5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Тестові завдання для поточної та тематичної перевірки знань учнів

Про матеріал
Розробка містить тестові завдання для поточної та тематичної перевірки знань учнів з природознавства у 4 класі.
Перегляд файлу

Тести №1 з природознавства (4 кл.)

Тема. Сонячна система. Сонце – центральне тіло Сонячної системи.

 Планети Сонячної системи

 1. Сонце – це:

А  планета;           Б  зірка;            В  природний супутник.

      2.  Сонце – це:

           А  найбільша з усіх зірок;

           Б  найменша з усіх зірок;                                                                                                                  

           В  зірка середньої величини.   

      3.  Шлях, по якому планета рухається навколо ___________ називається

           ___________ планети.

 1. Планети – це небесні тіла, які:

А  світяться власним світлом;

          Б  взагалі не світяться; 

В  світяться світлом, відбитим від Сонця.

      5.  У Сонячну систему входять:

           А  5 планет;      Б  8 планет;        В  11 планет.

      6.  Найдальша від Сонця планета: 

          А  Нептун;         Б  Меркурій;      В  Земля.

      7.  Найближча до Сонця планета:

          А  Венера;         Б  Сатурн;          В  Меркурій.

      8.  Наша Земля знаходиться:

          А  на другому місці від Сонця;                                                                                                                      

          Б  на третьому місці від Сонця;

          В  на четвертому місці від Сонця.

      9.  Познач  хибне твердження.

          А  У більшості планет Сонячної системи є природні супутники.

          Б  У кожної планети є однакова кількість супутників.

          В  У більшості планет Сонячної системи є різна кількість супутників.

     10.  З’єднай відповідні пари.

                      Планета -                                     -   Юпітер

                      Зірка       -                                     -  Місяць

                      Сузір’я   -                                     -  Сонце

                      Природний супутник -               -  Мала Ведмедиця

     11. Відносно Сонця планети розташовані в такому порядку:

          А  Венера, Земля, Марс, Меркурій, Нептун, Сатурн, Уран, Юпітер.  

          Б  Меркурій, Венера, Земля, Марс, Нептун, Сатурн, Юпітер, Уран.

          В   Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. 

    12.  Закресли зайві слова.

              До складу Сонячної системи входять: Сонце, зорі,  планети, їх природні     

              супутники, комети, метеори, сузір’я.              

 

Тестові завдання №2 з природознавства (4кл.)

Тема. Теплові пояси Землі та їх вплив на природу

 

 1. Кількість сонячного тепла, яке отримує поверхня Землі від екватора до полюсів поступово:

А   збільшується;               Б    зменшується;                    В   не змінюється.                                                                                                                                                                                                                                            

      2.  Скільки теплових поясів є у кожній півкулі?

            А   три;                              Б  два;                                       В   п’ять.

      3.   У   ___________________ поясі  Земля отримує багато тепла і світла.

      4.   На поверхні ___________________ поясу обох півкуль промені

           падають по-різному, в залежності від пори року.

 1. Полюси землі і поверхня навколо Північного і Південного полюсів перебувають у __________________ поясі.
 2. Сонячні промені падають на земну поверхню майже прямовисно і добре  

 її прогрівають:

     А   у помірному поясі;        Б  у холодному поясі;          В   у тропічному поясі.                                                                                                                                                                                           

      7.   Зміна пір року є:

          А   у помірному поясі;        Б  у  холодному поясі;        В   у  тропічному поясі.                                                                                                                                                                                                                                                  

      8.  Більшу частину року триває зима, панують люті морози і сильні вітри:

          А   у помірному поясі;        Б   у холодному поясі;         В   у тропічному поясі.                                                                                                                           

     9.   У тропічному поясі:

            А   відбувається зміна пір року;

            Б   цілий рік тепло і не буває зими;

            В   косі промені Сонця дають мало тепла і погано зігрівають землю.

     10.  Чому у холодному поясі кілька місяців на рік триває полярний день і

            кілька місяців полярна ніч?

            А   Тому що сонячні промені падають майже увесь час прямовисно.

            Б   Тому що на цю поверхню падають тільки косі промені, або не

                 потрапляють зовсім.

            В   Тому що сонячні промені падають на поверхню Землі по-різному, в

                 залежності від пори року.

 1. Кілька місяців Сонце майже не з’являється на небі, а потім кілька місяців практично не заходить за горизонт :

          А   у помірному поясі;        Б  у  холодному поясі;         В   у тропічному поясі.                                                                                                                                                                                                                                                  

 1. Якщо у північному холодному поясі полярний день, то у південному холодному поясі:

       А   полярна ніч;                  Б   полярний день;                   В    період злив.          

       

           

 

 

Тестові завдання №3 з природознавства (4 кл.)

Тема. Земля Добовий і річний рух Землі

 

 1. Встав пропущені слова.  (1,5 б.)

Модель Землі називається ____________ . Він має форму _________ , вісь його _________________ .

 1. Земна вісь – це уявна ___________, навколо якої _____________

_______________.  (1,5 б.)

 1. Оберіть правильне твердження.

А   Екватор – це уявна лінія, яка знаходиться на однаковій відстані від    

      полюсів і розділяє Землю на дві півкулі – північну і південну.

Б   Екватор – це уявна лінія, навколо якої Земля обертається.

В   Екватор – це уявна лінія, яка розділяє Землю на дві однакові півкулі –  

      західну і  східну.

     4.  Земля має два полюси: _______________ і ________________ .

     5.  Земля обертається навколо своєї осі:

          А   з півночі на південь;

          Б   зі сходу на захід;

          В   з заходу на схід.

     6.  Обертання Землі навколо своєї осі призводить:

          А   до зміни пір року; 

          Б   до зміни дня і ночі;  

          В   до утворення тіней від непрозорих предметів.

     7.  Доба це ____ години . За цей час Земля робить __________    __________

          навколо своєї осі.

 1. Обертання Землі навколо Сонця спричиняє:

А   зміну дня і ночі; 

           Б   зміну пір року;

           В   зміну напряму вітру.

     9.   Повний оберт навколо Сонця Земля робить за _______. Це _______днів.

     10.  Сонце більше освітлює північну півкулю. Яка пора року на території

           України?

          А  літо;           В  весна;  

           Б  зима;         Г  осінь.

     11. Що ми називаємо земною орбітою?

          А   Шлях, яким Земля обертається навколо своєї осі.

          Б  Шлях, яким Сонце  обертається навколоЗемлі.

          В  Шлях, яким Земля рухається навколо Сонця.

 

 

 

 

Контрольна робота № 1                             ________________________________

Тема. Всесвіт і Сонячна система

І варіант  

1. Познач значком «+» висловлювання, що відповідає уявленням давніх людей про Землю.

       Плоске нерухоме тіло, навколо якого рухаються небесні тіла.

       Плоске рухоме тіло, яке обертається навколо Сонця.

      Кулясте рухоме тіло, яке обертається навколо Сонця.

       Кулясте нерухоме тіло, навколо якого обертається Сонце.

2. Вкажи центральне тіло Сонячної системи.

      Сонце                       Земля                  Місяць                 Полярна зірка

3. Вкажи кількість планет Сонячної системи.

      1                                 8                          9                          5

4. Познач, що не належить до малих космічних тіл.

      комета                      астероїд               метеороїд            зоря

5. Прочитай речення. Встав пропущені слова.

Обертання Землі навколо своєї осі спричиняє зміну __________________________.

6. Продовж речення.

Галактика – це _______________________________________________.  Нашу Галактику називають - _________________________________________________.

7. Познач на малюнку цифрою 1– Північний полюс, цифрою 2 – Південний полюс, цифрою 3 – екватор.       

http://mywishlist.ru/pic/i/wish/orig/002/991/166.jpeg

 

8. Порівняй Сонце і Місяць.

Спільні ознаки: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Відмінні ознаки: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

https://s2.imgsource.ru/1ZoFiEIEetPRGY_PV2g10__PsaA=/fit-in/540x599/filters:filters:format(webp):fill(fff,true)/http:/boa.imgsource.ru/images/offers/db/a3/dba3f665-46c5-4b30-9332-8fc93831e926.jpghttps://s2.imgsource.ru/1ZoFiEIEetPRGY_PV2g10__PsaA=/fit-in/540x599/filters:filters:format(webp):fill(fff,true)/http:/boa.imgsource.ru/images/offers/db/a3/dba3f665-46c5-4b30-9332-8fc93831e926.jpg

 

Контрольна робота № 1                             ________________________________

Тема. Всесвіт і Сонячна система

ІІ варіант  

1. Познач значком «+» , хто з давньогрецьких учених вперше висунув припущення про кулясту форму Землі.

       Аристотель             Аристарх Самоський                Піфагор              Птоломей

 2. Вкажи хибне твердження.

       Венера – планета Сонячної системи.

       Полярна зоря – центральне тіло Сонячної системи.

      Комета – мале космічне тіло Сонячної системи.

       Астероїд входить до складу Сонячної системи.

3. Природний супутник Землі – це:

      Венера                      Марс                   Місяць                Сонце

4. Зоря – це:

      холодне тверде тіло                        найближче до Землі космічне тіло    

      розжарена газова куля                    мале космічне тіло Сонячної системи

5. Прочитай речення. Встав пропущені слова.

Обертання Землі навколо Сонця спричиняє зміну __________________________.

6. Продовж речення.

Теплові пояси Землі – це _______________________________________________

_____________________________________________________________________.  Розрізняють такі теплові пояси: _________________________________________

_____________________________________________________________________.

7. Познач на малюнку цифрою 1– сузір’я Велика Ведмедиця, цифрою 2 – сузір’я Мала Ведмедиця, цифрою 3 – Полярну зорю.       

 

http://www.chitalnya.ru/upload2/414/063fb6260f57a409779af25f2ec49d16.jpg

8. Порівняй Сонце і Землю.

Спільні ознаки: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Відмінні ознаки: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

                           Тестові завдання №4 з природознавства (4кл.)

Тема. Горизонт. Сторони горизонту.

 Як орієнтуватися на місцевості

 

 1. Частину земної поверхні, яку людина бачить навколо себе у вигляді круга, називають:

А  лінією горизонту;

Б  відкритою місцевістю;

В  горизонтом.

 1. Уявну лінію, по якій небо ніби з’єднується з поверхнею Землі,

 називають  ……………….. …………………. .

 1. Місцевість, де добре видно лінію горизонту, називають ………………….. .

Місцевість, де лінію горизонту не видно, називають ………………….. .

      4.  Позначити основні і проміжні сторони горизонту. (2 бали)

 

 

 

 

 

 

5.Що означає вислів «орієнтуватись на місцевості»?

А  Вміти визначити сторони горизонту.

          Б  Добре знати місцевість, по якій подорожуєш.

          В  Не розгубитися, якщо ти заблукав.

      6.  Як орієнтуватися за Сонцем? Встав пропущені слова. (2 бали)

           Потрібно ……………….. стати лицем у бік своєї тіні. Перед тобою буде

          ………….., за спиною - …………… , права рука покаже на …………… , а

          ліва – на …………… .

 1. Прилад для визначення сторін горизонту – це:

А  гномон;                           Б компас;                     В телескоп.

     8.  Обери істинне твердження.

          А  Синій кінець стрілки компаса вказує на південь, а червоний – на північ.

          Б  Синій кінець стрілки компаса вказує на північ, а червоний – на південь .

          В  Синій кінець стрілки компаса вказує на захід, а червоний – на схід.

9.  Як можна орієнтуватися на місцевості за ознаками в природі?( 2 бали)

           _______________________________________________________________

           _______________________________________________________________

          ________________________________________________________________

          ________________________________________________________________

 

 

 

                         Тестові завдання № 5 з природознавства (4кл.)

Тема. Як зображують місцевість на плані.

Як зображують поверхню Землі на глобусі і карті

 1. Що таке план місцевості?

 А  Це малюнок місцевості.     Б  Це точне креслення вигляду місцевості зверху.

      В  Це узагальнене зменшене зображення невеликої ділянки земної поверхні   

           зверху.

      2. Люди яких професій користуються планом місцевості?

        __________________________________________________________________

      3.  Зобрази відповідні умовні знаки до плану місцевості. (2 бали)

 

 

       Хвойний ліс                  Лука                  Фруктовий сад                 Шосе       

      4.  На що вказує масштаб?

         А  На точні розміри предметів і відстані між ними.

         Б  У скільки разів зменшено дійсні відстані між предметами.

         В  На відстані між предметами у сантиметрах і міліметрах.

      5.  Накресли  план прямокутної ділянки довжиною 60 м, шириною

           20 м.  Масштаб: 1 см – 10м (Накреслити на звороті аркуша).

      6.  Лінії на глобусі, які з’єднують Північний та Південний полюси,

          називаються _____________________. Лінії, проведені  з заходу на схід, 

          називаються ______________________.

      7. Зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або 

            її частини за допомогою масштабу й умовних знаків це:

А  план місцевості;                 Б  географічна карта;                    В  глобус.

      8.  Встанови відповідність між кольорами на карті  і назвами форм земної

           поверхні.

А

Б

В

 

 

 

            А  Рівнини;            1 -  синій і голубий колір;

            Б   гори;                 2 – жовтий і зелений колір;

            В  водойми;           3 – коричневий колір.

     9. Карти, на яких показано обриси материків, висоту суходолу, глибину

         морів, озер, океанів, називають:

        А політичними;                     Б фізичними;                   В історичними.

     10.  Визнач дійсну відстань між Львовом і Луцьком, якщо відстань між

           цими містами на карті 2см 5мм, а масштаб карти: 1см – 100 км .

         А  25 км;                            Б  2500 км;                            В  250 км.

      11. На якій з карт буде більш детально відображена земна поверхня?

          А  На карті півкуль Землі.                       Б  На карті України. 

          В  На карті Львівської області.    

 

 

 

Контрольна робота № 2                             ________________________________

Тема. План і карта

І варіант  

1. Познач значком «+», як називається прилад для визначення сторін горизонту.

       телескоп                  термометр                      компас                            барометр

 2. Познач, у якому рядку наведено назви проміжних сторін горизонту.

       Північ, південь, захід, схід.       

       Північний захід, південний захід, північний схід, південний схід.

       Південь, південний схід, південний захід.

       Північ, північний схід, північний захід.

3. Познач, як називають видиму частину простору, яку людина бачить навколо себе.

       горизонт                                                  лінія горизонту  

       закрита місцевість                                 відкрита місцевість

4. Познач, коли лінія горизонту віддаляється.

       Коли людина піднімається вгору.       

       Коли людина спускається з гори.                           

       Коли людина стоїть на відкритій місцевості.

       Коли людина стоїть на закритій місцевості.

5. Прочитай речення. Встав пропущене слово.

Модель Землі – це _____________________.

6. Продовж речення.

 Масштаб карти вказує  _________________________________________________
______________________________________________________________________.

7. Познач на малюнку цифрами: 1 – Північ, 2 – Південь, 3 – Захід, 4 – Схід.

                   http://uslide.ru/images/3/9328/736/img9.jpg

 

 8. Запиши, чим план відрізняється від географічної карти.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Контрольна робота № 2                             ________________________________

Тема. План і карта

ІІ варіант  

1. Познач значком «+», як називається модель Землі.

       карта                        глобус                             фотографія                     план

 2. Познач, у якому рядку наведено назви основних сторін горизонту.

       Північний захід, південний захід, північний схід, південний схід.

       Південь, південний схід, південний захід.

      Північ, південь, захід, схід.

       Північ, північний схід, північний захід.

3. Вкажи, як називають уявну лінію між земною поверхнею і небом, що її видно вдалині.

       горизонт                                                    лінія горизонту  

       закрита місцевість                                 відкрита місцевість

4. Познач, коли горизонт розширюється.

       Коли людина рухається по відкритій місцевості.

       Коли людина пливе в морі на кораблі.

       Коли людина піднімається вгору.  

       Коли людина спускається з гори.

5. Прочитай речення. Встав пропущене слово.

 Прилад для визначення сторін горизонту – це _____________________.

6. Продовж речення.

 Масштаб плану вказує _________________________________________________
______________________________________________________________________.

7. Познач на малюнку цифрами: 1 – Північ, 2 – Південь, 3 – Захід, 4 – Схід.

http://journal.te.ua/_bl/0/73687958.gif

  8. Запиши, чим фізична карта півкуль відрізняється від фізичної карти  

      України.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Тестові завдання № 6 з природознавства (4 кл.)

Тема. Населення Землі. Материки і океани Землі

 

 1. Крайня північна точка земної кулі називається ____________________

_________________, а крайня південна точка - ______________________

_________________.

 

 1. Уявна лінія, однаково віддалена від обох полюсів – це _______________.

 

 1. Великі ділянки суші, оточені з усіх сторін водою, називають:

           А  островами;                 Б  материками;                   В  півостровами.

4.  Всього на Землі є:

     А  6 материків;                Б  7 материків;                    В  5 материків.

5.  Найбільший на Землі материк це:

     А  Африка;                      Б  Антарктида;                    В  Євразія.

6.  Який материк знаходиться у Східній і Західній півкулях?

     А  Північна Америка;        Б  Євразія;                        В  Антарктида.

      7.  Який материк має найбільше населення?

           А  Африка;                          Б  Північна Америка;                  В  Євразія.

8.  Обери і підкресли назви частин світу.

         Євразія,  Європа, Азія, Африка,  Північна Америка, Південна Америка, 

         Америка, Австралія, Антарктида

9. На землі є:

А  чотири океани;                Б  три океани;                      В  п’ять океанів.

10.  Розмісти океани Землі за величиною – від найменшого (1) до 

     найбільшого (4). Познач у дужках відповідні цифри.

     Атлантичний океан (  ), Тихий океан (  ), Північний Льодовитий океан (  ),

     Індійський океан (  ).

 11.  Який океан знаходиться тільки в Східній півкулі?

          А  Тихий океан;                Б  Атлантичний океан;          В  Індійський океан.

      12. Цей океан омиває береги Африки, Євразії і Австралії. Це:

         А  Північний Льодовитий океан;                  

          Б  Індійський океан;

          В  Атлантичний океан;          

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання № 7 з природознавства (4 кл.)

Тема.  Океани Землі. Природа океанів

      1.  У якому океані найбагатший тваринний і рослинний світ?

           А  У Північному Льодовитому океані;               Б  У Тихому океані;

           В  У Атлантичному океані.

      2.  Який океан найтепліший?

          А  Тихий океан;                Б  Атлантичний океан;           В  Індійський океан.

       3.  У якому океані вода більш солона, ніж в інших океанах?

           А У Індійському океані;         Б у Тихому океані;     В у Атлантичному океані.

4. Океан – це середовище панування:

   А  рослин;                 Б  тварин і мікроорганізмів;                В  тварин.

      5. Від чого залежить життя у Світовому океані?

         А Від кількості світла, що потрапляє на його поверхню.

         Б Від солоності і температури води.

         В  Від кількості світла, від солоності і температури води.

      6.  Які тварини належать до морських ссавців?

         А  Черепахи, морські змії, молюски;                           

         Б   акули, кальмари,  каракатиці;

         В  кити, дельфіни, тюлені.

      7. Чим живляться донні організми – черви, молюски і креветки?

         А Бактеріями, водоростями;

         Б мертвими рештками різних морських організмів;

         В  полюють на дрібних тварин.

      8. Обери і познач істинне твердження.

         А Найбільше організмів живе  в океані на глибині більшій, ніж 200м.

         Б В океані на великих глибинах живуть лише тварини.

         В Найбільше сонячного світла потрапляє в океані на глибину від 100 до 200 м.

       9. Летюча риба мешкає:

           А у Тихому океані;         Б в Атлантичному океані;      В у Індійському океані.

       10. Чому клімат Атлантичного океану різноманітний? Обери і познач

          істинне твердження.

           А Тому що цей океан має велику протяжність із півночі на південь.

           Б Тому що цей океан має велику протяжність із заходу на схід.

           В  Тому що Атлантичний океан найбільший за величиною.

        11. Що називають Арктикою?

          _________________________________________________________________

        12. У цьому океані рибальство розвинене значно менше, ніж в інших 

              океанах. Китобійний промисел у південній частині цього океану 

             практично припинено. Це:

            А Північний Льодовитий океан;     Б Індійський океан;       В Тихий океан.

 

 

Тестові завдання № 8 з природознавства (4 кл.)

Тема.  Євразія. Рослинний і тваринний світ Євразії

 

1. Прочитай речення. Встав пропущені слова.

  Дві частини світу ________________ і _________________ розташовані на 

материку _________________.

2. Євразія омивається водами:

А трьох океанів;                      Б чотирьох океанів;                  В двох океанів.

3. Прочитай речення. Встав пропущені слова.

  Найвища вершина Землі – гора  __________________ розташована  в _________________.

4. Найбільше за площею озеро  - це:

  А  Байкал;                              Б  Синевир;                       В Каспійське море.

5. Найглибше озеро – це:

    А  Байкал;                              Б  Синевир;                       В Каспійське море.

6. Прочитай речення. Встав пропущені слова.

   Найбільша країна за площею _________________, найбільша  країна за кількістю населення _________________.

7. Обери і познач істинне твердження.

  А  Євразія – єдиний материк, який розташований у всіх природних зонах.

  Б  Материк Євразія розташований в Західній півкулі.

  В  Євразія найближче межує з Австралією.

8. Встанови відповідність між назвою рослини і природною зоною, в якій вона росте. (2 бали)

А

Б

В

Г

 

 

 

 

  А  Ломикамінь                          1 Тайга    

  Б   Карликова береза                2  Пустеля

  В   Сибірський кедр                  3 Арктика

  Г  Верблюжа колючка              4 Тундра

9.  З’єднай стрілками зображення кожної тварини з назвою природної зони, де вона живе. (2 бали)

                                              

 

 * Вологі тропічні ліси        * Арктика          * Пустелі             * Тайга

9. Зубрів охороняють у заповіднику:

  А Казиранський національний парк;

  Б  Бадхизький заповідник;

  В  Біловезька Пуща.

 

 

Тестові завдання № 9 з природознавства (4 кл.)

Тема.  Африка. Рослинний і тваринний світ Африки

1.  Обери і познач хибне твердження.

   А  Африка – другий за величиною материк на земній кулі.

   Б   Поверхня материка переважно гориста.

   В   Материк Африка – найспекотніший.

2.  Прочитай речення. Встав пропущені слова. (2 бали)

На південному сході материка розміщений великий острів ____________________.

Найвища точка Африки – гора _______________________.

У Північній Африці розташована найбільша пустеля світу  – ___________________.

Найбільшою прісною водоймою в Африці є озеро _____________________.

3.  Якими океанами омиваються береги Африки?

  А Водами Атлантичного та Індійського океанів.

  Б Водами  Тихого та Індійського океанів.

  В Водами Атлантичного та Тихого океанів.

4. Прочитай речення. Встав пропущені слова.

У Африці є одна з найдовших річок у світі – річка _____________  . Біля екватора протікає повноводна річка _________________________.

5. Де знаходяться оазиси?

  А  У саванах;                Б  у вологих тропічних лісах;              В  у пустелі.

6.  Упізнай природну зону за її ознаками.

 Ця природна зона розташована по обидва боки від екватора. Тут немає  пір року: взимку і влітку однаково тепло. Щодня ллють дощі. Ґрунти дуже бідні на поживні речовини. Це:

    А  савани;                 Б  вологі тропічні ліси;                        В  пустелі.

7. Упізнай природну зону за її ознаками.

В Африці величезні території (майже 40 % площі) займає ця природна зона.  Це безкраї трав’янисті території, подібні до наших степів. Тут існує два сезони -

період дощів (літній) та сухий (зимовий). Це:

      А  савани;                 Б  вологі тропічні ліси;                        В  пустелі.

8.  Встанови відповідність між назвою рослини і природною зоною, в якій вона росте. (1,5 бала)

А

Б

В

 

 

 

  А Баобаб, зонтична акація.           1. Пустеля;                             

  Б  Ебенове, кавове дерева.            2.  Вологі тропічні ліси.

  В  Колючі чагарники.                    3. Савани.

9.  Підпиши назву природної зони, у якій живе ця тварина. (1,5 бала)

       http://animalsfoto.com/photo/a7/a763dd8f6985cafc57ce2ef482b7103d.jpg                                        https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=e715e37d8c1a862995aa4fb3f06aba97&n=33&h=295&w=472                                    http://1.bp.blogspot.com/-lOx8z38WcfU/UzbCfYzmTnI/AAAAAAAAHNw/Rt77yKgc3tE/s1600/6.+Cross+River+Gorilla+(Gorilla+gorilla+diehli)-Top+10+Most+Critically+Endangered+Animals+in+the+planet.JPG    ________________               __________________                ____________________  10. Найбільший птах на Землі який утратив здатність літати. Його зріст сягає 270 см, а маса - 7 0 -9 0 кг. У разі небезпеки він біжить величезними кроками (до 4 -5 м) зі швидкістю 70 км/год . Це _______________________.

Тестові завдання № 10 з природознавства (4 кл.)

Тема.  Північна Америка. Рослинний і тваринний світ Північної Америки 

1.   Обери і познач хибне твердження.

     А  Північна Америка – другий за величиною материк на земній кулі.

     Б   Північна Америка цілком розташована в північній півкулі.

     В   Від Південної Америки материк відмежований Панамським каналом.

2. Якими океанами омиваються береги Північної Америки ?

    А  Водами Північного Льодовитого, Атлантичного та Індійського океанів.

    Б  Водами Північного Льодовитого,  Тихого та Індійського океанів.

    В  Водами Північного Льодовитого, Атлантичного та Тихого океанів.

3.  Прочитай речення. Встав пропущені слова. (2 бали)

 Північна Америка разом із Південною Америкою утворюють одну частину світу - ________________. Уздовж західного узбережжя простягнулися високі гори - _________________. Найбільша річка Північної Америки - _________________   з притокою_________________.

4. Обери і познач істинне твердження.

   А Корінні мешканці материка – ескімоси.

   Б Основну частину сучасного населення Північної Америки становлять індіанці.

   В Більшість індіанців живе в Мексиці.

5. Як змінюються природні зони на материку Північна Америка з півночі на південь? Розстав цифри в дужках по порядку.

  Тайга (  ), мішані й листяні ліси (  ), тундра (  ), пустелі ( ), лісостеп і степ (  ),

  арктичні пустелі (  ).

6. Упізнай природну зону за її ознаками.

У цій природній зоні погодні умови суворі. Упродовж року дмуть холодні вітри, вирують заметілі, мороз узимку сягає - 60 °С. Улітку, на вільних від льоду ділянках, трапляються тільки мохи і лишайники. Це:

   А  тундра;                             Б  арктичні пустелі;                          В тайга.

7. Упізнай природну зону за її ознаками.

Ця природна зона материка багата на трав’янисту рослинність. Нині майже всю територію розорано під лани пшениці та кукурудзи. Це:

   А лісостеп і степ;                 Б  тайга;                                В мішані й листяні ліси .

8.  Встанови відповідність між назвами рослин і природною зоною, в якій вони ростуть. (2 бали)       

А

Б

В

Г

 

 

 

 

   А  Карликова береза і вільха.           1. Арктичні пустелі.                        

   Б  Ялиця, сосна, модрина.                2. Мішані й листяні ліси.

   В  Мохи і лишайники.                       3. Тайга.

   Г Дуб, липа, береза.                          4. Тундра.                            

9.  Підпиши назву природної зони, у якій живе ця тварина. (2 бали)       

http://www.photohost.ru/pictures/180654.jpg           http://www.kto-takoy.ru/wp-content/uploads/2010/03/555.jpg            http://jivotniy-mir.weebly.com/uploads/1/6/8/3/16834346/7166175_orig.jpg           http://t.wallpaperweb.org/wallpaper/animals/1600x1200/Sunbathing_Harp_Seal.jpg

_________________     _______________       ________________       ______________

 

 

Тестові завдання № 11 з природознавства (4 кл.)

Тема.  Південна Америка. Рослинний і тваринний світ Південної Америки 

1.   Обери і познач хибне твердження.

     А  Південна Америка – четвертий за величиною материк на земній кулі.

     Б   Південна Америка повністю розміщена на південь від екватора.

     В  Материк Південна Америка повністю розташований у Західній півкулі.

2. Якими океанами омиваються береги Південної Америки ?

    А  Водами Атлантичного та Індійського океанів.

    Б  Водами Тихого та Індійського океанів.

    В  Водами Атлантичного та Тихого океанів.

3.  Прочитай речення. Встав пропущені слова. (2 бали)

 Уздовж західного узбережжя Південної Америки простягнулися високі гори - _________________. Найбільша річка Південної Америки і найбільша річка Землі _________________ . На південному заході знаходиться пустеля _______________. Найбільше озеро цього материка _______________________.

4. Обери і познач істинне твердження.

    А  Поверхня Південної Америки переважно гірська.

    Б   Південна Америка – найбільш дощовий материк.

    В   Незначна частина материка Південна Америка розміщена поблизу екватора.

5. Чому Південну Америку називають материком контрастів? (2 бали)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Упізнай природну зону за її ознаками.

Ця природна зона розташована по обидва боки від екватора в Південній Америці. Вона охоплює більшу площу, ніж така сама природна зона в Африці. Сезон дощів тут триває весь рік. Це:

    А  савани;                                 Б  вологі тропічні ліси;                      В  пустелі.

7. Упізнай природну зону за її ознаками.

Ця природна зона розташована в північній і південній частині материка Південна Америка. На рівнинах у цій природній зоні рослинність бідна. Подекуди ростуть пальми, деревоподібні кактуси, стеляться чагарники. Це:

    А  савани;                                 Б  вологі тропічні ліси;                      В  пустелі.

8.  Встанови відповідність між назвами рослин і природною зоною, в якій вони ростуть. (1,5 бала)       

А

Б

В

 

 

 

   А  Гевея, динне дерево.                                                 1.  Савана.

   Б  Поодинокі пальми, деревоподібні кактуси.           2.  Пустелі.

   В  Кактуси, чагарники.                                                 3. Вологі тропічні ліси.                    

9.  Підпиши назву природної зони, у якій живе ця тварина. (1,5 бала)   

                                       http://333v.ru/uploads/66/6697deb6d74500bc6bfb8aa2c634ae37.jpg                           https://thumbs.dreamstime.com/z/common-rhea-15634663.jpg                                                                                                                        

____________________               _________________                     _______________

10. Упізнай тварину за її ознаками.

Ссавець, укритий панциром з невеликих пластинок, із сильними короткими

ногами з вигнутими кігтями – це _____________________.

Тестові завдання № 12 з природознавства (4 кл.)

Тема.  Австралія. Рослинний і тваринний світ Австралії

1.   Обери і познач хибне твердження.

     А  Австралія – найменший материк на Землі.   

     Б  Австралія повністю розміщена на південь від екватора.

     В  Материк Австралія повністю розташований у Західній півкулі.

2. Якими океанами омиваються береги  Австралії?

    А  Водами Атлантичного та Індійського океанів.

    Б  Водами Тихого та Індійського океанів.

    В  Водами Атлантичного та Тихого океанів.

3.  Прочитай речення. Встав пропущені слова. (2 бали)

  На півночі материка розташований острів _______________________, а на

півдні – острів_______________ . Найбільша річка Австралії - ________________,

а найбільше озеро - _______________.

4. Обери і познач істинне твердження.

   А  В Австралії переважає гірський рельєф.

   Б  Австралія - найсухіший материк Землі.

   В  Корінне населення Австралії – індіанці.

5. Упізнай природну зону за її ознаками.

       Ця природна зона простягнулась вузькою смугою на сході Австралії. Вона охоплює лише 2 % площі материка. Вологе, спекотне літо триває три-чотири місяці (жовтень-грудень), за цей час випадають рясні дощі. Це:

   А  савани;                                   Б   тропічні ліси;                             В  пустелі.

6. Упізнай природну зону за її ознаками.

      Найбільшу площу в Австралії охоплює ця природна зона. Її територія вкрита колючими чагарниками з низькорослих евкаліптів і акацій, які місцями утворюють важкопрохідні хащі. Цю природну зону використовують як пасовища. Це:

   А  савани;                                   Б   тропічні ліси;                             В  пустелі.

7.  Встанови відповідність між назвами рослин і природною зоною, в якій вони ростуть. (1,5 бала)       

А

Б

В

 

 

 

   А Пальми, деревоподібні папороті.               1.  Савани.                                   

   Б  Евкаліпти, пляшкові дерева.                      2.  Пустелі.

   В  Низькорослі евкаліпти і акації.                  3.  Тропічні ліси.

А

Б

В

 

 

 

8. Встанови відповідність між назвою тварини  і природною зоною, в якій вона живе. (1,5 бала)

   А Сумчатий ведмідь коала.                        1.  Савани.                             

   Б  Страус ему.                                              2.  Пустелі.

   В  Рудий кенгуру.                                        3.  Тропічні ліси.

9. Чому в Австралії збереглися тварини, яких немає на інших материках?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10. Упізнай рослину за її ознаками.

Австралійське дерево. Завдяки розгалуженим кореням воно отримує з ґрунту велику кількість води, що випаровується через листки. На гілках листочки розташовуються ребром до сонячного світла, тому крона дерева не утворює

тіні. Це ___________________.

 

Контрольна робота № 4                             ________________________________

Тема. Материки. Природа материків

І варіант  

1. Познач значком «+» другий за величиною материк Землі.

         Африка

          Північна Америка

         Австралія

         Антарктида

2. Познач материк, на якому знаходяться гори Кордільєри.

          Африка

          Північна Америка

         Австралія

         Південна Америка

 3. Вкажи, на якому материку протікає річка Ніл.

Північна Америка  

          Африка

         Австралія

         Південна Америка

4. Познач материк,  який омивається Північним Льодовитим, Тихим і   Атлантичним океанами.

          Африка

          Північна Америка

         Австралія

         Антарктида

5.  Продовж речення. (2 бали)

  Карликові дерева (карликова береза і карликова верба) ростуть в ______________

_______________________________________________________________________.

6.  Прочитай речення. Встав пропущені слова.  (2 бали)

Материк, який розміщений у Західній  і Східній півкулях – це _________________.

Острів Мадагаскар знаходиться біля берегів __________________, а острів Тасманія - біля берегів ___________________.

Найбільша річка світу ___________________ знаходиться на материку ___________

_____________________.

 7.  Встанови відповідність між назвою тварини і назвою материка, на якому вона живе. (2 бали)

А

Б

В

Г

 

 

 

 

   А Пінгвін Аделі               1.  Антарктида        

   Б  Кенгуру                        2.  Північна Америка

   В  Вівцебик                      3.  Африка

   Г  Жираф                          4.  Австралія

8. Запиши по чотири назви рослин і тварин Австралії. (2 бали)

Назви рослин: __________________________________________________________.

Назви тварин: __________________________________________________________.

 

 

Контрольна робота № 4                             ________________________________

Тема. Материки. Природа материків

ІІ варіант  

1. Познач значком «+» найменший за величиною материк Землі.

         Африка

          Північна Америка

         Австралія

         Антарктида

2. Познач материк, на якому знаходяться гори Анди.

          Африка

          Північна Америка

         Австралія

         Південна Америка

 3. Вкажи, на якому материку протікає річка Амазонка.

Північна Америка  

          Африка

         Австралія

         Південна Америка

4. Познач материк,  який омивається Тихим і   Атлантичним океанами.

          Африка

          Північна Америка

          Австралія

          Південна Америка

5.  Продовж речення. (2 бали)

Баобаби і зонтичні акації ростуть на материку  ______________  в природній зоні

_________________.

6.  Прочитай речення. Встав пропущені слова.  (2 бали)

Два материки ____________________________________ і ____________________

_________________ об’єднані в частину світу __________________.

Річка Ніл протікає на материку ____________________, а річка Міссісіпі – на материку ______________________________________.

7.  Встанови відповідність між назвою тварини і назвою материка, на якому вона живе. (2 бали)

А

Б

В

Г

 

 

 

 

   А  Слон                                        1.  Антарктида        

   Б  Качконіс                                  2. Південна Америка

   В  Мурахоїд                                 3.  Африка

   Г  Королівський пінгвін             4.  Австралія

8. Запиши по чотири назви рослин і тварин Африки. (2 бали)

Назви рослин: __________________________________________________________.

Назви тварин: __________________________________________________________.

 

 

 

 

Тестові завдання № 13 з природознавства (4 кл.)

Тема.  Україна на карті світу. Форми земної поверхні України.

 

 1. Прочитай речення. Встав пропущені слова. ( 2 бали)

Україна знаходиться на материку …………………. …в його ……………………. частині.

Наша країна омивається ………………………та ……………………….. морями.

На території України розміщені …………………… і …………………….. гори.

 

 1. Підкресли назви держав, з якими межує Україна. ( 2 бали)

Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Молдова, Болгарія, Білорусь, Румунія, Росія, Естонія, Іспанія, Німеччина.

 1. Найдовший кордон в України:

             А  з Польщею;                                Б  з Білоруссю;                          В  з Росією.  

 

 1. Території суші, які мають рівну поверхню – це ……………………… .

 

 1. Рівнини поділяють на  ……………………. і ……………………. .

 

 1. Встанови відповідність між формами земної поверхні і кольорами на карті.

( 1,5 бала)

А

Б

В

 

 

 

            А  низовини               1 - коричневий і темно-коричневий

            Б   височини               2 - зелений

            В   гори                       3 - жовтий і світло-коричневий

 

 7.  Встанови відповідність між визначенням і формою земної поверхні.

( 1,5 бала)

            А  Велике заглиблення з крутими схилами на поверхні Землі.                     

            Б  Підвищення на рівнині, яке сягає висоти до 500 м.                                    

            В  Заглиблення на поверхні Землі, схили якого поросли рослинами.           

А

Б

В

 

 

 

                1 – горб

                2 – балка

 1. яр

 

8.  Ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнинами – це …………….. .

                   Ряди гір називаються ……………………..   ………………... .

 

              9.  Прочитай речення. Встав пропущені слова.

                   Найбільша вершина Карпатських гір – гора ………………… .

                    Найбільша вершина Кримських гір – гора …………………… .

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання з природознавства №14 (4 кл.)

Корисні копалини рідного краю

 

1. Корисні копалини поділяють на ________________,_________________ і

   __________________.

 

2. З’єднай умовне позначення корисної копалини з її назвою. (2 бали)

                                 залізна руда         

                                 нафта                                     

                                 природний газ

                                 кам’яне вугілля              

                                 буре вугілля

                                 торф

 

3. Розподіли корисні копалини на горючі (1), рудні (2) і будівельні(3).  (3 бали)

   Природний газ (   ), глина (   ), залізна руда (   ), кам’яне вугілля (   ), граніт  (   ), 

    торф (   ), мідна руда (   ), крейда (   ), алюмінієва руда (   ).

 

4. Найкраща і найбагатша залізна руда – це:

   А  магнітний залізняк;            Б бурий залізняк;              В червоний залізняк.

 

5. Алюмінієва руда – це:

    А  мідний колчедан;              Б боксит;                           В  свинцевий блиск.

 

6. Встанови відповідність між назвою корисної копалини і її властивостями.

 (3 бали)

   А  Тверда речовина бурого кольору, крихка, не розчиняється у воді, але вбирає 

       воду. Коли суха, легко загоряється, горить тьмяно, утворюється багато диму.

    Б  Тверда речовина чорного кольору, без запаху, крихка, важча за воду,

        нерозчинна у воді, горить яскравим полум’ям, виділяє багато тепла.

    В  Масляниста рідина темно-бурого кольору, з різким запахом, легша за воду, 

        нерозчинна у воді, горить неяскравим полум’ям, виділяє багато тепла.

А

Б

В

 

 

 

        1 – Нафта            2 – Торф           3 – Кам’яне вугілля

 

 

7.  Упізнай корисну копалину за її описом.

     Він легший за повітря, горить без диму синюватим полум’ ям, виділяючи тепло.    

    Дуже отруйний  і вибухонебезпечний. Тому поводитися з ним потрібно вкрай 

    обережно. Це _______________________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання з природознавства   15 (4клас)

Водойми України.

 

1.  Розподіли водойми на природні ( 1 ) і штучні ( 2 ).

  Болото (   ), озеро (   ), канал (   ), водосховище (   ), море (   ), річка (   ), ставок (   ).

 

                  2.  Встанови відповідність між визначеннями частин річки і їх назвами.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                 А  Місце, де починається річка.                             1 – притока  

                 Б  Заглиблення, по якому тече річка.                    2 – витік

                 В  Місце, де річка впадає в іншу водойму.           3 - русло

                 Г  Менша річка, яка впадає у більшу.                   4 -  гирло

 

 3.  Прочитай речення. Встав пропущені слова.

     Щоб визначити, де лівий берег, а де - правий, стають  обличчям  за  ___________

     річки. Праворуч буде _______________ берег, ліворуч -  ____________________.

 

 4.  Запиши  назви найбільших річок України. (2 бали)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

              5. Водойма, яка виникає в природних заглибинах на поверхні Землі – це:

           А  річка;                          Б  озеро;                                    В  болото.

 

         6. Прочитай речення. Встав пропущені слова. (2 бали)

           Найбільшим за площею прісним озером України  є озеро ________________.

   Найвідомішим солоним озером,  з якого добувають кухонну сіль, є ____________.

   В Українських Карпатах найбільш  відоме озеро - ___________________.

   Найбільшим серед Шацьких озер є озеро ________________________.

 

  7.  Прочитай речення. Встав пропущені слова.

    Невеликі та прісноводні озера поступово заростають трав’янистими

    рослинами і перетворюються на __________________.  В Україні вони

    поширені на ____________________ низовині.

 

 8. Яке значення водойм у природі  і  у житті людини? ( 3 бали)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання з природознавства   16 (4клас)

                         Чорне море. Азовське море

 

1. Невелика  частина суходолу, що вдається у водний простір і сполучається з материком – це:

  А  материк;                               Б   острів;                           В  півострів.

 

2. Прочитай речення. Встав пропущені слова. ( 2 бали)

На північному сході Чорне море сполучається з ___________________ морем. Найбільшими островами Чорного моря є _________________ і_______________. Найбільшим півостровом Чорного моря є ________________ півострів.

 

3. Обери і познач істинне твердження.

  А  У воді Чорного моря на глибині понад 200 м кисень відсутній, тварини і

       рослини там жити не можуть, але живуть деякі бактерії.

  Б  Чорне море з усіх боків оточене суходолом і тому не зєднується зі Світовим  

      океаном.

  В  На південному заході Чорне море має зв’язок із Азовським морем.

 

4.  Підиши назви риб – мешканців Чорного моря. (2 бали)

Картинки по запросу фото черноморская камбала калкан           Картинки по запросу фото морський кіт або хвостокол                   Картинки по запросу риба голка фото                           Картинки по запросу фото морський коник

 

___________________  ______________________  _________________________   ______________________

 

5. Упізнай тварину – мешканця Чорного моря за її описом.

Вона - єдиний представник цих хижих тварин у Чорному морі. У довжину

сягає 150 см, а її вага майже 14 кг. Вона не нападає на людину і вважається безпечною. Це _____________________________________________.

 

6.  Обери і познач хибне твердження.

  А Азовське море – одне з найменших у світі. Воно менше від Чорного моря в

       10 разів.

  Б Азовське море мілководне. Середня його глибина 8 м, а найбільша - лише 14 м.

  В  Солоність води в Азовському морі набагато вища, ніж у Чорному морі.

 

7. Прочитай речення. Встав пропущені слова. ( 3 бали )

  У Азовське море впадають річки _____________ і _________________.

  Найбільші острови Азовського моря -  __________________, __________________   

  і _____________________.  Із Чорним морем Азовське море сполучається через   

   ________________________ протоку.

 

8. Природний заповідник « Мис Мартьян» знаходиться на узбережжі 

     _________________ моря.

 

 

                             Тестові завдання №17 з природознавства (4 кл.)

Україна – наша Батьківщина. Мішані ліси.

 

1. Великі ділянки земної кулі, що різняться своїми природними умовами, ґрунтами, рослинним і тваринним світом, називають __________________
____________________.

2.  У північній півкулі з півночі на південь розташовані такі природні зони:

   А  тундра, тайга, арктичні пустині, мішані ліси, пустині, степи;

   Б  арктичні пустині, тундра , мішані ліси, тайга, степи, пустині; 

   В  арктичні пустині, тундра , тайга,  мішані ліси, степи, пустині.

 3. Де в Україні  знаходиться зона мішаних лісів?

   А  На півдні України;            Б  на півночі України;              В  на сході України.

 4. Ще зону мішаних лісів називають:

   А  українське Полісся;           Б  українські Карпати;            В  українське Поділля.

 5. У зоні мішаних лісів такі погодні умови:

   А Весна жарка, літо прохолодне, осінь суха, зима холодна, малосніжна.

   Б Літо довге і тепле, зима сніжна і не дуже холодна, із частими відлигами. Узимку  

      і влітку випадає достатня кількість опадів.

   В  Весна дощова, літо жарке, осінь суха, зима коротка, тепла.

6. Рослини у  лісах ростуть ярусами. Верхній ярус – це ___________________,

     середній - _____________, нижній - _________________________і ____________.

7. Які рослини утворюють підлісок?

   А  Дерева;                               Б  кущі;                       В  трав’янисті рослини і гриби.

8. У північній частині зони мішаних лісів переважають такі дерева:

   А  хвойне дерево – ялинка, листяне дерево – клен;

   Б  хвойне дерево – сосна звичайна, листяне дерево – дуб звичайний;

   В  граб, береза, осика, клен, вільха.

9. Ранньою весною в лісі першими розцвітають:

   А  конвалія, фіалки, квасениця,купина;

   Б  звіробій, ромашка, валеріана, іван-чай;

   В  підсніжники, проліски, первоцвіт, сон-трава.

10. Запиши назви тварин, які мешкають в зоні мішаних лісів. (2 бали)

    ______________________________________________________________________  

   _______________________________________________________________________ 11.  Упізнай тварину за її описом.

     Рідкісний звір, що належить до однієї з найдавніших груп ссавців. Ця тварина  

   пристосована до життя у воді. Вона може перебувати під водою 10-12 хв. Більшу 

частину життя тварина проводить у воді чи в прибережних норах.  У минулому була досить поширена в Європі. Тепер її занесено до Міжнародної Червоної книги.

Це ___________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання №18 з природознавства (4 кл.)

Україна – наша Батьківщина. Лісостеп і степ

 

1. Територія, на якій чергуються ділянки лісу і степу, називається _______________________ зоною.

2. Які ліси переважають у лісостеповій зоні?

   А Хвойні;                                  Б  листяні;                            В мішані.

3. Обери і познач істинне  твердження.

   А У лісостеповій зоні переважають сірі лісові ґрунти.

   Б У лісостеповій зоні переважають підзолисті ґрунти.

   В У лісостеповій зоні переважають родючі чорноземи.

4. Упізнай і підпиши назву тварини – мешканця зони лісостепу.

Картинки по запросу куниця камяна фото                    Картинки по запросу фото борсук звичайний                    Картинки по запросу фото косуля                  Картинки по запросу видра фото

 

________________              __________________               _________________            ___________________

5. На південь від лісостепу до Чорного й Азовського морів розкинулась:

   А  степова зона України,         Б  зона мішаних лісів;        В  зона листяних лісів.

6. У зоні степів такі погодні умови:

   А  рання весна, довге жарке літо, тепла осінь, холодна, малосніжна зима;

   Б  пізня весна, тепле дощове літо, холодна осінь, довга, холодна зима;

   В рання тепла весна, коротке жарке літо, дощова  осінь, довга сніжна зима.

7. Чому у степовій зоні ростуть трав’янисті рослини, а дерева зустрічаються

    на берегах водойм і в балках?

   А  Тому що у зоні степів багато сонячного світла і тепла.

   Б  Тому що деревам недостатньо вологи у ґрунті.

   В  Тому що у степах найродючіші ґрунти – чорноземи.

8. Ранньою весною у степу розквітають:

   А  проліски, підсніжники, ряст;                   Б  незабудки, фіалки, тюльпани;

   В  конвалії, сон-трава, звіробій.

9. Як рослини степу пристосувались до спеки і нестачі вологи влітку?

   А  Вони ростуть у затінку, під деревами, або ближче до водойм.

   Б  Вони мають широкі м’ясисті листки, які утримують вологу.

   В  Одні рослини мають довге коріння, інші вузькі опушені листки, через які

        випаровується мало вологи.

10. Познач хибне твердження:

   А  Багато тварин степової зони живуть у норах,де вони ховаються і виводять 

       потомство.

   Б   Майже всі тварини степу набули жовто-сірого забарвлення.

   В   Більшість тварин у степу живе просто на землі.

11. У степу живуть:

   А   вовки, рисі, олені, білки, бобри;      Б   бабаки, тушканчики, ховрахи, хом’яки;

   В   дикі свині, козулі, лосі, їжаки, куниці.

12. Побудуй ланцюг живлення, який складається з таких ланок: орел степовий, пшениця, ховрах.

     ……………………       …………………      ……………………………

 

Тестові завдання з природознавства №19 (4 кл.)

Природні зони. Гори Карпати

 

 1. Чому рослинний світ у горах змінюється від підніжжя гори до її вершини?

   А  Тому що чим вище підніматися вгору, тим тепліше, бо ближче до Сонця.

   Б   Тому що чим вище підніматися вгору, тим холодніше.

   В   Тому що рослинам легше рости на рівній місцевості, ніж у горах.

2. Як змінюється рослинність від підніжжя гір до вершини? (Обери правильний

    варіант.)

   А  Листяні ліси, хвойні ліси, мішані ліси, луки, чагарники.

   Б  Мішані ліси, листяні ліси, хвойні ліси, чагарники, луки.

   В  Листяні ліси, мішані ліси, хвойні ліси, чагарники, луки.

3. Прочитай речення. Встав пропущені слова.

    Українські Карпати – це гори _______________  за висотою. Найвища вершина Карпат  – гора  _______________.

4.  Карпатські гори – це місце в Україні, де випадає:

   А  найменше опадів;

   Б  найбільше опадів;

   В  середня кількість опадів.

5.  Сніг на вершинах Карпатських гір:

   А  навесні швидко тане;

   Б  не тане взагалі, утворює льодовики;

   В  весною довго лежить на вершинах гір, але з часом тане.

6.  У Карпатах беруть початок ріки:

   А  Дніпро і Південний Буг;

   Б  Дністер, Прут, Серет, Тиса;

   В  Десна і Прип’ять.

8. Прочитай речення. Встав пропущені слова.

Гірські луки на вершинах Карпат називають _______________ . Вони вкриті ______________________________.

9.Запиши назви рідкісних рослин, які ростуть у Карпатах. (2 бали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.  Які тварини трапляються тільки в карпатських лісах?

   А  Ведмідь бурий, кіт лісовий, рись.

   Б  Олень благородний, дика свиня, куниця.

   В  Полівка снігова, білка карпатська, тритон карпатський.

11.  Побудуй ланцюг живлення, який складається з таких ланок: беркут, брусниця, тетерук.

 

 ……………………       …………………      ……………………………

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 6                            ________________________________

Тема. Природа України. Природні зони

І варіант 

1. На території України зона мішаних лісів знаходиться на…

       півночі                                                       півдні

         заході                                                         сході

2. На пологих вершинах Кримських гір розкинулись гірські луки. Їх називають…

          полонини                                                  рівнини                                           

        яйли                                                            низовини

3. У степовій зоні ростуть переважно…

    трав’янисті рослини                                  листяні ліси

       хвойні ліси                                                 кущі

4.  Територія, яка перебуває під охороною держави, де заборонена господарська діяльність, - це…

       заказники                                                  заповідники

       мисливські угіддя                                     сільськогосподарські угіддя

5. Допиши речення.

   Великі ділянки земної поверхні з однаковими кліматичними умовами, які змінюють одна одну, - це _________________________________________________

  В Україні з півночі на південь розташовані такі природні зони: _____________________________________________________________________

  У зоні мішаних лісів літо _____________________, зима _____________________

   У зоні мішаних лісів створено __________________________ заповідник.

6. Побудуй ланцюг живлення, який склався у степовій зоні.

   ___________________    ____________________    ___________________

7. Розподіли подані назви рослин зони мішаних лісів за ярусами, Запиши.

   Підсніжник, осика, сосна, білий гриб, глід, звіробій, шипшина, сосна, липа, клен, ялина, первоцвіт, сон-трава, мох, граб, опеньки, чорниця, малина.

   Верхній ярус __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

   Середній ярус _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

   Нижній ярус __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. Запропонуй свою програму збереження природи України. Запиши.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Контрольна робота № 6                            ________________________________

Тема. Природа України. Природні зони

ІІ варіант 

1. На південь від зони  мішаних лісів України знаходиться зона …

       степу                          лісостепу                  пустель                   тундри                                                           

2. Гірські луки Карпат  називають…

          полонини                  яйли                            рівнини                   низовини                                                                                  

3. У лісостеповій зоні ґрунти переважно …

    підзолисті                 піщані                          сірі лісові              чорноземи                                             

4.  Заповідники – це природні ділянки, де …

       заборонено господарську діяльність

        створено куточки відпочинку

       дозволено полювати на тварин

       дозволена господарська діяльність

5. Допиши речення.

   Різноманітність і багатство рослинного й тваринного світу природної зони залежать від __________________________________________________________

   На заході України знаходяться Українські _________________________________

   У степовій зоні літо _____________________, зима ________________________

   Головна причина зміни рослинного світу в горах від підніжжя до вершини полягає в тому, що ____________________________________________________

6.  Побудуй ланцюг живлення, який складався у зоні мішаних лісів.

    ___________________    ____________________    ___________________

7.Розподіли подані назви тварин Кримських гір за групами. Заповни таблицю.

Ящірка скельна, полоз леопардовий, вусач альпійський, богомол, куниця кримська, сойка кримська, дика свиня, дятел строкатий, олень благородний, синиця чорна, джміль, жаба, цикада, борсук.

 

Звірі

Птахи

Плазуни, земноводні

Комахи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Поміркуй! Чому ліси потрібно охороняти? Міркування запиши.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docx
Додано
16 жовтня 2019
Переглядів
1155
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку