Тимбілдинг для учнів 7 класу "Планета толерантності"

Про матеріал

Тимбілдинг розрахований на згуртування учнів в одну команду.

Перегляд файлу

 

ПЕДАГОГІЧНА  МАЙСТЕРНЯ класного керівника Малахівської О. В. 

 

Ольга Вікторівна МАЛАХІВСЬКА, 

Ставрівський навчально-виховного комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад» Окнянського району Одеської області 

 

 

Планета Толерантності 

(тимбілдинг для учнів 7-го класу)

Мета: сприяння вихованню в учнів толерантного ставлення до людей, товариської взаємодопомоги, прагнення до взаємної підтримки і виручки; створення та згуртування єдиної команди за допомогою нестандартних методів і прийомів сучасної інноваційної діяльності; розвиток навичок та вміння домовлятись, співпрацювати в групі; розвиток соціальної та комунікативної компетентності учнів. Завдання: 

© ознайомити учнів з поняттям «толерантність»;

© показати значення толерантної поведінки у взаємодії з людьми, а також у різних життєвих сферах;

© навчити учасників конкретних прийомів, що допомагають розвинути в собі якості толерантної особистості;

© розвивати уяву, здатність до співпереживання і співчуття, довіру, гідність і самопізнання як елементи толерантності в контексті взаємин з іншими;

© акцентувати увагу учнів на значення толерантної поведінки під час спілкування з людьми.

Форма проведення: тимбілдинг.  

Обладнання: мультимедійні засоби, мультимедійна презентація, прапорці різних країн, намистинка, модель Землі на плакаті, долоньки з паперу для вправи «Очікування», назви груп, метелики з паперу, набір літер, музичний супровід, моделі вази та печива, ватмани, фломастери, олівці, ножиці, фарби, клей, скотч, вирізки із журналів для колажу. 

 

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ

Звучить тихо інструментальна музика. Учні сідають у коло. 

Учень декламує вірш у супроводі мультимедійної презентації.

Щастя на землі людина творить.

Щастя – це якщо тебе хтось любить.

Воно найтяжчі рани гоїть,

Емоції і почуття найкращі будить.

Щастя, якщо ти здоровий,

Й здорові усі навколо, Якщо ти веселий, бадьорий Й бажаєш всім людям цього. Якщо ти зробив щось добре Комусь, а чи просто всміхнувся. Підтримав когось, підбадьорив, Добром до душі доторкнувся. Якщо ти добро даруєш –  Й тобі його більше буде. Твори ж добро завжди, всюди –  Щасливим весь вік ти будеш! 

Вправа «Уздовж веселки»

Мета: створення позитивного емоційного тла; зняття емоційного напруження; навчання прийому регуляції власного емоційного стану; налаштування на гарний настрій.

Вчитель: Для того, щоб налаштуватися на гарний настрій та плідну роботу я хочу попросити вас підвестися, заплющити очі, зробити глибокий вдих і уявити, що одночасно із цим вдихом ви піднімаєтеся нагору веселкою, а видихаючи, з’їжджаєте із неї, як із гірки, і вимовляєте: «Ха!» 

Вправа повторюється 4-5 разів.  Давайте поділимося своїми враженнями.

 

Гра «Чарівний талісман» (самопрезентація)   

Мета: розширити уявлення дітей про своїх однокласників, сприяти розвитку вміння самопрезентуватись.  

Вчитель: Діти, а коли ви відчуваєте себе щасливими? (починає вчитель). Я тобі передаю чарівну намистинку, а ви, будь-ласка, по черзі маєте продовжити речення: 

     Я щаслива тоді, коли є мир на Землі. 

     А я щасливий, коли                                      .

 

Вчитель: Отже, у кожного із нас є своє уявлення про щастя.  

Із розвитком суспільства люди почали розуміти, що Земля                   не така вже й велика, що всі люди – сусіди, а вона – наш спільний дім, який треба берегти. Для того, щоб поєднати зусилля, треба знаходити

спільну мову. Нині толерантність – яскравий показник міри демократичності кожної окремої держави й одна з умов її розвитку. 

Саме тому тема нашого заходу – «Планета толерантності».

А проведемо ми його у формі тимбілдингу. 

 Довідка. Тимбілдинг – (від англ. team – «команда», building – будівництво, створення») – комплекс заходів зі створення та згуртування команди. 

Як завжди, ми будемо дотримуватись «Правил тренінгу». 

 

 

Вправа «Очікування» 

Мета: дати можливість учасникам висловити свої очікування від тренінгу.

Що ви очікуєте від нашого заходу?

Подумайте і напишіть на символічних долоньках з паперу свої очікування, прочитайте їх і прикріпіть до моделі планети Земля.               Сьогодні разом ми будемо розбудовувати нашу планету - «Планету Толерантності». 

Учні виказують свої очікування. Вчитель узагальнює. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

(супроводжується мультимедійною презентацією)

Вчитель: Давайте поглибимо знання поняття «толерантний». Термін «толерантність» походить від латинського tolerantia і перекладається як терпимість. 

ЮНЕСКО, під егідою якої 1995 рік було проголошено Роком толерантності, трактує поняття « толерантність» як вміння людини, суспільства, держави поважно ставитися до точки зору інших, неворожо до позицій, що відрізняються від власної думки. 

«Толерантність – це те, що робить можливим досягнення миру та приводить від культури війни до культури миру» – проголошено в Декларації принципів толерантності, що була прийнята Генеральною Конференцією ЮНЕСКО 16 листопада    1995 року. Тут поняття «толерантність» визначено як: 

ü повага, прийняття і розуміння великої кількості культур нашого світу, форм самовираження і прояву людської індивідуальності;  ü відмова від догматизму, від абсолютизації істини і затвердження норм, встановлених в міжнародних правових актах в галузі прав людини. 

 

                                                            

«Толерантність» за тлумачними словниками

Вчитель: З’ясуємо лексичне значення слова «толерантний» за тлумачними словниками

 

Доповідає перша команда учнів: 

ž  «Філософський енциклопедичний словник» дає таке визначення толерантності: «Толерантність – від лат. tolerantia – терпимість – термін, що ним позначають доброзичливе або принаймні стримане ставлення до індивідуальних та групових відмінностей (релігійних, етнічних, культурних, цивілізаційних)». 

ž «Соціологічний енциклопедичний словник» розділяє значення терміна толерантність на: 1) терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, думок, вірувань, 2) відсутність або послаблення реагування на несприятливі фактори, в разі зниження чуттєвості до їх дії. 

ž «Український педагогічний словник» дає визначення толерантності як терпимості до чужих думок та вірувань.  ž Вікіпедія – вільна енциклопедія. Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – у загальному значенні ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий фактор у результаті зниження чутливості до його впливу. На індивідуальному рівні – це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших. Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаї, почуття, ідеї, вірувань є умовою стабільності та єдності суспільств, особливо тих, які не є гомогенними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах. 

 

Толерантність у світовому вимірі 

Вчитель: Поняття «толерантний» зустрічається ще у ХVІІІ столітті. Розуміння толерантності в різних культурах неоднакове, оскільки залежить від історичного досвіду народів. Доповідає друга команда учнів. 

Учні прикріплють до моделі Землі прапорець країни.

ž У англійців толерантність розуміють як готовність і здатність без протесту вислухати особу..

ž У французів – як певну свободу іншого, його думок, прагнення, політичних і релігійних поглядів.

ž У китайців бути толерантним означає проявляти великодушність по відношенню до інших.

ž У арабському світі толерантність – прощення, терпимість, співчуття іншому.

ž А у персидському світі  – ще і готовність до примирення.

ž В Україні толерантність розуміють як пошану і визнання рівності, відмову від домінування і насильства, визнання думки інших відповідно до своїх думок і поглядів.

 

Отже, толерантність, перш за все, ставить за мету сприймання людей такими, якими вони є, і взаємодію з ними на основі угоди.

Вчитель: Розділення людей на толерантних і не толерантних є просто умовним. Кожна людина в своєму житті здійснює як толерантні, так і нетолерантні вчинки. Але здатність поводитися толерантно може стати особливою рисою, і таким чином допоможе забезпечити успіх у спілкуванні. Толерантні люди більше знають про свої недоліки і переваги. Вони критично відносяться до себе і не бажають у всіх бідах звинувачувати інших. Вони не перекладають відповідальність па інших. Толерантні люди не поділяють мир на два кольори: чорний і білий. Вони не акцентують увагу па різниці між «своїми» і «чужими», а тому готові вислуховувати і розуміти іншу точку зору.

Відчуття гумору і здатність посміятися над собою – це особлива риса толерантної людини. 

Таким чином, толерантна особа знає і правильно оцінює себе. Її добре відношення до себе співіснує з позитивним і добродушним відношенням до інших.

 

Учень: Міжнародний День толерантності, проголошений                   16 листопада 1995 року на ХХVІІІ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, набуває особливого значення на початку третього тисячоліття,       перше             десятиріччя      якого    ООН    проголосила Міжнародним десятиріччям культури миру та ненасильства. 

 

Вправа «Знайди свою групу»  Звучить тихо інструментальна музика. 

Вчитель: А зараз зіграємо в гру «Знайди свою групу»                    і об’єднаємося в три групи для виконання наступних завдань. 

На маленьких аркушах паперу назва групи. За командою кожен учень розгортає папірець і знаходить місце у своїй групі.

Орієнтовні назви груп: «Служба порятунку», «Шукачі пригод», «Гумористи».

 

Вправа «Асоціативний ряд»  Вчитель: Ми ознайомились з поняттям «толерантність». 

Завдання: На столах ви знайдете метеликів з паперу, на яких кожна команда підбирає і записує прикметники на кожну букву слова «толерантність», які асоціюються із цим словом (3 хв.). 

 

Т – терплячий.

О – обережний, об’єктивний, оригінальний, особливий.

Л лояльний, лагідний, легкий у спілкуванні.

Е енергійний, елегантний, ефективний.

Р рівний, розсудливий, рівнозначний, рівноправний.

А – активний, акуратний, авторитетний.

Н – надійний, найдорожчий.

Т – товариський.

Н – необхідний людям, ніжний, незалежний.

І – інтелігентний, ідеальний, ідейний.

С – співчуваючий, сприймаючий свободу думок і дій іншого.

Т – тактовний.

             Ь                                                                     

 

Група презентує свою роботу. 

Вчитель: Отже, ви вже знаєте, що таке толерантність і якими рисами характеру володіє толерантна людина (добрий, терплячий, такий, що розуміє, допомагає, співпереживає, співчуває, рівний, тактовний, лояльний, такий, що підтримує, довіряє...).

Ми плідно попрацювали, а зараз прийшов час відпочити.

 

Вправа-релаксація «Подорож на хмаринці»

(За К. Фопелєм)

 

Мета: допомогти дітям опанувати «робочий» стан, зосередитись перед складної вправи. 

Вправа може супроводжуватись спокійною музикою.

Вчитель: Сідайте зручно і заплющте очі. Двічі або тричі глибоко вдихніть і видихніть... Я хочу запросити вас в подорож на хмаринці. Стрибніть на білу пухнасту хмаринку, схожу на м’яку гору з пухнастих подушок. Відчуйте, як ваші ноги, спина, сідниці зручно влаштувались на цій великій і м’якій подушці-хмаринці.

Зараз почнеться подорож. Ваші хмаринки повільно піднімаються у синє небо. Ви відчуваєте легкий вітерець. Тут, високо в небі, все спокійно та тихо. Нехай хмаринки перенесуть кожного із вас у таке місце, де ви почуватиметеся щасливими.

Спробуйте подумки «побачити» це місце якомога точніше. Тут ви відчуваєте себе спокійними і щасливими, тут може статися будь-яке диво... Вчитель робить паузу на 30 секунд, після чого продовжує.

Тепер ви знов на своїх хмаринках, які везуть вас назад, на ваші місця в класі. Злізайте з хмаринок, подякуйте їм за те, що вони вас покатали. Спостерігайте за тим, як повільно вони тануть у повітрі... Потягніться, випростайтесь і знову будьте бадьорими, свіжими й уважними». 

 

Вправа «Комісійний магазин» 

Мета: розвивати уяву, здатність до самопізнання, що допомагає розвинути в собі якості толерантної особистості в контексті взаємин з іншими; розвивати навички толерантного спілкування, самоаналізу та аналізу якостей один одного. 

Вчитель: Зіграємо в гру «Комісійний магазин». Кожна людина в своєму житті здійснює як толерантні, так і нетолерантні вчинки. Здатність поводитися толерантно може стати особливою рисою, і таким чином допоможе забезпечити успіх у спілкуванні. Ми знаємо, що толерантна особа знає і правильно оцінює себе.  ü Самооцініть себе – чи толерантна ви особистість? 

ü    Чи добре відношення до себе у вас співіснує з позитивним і добродушним відношенням до інших? 

ü    Які риси характеру вам слід розвивати у собі, щоб побудувати свою «Планету Толерантності»? 

У вас зараз є унікальна можливість обміняти свою рису характеру або купити якусь іншу в комісійному магазині. Для цього нам треба обрати продавця. Всі інші – в ролі покупців (роздаємо цукерки). 

Учням обов’язково потрібно пояснити, чому ця якість обрана                    в магазині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для обговорення:

-     Які труднощі виникали під час виконання цієї вправи?

-     Навіщо ми виконували цю вправу? 

Висновок: для того, щоб проаналізувати свої якості як толерантної особи, виявити якості інших та замислитись над тим, яких не вистачає. Акцентувати увагу учнів на значення толерантної поведінки під час спілкування з людьми. 

 

Правила безконфліктного життя за Біблією:

                       Люби ближнього, як самого себе.

                       Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе.

                       Люби життя – неоціненний дар Божий.

                       Умій прощати і поважати людину.

                       Будь щедрим на милосердя, співчуття, розуміння.

 

Ми різні, але це прекрасно.  Різноманітність – ресурс для розвитку!  

 

Руханка «Молекули. Атоми» 

Мета: створення в учасників почуття єдності, розуміння один одного, розвивати комунікативну компетентність учнів, їх вміння працювати у тимчасових командах. 

Вчитель: Наступним етапом нашого заходу буде руханка.

Завдання: Кожен учень вибирає рух, який він буде постійно робити (стрибати, бігати, стояти на одній нозі і т.п.). Поки ведучий говорить: «Атоми, атоми, атоми …», кожен виконує свою вправу. Ведучий оголошує «Молекули по два (по три, по п’ять і п. т.)». Учні об’єднуються в молекули і намагаються «на ходу» домовитись, що саме будуть робити всі в кожній молекулі зокрема. 

Ведучий змінює умови 5-6 разів. 

 

Вправа «Соціальний плакат толерантності» 

Мета: виховання в учнів товариської взаємодопомоги при роботі в групах, перевірити знання учнів про толерантність та уміння їх використовувати, сприяння розвитку соціальної та комунікативної компетентності учнів.  

Робота в творчих групах.

Завдання: Кожна група одержує ватман, фломастери, фарби, ножиці, журнали. Учасники роблять соціальний плакат толерантності у вигляді колажу з кольорових малюнків, вирізаних із різних журналів. 

Спікери груп «Служба порятунку», «Шукачі пригод», «Гумористи» презентують свої напрацювання. 

Обговорення та узагальнення.

 

Вправа «Квітка толерантності»   

Мета: перевірити знання учнів щодо визначення загальнолюдських цінностей толерантної людини.  

Завдання: Давайте уявимо толерантність у вигляді квітки, пелюстки якої означають загальнолюдські цінності толерантної людини. Тож толерантність – це… (Орієнтовні відповіді: прощення, співробітництво, повага людської гідності, милосердя, терпимість, прийняття    інших    такими             як         вони     є,          повага прав інших, співпереживання …). 

Відповіді дітей оформляються на плакаті. 

 

 

Орієнтовні відповіді учнів: 

© Відмова від домінування, спричинення шкоди та насильства.

© Прийняття іншого таким, яким він є.

© Визнання рівності інших.

© Повага права бути іншим.

© Повага прав інших.

© Терпимість до іншої думки, віри, поведінки.

© Готовність миритися з іншою думкою.

© Повага до людської гідності. 

© Співпраця, дух партнерства.

© Здатність поставити себе на місце іншого.

© Ми різні, але це прекрасно. 

© Різноманітність – ресурс для розвитку!

Обговорення та узагальнення. 

 

ПРИТЧА ПРО ЦВЯХИ 

Жив собі хлопчик із жахливим характером. Якось батько дав йому мішок цвяхів і звелів по одному забивати їх у паркан щоразу, коли хлопчик втрачає терпець і з кимось свариться. У перший день він забив 37 цвяхів. Згодом навчився контролювати себе, і кількість цвяхів щодня зменшувалася. Хлопчик зрозумів, що легше опановувати свої емоції, ніж забивати цвяхи.

Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до батька і сказав про це.

Тоді батько звелів синові витягати з паркана по одному цвяху в ті дні, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться. 

Минав час, і згодом син зміг похвалитися батькові, що у паркані не залишилося жодного цвяха. Батько відповів: «Ти добре поводишся, але подивися, скільки дірок залишилося... Паркан уже ніколи не буде таким, як колись».

Якщо ви з кимось сваритеся й говорите щось неприємне, то залишаєте після себе такі ж рани, як ці дірки від цвяхів. І рани залишаються, незважаючи на те, скільки разів ви потім перепросите. Словесні рани завдають такого ж болю, як і фізичні.

 

 

                               Не залишайте на своєму шляху дірок!

Не забивайте цвяхів ворожнечі, нерозуміння,  жорстокості в душі людей! Будьте толерантними!   

 

Вправа: Критерії «Планети Толерантності»  

Вчитель: Повернемося до нашої «Планети Толерантності». 

Що ж потрібно нам зробити, щоб наш клас, наша школа, наше село стали планетою Толерантності? 

Щоб на цій планеті нам жилось щасливо, слід виробити правила життя на «Планеті Толерантності» та критерії оцінки толерантності класу.  

Обговорення в творчих групах. 

За підсумками виробляють правила життя на «Планеті Толерантності» та «Критерії оцінки толерантності класу». 

 

Критерії оцінки толерантності класу 

(оцінюють учителі і учні класу)

1.    Поважне ставлення один до одного, без різких викриків, обзивання, кличок.

2.    Доброзичливість.

3.    Вміння уважно слухати і чути, не перебивати і не відволікатися.

4.    Готовність прийняти і дати відповідь, зробити пропозицію.

5.    Признання права кожного бути самим собою. 

6.    Прагнення розібратися у проблемі чи темі, не ігноруючи незрозумілі місця; розпитування; уточнення; демонстрування живого інтересу.

7.    Прагнення підтримати один одного, підбадьорити. 

8.    Повага особистості, ставлення без придушення, погроз, без осуду  і критики.

9.    Вміння співпереживати, не звинувачуючи і не дорікаючи, вміння хвалити, погоджуватися, втішати.

(Використано психодіагностичні методики із журналу «Справочник классного руководителя», 2010, № 10).

 

Вчитель: Порівняльний аналіз оцінки толерантності класу виділив однаково важливі умови виховання толерантності: доброзичливість, готовність до співпраці, поважний підхід один до одного, визнання кожного бути самим собою.  

 

«Толерантність врятує світ» 

Толерантне ставлення людини Збереже планету від негод,

Розрубає мотлох павутини, Переріже нитку перешкод.

Толерантне ставлення до всього

Збереже, врятує і спасе, Допоможе вгледіть перемогу, Допоможе витримати все.

Будь завжди нестримним вільнодумцем, 

Свої мрії пензлем намалюй, Освіти життя яскравим сонцем, Толерантний Всесвіт побудуй! 

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Рефлексія 

Учні по черзі продовжують фразу: 

«Найбільше мені сподобалося…».

Аналіз діяльності

Чи справдились ваші очікування? (Відповіді дітей).  

Учні аналізують свої очікування. 

Вчитель: Якщо справдилися ваші очікування, то візьміть                 другу символічну долоньку з паперу і прикріпіть до вашої долоньки

на моделі «Планети Толерантності» – як вияв толерантності до всіх людей на Землі. 

Іноді риси характеру друга чи подруги вас нервують, іноді – навпаки, вам допомагають прийняти певне рішення. І, незважаючи на відмінності у характерах, ви є друзями, вам цікаво разом. 

Бажання стати толерантним – гарне бажання, але воно не відразу може здійснитися. Щоб досягти успіху в житті, не витрачаючи    сил       на         конфлікти,        «побутові         війни», доцільно сформувати в собі толерантність як рису характеру.  Існують правила життя давно в країні цій, Для вас умова лиш одна: навчись, оволодій.

На все життя запам’ятай крилаті ці слова – 

«Мудрість народна вічно жива!»

 

Побажання на далі  Вчитель: Давайте візьмемось за руки і разом скажемо: 

«Я – ТОЛЕРАНТНА ОСОБИСТІСТЬ! 

Командою ми разом розбудуємо «Планету Толерантності!» цим ми будуємо культуру країни!

На згадку про наш тимбілдинг отримайте в дарунок СМАЙЛИК ТОЛЕРАНТНОСТІ. 

 

 

 

 

              

 

ВІДОМОСТІ ПРО  АВТОРА 

 

МАЛАХІВСЬКА Ольга Вікторівна, вчитель англійської мови Ставрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Окнянського району Одеської області, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, автор виховної системи класу «Від «Вулика ідей» до життєвої компетентності особистості» у Школі духовності» (впроваджується з 2010 року), лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу

«Класний керівник року» (2012), переможець щорічної Премії

Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення                у різних сферах суспільного життя в номінації «За педагогічні досягнення» у 2014 році, член обласної творчої групи класних керівників при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів, керівник обласного майстер-класу (2017).  

 

Адреса передового досвіду: Ставрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Окнянського району Одеської області. 

Адреса: 67940, вул. Шевченка, 17, село Ставрово, Окнянський район,

Одеська область, Україна.  

Телефон:  (04861) 42 140  

E-mail:   stavrovoschool1904@gmail.com  

pdf
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
4880
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку