10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Круглий стіл-зустріч для учнів 7 класу "Підліток у суспільстві"

Про матеріал

Сценарій містить анкету вивчення товариськості учнів

Перегляд файлу

 

ПЕДАГОГІЧНА  МАЙСТЕРНЯ класного керівника Малахівської О. В. 

 

Ольга Вікторівна МАЛАХІВСЬКА, 

Ставрівський навчально-виховного комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад» Окнянського району Одеської області  

 

Підліток у сучасному світі 

(круглий стіл – зустріч для учнів 7-го класу)

 

Актуальність. Підготовка молодого покоління до ефективної участі в суспільному житті, виконання обов’язків громадянина і працівника є одним із актуальних завдань сучасної школи, яка відігріває важливішу роль у формуванні, розвитку та становленні сучасної особистості. Для соціального становлення особистості учня, формування в нього соціальної компетентності та адаптації його в соціумі важливим стає засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом входження в соціальне середовище, систему соціальних зв’язків індивідом через його активну діяльність, активне включення в соціальне середовище. Тому загальні діяння зі сторони суспільства, зокрема сім’ї, школи та соціального середовища мають бути спрямовані на допомогу підліткам вижити в суспільному потоці криз і революцій – екологічній, енергетичній, інформаційній, комп’ютерній; щоб вони зрозуміли своє покликання, визначили власне місце в суспільстві, вміли самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в ньому. Виховання такої особистості є актуальною проблемою сучасного освітньо-виховного закладу. 

Виховання творчого ставлення учнів до дійсності, розвиток уміння й здатності адекватно оцінювати навколишню дійсність на основі наявних знань про неї, що дають змогу зрозуміти основну закономірність соціальної ситуації; уміння знаходити інформацію в невизначеній ситуації та будувати свою поведінку для досягнення балансу між своїми потребами, очікуванням, сенсом життя і вимогами соціальної дійсності; уміння задовольняти бажання, спираючись на норми тощо – такі завдання вирішують педагоги нашого навчального закладу. Пропонуємо вашій увазі круглий стіл – зустріч для учнів             7-го класу «Підліток у сучасному світі».

 

 

Мета: сприяння підготовці підлітків до ефективної участі в суспільному житті, виконання обов’язків громадянина і працівника; вихованню в учнів свідомої громадянської позиції на ідеях гуманізму, демократії, моральності, волі й рівноправності, творчого ставлення до дійсності; сприяння вихованню громадянина, що володіє толерантним світоглядом, активно прилучається до суспільного життя і засвоює соціальний досвід; формуванню внутрішньої мотивації до розвитку творчого             потенціалу        особистості;      стимулювання самореалізації особистості, її ініціативності та життєвої активності, що дозволяє йому ставати особистістю, здатною функціонувати в даному суспільстві.  

 

Завдання:

-    надати педагогічну підтримку та психологічну допомогу підліткам             у вирішенні проблем соціалізації, організації і формування досвіду суспільної поведінки, його самореалізації; 

-    сприяти вихованню поваги до культурних та історичних цінностей українського народу; 

-    розвивати життєві установки на відповідальне ставлення до життя; сприяти усвідомленню учнями цінності життя; сприяти виробленню навичок творчого ставлення до дійсності, розв’язання складних, нестандартних завдань, толерантного налагоджування соціальних зв’язків, демократичних стосунків з оточуючими; 

-    розвивати пізнавальний інтерес підлітків до унікальності людини як живої істоти, до унікальності ресурсів організму людини, здоров’я, можливостей власного організму; 

-    розвивати критичність мислення, адекватну самооцінку, вміння робити правильний вибір, приймати обґрунтовані рішення, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання; спонукати підлітка до позитивної діяльності, гальмуючи його дії та вчинки, що мають негативний характер; 

-    поглибити знання про основні правила здорового способу життя; уміння визначити цінності сучасних молодих людей; 

-    сприяти формуванню ціннісних установок на вдосконалення навичок толерантного спілкування, налагодження демократичних стосунків з оточуючими.

 

Форма: круглий стіл – зустріч, спілкування-практикум. 

 

Учасники: голова батьківського комітету, голова сільської ради, психолог, вчителі інформатики та мистецтва, музикознавець, лікарпедіатр, тренер з волейболу (або баскетболу), голова шкільного учнівського парламенту. 

 

Обладнання:

-    мультимедійні засоби; 

-    виставка учнівських творчих робіт, проектів, МАН; 

-    фотовиставка «Життя мого класу» про участь учнів у фестивалях, конкурсах агітбригад, фото звіти про проведення акцій та інше;

-    плакат із зображенням «Дерева очікувань»; 

-    таблиця моніторингових досліджень щодо визначення рівня комунікативної, соціальної компетентності та лідерських здібностей учнів (на ватмані); 

-    таблиця з показниками фізичного розвитку учнів у 5-6-х класах (на ватмані). 

 

Оформлення класу: столи розміщені у виді замкнутого кола, щоб учасники мали змогу бачити один одного під час дискусії.

 

Наочне оформлення: тема години спілкування, плакати з висловами, анкета вивчення товариськості (модифікація В. Кан-Калика).

 

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА:

1.              Опрацювати літературу з проблеми розвитку в підлітків комунікативної, соціальної, здоров’язбережувальної компетентності та лідерських здібностей. 

2.              Провести моніторингові дослідження та визначити рівень розвитку комунікативної та соціальної компетентності учнів класу, стану здоров’я дітей, рівень розвитку їх лідерських здібностей (спостереження, анкетування, тестування, листи здоров’я). 

3.              Провести анкетування по виявленню рівня товариськості в підлітків (модифікація В. Кан-Калика). 

4.              Провести індивідуальні та групові консультації психолога.

5.              Провести тренінг за підсумками моніторингових досліджень на виявлення відносин підлітків до різних суб'єктів дійсності. 

6.              Складання психологічних портретів кожного учня класу; психологічне тестування з визначення темпераменту.

7.              Створення творчих груп учнів по підготовці заходу, до яких входять: 

            творча група соціологічних досліджень (прес-центр) щодо бюджету вільного часу учнів: книга, сучасна музика, спілкування, телебачення, комп’ютер, заняття за інтересами; 

            творча група по підготовці фотовиставки «Життя мого класу»;

            творчі групи по підготовці мультимедійних презентацій «Скільки вікових періодів у людини?», «Основні правила здорового способу життя», «Як подолати труднощі підліткового віку?»; 

            творча група по підготовці інформації та мультимедійної

презентації «Відомі підлітки світу»; 

            відповідальні за оформлення приміщення класу, плакатів, роботу мультимедійних засобів, музичний супровід. 

8.              Надати допомогу творчим групам учнів класу та організувати їх роботу щодо проведення попередніх соціологічних досліджень щодо бюджету вільного часу учнів. 

9.              Підготувати обладнання до години спілкування: плакати, роздатковий матеріал із залученням творчої групи учнів по підготовці заходу. 

 

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ

Епіграф  Все залежить від нас самих! Нічого в світі немає такого,  що не підвладно було б нам!

 

Під музичний супровід учні зустрічають гостей круглого столу. 

 

 

 

 ”

БЛОК ЗНАЙОМСТВА 

Організаційний момент, розминка, знайомство учнів з гостями.  Вчитель представляє гостей круглого столу – зустрічі. 

 

Розминка «Сніжна грудка» 

У режимі експрес-опитування вчитель ставить учням запитання,    на які вони відповідають, не замислюючись (у ролі «сніжної грудки» використовується м’ячик або м’яка іграшка, яку слід передавати, одночасно  запитуючи). Орієнтовні запитання: 

 

1.  Скільки тобі років? 

2.  Як тебе звати? 

3.  Де ти живеш? 

4.  Твоє улюблене заняття? 

5.  Чи любиш ти морозиво? 

6.  Як звати твою матусю? 

7.       Твоє улюблене свято? 

8.       Як звати твого друга? 

9.       Твій улюблений предмет? 

10.   Твоя мрія? 

11.   Чи багато в тебе друзів? 

12.   Твій улюблений колір та інші.

 

 

 

 ”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК 

Вчитель: Впродовж всього життя людина як істота соціальна стикається з потребою бути серед людей, взаємодіяти з ними, тобто входити в систему міжособистісних відносин

ЛЮДИНА САМА ТВОРИТЬ СЕБЕ, робить своє життя унікальним  і неповторним, вдосконалюючи своє вміння орієнтуватися у світі соціальних взаємодій і самій будувати цей світ.

 

Вправа «Слова-антоніми»  

Психолог пропонує слова, а учні називають антоніми – слова, що мають протилежне значення: м’який – твердий; грубий – ніжний; сором’язливий – розкутий. Усі ці слова можна використати для того, щоб охарактеризувати певний тип людей. Кому властиві всі ці якості одночасно? Дійсно, всі ці якості одночасно характерні підлітку. 

Вчитель: Сьогодні наш круглий стіл–зустріч присвячено важливій темі «Підліток у сучасному світі», щоб надати вам, шановні учні, педагогічну підтримку та психологічну допомогу в усвідомленні цінності життя, розвитку пізнавального інтересу до унікальності людини як живої істоти, до унікальності ресурсів організму людини, здоров’я, можливостей власного організму. 

Отже, ми з вами поговоримо про підлітка: його фізичний, психологічний і соціальний стан. Сьогодні  буде розмова про можливі труднощі та завдання, які доводиться розв’язувати підліткам; про способи соціалізації – тобто про конкретні види вашої взаємодії із середовищем, за допомогою яких ви активно прилучаєтеся до суспільного життя і засвоюєте свій соціальний досвід. Ми разом обговоримо той ризик, який може  загрожувати вам упродовж життя, про наслідки, до яких можуть призвести ваші вчинки. І не випадково епіграфом нашої зустрічі є слова: «Все залежить від нас самих! Нічого в світі немає такого, що не підвладно було б нам!». 

А РОЗМОВЛЯТИМЕМО МИ З ВАМИ ЯК ПАРТНЕРИ. 

 

Вправа «Дерево очікувань»  

Мета: усвідомити і визначити, що кожен учасник сподівається від заняття та порівняти своє очікування з іншими.

Інструкція. Учасники на різнокольорових стікерах роблять записи, чого саме вони чекають від зустрічі. Про свої очікування учасники читають (за бажанням) та прикріплюють стікери на плакаті із зображенням «Дерева очікувань». 

 

Інформація «Скільки ж вікових періодів у людини?»

Вчитель: Особистість підлітка – доволі складний феномен. А чи знаєте ви скільки вікових категорій у людини? Які межі має підлітковий період? 

Творча група учнів демонструє мультимедійну презентацію. 

Вчитель: Е. Еріксон виділив 8 стадій у розвитку людини:

1.       немовля (з моменту народження до одного року),

2.       ранній вік (1 - 3 роки),

3.       дошкільний вік (3 - 6, 7 роки),

4.       підлітковий вік (7-12 років),

5.       юність (13 - 18 років),

6.       рання зрілість (третє десятиліття),

7.       середній вік (четверте і п'яте десятиліття життя), 8. пізня зрілість (після шостого десятку років життя).

 

 

 ” КРУГЛИЙ СТІЛ 

«ПІДЛІТОК У СУЧАСНОМУ СВІТІ»

Вчитель запрошує гостей до участі у роботі круглого столу. 

У ході круглого столу учні задають питання гостям. 

Вчитель: Підлітки й дорослі люди живуть, так би мовити, у різних часових вимірах, а звідси – розбіжності в оцінюванні тих самих подій, явищ, питань (з приводу одягу, зачіски, моди та ін.). Підлітки не завжди спроможні усвідомити зміст тих змін, що відбуваються з ними. Як допомогти собі? 

 

Виступи фахівців 

Далі вчитель надає слово психологу та лікарю-педіатру, які зі своєї професійної точки зору характеризують період дитинства та підлітковий період.  

 

© Психолог: Юнацький вік, тобто перехід від дитинства до дорослості, триває, на думку американського психолога Арнольда Геззелу, від 13 до 21 року. Десять років, за його словами, – це золотий вік, коли дитина врівноважена, легко сприймає життя, довірлива, спокійна у взаєминах із батьками, мало бентежиться через свою зовнішність. Від 11 років починається перебудова організму, дитина стає імпульсивною; проявляється негативізм, часта зміна настроїв, сварки з однолітками, бунт проти батьків. У 13-річному віці така проблема частково минає, ставлення до світу стає позитивнішим. Зростають незалежність підлітка від родини й одночасно – вплив однолітків. Провідна властивість цього віку – «погляд усередину». Підліток схильний до занурення в себе, він самокритичний і чутливий до критики; починає цікавитися психологією; критично ставиться до батьків; стає перебірливим у друзях; настрій постійно змінюється. 

У 14 років підліток стає товариським, виявляє інтерес до інших людей і різниці між ними. 

Провідною діяльністю 11–15-річних стає спілкування в системі суспільно корисної діяльності – таких її видів, як спортивна, художня та трудова. Під час цієї діяльності підлітки опановують здатності будувати спілкування залежно від різних завдань і вимог життя, орієнтуватися в особистих особливостях і якостях інших людей, свідомо підкорятися нормам певного колективу. 

Соціальний статус підлітків мало чим відрізняється від статусу дитячого. Психологічно цей вік украй суперечливий: йому притаманні максимальні диспропорції в рівні та темпах розвитку. Так зване «почуття дорослості» в підлітків – це новий рівень домагань, який спричиняє типові вікові конфлікти та їх відбиття в самосвідомості підлітка. У цілому це період завершення дитинства й початку «виростання» з нього. 

У цьому віці зміни відбуваються також у перебігу пізнавальних процесів і здібностей. Якісні зміни проявляються у «нестійкості» уваги: невмінні зосередитися, переключитися, позбутися якихось подразників (усе назване спричиняє погану успішність, як наслідок – психологічні й соціально-педагогічні проблеми). Кількісні зміни відзначаються бажанням робити усе швидше, ефективніше (тобто важливо не те, яке завдання, а те, яким чином його виконано); абстрактними міркуваннями та суперечками; «розкиданістю» та відсутністю системи. Причина – підлітку за дуже короткий строк доводиться освоювати всю складність «дорослої» сфери життя. 

Як ваш друг, хочу допомогти вам навчитися володіти собою.  Пам’ятайте: найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм – постійна зайнятість. Щоб забути свої напасті, намагайтеся зробити приємне іншим. Пам’ятайте: кожна людина – така ж яскрава й унікальна індивідуальність, як і ви, приймайте її такою, якою вона є. Намагайтеся знайти в людині позитивні риси, вмійте бачити її достоїнства і в стосунках з нею спробуйте опиратись саме на ці якості.

Вчіться володіти собою! Виховуйте в собі терпіння. Людина має необмежені можливості самовдосконалення, причому в усіх галузях СВОЄЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

 

© Лікар-педіатр: У цей період розвитку людської особистості починається фізіологічна перебудова організму підлітка.  © Практична робота

Лікар-педіатр проводить із школярами практичну роботу:                   

у підготовлену таблицю, що показує фізіологічний розвиток школярів у 5-6 класах, у порожню графу цієї таблиці учні записуватимуть показники за 7-й клас. Учні порівнюють показники, знаходять зміни, обговорення. 

Лікар: Підлітки віком від 10 до 19 років – це особлива група населення. Крім суто психологічних особливостей цих людей існують численні особливості організму, здоров’я та потреб для розвитку. На жаль, багато з них наражаються на труднощі та перешкоди на шляху до здорового розвитку, включаючи негативний вплив паління, вживання алкоголю, недостатні фізичні навантаження, схильність до насилля, раннє статеве життя. 

Один з важливих факторів здоров’я молоді – це, безумовно, харчування. Медики наголошують, що незбалансоване харчування призводить до зниження працездатності, погіршення зору та пам’яті, апатії, дисгармонії із зовнішнім світом і самим собою. Отже, основне правило правильного харчування для вас, діти – це споживання різноманітної їжі, збагаченої живильними речовинами. Для цього               в раціоні харчування слід використовувати овочі, фрукти, крупи, макаронні вироби, рис, молоко, квасолю, йогурт, горіхи, сир, м’ясо, рибу.

Учні переглядають кадри з мультимедійної презентації «Основні правила здорового способу життя». 

Обговорення. У ході круглого столу учні задають питання. 

 

© Вчитель: Сімейні відносини є частиною соціальної сфери суспільства, а тому сім’я одночасно є і суб’єктом, який виконує розвивальну діяльність, і є площиною постійної практики соціальної компетентності дитини. 

До слова запрошується голова батьківського комітету класу. 

 

©     Голова батьківського комітету: Усіх батьків турбує те, що і як слід зробити, щоб їх діти виросли достойними людьми, здоровими, вихованими, добрими,          чесними,          правдивими,     працьовитими, отримали якісну освіту, стали шляхетними. Сучасне життя,    з одного боку, надає вам, діти, свободу для вибору свого соціального простору й засобів спілкування, способу і стилю життя, а з другого – процес адаптації і самовизначення, що ускладнився, висуває високі вимоги до рівня самосвідомості, самоконтролю як з боку дорослих, так і з боку підлітків, робить вас незахищеними від можливих втрат в соціальнопсихологічній рівновазі. Почуття невпевненості в правильності своїх вчинків спонукає вас вдаватися до підтримки й допомоги дорослих.  

Сьогодні ми разом маємо навчитись контролювати вашу агресію. Тому є актуальною проблема щодо вироблення моральних законів сім’ї та обговорення питань духовно-морального виховання дітей, культури спілкування батьків і дітей, попередження аморальної поведінки та скоєння аморальних вчинків учнями. 

Пропоную провести спільні збори батьків та учнів, на яких виробити таку систему понять: знати – досягти – вміти – відповідати, щоб допомогти вам, дорогі наші діти, швидше освоювати всю складність «дорослої» сфери життя.  

Обговорення. У ході круглого столу учні задають питання.  

 

© Вчитель: Сьогодні учні класу беруть активну участь у реалізації патріотичних, благодійних, соціальних проектів, опікуються питаннями: турботливого відношення до ближнього, хто потребує допомоги; екології навколишнього середовища; беруть участь у відродженні народних та сімейних традицій; покращенні добробуту села та інше. 

 

Творча група учнів презентує фотовиставку «Життя мого класу», на якій продемонстровано участь учнів у житті у школи та житті сільської громади (фестивалі, конкурси агітбригад, трудові десанти, благодійні акції, волонтерська робота та інше). 

Запитання гостей круглого столу до учнів.

 

© Вчитель: Участь підлітків у житті сільської громади є важливою формою партнерської взаємодії, сприяє виробленню в учня тих умінь і здатностей, які закладають основу для формування його соціальної компетентності, а саме: 

ü    робити правильний вибір, приймати обґрунтовані рішення, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання; 

ü    продуктивно співпрацювати в групі (команді), виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими; 

ü    спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати стратегії індивідуальних та колективних дій

ü    визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації, емоційно налаштуватися на спілкування з іншими; 

ü    застосовувати технології трансформації та конструктивного розв'язання конфліктів.

Однак, ведуча роль у формуванні саме соціальної компетентності належить соціальним умовам, які, в свою чергу суттєво впливають на виховні стандарти. 

Вчитель надає слово голові сільської ради. 

 

© Голова сільської ради: Молодь істотно впливає на рівень соціального життя усього села, на його соціально-культурний, психологічний, економічний клімат у вирішенні складних життєвих проблем. Важливі зміни характеру і змісту праці, що відбуваються нині в сільському господарстві, висувають підвищені вимоги до професійних здібностей молоді. Тому сьогодні ми створюємо необхідні умови для успішної адаптації та інтеграції підлітків              у соціумі та залучаємо до покращення соціальної ситуації в селі. Запрошуємо вас, дорогі діти, до різних видів спортивно-масової, волонтерської, дозвіллєвої діяльності громади, ми підтримуємо будь-які ваші соціальні ініціативи, які забезпечують сутність духовних потреб і мотиваційно-ціннісних орієнтацій учнів                    та дорослого населення, це: освітні, соціальні й розважальні заходи, гурткова робота, спортивні змагання, сімейні вечори відпочинку, народні свята, ігри, дискотеки та інше. Така діяльність дає необхідні знання, які формують світогляд підлітка

Обговорення. У ході круглого столу учні задають питання. 

 

© Вчитель доповідає про підсумки проведених моніторингових досліджень на виявлення відносин підлітків до батьків, літніх людей, дітей, однокласників, малознайомих і незнайомих людей, вчителів, власної особистості, друзів та інше, яке свідчить про переважання толерантного відношення до суб'єктів реальності.  

Дитячі організації, учнівське самоврядування є важливою складовою демократизації стосунків з оточуючими, вихованню толерантності, уміння налагоджувати соціальні зв’язки; процесу становлення громадянського суспільства. Створюються відкриті можливості учнів щодо виявлення ініціативи, здійснення самоврядування та самодопомоги. Виховання лідерських якостей сучасних учнів є важливим етапом моделювання сучасного європейського громадянина.  

Слово надається голові шкільного учнівського парламенту.

 

© Голова шкільного учнівського парламенту звертає увагу на те, що за загальношкільною програмою «Сім духовних криниць»            у Школі духовності учні класу залучаються до різноманітних видів діяльності як в школі так і в громаді села. 

Шкільний учнівський парламент особливу увагу приділяє питанням утвердження загальнолюдських цінностей; зокрема соціальних цінностей – захисту прав дитини, її інтересів, це право на свободу слова та зібрання, право на здоров’я та інше. Вкрай важливим є залучення школярів якщо не до всіх, то до переважної більшості видів діяльності, що дозволяє учню почувати себе значущою особистістю, розвивати свої лідерські якості, проявляти ініціативу, розвивати уміння знаходити та приймати нестандартні, оригінальні рішення, реалізувати себе в шкільному та подальшому житті.

Щорічно ви берете активну участь у шкільних та районних акціях

«Нагодуй птахів», «Жива ялинка – хай росте», «Посади дерево»,

«Хай серце не втрачає доброти», «Святий Миколай дітям», які                   є обов’язковими для семикласників. Дуже добре, коли учні активні                   

в громадському житті школи, мають свою структуру самоврядування в класі, створюють агітбригади та волонтерські загони. Результати загальношкільного рейтингу участі вашого класу у позакласних заходах, акціях, лінійках, проектах свідчить, що ви є активними учасниками загально-масової роботи школи, а це сприяє  демократизації особистісних стосунків між учнями і вчителями, існує взаєморозуміння, взаємоповага, партнерські відносини. Давайте разом активно працювати на благо нашого НВК.

Обговорення. У ході круглого столу учні задають питання. 

 

Вправа «Австралійський дощ»

Вправа проводиться з метою зняття емоційного напруження та втоми. Вправу проводить фізорг класу. 

 

© Вчитель: У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Використання ІКТ дозволяє вирішити проблему якісно нового підходу до організації роботи з різних напрямків виховання і вирішити низку важливих

завдань. Сьогодні ми проводимо конкурси із застосуванням мультимедійної апаратури; тематичні фото-квести; відеоподорожі, віртуальні екскурсії; лекції, тренінги, соціально-психологічні заходи із застосуванням інтерактивних ігор  та відеопрезентацій. У нас є вебсторінка навчального закладу; ми здійснюємо випуск газети НВК; випуск фотоальбомів та інше. Опанування широкого масиву Інтернетресурсів сприяє зацікавленості учнів життям навчального закладу, сприяє розвитку самостійного мислення, формуванню активності, здатності орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі. 

Вчитель надає слово вчителям інформатики та мистецтва, тренеру з волейболу (або баскетболу). 

 

Вчитель інформатики: Віртуальне середовище настільки глибоко увійшло в життя сучасного суспільства, що воно безпосередньо накладає свій «відбиток» на процес соціалізації особистості. Сьогодні ви ліпше розумієтеся у використанні комп’ютера та Інтернету зокрема, ніж ваші старші й досвідченіші в інших життєвих питаннях родичі. Та це має й негативні наслідки.

Використання інформаційних джерел часто призводить до негативних наслідків. Частіше за все учні копіюють готові реферати, проекти, доповіді, рішення різноманітних завдань зі шкільних посібників, що не сприяє підвищенню ефективності навчання й виховання школярів. ІКТ можуть стати не тільки могутнім засобом становлення та розвитку школярів, а й, навпаки, сприяти формуванню шаблонного мислення, формального безініціативного ставлення. У багатьох випадках використання ІКТ невиправдано позбавляє вас можливості проведення реальних досліджень, що негативно відбивається на результатах навчання.                 І нарешті не можна забувати про те, що надмірне та невиправдане використання ІКТ негативно відбивається на вашому здоров’їОбговорення. У ході круглого столу учні задають питання. 

 

© Вчитель мистецтва: Мистецтво на сьогоднішній період стає одним із засобів самореалізації особистості та способом вирішення життєвих труднощів сучасної людини. Його роль у вихованні підростаючого покоління неухильно зростає, оскільки протидіяти явищам бездуховності, аморальності можна лише шляхом формування усвідомлення важливості та пріоритету загальнолюдських цінностей, вдосконалення творчого потенціалу, прагнення до пізнання.  

Пріоритетну роль у всебічному розвитку та соціалізації особистості в умовах культурно-дозвіллєвої діяльності відіграють свята та обряди, розважальні заходи та видовища (вистави та концерти), театралізовані масові заходи. 

Ознайомлення учнів з народними традиціями, виховання поваги та любові до народних традицій та звичаїв сприяє формуванню почуття національної гідності та самосвідомості.

Організоване дозвілля навчає дітей та підлітків цінувати й організовувати свій вільний час, обирати заняття за інтересами, потребами, за їх значенням у подальшому житті; бути організатором себе та інших, лідером і підлеглим, творцем і виконавцем; жити серед людей, поважати їх індивідуальність, цінувати чужі інтереси, радіти успіху кожного, зберігати дружні зв’язки. Саме тому, дорогі діти, беріть участь у гуртках з усіх видів художньої творчості – музики, образотворчого             мистецтва,        декоративно-прикладного         мистецтва, хореографії, різноманітних творчих конкурсах, концертах. 

Спілкування з мистецтвом у процесі навчання і виховання виступає як могутній засіб «олюднення» людини, формування її духовності. 

Обговорення. У ході круглого столу учні задають питання. 

 

© Тренер з волейболу: Заняття спортом у вільний час не тільки розвивають у вас певні якості, але і організовують, надають впевненість у своїх діях і в своїй компетентності. Це не тільки дозволяє бути більш здоровими, але і робить тінейджерів більш щасливими, ніж їх однолітки, що не займаються спортом. Вам необхідно займатися спортом, так як це дарує відчуття здоров’я               і задоволеності життям. Беріть участь у командних видах спорту, які посилюють дружні зв'язки між дітьми. Такі як: «Зірниця», «СокілДжура», «Козацькі ігри», «Козацькі забави», веселі старти, чемпіонати та змагання, Олімпійські тижні та уроки, руханки і фізкультхвилинки.

Обговорення. У ході круглого столу учні задають питання. 

 

© Вчитель: Ще один яскравий приклад необхідності формування дозвіллєвої культури – серед мотивів підлітків, що вживають алкогольні напої (поряд із бажанням здаватися дорослим, потрапити до певного кола однолітків, бажанням розслабитися) – прагнення позбутися нудьги. Підлітки із такою девіантною поведінкою майже не займаються громадськими справами. Істотні відхилення спостерігаються у структурі їхнього дозвілля, вони менше цікавляться художньою літературою, майже не бувають у театрі, не мають інтересу до живопису. 

З метою формування ціннісного ставлення до свого здоров’я, до самого себе, ми систематично беремо участь у виховних годинах, лекторіях,    вправах            лікувальної       фізкультури,     анкетуваннях, тестуваннях,       у             агітбригаді        «Молодь           обирає здоров’я»,         у загальношкільних проектах «Школа проти СНІДу!», «Вільне дихання», учні нашого класу щорічно проходять медогляд. 

          Ми разом навчаємось жити здоровим життям! 

Інформація: «Ефективні рецепти подолання стресу»

© Лікар-педіатр: У нашому житті постійно відбуваються зміни, і якщо ми не можемо швидко до них пристосовуватися, виникає стан стресу. При цьому неважливо, позитивним чи негативним був стресогенний фактор. Часто стресорами для себе є ми самі: наші думки, емоції, дії. 

Ефективними рецептами подолання стресу є наступні: 

(мультимедійна презентація)

8 ВІТАМІНИ. При стресах швидко витрачається запас вітамінів групи В. Ці вітаміни повинні надходити в організм у комплексі з мінеральними речовинами. Тому багато лікарів радять щодня приймати полівітаміни з мінералами.

8 ВПРАВИ. Якщо ви не ходите в спортзал, потрібно щодня робити вдома невелику (хвилин на 15) зарядку. Корисно ходити пішки, кататися на велосипеді, плавати.

8 РЕЛАКСАЦІЯ. Для гармонійного життя необхідна і фізична, і психічна релаксація. Спробуйте самі прості способи: посидіти на природі і подивитися на дерева; послухати музику; подивитися на небо і пофантазувати про те, на що схожі хмари.

8 СІМ'Я І ДРУЗІ. Не менш важлива для досягнення гармонії та підтримка доброзичливо налаштованих людей – родичів і друзів. Розширюйте коло свого спілкування, знайомтеся з новими людьми, спілкуйтеся з тими, хто вам приємний.

ПЕРША ДОПОМОГА при стресі: зробіть дуже глибокий вдих. Затримайте дихання. З силою видихніть, зі звуком «Ха».

 

Тепер ви можете використовувати різні методи корекції, щоб виправляти своє негативне мислення і усувати зі свого життя негативні сценарії поведінки. 

Кожен учень отримує пам'ятку з рецептами подолання стресу. 

 

© Творча група учнів доповідає про результати проведення попередніх соціологічних досліджень щодо бюджету вільного часу учнів: книга, сучасна музика, спілкування, телебачення, комп’ютер, заняття за інтересами та інше.  

Запитання гостей круглого столу до учнів.

 

 

 ”

БЛОК ОБГОВОРЕННЯ

Вчитель: Діти, як ви розумієте такий вислів: «Хочеш зробити світ кращим – все залежить від нас самих!»

Робота в групах всіх учасників круглого столу

-    Що означає для людини «кращий світ»? 

-    У чому проявляється самовиховання?

-    Чи є дорога єдиного життєвого шляху людини?

-    У чому сенс життя людини, відповідно до вислову?

Обговорення у загальному колі.

Висновок вчителя: Сенс життя кожної людини унікальний і неповторний, як і її життя. Людина завжди вільна у виборі. Але свободу не можна ототожнювати зі свавіллям, її слід сприймати з точки зору відповідальності. Людина відповідає за своє життя і життєві ситуації, що в них вона потрапляє. Кожен повинен йти за своїм покликанням і тоді життя набуває сенсу. 

 

Інформація «Відомі підлітки світу» 

Творча група учнів презентує про відомих підлітків світу.   Хтось з них вже встиг прославитись власними талантами чи здобутками, а комусь просто пощастило. Та все ж на сьогодні вони найвідоміші підлітки планети Земля (мультимедійна презентація).

16-річна Лідія Ко із Південної Кореї – наймолодша спортсменка, яка коли-небудь вигравала професійні змагання з гольфу і наймолодша переможниця Чемпіонату Жіночої Професійної Асоціації Гольфу.

Нік Д'Алоізіо винахідник Summly. Був визнаний самою молодою людиною (15 років), який отримав раунду венчурного капіталу в технологіях від мільярдера. У березні 2013 року Yahoo! придбала у 18-річного вундеркінда-програміста мобільний додаток для читання новин Summly за $30 млн. Він наймолодший self-made-мільйонер у світі. Був нагороджений премією «Новатор року» в Нью-Йорку на WSJ за його роботу на Summly і на Yahoo.

Міссі Френклін, 18 років. Одна із найбільш титулованих плавчинь світу. На Олімпіаді-2012 виграла 6 золотих медалей.

17-річній валійці Бет Ріклз якось набридло читати про вампірів і перевертнів і вона вирішила написати власний роман і опублікувати його он-лайн. Після того, як її роман набрав 19 мільйонів переглядів, на нього звернули увагу британські книговидавці.

Джейсон О'Ніл, ймовірно, найуспішніший бізнесмен віком до  10 років. У 9 років Джейсон почав робити кольорові олівці Pencil Bugs. Крім свого основного бізнесу, Джейсон активно задіяний у багатьох великих заходах з благодійної діяльності. Він жертвував гроші на прийомних дітей, а також відправляв свої олівці для африканських школярів. 

Гейлі Стейнфілд, американська актриса, 16 років. Гейлі у 13 років було номінована на Оскар за роль у фільмі «Справжня мужність» братів Коенів, а також на премію BAFTA в номінації «Краща жіноча роль».

Висновок вчителя: Імена успішних підлітків можна перераховувати ще довго. Вони та їхні ідеї – це доказ того, що добитися успіху і стати відомими можна навіть у зовсім юному віці. Потрібно завжди пам'ятати що успіх – це розуміння своєї мети. Спрямована до успіху людина завжди повинна бути відповідальною і прагнути до лідерства. 

Пам'ятайте, своє щастя і успіх ми будуємо самі. 

 

Brainstorming «Що заважає людям поводитися відповідально?» 

 

Вчитель пропонує учасникам круглого столу висловити свої думки про те, що заважає людям поводитися відповідально, і записує відповіді на плакаті. Після проведення brainstorming (мозкового штурму) слід узагальнити відповіді учасників і дати (в разі потреби) подану нижче інформацію. 

 

Перешкоди на шляху до відповідальної поведінки: 

     Це дуже небезпечно – говорити те, що хочеш.

     Тільки егоїсти роблять те, що хочуть.

     Якщо я буду відповідальним, я можу посваритися з друзями.

     Мені соромно говорити те, що я думаю насправді.

     Якщо хтось відмовляє мені, це означає, що я йому не подобаюсь.

     Близькі люди повинні розуміти це самі.

     Люди повинні тримати свої почуття при собі.

     Я не хотів би говорити про свої думки й почуття, бо не хочу турбувати інших своїми проблемами.

 

Вправа «Чи товариська ви людина?»  

Вчитель: пропонує учасникам висловити свої думки про те, що, на їх думку, є «товариськістю».   

Товариськість розглядається як єдність трьох компонентів: 

потреби в спілкуванні; 

гарного емоційного самопочуття до, під час і після спілкування;  комунікативних навичок, умінь. 

 

Вчитель проводить аналіз проведеного напередодні анкетування по виявленню рівня товариськості в підлітків (додаток 1).  

Вчитель: Чи стане людина особистістю – це залежить тільки від неї. До 12-14 років ви вже повинні знати, якими хочете стати! Отже, час серйозно взятись за САМОВИХОВАННЯ, систематичну і цілеспрямовану діяльність з удосконалення позитивних якостей та подолання негативних. Народна мудрість каже «Зрозумієш себе, пізнаєш і навколишнє….». Ми живемо в епоху навантажень, що збільшуються кожного дня. Зриви найчастіше трапляються тому, що людина не вміє користуватися величезними запасами своїх сил, здатністю свого тіла швидко відновлювати витрачену енергію. У пригоді стануть резерви та захисні сили нашого організму – треба тільки навчитися їх використовувати. Для кожного із вас ми підготували ПАМ’ЯТКИ, якими ви можете скористатися для ефективного ведення бесіди, дискусії (додаток 3). 

Кожен учень отримує пам'ятку. 

 

Притча «Щастя»

Бог зліпив людину з глини, і залишився у нього невикористаний шматок.

-    Що ще сліпити тобі? – запитав Бог.

-    Зліпи мені щастя, – попросив чоловік.

Нічого не відповів Бог, і лише поклав людині в долоню шматочок глини, що залишився. 

Обговорення:

-    Як ви зрозуміли зміст притчі? 

-    Чому людина не почула відповіді від Бога, а лише відчула в руках шматочок глини? 

 

Висновок вчителя і гостей. 

Вчитель: Немає рецепта або картини щастя для всіх. Кожна Людина – Великий Майстер, здатний створити своє кришталеве, глиняне, дерев’яне, кам’яне або будь-яке інше, чудове щастя, надавши йому обриси і властивості власної Душі. 

Щастя – це ми! Щастя в кожному з нас! Тільки нам вирішувати, коли і як ми будемо його відчувати! 

ТВОЄ ЩАСТЯ – це дзеркальне відображення твоєї Душі. 

Обирай серцем і розфарбовуй щастям своїм кожну мить...

 

Вправа «Складання синквейна на тему «Підліток у суспільстві»  

Робота в групах всіх учасників круглого столу

У творчих групах учні та гості складають синквейн, надають вектор розвитку інноваційних ідей формування соціальної компетентності. 

Вчитель нагадує правила складання синквейна: 

1-й рядок — іменник;

2-й рядок — прикметники;

3-й рядок — дієслова;

4-й рядок — коротке стверджувальне речення;  5-й рядок — синонім першого рядка. 

Наприклад: 

1-й рядок – Підліток.

2-й рядок – Активний, розумний, толерантний, креативний, сміливий.

3-й рядок – Думає, вирішує, організовує, тренується, захищає, дискутує, малює.

4-й рядок – Завжди на шляху вирішення складних проблем. 

5-й рядок – Тінейджер.

Творчі групи зачитують синквейни. Обмін враженнями.  

 

Вправа «Зарядися позитивом» Всі учасники сідають в коло. 

Вчитель: А зараз кожен з учасників має подарувати сусіду подарунок, який треба зобразити мовчки за допомогою жестів. Сусід має здогадатися, що за подарунок йому подарували та подякувати. Учні об’єднуються в пари. Спочатку учасник дарує «подарунок» сусіду в парі справа, а потім – сусіду в колі зліва.  Обмін враженнями.

 

 

 ”

РЕФЛЕКСІЯ ТА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Обирай серцем і розфарбовуй  щастям своїм кожну мить...

 

Вправа «Коло вражень»

Мета: зворотній зв’язок, завершення заходу. 

Процедура проведення: всі учасники сідають у коло, пригадують «Дерево сподівання», де кожен написав на листочках сподівання від заходу, учасники по черзі (за бажанням) висловлюють свої враження. 

Обговорення (питання записані на плакаті):

-    Що нового ви дізналися про себе? 

-    Що нового ви відкрили для себе, чого навчилися?

-    Як можуть стати в нагоді отримані сьогодні знання?

-    Які почуття викликала у вас співпраця з іншими учасниками?

-    Які висновки про себе і для себе зробили? Учасники по колу діляться відчуттями, враженнями від зустрічі. 

 

Вчитель: Отже, сьогодні ми разом говорили про особливу групу населення – підлітків. Обговорили складність освоєння «дорослої» сфери життя.  

Шановні учасники круглого столу, ми вдячні вам за партнерську взаємодію та просвітницьку, змістовну, компетентну розмову.

Ми дійшли висновку, що підґрунтям вироблення в учня тих умінь і здібностей, які закладають основу для формування його соціальної компетентності є система понять: 

ЗНАТИ – ДОСЯГТИ – ВМІТИ – ВІДПОВІДАТИ. Важливо врахувати, що універсальних рецептів людського «щастя», «добробуту», «розвитку» не існує, навіть у економічнорозвинутих країнах. 

 

Вправа «Незакінчені речення» 

Учні дописують на плакаті:

-    Я живу для того, щоб                                                

-    Щодня я все роблю для того, щоб                  

Висновок вчителя і гостей: Діти! Пам’ятайте, кожна людина живе для того, щоб пізнавати і творити. Це – шлях, який кожен має пройти самостійно... Але без спілкування людина жити не може. Обмінюйтеся новинами, діліться враженнями, дізнавайтеся про нові події та цікаві факти. Спілкуйтеся з цікавими людьми. Це завжди приносить велике задоволення. 

Розкривайте свій життєтворчий потенціал, розвивайте свої пізнавальні і творчі здібності, знаходьте шляхи попередження конфліктів. Не забувайте про друзів і товаришів, тих хто живе поруч. Бо щастя – це близькі люди поруч, цікаві заняття, розвиток, можливість навчатися новому. Мені дуже б хотілося, щоб люди                 завжди робили щасливими один одного. 

Давайте разом будемо робити цей світ людянішим,  ЩОБ ЖИТИ У ДОБРОМУ СВІТІ! 

Адже все залежить від нас самих! Успіхів вам! Звучить пісня «Все залежить від нас самих» у виконані Йолки.

(Слова і музика: Ракітін А.). 

Все залежить від нас самих! Все залежить від нас самих! 

Нічого в світі немає такого, що не підвладно було б нам! 

 

Вигадуй, дивуй, дивуйся, люби,

Без сумнівів зустрічай повороти долі.

Сенс життя шукай і в сумнівах будь-яких

Пам’ятай, що ти сильніший, сильніше, сильніше люби.

 

ПІСЛЯДІЯ 

1.         Подальша розмова – діалог учнів класу та класного керівника з практичним психологом з питань вікових проблем підлітків та способів вирішення конфліктних ситуацій. 

2.         Провести виховну годину спілкування «Як стати успішною особистістю» та тренінги для підлітків з метою подальшого стимулювання        розвитку           особистості,      підвищення       самооцінки, мотивації до самопізнання та самовиховання.

3.         Провести анкетування з метою визначення життєвих цінностей підлітків та подальшої корекційної роботи. 

4.         Розпочати соціальний проект «Я в соціальних мережах». 

5.         Взяти участь у шкільній агітбригаді «Молодь обирає здоров’я». 

6.         Організувати загальношкільну виставку «Досягнення нашого класу».

7.         Провести для молодших школярів рухливі перерви, уроки здоров’я.

8.         Провести спільні збори батьків та учнів «Моральні закони моєї сім’ї». 

 

ДОДАТКИ 

Додаток 1.  Анкета вивчення товариськості 

(модифікація В. Кан-Калика)

Мета: виявити рівень товариськості в підлітків. 

Інструкція: необхідно відповісти на запропоновані питання          

«так» ( + )  чи «ні» ( – ).

1.    Чи відчуваєте ви потребу в спілкуванні з людьми?

2.    Чи є у вас прагнення, зустрівши на вулиці знайомого, поговорити з ним?

3.    Чи багато у вас хороших знайомих?

4.    Як ви гадаєте, чи отримують ваші знайомі задоволення від спілкування з вами?

5.    Чи легко ви знайомитеся?

6.    Чи буває у вас так, що від постійного спілкування хочеться побути на самоті, але через певний період часу ви знову відчуваєте потребу в спілкуванні з людьми?

7.    Чи думаєте ви про своїх однокласників у вільний від навчання час?

8.    Чи виникає у вас під час канікул потреба в спілкуванні з однокласниками? 

9.    Чи впливає майбутній процес спілкування з однокласниками на ваше самопочуття протягом дня?

10. Для вас має значення те, як вас зустрічають однокласники перед початком занять?

11. Чи переживаєте ви, коли стосунки з класом не складаються?

12. Чи виникає у вас потреба поговорити з однокласниками, якщо ви просто зустрічаєте їх на вулиці?

 

Обробка й інтерпретація результатів:

-    кожна відповідь «так» оцінюється в 1 бал;

-    підрахувати загальну суму балів;

-    від 0 до 5 балів – низький рівень товариськості; від 6 до 10 – середній; від 11 до 15 – високий.

 

 

Додаток 2. 

Пам’ятка правил підвищення самооцінки

Щодня дізнавайтеся нове, робіть що-небудь те, що ніколи раніше не робили. 

Прагніть           надмірно          не         демонструвати свою             значущість. Внутрішня упевненість в собі не потребує "гучних" зовнішніх проявів. 

Якщо вам щось незрозуміло, не бійтеся поставити питання співбесідникові. 

Вічна незадоволеність всім і вся будь-якого перетворить на смутного буркотуна. Більше оптимізму. 

Порівнюйте тільки себе з самим собою. 

Ніколи не виправдовуйтеся. Людина, що плутано бубонить виправдання, справляє жалюгідне враження. 

І головне - потрібно діяти рішуче, пам'ятаючи лише про мету, що стоїть попереду. 

 

Додаток 3.  Пам’ятка для ефективного ведення бесіди, дискусії 

Покажіть своє дружнє ставлення до співрозмовника.

Прагніть,       щоб      співрозмовникам          було     цікаво   й        приємно спілкуватися з вами.

Умійте вислухати думку іншого, не перебивайте.

Не відволікайтеся, коли говорять інші.

Не уникайте погляду співрозмовника, дивіться в очі мовця чи слухача.

Не бійтеся висловлюватися.

Чітко й коротко викладайте свою думку, не відхиляйтеся від теми.

Аргументуйте свою мову, логічно доводьте правильність своєї думки. Не робіть висновки, поки не зрозумієте думку іншого й проблему до кінця.

Візьміть до уваги, що ви й співрозмовник можете обговорювати різні питання.

Стежте за тим, щоб для вас і співрозмовника слова мали однаковий зміст.

Виявляйте повагу до думки іншого, визнайте його право мати свою точку зору, можливо відмінну від вашої.

 

 

 

              

 

ВІДОМОСТІ  ПРО  АВТОРА 

 

МАЛАХІВСЬКА Ольга Вікторівна, вчитель англійської мови Ставрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Окнянського району Одеської області, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, автор виховної системи класу «Від «Вулика ідей» до життєвої компетентності особистості» у Школі духовності» (впроваджується з 2010 року), лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» (2012), переможець щорічної Премії

Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення                у різних сферах суспільного життя в номінації «За педагогічні досягнення» у 2014 році, член обласної творчої групи класних керівників при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів, керівник обласного майстер-класу (2017).  

 

Адреса передового досвіду: Ставрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Окнянського району Одеської області. 

Адреса: 67940, вул. Шевченка, 17, село Ставрово, Окнянський район,

Одеська область, Україна.  

Телефон:  (04861) 42 140  

E-mail:   [email protected] 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мітютко Валерія
  дуже влучний виховний захід.Дякую
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
3430
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку