Звук, інфразвук, ультразвук

Додано: 10 грудня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
13 запитань
Запитання 1

Звуком називають...

варіанти відповідей

механічну хвилю частотою від 2 Гц до 200 Гц

механічну хвилю частотою від 20 Гц до 2 000 Гц

механічну хвилю частотою від 20 Гц до 20 000 Гц

механічну хвилю частотою від 200 Гц до 20 000 Гц

Запитання 2

Щоб збільшити гучність звуку, необхідно ...

варіанти відповідей

збільшити частоту коливань

зменшити частоту коливань

збільшити амплітуду коливань

зменшити амплітуду коливань

Запитання 3

Які з частот є звуковими?

варіанти відповідей

15 Гц

150 Гц

1,5 кГц

150 кГц

Запитання 4

Швидкість поширення звуку залежить від...

варіанти відповідей

потужності джерела звуку

середовища, в якому поширюється звук

швидкості руху джерела

всіх перерахованих чинників

Запитання 5

У якому з середовищ швидкість звуку найбільша?

варіанти відповідей

вакуум

повітря

сталь

вода

Запитання 6

Висота звуку визначається...

варіанти відповідей

амплітудою коливань

швидкістю руху джерела коливань

довжиною хвилі

частотою коливань

Запитання 7

Чи відбувається перенесення енергії і речовини при поширенні звуку?

варіанти відповідей

варіанти відповідей

так

ні

енергії - так, речовини - ні

енергії - ні, речовини - так

Запитання 8

Інфразвук - це звукові хвилі, частота яких ...

варіанти відповідей

більша 20 Гц

менша 20 Гц

рівна 20 Гц

приблизно рівна 20 Гц

Запитання 9

Яка з цих комах частіше змахує крильцями ?

варіанти відповідей
Запитання 10

Наведіть приклади застосування ультразвуку в природі, медицині, техніці. 

варіанти відповідей
Запитання 11

Одиницею гучності звуку є...

варіанти відповідей

герц

децибел

секунда

метр

Запитання 12

За якою формулою можна визначити швидкість звуку?

варіанти відповідей

v = λ/Т

ν = Т/λ

ν = А/Т

ν = Т/А

Запитання 13

Максимально допустимим для людини є рівень шуму...

варіанти відповідей

80 дБ

120 дБ

180 дБ

250 дБ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест