройдений за 5с тілом шлях.

варіанти відповідей

10

11

12

13

Запитання 16

 Автомобіль рівномірно рухається по опуклому мосту зі швидкістю 72км/год радіусом 500м. Чому рівне прискорення руху автомобіля?

варіанти відповідей

0

0,8 м/с2

0,14 м/с²

10,4м/с²

Запитання 17

Тіло кинули вертикально вгору. Чи змінюється прискорення руху тіла? Якщо змінюється, то як?

варіанти відповідей

Так, у верхній точці траєкторії прискорення дорівнює нулю

Так, прискорення максимальне на початку руху тіла

Так, у верхній точці траєкторії напрям прискорення змінюється на протилежний

Ні, прискорення не змінюється протягом усього часу руху

Запитання 18

Під час ремонту шматки штукатурки падають з третього поверху. Визначте, з якого поверху шматки штукатурки падають удвічі довше. Висота, з якої падають шматки, визначається кількістю нижніх поверхів, під тим, з якого вони впали. Опором повітря знехтуйте.

варіанти відповідей

З четвертого


з шостого

З дев’ятого

З дванадцятого

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест