18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ЗНО. Одноклітинні гетеротрофи. Губки.

Додано: 19 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 36 разів
30 запитань
Запитання 1

Одноклітинні гетеротрофні організми за своїм походженням:

варіанти відповідей

1. Монофілетична група.

2. Поліфілетична група.

3. Мають спільних предків із прокаріотами.

4. Мають спільне походження, але відрізняються за способом пересування.

Запитання 2

Клітини у одноклітинних організмів за будовою:

варіанти відповідей

1. Нічим не відрізняються від клітин справжніх багатоклітинних тварин.

2. Мають простішу будову, саме тому їх і відносили раніше до Найпростіших.

3. Мають складнішу будову, бо змушені забезпечувати існування однієї клітини як цілого самостійного організму.

4. Мають пристосування до автотрофного способу живлення.

Запитання 3

Поверхневий апарат еукаріотичних гетеротрофних організмів може мати у своєму складі пелікулу. Але є організми, які не мають цієї структури. З чим це пов'язано:

варіанти відповідей

1. Із спрощенням їх будови.

2. Із пристосуванням до життя у ґрунті.

3. Із пристосуванням до життя у воді.

4. Із пристосуванням до утворення псевдоподій.

Запитання 4

У форамініфер, на відміну від радіолярій, скелет утворений із ... і розташовується ... . Встановіть групу, де пропущені слова розташовані у відповідному порядку:

варіанти відповідей

1. Сполук силіцію чи органічних речовин, на поверхні клітини.

2. Сполук кальцію та стронцію, на поверхні клітини.

3. Сполук кальцію та стронцію, у цитоплазмі клітини.

4. Сполук силіцію чи органічних речовин, у цитоплазмі клітини.

Запитання 5

Для одноклітинних гетеротрофів притаманний тип отримання поживних речовин:

варіанти відповідей

1. Шляхом фотосинтезу.

2. Шляхом позаклітинного травлення.

3. Шляхом фагоцитозу.

4. Шляхом хемосинтезу.

Запитання 6

Відомі досліди, які демонструють реакції одноклітинних на подразнення середовища. Прикладом може бути дослід із інфузорією туфелькою. Він зображений на малюнку. Що заставляє інфузорій перепливати із однієї краплини води в іншу:

варіанти відповідей

1. Більша кількість світла.

2. Наявність невикористаних поживних речовин.

3. Кристалики солі, які помістили в краплину із інфузоріями.

4. Дія магнітних полів Землі.

Запитання 7

Для одноклітинних гетеротрофів притаманне розмноження:

варіанти відповідей

1. Поділом навпіл.

2. Шляхом множинного поділу.

3. Статевим шляхом.

4. Всіма зазначеними тут способами.

Запитання 8

Для амеби характерне внутрішньоклітинне травлення. Яка органела в її клітині забезпечує перетравлення поживних речовин, а яка - виведення продуктів життєдіяльності відповідно:

варіанти відповідей

1. Скоротлива вакуоля та травна вакуоля.

2. Альвеола та цитоплазма.

3. Травна вакуоля та скоротлива вакуоля.

4. Псевдоподії та ендоплазма.

Запитання 9

Якими цифрами на малюнку позначені органели, що є не тільки у інфузорій, але й у інших прісноводних одноклітинних гетеротрофів:

варіанти відповідей

1. 2 та 5.

2. 2 та 6.

3. 3 та 4.

4. 1 та 4.

Запитання 10

Серед одноклітинних гетеротрофів є паразитичні форми. Який із відомих вам одноклітинних паразитів потрапляє в організм людини без участі інших видів організмів-переносників:

варіанти відповідей

1. Малярійний паразит.

2. Трипаносома.

3. Амеба дизентерійна.

4. Лейшманії.

Запитання 11

Різні види паразитичних одноклітинних викликають у людини ураження різних органів та систем. Встановіть відповідність між видами паразитичних організмів та система організму, які вони вражають. 1 - амеба дизентерійна; 2 - трипаносома; 3 - малярійний паразит, 4 - лейшманії. а - клітини печінки та еритроцити крові; б - стінки кишечника; в - оболонки нервових волокон; г - запалення лімфатичних вузлів, д - клітини шкіри:

варіанти відповідей

1. 1 - а, 2 - в, 3 - д, 4 - б.

2. 1 - г, 2 - б, 3 - д, 4 - а.

3. 1 - б, 2 - г, 3 - а, 4 - д.

4. 1 - д, 2 - а, 3 - г, 4 - в.

Запитання 12

Встановіть правильну послідовність етапів розвитку малярійного плазмодія від моменту укусу людини самкою малярійного комара, яка заражена паразитом:

варіанти відповідей

1. Зигота, прееретроцитарні шизонти, мерозоїти, спорозоїти, гамети, гаметоцити.

2. Гаметоцити, гамети, зигота, мерозоїти, прееретроцитарні шизонти, спорозоїти.

3. Прееретроцитарні шизонти, мерозоїти, зигота, спорозоїти, гаметоцити, гамети.

4. Спорозоїти, прееретроцитарні шизонти, мерозоїти, гаметоцити, гамети, зигота.

Запитання 13

У циклах розвитку багатьох паразитів розрізняють головного та проміжного господаря. Для малярійного плазмодія головним господарем виступає:

варіанти відповідей

1. Людина.

2. Малярійний комар.

3. Антилопи.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 14

Чи справедливо раніше люди вважали, що причиною малярії є погане повітря боліт, адже саме на заболочених територіях найчастіше люди хворіють на малярію:

варіанти відповідей

1. Так, бо збудник малярії живе у болоті і звідти попадає в організм людини.

2. Ні, бо збудник малярії живе у тілі антилоп, а вони пасуться подалі від болі.

3. Частково вони мали рацію, але причиною є не повітря, а власне саме болото у якому розвиваються личинки малярійного комара.

4. Ні, це випадкове явище, яке не має під собою жодного аргументованого і науково доведеного факту.

Запитання 15

Які морські одноклітинні організми постачають людство будівельними матеріалами, а які напівдорогоцінними каменями, що використовуються у ювелірній промисловості відповідно:

варіанти відповідей

1. Радіолярії та лейшманії.

2. Форамініфери та радіолярії.

3. Форамініфери та трипаносоми.

4. Радіолярії та форамініфери.

Запитання 16

Ознаками, за якими вчені виділили групу справжніх тварин, є:

варіанти відповідей

1. Гетеротрофний тип живлення.

2. Розташування джгутика на передньому кінці клітини.

3. Наявність у клітині поверх мембрани глікокаліксу.

4. Наявність мітохондрій із пластинчастими кристами та заднього джгутика.

Запитання 17

Яка із цих груп ознак НЕ притаманна справжнім тваринам:

варіанти відповідей

1. Здатність до фотосинтезу та наявність клітинної стінки.

2. Наявність глікокаліксу та пластинчастих крист у мітохондріях.

3. Відсутність клітинної стінки та запасання глікогену.

4. Обмежений ріст та наявність зародкових листків.

Запитання 18

До багатоклітинних тварин відносять дві групи організмів. Вони різняться за певними ознаками. Зокрема, для первинних багатоклітинних характерно:

варіанти відповідей

1. Радіальна симетрія тіла.

2. Наявність зародкових листків.

3. Поділ клітин на тканини.

4. Наявність диференційованих клітин, які за будовою подібні до одноклітинних гетеротрофів.

Запитання 19

Поширенню губок у водоймах перешкоджає:

варіанти відповідей

1. Наявність мулу на дні.

2. Яскраве світло.

3. Велика кількість водоростей.

4. Риби, які активно плавають у товщі води та поблизу дна.

Запитання 20

Губки ведуть прикріплений спосіб життя. Яким чином вони добувають собі їжу:

варіанти відповідей

1. Мають щупальці, якими вони ловлять свою здобич навколо себе.

2. Мають можливість повільно ковзати по дну і таким чином збільшувати площу свого живлення.

3. У них фільтраційний тип живлення.

4. Вони здатні до фотосинтезу.

Запитання 21

Відомий приклад із життя губки бодяги. Якщо її тіло розтерти до порошкоподібного стану, а потім висипати у акваріум із водою, то за кілька годин там може з'явитися одна, а інколи і кілька губок. На якій властивості губки побудована така її здатність:

варіанти відповідей

1. Адаптація.

2. Регенерація.

3. Деструкція.

4. Спеціалізація.

Запитання 22

Розгляньте малюнок та встановіть якими цифрами на ньому показані пори, комірцеві клітини та опорні структури відповідно:

варіанти відповідей

1. 1, 3, 5.

2. 2, 5, 4.

3. 2, 4, 1.

4. 4, 5, 2.

Запитання 23

У тілі губок розрізняють кілька видів диференційованих клітин. Зокрема ..., які розносять по тілу поживні речовини, ... які дають початок всім іншим клітинам тіла та ..., які забезпечують рух води через тіло губки. Прочитайте текст та встановіть групу слів, які розташовані у відповідному порядку:

варіанти відповідей

1. Пінакоцити, хоаноцити, коленцити.

2. Хоаноцити, археоцити, коленоцити.

3. Амебоцити, пінакоцити, археоцити.

4. Амебоцити, археоцити, хоаноцити.

Запитання 24

У губок є два шари клітин, які скріплені між собою шаром мезоглеї. У мезоглеї "живуть" амебоцити, які здатні хаотично пересуватися по мезоглеї. Які ще клітини населяють цей шар тіла губок:

варіанти відповідей

1. Хоаноцити та пінакоцити.

2. Археоцити та коленцити.

3. Хоаноцити та археоцити.

4. Коленцити та пінакоцити.

Запитання 25

У губок травлення:

варіанти відповідей

1. Порожнинне.

2. Пристінкове.

3. Внутрішньоклітинне.

4. Позаорганізмове.

Запитання 26

Які із цих процесів у тілі губки здійснює кожна клітина самостійно:

варіанти відповідей

1. Дихання та виділення.

2. Захоплення поживних речовин та формування опори тіла.

3. Утворення нових клітин тіла та статеве розмноження губок.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 27

Відомо, що губки не здатні до пересування. Яким же чином вони поширюються у середовищі:

варіанти відповідей

1. Вони час від часу відриваються від субстрату та переносяться течіями води.

2. При статевому розмноженні у них формується рухлива личинкова стадія, яка і сприяє поширенню губок.

3. Вони можуть із свого тіла викидати групи клітин, які переносяться течіями, а потім прикріплюються до дна і з них формується молода губка.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 28

Прісноводна губка бодяга належить до групи:

варіанти відповідей

1. Звичайних губок.

2. Вапнякових губок.

3. Скляних губок.

4. Хижих губок.

Запитання 29

Яку основну роль відіграють губки у природних екосистемах:

варіанти відповідей

1. Вони є цінним кормом для більшості морських риб.

2. Вони знищують багато паразитичних червів, які завдають шкоди цінним промисловим рибам.

3. Вони є природними фільтраторами води.

4. Вони створюють умови, сприятливі для здійснення фотосинтезу рослинами.

Запитання 30

Людина використовує скелетні утворення губки бодяги та туалетної губки. З цього можна зробити висновок, що вони мають однаковий склад та властивості:

варіанти відповідей

1. Так, і тому їх використовують у повсякденному житті.

2. Ні, бо вони живуть у прісних водоймах (бодяга) і в морях (туалетна губка).

3. Так, бо в обох цих губок є роговий скелет, який стає м'яким після спеціальної обробки.

4. Ні, вони мають різний склад скелету і тому використовуються у медицині (бодяга) та в побуті (туалетна губка).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест