Зростання і спадання функції. Екстремуми функції

Додано: 29 квітня
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 95 разів
9 запитань
Запитання 1

Якщо для всіх х із проміжку І виконується нерівність f '(x)<0,то функція f

варіанти відповідей

зростає на цьому проміжку

спадає на цьому проміжку

не змінюється

є константою на цьому проміжку

Запитання 2

Функція у = f(х) визначена на проміжку ( -6; 3). На рисунку зображено графік її похідної. Вкажіть проміжки зростання функції.

варіанти відповідей

  [1; 3)

[-2; 1]

 (-6; -2], [1; 3)

(-6; -3], [-1; 3)

Запитання 3

Відомо, що похідна деякої функції у = f(х), заданої на множині всіх дійсних чисел, має такі знаки, як показано на рисунку. Вкажіть проміжки зростання функції у = f(х).

варіанти відповідей

(-∞; -5] , [5; ∞)

(-∞; -5]

[-5; 5]

[5; ∞)

Запитання 4

На малюнку зображено графік функції у = f(x). Скільки існує точок мінімуму?

варіанти відповідей

4

2

3

5

Запитання 5

На рисунку зображено графік функції у=f(х), визначеної на проміжку ⌈-3;7⌉. Укажіть точки максимуму функції у=f(х).

варіанти відповідей

-1; 7

-2; 0

1

-1; 4

Запитання 6

Знак похідної функції y=g(x) , визначеної на R, змінюється за схемою, зображеною на рисунку. Визначте точки мінімуму функції. 

варіанти відповідей

1

4

1 і 4

інша відповідь

Запитання 7

Знайти критичні точки функції: y=x³-3x²+9.

варіанти відповідей

3 і 2

0 і 3

1 і 3

0 і 2

Запитання 8

Знайти Екстремуми функції f(x)= x3 - 2x2 + 3

варіанти відповідей

хmax= 1 хmin= 4/3

хmin= 0 хmax= 4/3

Інша відповідь

хmax=0 хmin= 4/3

Запитання 9

У точці min похідна функції міняє знак з

варіанти відповідей

з "+" на "-"

з "-" на "+"

з "-" на "-"

з "+" на "+"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест