Календарно-тематичне планування з астрономії для 11 класу 2019-2020 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з астрономії для 11 класу за новою програмою, що починає діяти у 2019-2020 н.р.

Календарне планування складено згідно програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року:

«Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я.

Підручник: Пришляк М.П. Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / Микола Пришляк. . – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 144 с.

(Підручник можна переглянути за посиланням: https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1383)

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування  з астрономії для 11 класу

 

Рівень стандарту

(1 год  на  тиждень, всього 35 год, 1 год – резервний час)

 

Програма: «Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я.

Програми з фізики та астрономії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року.

Підручник: Пришляк М.П. Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / Микола Пришляк. . – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 144 с.

 

№ уроку

 

Дата

 

Тема уроку

 

Матеріал

підручника

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

 

Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства.

Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії. (1 год)

1

 

 

Астрономія — фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт в цілому. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками.

Історія розвитку астрономії. Псевдонауковість астрології та її завбачень. Значення астрономії для формування світогляду та культури людини. Об’єкти дослідження та просторово-часові масштаби в астрономії.

Демонстрації

1. Портрети видатних астрономів.

2. Зображення об’єктів дослідження в астрономії.

Вступ,

с.4

 

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

астрономія; видатні астрономи (Птолемей, Коперник, Ґалілей, Кеплер, Гершель, Габбл та ін.); сучасні галузі астрономії.

Пояснює причини, що зумовили зародження й розвиток астрономії; зв’язок астрономії з іншими науками, значення астрономії у формуванні світогляду людини, роль астрономії та космонавтики в розв’язанні глобальних проблем людства.

Наводить приклади з історії розвитку астрономії у світі й в Україні, зв’язку астрономії з іншими науками, внеску видатних вчених світу та України в астрономічну науку, об’єктів Всесвіту, використання астрономічних знань в життєдіяльності людини.

Діяльнісний компонент

Характеризує головні віхи розвитку астрономії;

астрономію як спостережну науку, астрономічні знання як чинник культури; просторово-часові масштаби в астрономії.

Формулює визначення астрономії як науки.

Ціннісний компонент

Висловлює судження про астрономію як фундаментальну фізико-математичну науку, про хибність та ненауковість астрології.

Обґрунтовує практичне значення астрономії.

  

Тема 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері  (9 год)

2

 

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини. Демонстрації

1. Телурій.

2. Глобус зоряного неба.

п.1, с.9

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

небесна сфера, сузір’я, характерні сузір’я зоряного неба, точки й лінії небесної сфери; екліптика; небесні координати; горизонтальний паралакс, одиниці вимірювання відстаней в астрономії; видима й абсолютна зоряна величина; місцевий, поясний і всесвітній час; типи календарів; закони Кеплера.

Називає кількість сузір’їв за сучасним поділом на небі.

Пояснює причини видимих рухів світил по небесній сфері, методи визначення відстаней до небесних тіл, а також їх розмірів і маси, принцип визначення місцевого часу, принцип побудови календаря, системи небесних координат, причини сонячних та місячних затемнень.

Наводить приклади небесних світил, походження назв сузір’їв, використання різних типів календарів у країнах світу, застосування законів Кеплера.

Діяльнісний компонент

Показує на зоряному небі характерні сузір’я, найяскравіші зорі (Сіріус, Арктур, Вега, Капела, Рігель та ін.), планети Сонячної системи, видимі неозброєним оком.

Описує добовий рух світил на різних географічних широтах.

Характеризує якісно шкалу зоряних величин.

Спостерігає зміну вигляду зоряного неба впродовж року, Місяць, планети Сонячної системи;

Користується рухомою картою зоряного неба, зоряними атласами.

Орієнтується на місцевості по Сонцю і Полярною зорею.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення до зоряного неба і його світил.

Оцінює використання астрономічних знань для виміру часу та побудови календарів.

3

 

Визначення відстаней до небесних тіл. Небесні координати.

п.2, с.13

4

 

Практична робота № 1

(Із трьох варіантів запропонованих практичних робіт можна вибирати один)

а) Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері з допомоги карти зоряного неба (зоряного глобуса).

б) Екваторіальні системи небесних координат. Карта зоряного неба.

в) Вивчення (спостереження) видимого зоряного неба.

 

5

 

Типи календарів. Астрономія та визначення часу.

п.3, с.17

6

 

Видимий рух Сонця. Видимі рухи Місяця та планет.

п.4, с.20

7

 

Закони Кеплера.

п.5, с.24

8

 

Визначення маси і розмірів небесних тіл.

п.6, с.28

9

 

Розв’язування задач з теми «Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері»

 

10

 

Контрольна робота № 1.

Вступ. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері 

 

 

 

Виставлення оцінок за тему

 

Тема 2. Методи та засоби астрономічних досліджень  (3 год)

11

 

Випромінювання небесних тіл. Методи астрономічних досліджень

(спостережень).

п.1, с.32

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

телескоп; діапазони електромагнітного спектра; приймач випромінювання; оптичний телескоп; радіотелескоп; космічний телескоп; астрономічна обсерваторія; нейтринна і гравітаційна астрономія.

Називає діапазони випромінювання небесних тіл, телескопи та приймачі випромінювання для різних діапазонів електромагнітного спектра, найвідоміші детектори нейтрино та гравітаційних хвиль, провідні астрономічні обсерваторії України та світу.

Пояснює вплив атмосфери на астрономічні спостереження, принцип дії оптичного телескопа, відмінності між оптичними телескопами та радіотелескопами, особливості реєстрації випромінювання небесних тіл.

Наводить приклади «вікон прозорості» для електромагнітного спектра в атмосфері Землі, методів астрономічних досліджень, приймачів випромінювання небесних тіл, наземних і космічних телескопів та їх застосування для різних діапазонів випромінювання.

Діяльнісний компонент

Характеризує застосування в телескопобудуванні досягнень техніки й технологій.

Ціннісний компонент

Оцінює важливість астрономічних спостережень у всьому діапазоні електромагнітного спектра

12

 

Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль.

Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні

досягнень техніки і технологій. Демонстрації

1. Оптичний телескоп (світлини сучасних наземних і космічних телескопів).

2. Світлини нейтринних телескопів.

3. Світлини детекторів гравітаційних хвиль (LIGO і LISA)

4. Схеми будови сучасних оптичних та радіотелескопів, нейтринних телескопів, детекторів гравітаційних хвиль.

 

п.2, с.35

13

 

Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

 Демонстрації

5. Світлини астрономічних обсерваторій (серед них —українських).

п.3, с.38

Виставлення оцінок за тему

 

Тема 3. Наша планетна система  (4 год)

14

 

Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс

і його супутники.

Демонстрації

1. Схема Сонячної системи.

2. Світлини планет, їхніх супутників

п.1, с.43

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

планети земної групи, планети-гіганти, карликові планети, малі тіла Сонячної системи; астероїдна небезпека для Землі.

Називає планети Сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця, типи малих тіл Сонячної системи, етапи формування Сонячної системи.

Пояснює причини парникового ефекту, виникнення припливів і відпливів, суть астероїдної небезпеки для Землі.

Наводить приклади відомих комет та метеорних потоків, дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів.

Діяльнісний компонент

Описує будову Сонячної системи, природу планет і малих тіл Сонячної системи, гіпотези і теорії формування Сонячної системи.

Характеризує Землю як планету Сонячної системи.

Ціннісний компонент

Оцінює значення вивчення Місяця для практичної діяльності людини; вивчення тіл Сонячної системи для природничих наук.

15

 

Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники.

Демонстрації

1. Схема Сонячної системи.

2. Світлини планет, їхніх супутників.

п.2, с.50

16

 

Карликові планети. Пояс Койпера, хмара Оорта. Малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, метеороїди.

Демонстрації

1. Схема Сонячної системи.

2. Світлини малих тіл Сонячної системи.

п.3, с.56

17

 

Дослідження тіл Сонячної системи з допомогою космічних апаратів. Гіпотези і теорії формування Сонячної системи.

п.4, с.61

Виставлення оцінок за тему

 

Тема 4. Сонце — найближча зоря  (4 год)

18

 

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його

енергії.

Демонстрації

1. Світлини Сонця в різних діапазонах хвиль. 

п.1, с.67

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

основні утворення в атмосфері Сонця (плями, факели, спікули, протуберанці, корональні діри та ін.).

Називає головні фізичні характеристики Сонця.

Пояснює будову Сонця, фізичний механізм генерування енергії Сонця.

Наводить приклади впливу сонячної активності на біосферу Землі.

Діяльнісний компонент

Описує фізичні умови на Сонці, джерела енергії Сонця, особливості реєстрації сонячних нейтрино, прояви сонячної активності та її циклічність.

Характеризує «спокійне» й «активне» Сонце.

Дотримується правил безпеки під час телескопічних спостережень Сонця.

Ціннісний компонент

Усвідомлює значення вивчення Сонця для практичних потреб людства.

19

 

Реєстрація сонячних нейтрино. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

Демонстрації

2. Світлини активних утворень на диску Сонця.

3. Графіки чисел Вольфа. 

п.2, с.70

20

 

Практична робота № 2

(Із трьох варіантів запропонованих практичних робіт можна вибирати один)

а) Візуально-телескопічні спостереження Сонця.

б) Визначення діаметра Сонця за допомогою камери-обскури.

в) Визначення висоти (кульмінації) Сонця за допомоги гномона.

 

21

 

Контрольна робота № 2

 

 

Виставлення оцінок за тему

 

Тема 5. Зорі. Еволюція зір  (3 год)

22

 

Зорі та їх класифікація.

Демонстрації

1. Порівняння розмірів різних типів зір.

2. Схеми еволюції зір.

3. Схема спектральних класів зір.

п.1, с.74

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

зоря; типи зір; спектральна класифікація зір; діаграма Герцшпрунга—Рассела, білий карлик, нова зоря, наднова зоря; нейтронна зоря; чорна діра, екзопланета.

Називає методи визначення відстані до зір, основні фізичні характеристики зір, основні стадії еволюції зір, методи відкриття та дослідження екзопланет.

Пояснює різницю між типами зір, залежність кольору зорі від її температури.

Наводить приклади зір різних типів та спектральних класів, планетних систем інших зір.

Діяльнісний компонент

Описує спектральну класифікацію зір, еволюцію зір (зокрема Сонця), типи екзопланет.

Характеризує Сонце як зорю.

Ціннісний компонент

Обґрунтовує значення вивчення зір для розвитку природознавства.

23

 

Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фiзично-змінні зорі. Планетні системи інших зір.

Демонстрації

1. Порівняння розмірів різних типів зір.

4. Порівняння розмірів, густин та складу різних типів екзопланет.

п.2, с.80

24

 

Еволюція зір. Білі карлики. Нейтронні зорі. Чорні діри.

п.3, с.84

Виставлення оцінок за тему

 

Тема 6. Наша галактика  (4 год)

25

 

Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності.

Демонстрації

1. Світлини зоряних скупчень і туманностей.

2. Схема будови Галактики.

п.1, с.92

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

галактика «Молочний Шлях»; зоряне скупчення; зоряна асоціація; туманність; міжзоряне середовище.

Називає складові частини будови Галактики.

Пояснює причину існування Молочного Шляху на зоряному небі Землі.

Наводить приклади зоряних скупчень, туманностей.

Діяльнісний компонент

Характеризує місце Сонячної системи в Галактиці.

Ціннісний компонент

Висловлює судження про особливість місця Сонячної системи в Галактиці.

26

 

Підсистеми Галактики та її спіральна структура.

Демонстрації

2. Схема будови Галактики.

п.2, с.95

27

 

Надмасивна чорна діра в центрі Галактики.

Демонстрації

2. Схема будови Галактики.

 

п.2, с.96

28

 

Контрольна робота № 3

 

 

 

Виставлення оцінок за тему

 

Тема 7. Будова і еволюція Всесвіту  (3 год)

29

 

Світ галактик. Активні ядра галактик. Спостережні основи космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту.

Демонстрації

1. Світлини різних типів галактик.

2. Зображення великомасштабної структури Всесвіту.

п.1, с.99

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

типи галактик; класифікація галактик; активні ядра галактик; закон Габбла; червоне зміщення; космологія; великомасштабна структура Всесвіту; реліктове випромінювання; темна матерія; темна енергія.

Називає найяскравші на небі Землі галактики, типи галактик.

Наводить приклади спостережних даних, які підтверджують теорію Великого Вибуху.

Діяльнісний компонент

Описує класифікацію галактик за Габблом, великомасштабну структуру Всесвіту та загальноприйняті моделі його походження й розвитку, природу активності ядер галактик, спостережні прояви розширення Всесвіту, природу реліктового випромінювання.

Характеризує природу галактик і квазарів.

Ціннісний компонент

Усвідомлює проблему «прихованої маси», факт прискореного розширення Всесвіту.

Оцінює внесок космології у розвиток природознавства

30

 

Світ галактик. Активні ядра галактик. Спостережні основи космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту.

Демонстрації

1. Світлини різних типів галактик.

2. Зображення великомасштабної структури Всесвіту.

п.2, с.103

31

 

 

Світ галактик. Активні ядра галактик. Спостережні основи космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту.

Демонстрації

1. Світлини різних типів галактик.

2. Зображення великомасштабної структури Всесвіту.

п.3, с.105

Виставлення оцінок за тему

 

Тема 8. Життя у Всесвіті  (3 год)

32

 

Людина у Всесвіті. Антропний принцип.

п.1, с.112

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

антропний принцип; квантове народження Всесвіту, мультивсесвіт.

Пояснює суть антропного принципу.

Наводить приклади наукових гіпотез щодо виникнення життя на Землі, пошуку життя на інших планетах Сонячної системи, міжнародних наукових проектів з пошуку життя у Всесвіті.

Діяльнісний компонент

Описує імовірність існування життя на інших планетах.

Характеризує зв’язок між основними фундаментальними константами й життям, гіпотезу про існування інших всесвітів.

Ціннісний компонент

Усвідомлює особливість Землі — «колиски життя» в Сонячній системі.

Висловлює судження про існування позаземного

життя у Всесвіті.

Робить висновок про унікальність нашого Всесвіту

33

 

Імовірність життя на інших планетах. Формула Дрейка.

п.2, с.115

34

 

Пошук життя за межами Землі. Питання існування інших всесвітів. Мультивсесвіт.

Демонстрації

1. Зображення послань землян до представників позаземних цивілізацій (радіопослання, космічні зонди «Вояджери»).

2. Світлини телескопів та обладнання, призначених для пошуку позаземного життя.

п.3, с.116

Виставлення оцінок за тему

 

Резерв  (1 год)

35

 

Узагальнювальне заняття

Астрономія — передовий рубіж природознавства.

Новини астрономічної науки

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.4
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 12
Оцінки та відгуки
 1. Можейко Інна Євгеніївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Казьміна Тамара Олегівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Мамедова Галина Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Парфенцева Ганна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Заболотна Інна Іванівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Гаркуша Олена Михайлівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Данилевич Олена Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Таранова Тетяна
  Огромное спасибо)))
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Viktor
  Дякую за роботу та завчасність підготовленого матеріалу, молодець. Віктор В., вчитель.
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 10. Дубовик Ірина Григоріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Просяник Ірина Анатоліївна
  Дякую, дуже сподобався матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Архипов Дима
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 9 відгуків
doc
Пов’язані теми
Астрономія, 1 клас, Планування
Додано
17 липня 2019
Переглядів
35078
Оцінка розробки
4.5 (12 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку