ЗНО. Селекція організмів. Біотехнологія.

Додано: 1 червня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 153 рази
30 запитань
Запитання 1

Сучасна селекція працює над таким завданням:

варіанти відповідей

1. Покращення існуючих сортів та порід.

2. Створення нових сортів та порід.

3. Введення в культуру нових видів рослин та одомашнення нових видів тварин.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 2

В процесі селекції, яку проводить людина, на відміну від природного добору, відбувається створення організмів, які:

варіанти відповідей

1. Краще пристосовані до умов життя в середовищі.

2. Мають певні переваги і задовільняють потреби організму.

3. Стійкіші до захворювань і задовільняють потреби людини.

4. Можуть самостійно, без допомоги людини, виживати в середовищі.

Запитання 3

Одним із методів селекції є добір. Якщо селекціонер проводить відбір кількох десятків особин певної рослини, залишає їх для розмноження та серед їх нащадків знову відбирає кілька десятків організмів, які мають бажані ознаки, то такий добір називається:

варіанти відповідей

1. Природний.

2. Масовий.

3. Індивідуальний.

4. Добір за генотипом.

Запитання 4

У практиці сільського господарства відомі такі тварини як мули та ішаки. Їх отримують шляхом гібридизації. Про який вид гібридизації тут ідеться:

варіанти відповідей

1. Внутрішньовидова.

2. Споріднена.

3. Неспоріднена.

4. Міжвидова.

Запитання 5

Кури бройлери є гібридами несучих та мясних порід курей. Про який вид гібридизації тут іде мова:

варіанти відповідей

1. Міжвидова.

2. Споріднена.

3. Неспоріднена.

4. Інбридинг.

Запитання 6

В селекції інколи використовують рентгенівське проміння для впливу на насіння певних видів рослин. оброблене таким способом насіння висівають, а потім проводять добір за певними параметрами. Про який метод селекції тут іде мова:

варіанти відповідей

1. Індукований мутагенез.

2. Індивідуальний добір.

3. Гібридизацію.

4. Поліплоїдизацію.

Запитання 7

Розгляньте малюнок та вкажіть який метод селекції на ньому проілюстрований та який набір хромосом має рослина, яка отримана цим методом:

варіанти відповідей

1. Поліплоїдизація, 2n.

2. Поліплоїдизація, 4n.

3. Гібридизація, 2n.

4. Гібридизація, 4n.

Запитання 8

Одна із проблем вирощування свиней у степовій зоні України - їх низька продуктивність в умовах жаркого і сухого клімату. Але зусиллями українських селекціонерів було виведено породу біла українська степова свиня, яка здатна давати якісну продукцію в таких умовах. Як називається напрям селекції, який тут представлений:

варіанти відповідей

1. Адаптивна селекція.

2. Маркерна селекція.

3. Геномна селекція.

4. Міжвидова гібридизація.

Запитання 9

На упаковках із сучасними пральними порошками інколи можна побачити написи, що вони містять певні ферменті системи, які дають можливість покращити якість прання. Як організми, на вашу думку, є джерелом таких ферментів (ензимів):

варіанти відповідей

1. Рослини.

2. Тварини.

3. Гриби.

4. Мікроорганізми.

Запитання 10

Розгляньте фотографії томатів та встановіть, що тут зображено:

варіанти відповідей

1. Різні види томатів.

2. Різні сорти томатів.

3. Різні породи томатів.

4. Різні штами томатів.

Запитання 11

Яка із цих груп організмів за генотипом буде найбільше однорідною:

варіанти відповідей

1. Сорт твердої пшениці.

2. Порода мисливських собак.

3. Гриби печериці (шампіньйони), які людина вирощує в своєму домашньому господарстві.

4. Штам бактерій, який використовується для виготовлення певного виду йогурту.

Запитання 12

У селекції рослин інколи використовують чисті лінії. Яким шляхом їх отримують:

варіанти відповідей

1. При спорідненій гібридизації.

2. При неспорідненій гібридизації.

3. При віддаленій гібридизації.

4. При гетерозисі.

Запитання 13

При створенні молочних нових порід великої рогатої худоби (ВРХ) важливу роль має така ознака, як кількість молока, яку можна отримати від однієї корови. Як визначити цю ознаку у самця, якого беруть для схрещування:

варіанти відповідей

1. За допомогою методу генетичних маркерів.

2. За допомогою методу геномного маркування.

3. За допомогою методу випробування плідників за потомством.

4. За допомогою методу гібридизації.

Запитання 14

В приватному господарстві господар при схрещуванні осла та коня отримав ішака. Таких ішаків у нього в господарстві було кілька. Але вони не давали потомство. Чому:

варіанти відповідей

1. Господар проводив невірно процес схрещування.

2. Господар не сприяв процесам схрещування між собою ішаків.

3. Для отримання потомства від таких гібридів потрібно застосовувати методи спорідненої гібридизації.

4. У генотипах цих тварин є хромосоми, які належать двом різним видам і між ними не відбувається явище кон'югації при мейозі, тому не утворюються гамети.

Запитання 15

Господиня придбала у магазині пакетик насіння огірків. На ньому було написано назву сорту та F1. урожай огірків був дуже гарний і вона вирішила зібрати із них насіння. Зібране насіння вона висіяла наступного року, але високого урожаю вона не отримала, хоч доглядала за ними так само ретельно, як і в перший рік. Що стало причиною цього:

варіанти відповідей

1. На другий рік не проявляється гетерозис.

2. Відбулося перехресне запилення із огірками іншого сорту.

3. Огірки не кожного року дають хороший урожай, очевидно умови їх вирощування були менш сприятливими.

4. Господиня напевно зібрала насіння із плодів, що не повністю визріли.

Запитання 16

Що спільного між кукурудзою, квасолею та гарбузом:

варіанти відповідей

1. Вони походять із Абіссінського центру.

2. Вони походять із Центральноамериканського центру.

3. Вони походять із південноамериканського центру.

4. Вони походять із Середземноморського центру.

Запитання 17

Одним із напрямків досліджень є генна інженерія. Який із продуктів отримують завдяки досягненням у цій сфері:

варіанти відповідей

1. Лимонну кислоту за допомогою бактерії кишкової палички.

2. Етиловий спирт за допомогою дріжджів.

3. Вино із соку винограду.

4. Молочнокислий сир із молока.

Запитання 18

Розгляньте зображену схему та визначте метод, який використовується в наведеному прикладі:

варіанти відповідей

1. Клонування.

2. Клітинна інженерія.

3. Генна інженерія.

4. Соматична гібридизація.

Запитання 19

Розгляньте малюнок. За допомогою методу, що зображений тут схематично, вчені досліджують процеси поділу чи переродження клітин. Ця технологія відкриває перспективи у дослідженні причин розвитку та лікуванні онкологічних захворювань. Як називається такий метод у біотехнології:

варіанти відповідей

1. Метод клонування організмів.

2. Метод культивування клітин.

3. Метод культури тканин.

4. Метод гібридизації соматичних клітин.

Запитання 20

Важливу роль у медицині відіграє можливість адресної доставки ліків. Якби була така можливість, то можна б було зменшити дозу препарату і доставляти його тільки до певних клітин, наприклад уражених певною патологією. Це б зменшило негативний вплив на інші, здорові клітини і відповідно побічну дію ліків на організм. Яка технологія сьогодні має перспективи у вирішенні проблеми адресної доставки ліків:

варіанти відповідей

1. Гістотехнологія.

2. Нанотехнологія.

3. Ембріотехнологія.

4. Цитотехнологія.

Запитання 21

Одним із напрямів діяльності сучасної біотехнології є біотехнологія захисту екосистем. В чому може проявлятися вплив розробок у цій галузі у справі збереження природних екосистем:

варіанти відповідей

1. У роботі по збільшенню видового різноманіття.

2. У роботі по створенню генетично модифікованих організмів, які в перспективі замінять вимерлі види.

3. У роботі по розробці технологій відновлення родючості та якості ґрунтів.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 22

За допомогою технології генної інженерії в молекулу ДНК певного одноклітинного організму було вмонтовано ген, який надає цьому організмові властивості синтезувати речовину, яку він потім може виділяти в середовище. Таку ДНК помістили в клітину і вона почала працювати. Але виявилося, що ця зміни порушила процес розмноження цього організму. Яка технологія допоможе вченим вирішити проблему і отримувати багато таких одноклітинних організмів із новими властивостями:

варіанти відповідей

1. Технологія клітинної інженерії.

2. Технологія ПЛР.

3. Нанотехнологія.

4. Ембріотехнологія.

Запитання 23

У технологія генної інженерії використовують ряд ферментів для того, щоб здійснювати певні перебудови генетичного матеріалу. Встановіть відповідь, в якій вірно вказано які групи ферментів здійснюють відповідні реакції. Ферменти: 1 - рестриктази, 2 - лігази, 3 - ревертази. Реакції: а - розділення ДНК на два окремі ланцюги, б - синтез ДНК на мРНК, в - поєднання фрагментів молекули в один ланцюг, г - розрізання фрагментів молекули у певних місцях.

варіанти відповідей

1. 1 - б, 2 - а, 3 - в.

2. 1 - а, 2 - в, 3 - г.

3. 1- в, 2 - г, 3 - а.

4. 1 - г, 2 - в, 3 - б.

Запитання 24

Онкологічні захворювання часто є наслідком того, що патологічні клітини мають властивість маскуватися так, що імунні клітини їх не виявляють, а тому не знищують. Одним із сучасних методів лікування пухлин є синтез моноклональних антитіл, які чітко "знають" які саме клітини є патологічними і здатні виявити та знищити їх в організмі. Яка технологія дає можливість отримувати моноклональні антитіла:

варіанти відповідей

1. Генна інженерія.

2. Метод отримання гібридом пухлинної клітини та лімфоцита (соматична гібридизація).

3. Метод клонування.

4. Метод культури тканин.

Запитання 25

Метод клонування полягає в тому, що вдається отримати організм, який є точною генетичною копією того, з соматичної клітини якого беруть ядро, яке поміщають у яйцеклітину, видаливши її ядро. Чи можна таким способом клонувати самців у мишей, якщо відомо, що яйцеклітини утворюють тільки самки:

варіанти відповідей

1. Ні, бо при цьому способі розмноження взагалі не використовуються сперматозоїди.

2. Так,якщо зробити відповідну фізіологічну перебудову самця, вшити йому органи самки, які дадуть йому можливість виносити на народити плід.

3. Ні, бо сперматозоїди не дають початок новому організму, бо в них замало поживних речовин.

4. Так, якщо взяти ядро соматичної клітини із тіла самця.

Запитання 26

Проблема пересадки органів (трансплантації) полягає в тому, що вони часто можуть відторгатися організмом. Щоб цього не відбувалося, розроблено технології вирощування органів (шкіри, кісток, хрящів) людини із стовбурових клітин самого пацієнта. Чому в цьому випадку не відбувається відторгнення пересаджених органів:

варіанти відповідей

1. Бо ці органи мають такий самий генетичний апарт як і організм пацієнта.

2. Бо при пересадці таких органів використовується група препаратів, які пригнічують імунну систему.

3. Бо ці органи вирощені в штучних умовах і організм їх не сприймає як чужі.

4. Бо ці органи не мають всіх властивостей справжнього органу, тому організм їх не ідентифікує.

Запитання 27

Нещодавно український вчений виявив у рослини родіоли рожевої молекули, які мають властивість покращувати пам'ять у людини. Його відкриття запатентоване і фармацевтичні фірми зацікавилися цим відкриттям та планують випускати відповідні медичні препарати, які мають здатність покращувати пам'ять. Але родіола рожева - червонокнижний вид. Яка технологія може допомогти отримувати відповідні речовини і не завдати шкоди природі:

варіанти відповідей

1. Технологія отримання химерних клітин.

2. Технологія отримання химерних організмів.

3. Технологія отримання генетично модифікованих організмів.

4. Технологія клітинних культур рослин.

Запитання 28

Розгляньте схему та визначте який метод біотехнології на ньому зображений:

варіанти відповідей

1. Технологія отримання трансгенних організмів.

2. Технологія отримання мікроклональних культур.

3. Технологія отримання химерних організмів.

4. Технологія тканинних культур.

Запитання 29

Генетично модифіковані організми використовуються для отримання із них певних речовин - цуру, олії, тощо. Чи можна із таких організмів отримувати речовини білкової природи, наприклад, ферменти, антибіотики:

варіанти відповідей

1. Так, і в наш час вже є технології по отриманню таких речовин.

2. Ні, бо це чужорідні для організму білки і їх не можна використовувати для людини.

3. Так, бо білки різних організмів не різняться між собою і тому їх використання є безпечним.

4. Ні, бо чужорідні білки завжди викликають у людини порушення в роботі організму та імунну відповідь найчастіше у вигляді алергії.

Запитання 30

В наш час лосося вирощують у спеціальних рибних господарствах. Цей лосось швидше за свого дикого родича росте і в дорослому віці має значно більшу масу тіла. Завдяки чому вдалося створити таку породу лосося:

варіанти відповідей

1. Завдяки створенню кращих умов у ставкових господарствах де його вирощують.

2. Завдяки розробці системи кормів, якими годують лосося.

3. Завдяки створенню трансгенної форми із модифікованим геном, що синтезує гормон росту.

4. Завдяки створенню трансгенної форми із модифікованими генами, які забезпечують засвоєння поживних речовин.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест