ЗНО. Комахи. Молюски.

Додано: 14 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 48 разів
30 запитань
Запитання 1

На відміну від інших груп членистоногих, у комах тіло поділено на відділи:

варіанти відповідей

1. Голова, груди та черевце.

2. Головогруди та черевце.

3. Голова та груди.

4. Голова та черевце.

Запитання 2

Крила комах утворені хітинізованою кутикулою, що є складками покривів тіла. Вони є пристосуванням для польоту. В якій групі названо пари організмів для яких крила є аналогічними та гомологічними органами відповідно:

варіанти відповідей

1. Махаон та сарана; горобець та голуб.

2. Блоха та зелений коник; синиця та білка-летяга.

3. Зелений коник та кажан; пінгвін та сова.

4. Тарган та сова; метелик бражник та качка.

Запитання 3

Розгляньте зображення та встановіть якими цифрами на ньому позначені органи нюху, голова, крила, які є несучими поверхнями при польоті та сегменти черевця відповідно:

варіанти відповідей

1. 2, 4, 5, 7.

2. 4, 1, 7, 3.

3. 1, 4, 6, 7.

4. 1, 4, 5, 3.

Запитання 4

Розгляньте фотографію та встановіть чиє потомство тут зображено і якої стадії у розвитку цього організму тут нема:

варіанти відповідей

1. Метелик бражник, личинки та лялечки.

2. Метелик лимонниця, яйце та личинка.

3. Муха кімнатна, лялечка та імаго.

4. Метелик білан капустяний, лялечка та імаго.

Запитання 5

Ротовий апарат комах:

варіанти відповідей

1. Має однакову будову у всіх видів.

2. Має значення тільки для личинок, бо дорослі форми не живляться.

3. Має різну форму, залежно від характеру їжі.

4. Складається тільки із щелеп.

Запитання 6

Органами виділення у комах є:

варіанти відповідей

1. Протонефридії.

2. Нирки.

3. Метанефридії.

4. Мальпігієві судини та жирове тіло.

Запитання 7

Органами дихання у жука-плавунця, який живе у воді, на відміну від павуків, є:

варіанти відповідей

1. Трахейні трубочки.

2. Трахейні трубочки та легеневі мішки.

3. Легені.

4. Зябра.

Запитання 8

Кров комах безбарвна, бо вона:

варіанти відповідей

1. Не змішується із кров'ю жертви у кровосисних комах.

2. Не переносить кисень.

3. Виливається у порожнини тіла.

4. Не переносить по тілу поживні речовини.

Запитання 9

Кровоносна система комах, так само як і в павуків:

варіанти відповідей

1. Незамкнена.

2. Має трубчасте серце, що розташоване на спинному боці черевця.

3. Складається із серця та кровоносних судин.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 10

Встановіть відповідність між видами комах та особливостями будови і функціонування їх крил. 1 - комар, 2 - травневий хрущ, 3 - таргани, 4 - воші; а - мають добре розвинені дві пари перетинчастих крил і можуть під час польоту зависати на одному місці, б - у них крила редуковані (недорозвинені), в - перша пара крил тверда, а друга перетинчаста, г - крила використовуються для пом'якшення приземлення при стрибках із висоти, д - має тільки одну пару крил, а друга перетворилася на органи рівноваги:

варіанти відповідей

1. 1 -а, 2 - д, 3 - б, 4 - г.

2. 1 - д, 2 - в, 3 - г, 4 - б.

3. 1 - б, 2 - д, 3 - а, 4 - г.

4. 1 - б, 2 - г, 3 - в, 4 - д.

Запитання 11

Серед комах є багато видів ектопаразитів людини та тварин. До цієї групи НЕ належать:

варіанти відповідей

1. Воші.

2. Блохи.

3. Твердокрилі.

4. Клопи.

Запитання 12

На фотографіях зображені комахи, які завдають шкоди іншим комахам. Чи мають такі комахи якесь значення для людини:

варіанти відповідей

1. Ні, людин їх не використовує у своїй господарській діяльності.

2. Так, вони завдають шкоди сільському господарству.

3. Так, людина використовує їх як метод біологічної боротьби із шкідниками сільського господарства.

4. Ні, бо це рідкісні види і тому їх не мож використати.

Запитання 13

У якій групі перераховані види, що розвиваються із неповним метаморфозом:

варіанти відповідей

1. Шовковичний шовкопряд, лісова мурашка.

2. Медоносна бджола, жук сонечко.

3. Таргани, терміти.

4. Сарана, воші.

Запитання 14

У цих комах личинка та доросла форма мають відповідно гризучий та смоктальний тип ротового апарату. Це характерно для:

варіанти відповідей

1. Бджіл.

2. Метеликів.

3. Сарани.

4. Колорадського жука.

Запитання 15

Багато комах завдають шкоди сільському та лісовому господарству, знищуючи рослини. В якій групу названі комахи, що є шкідниками дорослі особини та личинки відповідно:

варіанти відповідей

1. Сарана, короїд.

2. Білан капустяний, паперова оса.

3. Зелений коник, колорадський жук.

4. Блоха, тарган рудий.

Запитання 16

У молюсків, на відміну від інших тварин, є така структура, як:

варіанти відповідей

1. Нога.

2. Мантія та мантійна порожнина.

3. Голова.

4. Органи зору.

Запитання 17

Вторинна порожнина тіла у молюсків представлена:

варіанти відповідей

1. Рідиною порожнини тіла.

2. Порожниною кишечника.

3. Порожниною навколо серця та статевих залоз.

4. Ротовою порожниною.

Запитання 18

Кровоносна система молюсків, на відміну від такої у кільчастих червів, має:

варіанти відповідей

1. Судини.

2. Два кола кровообігу.

3. Змішану кров, яка рухається по замкненому колу кровообігу.

4. Серце, яке складається із кількох камер.

Запитання 19

Встановіть відповідність між групами молюсків та особливостями їх органів чуття. 1 - черевоногі, 2 - двостулкові, 3 - головоногі; а - не мають органів зору, на тілі, а особливо на нозі є органи дотику, б - добре розвинені очі, які мають досконалу будову, в - нема органів зору та дотику, добре розвинені органи хімічного чуття, г - є пара щупалець в основі якої розташовані очі:

варіанти відповідей

1. 1 - г, 2 - а, 3 - б.

2. 1 - б, 2 - а, 3 - в.

3. 1 - б, 2 - в, 3 - г.

4. 1 - б, 2 - а, 3 - в.

Запитання 20

Розташуйте у відповідному порядку органи травлення ставковика, починаючи від анального отвору. а - стравохід, б - рот, в - анальний отвір, г - середня кишка, д - глотка, е - шлунок, є - задня кишка:

варіанти відповідей

1. б, д, а, є, е, в, г.

2. в, є, г, е, а, д, б.

3. д, г, є, а, е, б, в.

4. а, д, г, в, є, е, б.

Запитання 21

Якого органу позбулися двостулкові молюски у зв'язку із тим, що їх тіло добре захищене черепашкою:

варіанти відповідей

1. Ноги.

2. Тулуба.

3. Органів дихання.

4. Голови.

Запитання 22

У серці молюсків завжди перебуває тільки артеріальна кров. Це пояснюється тим, що:

варіанти відповідей

1. У них не утворюється венозна кров.

2. У них кров до серця надходить від органів дихання.

3. У них не відбувається аеробне окиснення із утворенням вуглекислого газу.

4. У них замкнена кровоносна система.

Запитання 23

Беззубка свою здобич:

варіанти відповідей

1. Відфільтровує із води.

2. Знімає із рослин при допомозі язика.

3. Активно переслідує.

4. Ловить за допомогою ноги.

Запитання 24

Органами дихання у двостулкових молюсків є:

варіанти відповідей

1. Легені.

2. Зябра.

3. Поверхня тіла.

4. Вони не мають органів дихання.

Запитання 25

Встановіть відповідність між видами молюсків та їх значенням у природі та житті людини. 1 - кальмар, 2 - бітінія, 3 - перлова скойка, 4 - беззубка; а - є проміжним господарем стьожака широкого, б - використовуються в їжу, в - завдає шкоди рибному господарству, бо личинка паразитує під шкірою риб, г - використовується у ювелірній промисловості, д - є проміжним господарем котячого сисуна:

варіанти відповідей

1. 1 - а, 2 - д, 3 - в, 4 - б.

2. 1 - в, 2 - б, 3 - а, 4 - г.

3. 1 - б, 2 - д, 3 - г, 4 - в.

4. 1 - б, 2 - а, 3 - в, 4 - б.

Запитання 26

Тіло більшості молюсків покрите ..., яка складається із рогоподібної речовини та ... і ... шарів. Проте, у ... вона в більшості частково або повністю редукована. Це зумовлено тим, що вони можуть ... . Вставте в текст пропущені слова:

варіанти відповідей

1. Черепашкою, головоногих, активно рухатися, вапняку, перламутру.

2. Черепашкою, вапняку, перламутру, головоногих, активно рухатися.

3. Черепашкою, вапняку, перламутру, черевоногих, впадати в сплячку.

4. Черепашкою, перламутру, вапняку, головоногих, виділяти отруйні речовини.

Запитання 27

Нервова система у молюсків:

варіанти відповідей

1. Дифузна.

2. Розкидано-вузлового типу.

3. Замкнена.

4. Трубчаста.

Запитання 28

Розгляньте малюнок та встановіть черепашки яких молюсків тут зображені:

варіанти відповідей

1. Тільки черевоногих.

2. Тільки двостулкових.

3. Тільки головоногих.

4. Черевоногих та двостулкових.

Запитання 29

Двостулкові молюски не мають голови. Яким чином їжа надходить до їх тіла:

варіанти відповідей

1. Через покриви тіла.

2. Через ввідний сифон разом із водою.

3. Через мікроскопічні отвори на поверхні черепашки.

4. Нема вірної відповіді.

Запитання 30

Які типи рухів притаманні цим групам молюсків відповідно - головоногі, двостулкові, черевоногі:

варіанти відповідей

1. Ковзання за допомогою ноги, відштовхування за допомогою ноги, реактивний.

2. Відштовхування за допомогою ноги, ковзання за допомогою ноги, реактивний.

3. Реактивний, відштовхування за допомогою ноги, ковзання за допомогою ноги.

4. Реактивний, ковзання за допомогою ноги, відштовхування за допомогою ноги.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест