ЗНО теми 17 - 23 повторення

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 379 разів
25 запитань
Запитання 1

Який український регіон на початку ХХ століття називали "українським П`ємонтом"?

варіанти відповідей

Північну Буковину

Закарпаття

Східну Галичину

Наддніпрянщину

Запитання 2

Основними вимогами українських політичних сил у Державній Думі Російської імперії перших двох скликань були


варіанти відповідей

державна незалежність України, її відокремлення від Росії

автономія України, запровадження української мови в школі, суді, церкві

визнання України провідною країною світу

надання пільг українським промисловцям в обмін на їхню відмову від ідеї української державності

Запитання 3

Яка галузь (галузі) економіки була провідною в західноукраїнських землях на початку ХХ століття?

варіанти відповідей

нафтовидобувна, лісопильна

вугільна, металургійна

залізорудна

марганцева

Запитання 4

Аграрний розвиток Наддніпрянщини на початку XX ст. характеризувався

варіанти відповідей

домінуванням поміщицького землеволодіння, селянським малоземеллям, розгортанням кооперативного руху, міграцією селян на Далекий Схід та до Сибіру

ліквідацією поміщицького землеволодіння, скасуванням кріпацтва, наділенням селян громадянськими правами та свободами

низькою продуктивністю праці сільськогосподарських виробників, еміграцією селян до Канади, США, Бразилії, Аргентини

запровадженням продрозкладки, кругової поруки, формуванням продзагонів

Запитання 5

У чому полягає особливість політичного розвитку західноукраїнських земель на початку XX ст.?

варіанти відповідей

У забороні діяльності політичних партій в умовах назрівання Першої світової війни

у значному впливі російських політичних партій на розвиток національного життя

у нелегальній діяльності політичних партій в умовах абсолютної монархії та домінуванні ідеї автономії України

у легальній діяльності політичних партій в умовах конституційної монархії та домінуванні ідеї політичної незалежності України


Запитання 6

Лідером і натхненником розгортання кооперативного руху на початку XX ст. у Наддніпрянській Україні був

варіанти відповідей

М. Павлик

П. Столипін

М. Левитський

В. Нагірний

Запитання 7

На яких українських територіях точилися воєнні події під час Першої світової війни?

варіанти відповідей

Лівобережжя, Закарпаття, Буковина, Галичина

Слобожанщина, Київщина, Чернігівщина

Волинь, Закарпаття, Буковина, Галичина

Галичина, Закарпаття, Волинь, Поділля

Запитання 8

Укажіть політичне утворення, програму якого відображує наведений документ.

«Формою правління самостійної української держави має бути конституційна монархія...

В остаточну перемогу австро-угорської і німецької армій, у розбиття Росії вірять українці, і в те, що на руїнах Російської імперії... встане вільна самостійна Україна».варіанти відповідей

Товариство українських поступовців

Загальна українська рада

Головна українська рада

Союз визволення України


Запитання 9

Яку битву часів Першої світової війни описано в цитованому уривку:

«...На півночі фронту нами було взято назад значну частину Східної Галичини й уся Буковина. Безпосереднім результатом цих вдалих дій був вихід Румунії з нейтрального становища та приєднання її до нас»?

варіанти відповідей

Брусилівський прорив

Горлицький прорив

Битву за гору Маківка

Галицьку битву

Запитання 10

Діяльність Центральної Ради на початковому етапі була зосереджена здебільшого на

варіанти відповідей

розв’язанні національного питання, досягненні автономії України

ідеї відокремлення України від Росії та створенні власної незалежної держави

вирішенні соціально-економічних питань

досягненнях у галузі української культури

Запитання 11

Визначте найважливішу подію початкового етапу Української революції, яка відбулася 6—8 квітня 1917 р., перший представницький форум українського руху, що перетворив Українську Центральну Раду на загальноукраїнську організацію.

варіанти відповідей

Всеросійські установчі збори

Всеукраїнський з’їзд рад у Києві

Всеукраїнський Національний конгрес

Перший військовий з’їзд


Запитання 12

Коли і де відбулася описана в джерелі подія:

«Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...у центрі — Всеукраїнському з’їзду рад.., його Центральному виконавчому комітету... Україна проголошується республікою рад»?

варіанти відповідей

8 вересня 1917 р. у Києві

4 грудня 1917 р. у Києві

12 грудня 1917 р. у Харкові

9 лютого 1918 р. у Брест-Литовську

Запитання 13

Коли було прийнято наведений договір?

«...Між Українською Народною Республікою з однієї і Австро-Угорщиною з другої сторони, оскільки ті дві держави граничитимуть між собою, будуть ті границі, які існували між Австро-Угорською монархією і Росією перед вибухом війни...»

варіанти відповідей

Листопад 1917 р.

січень 1918 р.

квітень 1920 р.

березень 1921 р.

Запитання 14

Що було основним напрямом зовнішньої політики діяльності Гетьманату П. Скоропадського?

варіанти відповідей

Орієнтація на більшовицьку Росію

цілковита залежність від Центральних держав

головний союзник Гетьманату — Антанта

відновлення Російської імперії

Запитання 15

Який діяч не був членом Директорії УНР?

варіанти відповідей

Ф. Швець

О. Андрієвський

М. Грушевський

В. Винниченко

Запитання 16

Укажіть явище, відображене в цитованому джерелі, та добу в історії України, коли це явище відбувалося.

«...Тут не йдеться про тих дрібних отаманчиків, що організували повстанські загони і керували ними... Часто на чолі цих повстанських загонів стояли кадрові старшини, що перед революцією... були на фронті... Деякі повстанці навіть виступали під українськими прапорами і заявляли, що вони борються за Українську Народну Республіку».

варіанти відповідей

«Самостійники», Українська Центральна Рада

«отаманщина», Директорія УНР

«більшовизм», Директорія УНР

«народництво», УРСР

Запитання 17

 Коли було ухвалено цитований документ?

«Українська Національна Рада є Конституантою тієї частини українського народу, яка живе в австро-угорській монархії...»

варіанти відповідей

Грудень 1917 р.

січень 1918 р.

жовтень 1918 р.

січень 1919 р.

Запитання 18

Яка подія увійшла в історію України як «Листопадовий зрив»?


варіанти відповідей

Бій під Мотовилівкою між військами Директорії УНР і гетьмана П. Скоропадського

Перший Зимовий похід Армії УНР

державний переворот і прихід до влади гетьмана П. Скоропадського

військовий переворот, організований Українською Національною Радою у Львові 1918 р.

Запитання 19

З якою метою було запроваджено нову економічну політику?

варіанти відповідей

Перемога у громадянській війні

установлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

подолання глибокої економічної та політичної кризи, спричиненої громадянською війною та політикою «воєнного комунізму»

переведення економіки на військові рейки


Запитання 20

Як називалися великі державні підприємства, що діяли на засадах госпрозрахунку в період непу?

варіанти відповідей

Синдикати

трести

концесії

главки

Запитання 21

Яке твердження стосується непу?

варіанти відповідей

Посилення державного сектору в економіці

укріплення адміністративно-командної системи

продовження політики «воєнного комунізму»

розвиток елементів ринкової економіки

Запитання 22

Хто з діячів більшовицької партії 1922 р. висунув проект «автономізації» незалежних республік і передбачав їхнє включення до складу РСФРР?

варіанти відповідей

В. Ленін

X. Раковський

керівництво Грузії

Й. Сталін

Запитання 23

«Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард» — це

варіанти відповідей

сільськогосподарські кооперативні об’єднання

революційні театри

наукові гуртки

літературно-художні об’єднання

Запитання 24

Визначте заходи політики «коренізаціі», яка реалізовувалася в Україні в 1923 — на початку 30-х рр. XX ст.

варіанти відповідей

Ліквідація національних традицій і мовних особливостей

підготовка та залучення кадрів із представників української національності до партійних і державних органів та установ

культурне та національне гноблення національних меншин, які мешкали в Україні

глибоке вивчення національної історії, відродження традицій

відсутність контролю з боку партійних органів у ході реалізації політики українізації

створення сприятливих умов для розвитку мови та культури всіх національних меншин

звуження сфери вживання української мови

Запитання 25

Які були основні заходи непу?

варіанти відповідей

Заміна продрозкладки продподатком

запровадження продрозкладки

заборона оренди та найманої праці

об’єднання великих підприємств у трести та переведення їх на госпрозрахунок

запровадження загальної трудової повинності

випуск конвертованого червонця, вилучення старих грошових знаків

заборона вільної торгівлі та перехід до прямого товарообігу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест