Тестові завдання з астрономії для 11 класу

Про матеріал

Дані тестові завдання можна використовувати для перевірки засвоєних знань з астрономії. Чотири варіанти по 24 запитання. Кожна првильна відповідь дає 0,5 бали.В завданнях є питання, які передбачають пошук правильної відповіді за наявності карти зоряного неба. За бажанням вчителя кількість запитань та іх зміст можна корегувати або доповнювати.

Перегляд файлу

Варіант 1

 1. Розділ астрономії, що вивчає закони руху небесних тіл називають …

А) Астрометрією   Б) Астрофізикою

В) Небесною механікою  Г) Космологією

 1. Хто являється основоположником геліоцентричної моделі світу?

А) І. Ньютон   Б) Г. Галілей

 В) К. Птоломей   Г) М. Коперник

 1. Астрономічна одиниця (а.о.) - це …

А) Відстань, яку долає світло за 1 рік, рухаючись зі швидкістю світла 300000км\год

Б) Час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі відносно Сонця

В) Середня відстань від Землі до Сонця 

Г) Відстань, з якої середній радіус земної орбіти видно під кутом 1`.

 1. Кількість сузір’їв, через які проходить екліптика, дорівнює

А) 11     Б) 12

В) 13     Г) 40

 1. Ракета стартує з поверхні Землі з третьою космічно швидкістю. Куди вона долетить?

А) До Місяця   Б) Полетить до зір

В) Стане супутником Сонця Г) Стане супутником Марса

 1. Серед зір α Оріона (m =0,47), α Кентавра (m = - 0,01), α Скорпіона (m =0,91), α Лева (m =1,35) найяскравішою є …

А) α Оріона    Б) α Кентавра

В) α Скорпіона   Г) α Лева

 1. На якій планеті знаходиться найвища гора Сонячної системи - вулкан Олімп?

А) На Меркурії   Б) На Марсі

В) На Землі    Г) На Юпітері

 1. Яка планета земної групи має найщільнішу атмосферу?

А) Венера    Б) Марс

В) Земля    Г) Меркурій

 1. Між орбітами яких планет розташований пояс астероїдів?

А) Між Землею та Марсом Б) Між Юпітером та Сатурном

В) Між Марсом та Юпітером Г) Між Юпітером та Ураном

 1. Що являє собою Велика Червона пляма на Юпітері?

А) Велика червона хмара  Б) Вихор в атмосфері

В) Тінь супутника Іо  Г) Вершина гори

 1. Яка планета Сонячної системи має найменша середнє значення густини (навіть менше густини води)?

А) Юпітер    Б) Сатурн

В) Уран    Г) Нептун

 1.  Який хімічний елемент було знайдено на Сонце раніше, ніж на Землі.

А) Гідроген    Б) Стронцій

В) Селен    Г) Гелій

 1.  Три закони руху планет сформулював …

А) Ньютон    Б) Кеплер

В) Галілей    Г) Коперник

 1.  Зовнішній шар атмосфери називається ….

А) Хромосферою   Б) Сонячною короною

В) Конвективною зоною  Г) Зоною променистої рівноваги

 1.  Полярна зоря належить до сузір’я …

А) Велика Ведмедиця  Б) Мала Ведмедиця

В) Кассіопея    Г) Ліра

 1.  Якої фази місяця не існує?

А) Перша чверть   Б) Третя чверть

В) Повний місяць   Г) Фаза серпа

 1.  Зображення на малюнку конфігурації небесних світил відповідає …

Сонце                       Місяць                              Земля                

                           

А) … сонячному затемненню Б) … верхньому з’єднанню

В) … місячному затемненню Г) … нижньому з’єднанню

 1.  Яка інша назва «хвостатих зірок», що рухаються з великими періодами по еліптичним орбітам?

А) Астероїди   Б) Метеори

В) Комети    Г) Боліди

 1.  Проявом яких процесів на Сонці є полярні сяйва в атмосфері Землі?

А) Термоядерні реакції  Б) Хромосферні спалахи на Сонці

В) Чорні плями на Сонці  Г) Гравітаційне стиснення

 1.  Оптичний прилад для спостереження і дослідження небесних тіл:

А) Мікроскоп   Б) Окуляри

В) Лупа    Г) Телескоп

 1. У якому сузір’ї  знаходиться центр нашої галактики Чумацький Шлях?

А) Сузір’я Оріона   Б) Сузір’я Скорпіона

В) Сузір’я Стрільця  Г) Сузір’я Великого Пса

 1. До планет-карликів належать:

А) Плутон, Меркурій,Уран Б) Плутон, Церера, Ерида

В) Церера, Ерида, Нептун Г) Церера, Плутон, Нептун

 1.  Користуючись картою зоряного неба, визначте у якому сузір’ї перебуває Сонце 15 жовтня.

А) В сузір’ї  Діви   Б) В сузір’ї  Гідри

В) В сузір’ї  Центавра  Г) В сузір’ї Волопаса

 1. З чого складається ядро комети?

А) Із заліза    Б) Із розжарених газів

В) Із пари води   Г) Із льоду, пилу та замерзлих газів

1

 

Перегляд файлу

Варіант ІІ

 1. Яке із сузір’їв не згадують у числі зодіакальних, не зважаючи на те, що через нього проходить екліптика?

А) Орла     Б) Змієносця

В) Кентавра     Г) Пегаса

 1. Хто являється основоположником геоцентричної моделі світу?

А) І. Ньютон     Б) Г. Галілей

 В) М. Коперник     Г) К. Птоломей

 1. Що вимірюється світловими роками?

А) Час     Б) Період обертання

В) Відстані до зірок   Г) Швидкість

 1. Слово «астрономія» у перекладі з грецької мови означає …

А) Закон про зорі    Б) Знання про Сонце

В) Вимірювання неба   Г) Вчення про планети

 1. Ракета стартує з поверхні Землі з другою космічно швидкістю. Куди вона долетить?

А) До Місяця     Б) Полетить до зір

В) Стане супутником Сонця  Г) Стане супутником Марса

 1. Серед зір α Орла (m =0,76), α Волопаса (m = - 0,05), α Тельця (m =0,86), α Лебедя (m =1,25) найяскравішою є …

А) α Орла     Б) α Волопаса

В) α Тельця     Г) α Лебедя

 1. На якій планеті земної групи у хмарах виявлена сірчана кислота?

А) На Меркурії    Б) На Марсі

В) На Землі     Г) На Венері

 1. Найбільшою планетою Сонячної системи є …

А) Венера     Б) Марс

В) Юпітер     Г) Уран

 1. На якій планеті земної групи є полярні шапки?

А) На Меркурії    Б) На Венері

В) На Марсі     Г) На Землі

 1.  Скільки супутників має Марс?

А) Жодного     Б) Один

В) Два     Г) Дев’ять

 1.  Хто першим ступив на поверхню Місяця?

А) Кондратюк    Б) Гагарін

В) Армстронг    Г) Олдрін

 1.  Який хімічний елемент має другу назву «сонячний»?

А) Гідроген     Б) Стронцій

В) Селен     Г) Гелій

 1.  У результаті якого процесу виділяється енергія в надрах Сонця?

А) Гравітаційного стиснення  Б) Горіння водню

В) Термоядерної реакції   Г) Ядерної реакції

 1.  Який період сонячної активності?

А) 1 рік     Б) 5 років

В) 23 роки     Г) 11 років

 1.  Які зорі ототожнюють з пульсарами?

А) Білі карлики    Б) Нейтронні зорі

В) Чорна діра    Г) Наднові зорі

 1.  Діаграма Герцшпрунга–Рассела показує залежність між:

А) Світністю та температурою  Б) Спектральним класом зорі та її радіусом

В) Масою та радіусом   Г) Масою та спектральним класом зорі

 1.  Зображення на малюнку конфігурації небесних світил відповідає …

Сонце                          Земля                            Місяць                 

                           

А) … сонячному затемненню  Б) … верхньому з’єднанню

В) … місячному затемненню  Г) … нижньому з’єднанню

 1.  Як називається центральна область Сонця, в якій за надвисокого тиску та температури відбуваються термоядерні реакції?

А) Конвективна зона   Б) Зона променистої рівноваги

В) Атмосфера    Г) Ядро

 1.  Розділ астрономії, що вивчає походження і розвиток небесних тіл називають

А) Космогонією    Б) Астрофізикою

В) Космологією    Г) Небесною механікою

 1.  Телескоп – це такий оптичний прилад, який:

А) Наближує нас до планети  Б) Дозволяє побачити далекі небесні світила

В) Приймає радіохвилі   Г) Збільшує кутовий діаметр світила

 1.  Вкажіть правильну послідовність зміни головних фаз Місяця?

А) Повний Місяць, третя чверть, новий Місяць, перша чверть

Б) Новій Місяць, повний Місяць, третя чверть, перша чверть

В) Новий Місяць, перша чверть, повний Місяць, третя чверть

Г) Перша чверть, новий Місяць, повний Місяць, третя чверть

 1. Галактики бувають таких типів:

А) Еліптичні, спіральні, неправильні Б) Еліптичні, кільцеподібні, неправильні

В) Конічні, кільцеподібні, неправильні Г) Еліптичні, конічні, неправильні

 1.  Користуючись картою зоряного неба, визначте у якому сузір’ї перебуває Сонце 10 грудня.

А) В сузір’ї  Скорпіона   Б) В сузір’ї  Стрільця

В) В сузір’ї  Змієносця   Г) В сузір’ї Козеріга

 1. Метеором називається явище, коли:

А) Пилинки згоряють у повітрі  Б) Зорі падають на Землю

В) Пил викидається в атмосферу Г) Блискавки спостерігаються в повітрі

 

 

 

 

 

1

 

Перегляд файлу

Варіант ІІІ

 1. Розділ астрономії, що вивчає природу космічних тіл; їхню будову, хімічний склад та фізичні властивості називають:

А) Астрометрією     Б) Астрофізикою

В) Небесною механікою    Г) Космологією

 1. Скільки нараховується сузір’їв на небі?

А) 80        Б) 66

 В) 88        Г) 120

 1. Що є основою астрономії?

А) Спостереження     Б) Досліди

В) Експерименти     Г) Вимірювання

 1. Коло. по якому рухається на небі Сонце протягом року відносно зір називають …

А) Дугою      Б) Екліптикою

В) Лінією апсид     Г) Траєкторією

 1. Ракета стартує з поверхні Землі з першою космічно швидкістю. Куди вона долетить?

А) Стане супутником Землі   Б) Полетить до зір

В) Стане супутником Сонця   Г) До Марса

 1. Серед зір α Лебедя (m =1,25), α Близнят (m =1,58), α Тельця (m =0,86), α Великого Пса (m = - 1,46) найяскравішою є …

А) α Близнят     Б) α Великого Пса

В) α Тельця      Г) α Лебедя

 1. Яка з планет Сонячної системи має велике і найбільш яскраве кільце?

А) Нептун      Б) Уран

В) Юпітер      Г) Сатурн 

 1. Звідки з’явились кратери на поверхні Місяця?

А) Більшість кратерів виникли внаслідок вивітрювання місячного ґрунту

Б) Більшість кратерів мають метеоритне походження

В) Більшість кратерів утворилось внаслідок вимивання потоками води

Г) Більшість кратерів мають вулканічне походження

 1. Які планети належать до планет-гігантів?

А) Меркурій, Венера, Земля та Марс  Б) Земля, Місяць, Марс, Меркурій

В) Юпітер, Сатурн, Нептун, Плутон  Г) Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун

 1.  Скільки води в місячних морях?

А) У місячних морях немає води, оскільки її у рідкому стані на Місяці взагалі немає

Б) У місячних морях води приблизно стільки ж, скільки й у земних

В) У місячних морях води значно менше, ніж у земних, оскільки Місяць менший від Землі

Г) У місячних морях води значно більше, ніж у земних

 1.  Хто вперше використав телескоп для спостереження за небесними світилами?

А) Кеплер      Б) Ньютон

В) Галілей      Г) Гіппарх

 1.  Ділянка зоряного неба всередині деяких встановлених меж називається …

А) Скупченням     Б) Сузір’ям

В) Галактикою     Г) Зоряною картою

 1.  Яка з планет Сонячної системи втратила свій статус?

А) Уран      Б) Церера

В) Еріда      Г) Плутон

 1.  Метеором називається явище, коли:

А) Зорі падають на Землю   Б) Блискавки спостерігаються в повітрі

В) Пилинки згоряють у повітрі   Г) Пил викидається в атмосферу

 1.  З чого складається ядро комети?

А) Із заліза      Б) Із льоду, пилу та замерзлих газів

В) Із розжарених газів    Г) Із пари води

 1.  Зовнішній шар атмосфери Сонця називається …

А)  Сонячною короною    Б) Конвективною зоною

В) Хромосферою     Г) Зоною променистої рівноваги

 1.  Якщо на Землі місячне затемнення, то на Місяці …                            

А) … сонячне затемнення   Б)… спостерігається «парад планет»

В) … місячне затемнення   Г) … нічого не відбувається

 1.  Зорі, світність яких раптово зростає в тисячі і навіть у мільйони разів, називають

А) Пульсарами     Б) Нейтронними зорями

В) Новими зорями     Г) Чорними дірами

 1.   Супутники якої планети означають «страх» і «жах»?

А) Марс      Б) Юпітер

В) Сатурн      Г) Меркурій

 1. Чому поверхня марса має червонуватий колір?

А) Червонуватий колір марсіанської поверхні обумовлений великим вмістом у марсіанському ґрунті кремнію

Б) Червонуватий колір марсіанської поверхні обумовлений властивостями атмосфери повітря

В) Червонуватий колір марсіанської поверхні обумовлений наявністю рослинного покрову червонуватого кольору

Г) Червонуватий колір марсіанської поверхні обумовлений великою кількістю окислів заліза (іржі)

 1. В 1516 році М. Коперник запропонував геліоцентричну модель будови світу, в основі якої  покладено твердження:

 А) Сонце та зорі рухаються навколо Землі

 Б) Планети здійснюють петлеобразний рух

 В) Планети включно з Землею рухаються навколо Сонця

 Г) Небесна сфера обертається навколо Землі

 1.  Хто являється основоположником геоцентричної моделі світу?

А) Микола Коперник  Б) Галілео Галілей

В) Архімед    Г) Птоломей

 1.  Користуючись картою зоряного неба, визначте у якому сузір’ї перебуває Сонце 20 березня.

А) В сузір’ї  Кита   Б) В сузір’ї  Риби

В) В сузір’ї  Пегаса  Г) В сузір’ї Водолія

 1. Кількість сузір’їв, через які проходить екліптика, дорівнює

А) 12     Б) 88

В) 13     Г) 11

 

 

 

1

 

Перегляд файлу

Варіант ІV

 1. Які планети належать до земної групи?

А) Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун Б) Меркурій, Венера, Земля, Марс

В) Меркурій, Венера, Марс, Юпітер Г) Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран

 1. До складу сонячної системи входять …  планет.

А) 7      Б) 9

В) 11      Г) 8

 1. ми завжди бачимо тільки один бік Місяця тому, що:

А) Період його обертання навколо своєї осі збігається з періодом обертання навколо Землі

Б) Місяць не обертається навколо своєї осі

В) Він розташований близько до Землі

Г) Він розташований на великій відстані від Землі

 1. Закон Всесвітнього тяжіння відкрив …

А) Бруно     Б) Ньютон

В) Архімед     Г) Коперник

 1. При якій найменшій швидкості тіло покидає сферу тяжіння Землі й може стати супутником Сонця?

А) Перша космічна швидкість  Б) Друга космічна швидкість

В) Третя космічна швидкість  Г) Немає такої швидкості

 1. Серед зір α Скорпіона (m =0,91), α Ліри (m =0,03), α Тельця (m =0,86), α Кентавра (m = -0,01) найяскравішою є …

А) α Скорпіона    Б) α Ліри

В) α Тельця     Г) α Кентавра

 1. Про «бурхливе» минуле Місяця розповідають …

А) Гори     Б) Вулкани

В) Місячні моря    Г) Кратери

 1. Місячне затемнення спостерігається, коли:

А) Земля розташована між Сонцем і Місяцем

Б) Місяць освітлений Сонцем

В) Сонце знаходиться між Землею та Місяцем

Г) Місяць знаходиться між Сонцем і Землею

 1. Фобос і Деймос - це супутники планети …

А) Венера     Б) Юпітер

В) Марс     Г) Земля

 1.  До “карликових” планет належить:

А) Юпітер     Б) Венера

В) Церера     Г) Нептун

 1.  Яка інша назва «хвостатих зірок», що рухаються з великими періодами по еліптичним орбітам?

А) Комети     Б) Астероїди

В) Метеорити    Г) Боліди

 1. Доба - це час, за який …

А) Сонце робить повний оберт навколо своєї осі

Б) Місяць робить повний оберт навколо Землі

В) Земля робить повний оберт навколо Сонця

Г) Земля робить повний оберт навколо своєї осі

 

 

 1.  Яких хімічних елементів більше на сонці?

А) Fe та  Ni     Б) N та  O

В) H та   He     Г) Ag  та  Au

 1.  Видима зоряна величина визначає …

А) Яскравість (блиск) зорі  Б) Радіус зорі

В) Температуру зорі   Г) Освітленість, яку створює зоря на Землі

 1.  Туманність Краб та Велика Магелланова хмара утворилися внаслідок …

А) Гравітаційного стиснення  Б) Спалаху Наднової зорі

В) Ядерного вибуху   Г) Термоядерної реакції

 1.  В яку групу зірок на діаграмі Герцшпрунга-Рессела входить Сонце?

А) у послідовність субкарликів  Б) у послідовність надгігантів

В) у головну послідовність  Г) у послідовність білих карликів

 1. На якому малюнку зображено старий Місяць?

         А)         Б)            В)             Г)

                                                

 1. Як називається центральна область Сонця, в якій за надвисокого тиску та температури відбуваються термоядерні реакції?

А) Конвективна зона   Б) Зона променистої рівноваги

В) Атмосфера    Г) Ядро

 1.  Головним джерелом енергії найбільш важливих процесів. які відбуваються на Землі, є:

А) Внутрішня енергія Землі  Б) Сонце

В) Гравітаційне поле   Г) Місяць

 1.  Густина якої планети Сонячної системи менше густини води?

А) Меркурія     Б) Сатурна

В) Нептуна     Г) Марса

 1.  Чи можна спостерігати метеори на Місяця?

А) Так     Б) В залежності від умов спостереження

В) В залежності від погодних умов Г) ні, так як на Місяці немає атмосфери.

 1. Якої фази місяця не існує?

А) Перша чверть    Б) Повний Місяць

В) Третя чверть    Г) Фаза Серпа

 1.  Користуючись картою зоряного неба, визначте у якому сузір’ї перебуває Сонце 10 листопада.

А) В сузір’ї  Скорпіона   Б) В сузір’ї  Стрільця

В) В сузір’ї  Терезів   Г) В сузір’ї Козерога

 1. Найбільшою планетою Сонячної системи є …

А) Юпітер     Б) Марс

В) Сатурн     Г) Всі планети однакові

 

 

 

 

 

1

 

Перегляд файлу

http://www.myfizika.ucoz.ua/picture/to_lr16.jpg 

zip
Додано
24 грудня 2018
Переглядів
8123
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку