Тренінг "Школа юних лідерів"

Про матеріал
Ці матеріали розроблені спеціально для шкільної молоді та спрямовані на проблеми, які пов'язані з молодіжним лідерством: як стати лідером; як правильно говорити, що тебе почули (про риторику лідерів); як завоювати авторитет у навчальному закладі; як дівчині стати лідером (подолання гендерних стереотипів). Ця методична розробка допоможе класним керівникам, педагогам-організаторам та заступникам директорів з виховної роботи у вихованні майбутніх лідерів та організації роботи шкільного самоврядування
Перегляд файлу

«ШКОЛА ЛІДЕРА»

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА РОБОТИ ПЕДАГОГА – ОРГАНІЗАТОРА В  ПІДГОТОВЦІ ТА НАВЧАННІ ЛІДЕРІВ

Головною  метою сучасної загальної освіти в Україні є виховання свідомого громадянина, формування  життєво компетентної особистості,  здатної до життєдіяльності в полікультурному соціумі. Згідно з основними викликами сьогодення, школа ХХІ століття – це передусім відкрита виховна система, спрямована на виховання дитини як суб’єкта особистісного життя  й успіху, оволодіння учнем життєвими компетентностями. Школа зобов’язана створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління конкурентноспроможних і мобільних, здатних навчатися впродовж життя, створювати та розвивати цінності громадського суспільства. Можливість реалізації нових цілей і завдань освіти  потребує відповідальної перебудови її змісту, впровадження особистісно орієнтованого навчання й виховання, сучасних педагогічних технологій, використання активних форм і методів у виховному процесі. Вирішення найважливіших питань виховання у Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ століття й інших документах про освіту вимагає від педагогів творчого підходу до створення виховного середовища, спрямованого на формування соціально активної особистості, вільного громадянина, морально стійкого, готового брати на себе відповідальність, гнучкого й відкритого до нового.

Лідер – це авторитетна особистість, яка реально відіграє домінантну роль в організації спеціальної діяльності та регулюванні взаємин у групі.

Ми намагаємося формувати громадянську компетентність школярів через розвиток учнівського самоврядування.  Школа – маленька держава, законодавчим, виконавчим та судовим органом, якої є парламент. Учнівський парламент покликаний згуртувати школярів спільними ідеями, які спрямовані на виховання активних громадян.

Учнівське самоврядуванняце старт для початку професійного зростання, можливість вчитися, бути відповідальним за себе і за інших.

Мета – налаштування учнівської молоді на корисні, добрі справи, виховання в них кращих рис громадянина України, захист їхніх прав, інтересів, розвиток здібностей.

Головне завдання – це формування і розвиток соціально – активної особистості з почуттям національної самосвідомості.

Дуже важливо вміти відчути і зрозуміти учнів, розглянути їхній внутрішній потенціал і допомогти йому розвинутися. Кожний учень – особливий. У кожного своя сильна риса, свій талант, свої здібності. Кожний працює в самоврядуванні по – своєму: хтось талановитий у написанні статей, хтось – в індивідуальній бесіді, хтось у роботі з великою аудиторією.

Критерії оцінки лідера :

 •     Енергійність
 •     Впевненість у собі
 •     Позитивний настрій
 •     Терплячість, рішучість

Лідерство є специфічним психологічним навантаженням, яке містить у собі цілий блок до особистості.

 Сучасний лідер – це життєстійка,  життєздатна й життєтворча особистість, яка активно інтегрується в суспільство, добре орієнтується та бере активну участь в економічних, соціальних, політичних, культурних процесах, зберігаючи при цьому свою світоглядну позицію, гуманістичні ідеали та цінності. Особистість сучасного лідера характеризується високою громадською активністю, підприємливістю, здатністю знаходити оптимальні шляхи та засоби розв’язання будь-яких проблем у  нестандартних ситуаціях. Така особистість має критичне мислення, потребу в досягненнях, успіху, бачить альтернативи, здатна до саморозвитку. Крім того, слід враховувати, що саме від лідера залежить екологія душі людини, психологічно комфортна   атмосфера й організація життєдіяльності колективу.

На нашу думку, лідер на рівні школи – це багатогранник, кожній грані якого притаманний якийсь символ, риса, характер, специфіка.

Основні грані:

 • Уміння працювати – це запорука успіху.
 • Готовність до навчання і самонавчання – це основа знань.
 • Уміння дружити – це гарантія щастя.
 • Уміння грати – це секрет успіху.
 •   Уміти любити – це радість жити.

Якості лідера

 1.   Лідер знає куди йде. Всі двері відкриваються перед людиною, яка знає куди йде.
 2.   Лідер володіє ентузіазмом. Ентузіазм подібний бульбашкам у лимонаді.
 3.     Лідер проявляє рішучість. Лідер ніколи не відступає, поки не доб’ється успіху, не досягне мети ( як поштова марка, яка тримається на листі до тих пір, поки воно не досягне адресата.)
 4.   Лідер уміє працювати з людьми. Якщо лідер проявляє турботу, увагу і любов до людей, вони з легкістю прощатимуть вам недоліки. А якщо люди зрозуміють, що вони для вас байдужі, то ставитимуться з осудом до будь-яких ваших дій.
 5.   Лідер прагне в майбутнє. Якщо ви живети минулим, то не будете здатні творити. Живете теперішнім – постійно перебуватиме в критичному настрої. Думайте про майбутнє – ваш рівень енергії підвищується, буде ставлення до життя позитивне.

 

Закони Лідера.                          

 

                              1 закон – Лідер бачить майбутнє.

                              2 закон – Бути успішним значить бути

                                              дисциплінованим.

                             3 закон – Лідер володіє мудрістю.

                             4 закон – Лідер володію мужністю.

                             5 закон – Лідер має бути скромним.

                             6 закон – Лідер уміє приймати рішення.

                             7 закон – Лідеру мають довіряти.

                             8 закон – Лідер уміє створити команду.

                             9 закон – Лідер розвиває в собі здібності

                                              керівника.

                            10 закон – Лідер випромінює надихаючу силу.

 

  Пам’ятка лідера

 • Послідовність і система – найважливіші умови успіху.
 • Умій зосередитись на необхідному.
 • Не берися водночас за кілька справ, бо тоді весь час поспішатимеш і все одно багато чого зробити не встигнеш.
 • Будь зібраним.
 • Уважно слухай, щоб чітко знати: що, де, коли, як і чому.
 • Контролюй себе. Завершуючи справу, подумай, чи раціонально використав час.

Описание: D:\документи\виставка 2011 -12\картинки\7247.jpegКодекс поведінки лідера

1.  Діяти і доводити справу до кінця.

2.  Пропонувати зміни, аргументуючи їх.

3.  Зосереджуватися на результатах, не наголошувати на своїх заслугах.

4.  Школи не відступати перед складними завданнями.

5.  Постійно спілкуватися, надихаючи, впливаючи, за потреби критикуючи.

6.  Вміти слухати інших.

7.  Не ображати молодших і слабших.       

Основні задачі «Школи  юних лідерів»:

 • Формування гармонійно розвиненої людини;
 • Набуття ключових життєвих компетентностей, розкриття та розвиток лідерських здібностей;
 • Формування толерантного, доброзичливого ставлення до інших особистостей, груп, прийняття кращих моральних досягнень попередніх поколінь;
 • Розвиток творчого мислення, формування власної точки зору
 • Навчання учнів знаходити вихід із скрутних ситуаціях, долати неприємні почуття та власну невпевненість;
 • Допомога адаптації особистості в суспільстві;
 • Підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті школи, міста.

Принципи:

 • Гуманність і демократизм;
 • Діяльність;
 • Науковість і системність;
 • Особистісно орієнтований підхід;
 • Підтримка зв’язку з життям.

Форми проведення:

тренінгові заняття з використанням інформаційних повідомлень і міні – лекцій, бесід, дискусій, вправ, ігор.

Очікуваний результат:

 • Підвищення самостійності і творчого потенціалу школярів;
 • Сформованість інтересу до активної позиції в діяльності;
 • Заохочення учнів брати ініціативу у вирішенні щоденних проблем;
 • Особистісне зростання кожного учня;
 • Усвідомлення учнями своїх особливостей і ресурсів, що допоможе кожному визначити індивідуальну мету для вдосконалення себе і свого середовища.
 • Сформованість певних компетентнотей у лідерській діяльності.

 

Пропонується проведення 7 занять на рік.

Навчально – тематичний план занять.

п/п

Тема

Вид роботи

К-сть годин

1.

Розбуди в собі лідера! (вересень )

Вправи, ігри, інформування, тести

1

2.

Лідер – це ти!

( жовтень)

Вправи, ігри, тести, міні-лекція

 

1

 

3.

Пізнаю себе та інших

(листопад)

Міні-лекція, вправи, ігри,

 

1

4.

Ефективне спілкування

(грудень)

Міні-лекція, вправи, ігри, інформаційне повідомлення

 

1

5.

Лідер і його команда

( лютий )

вправи, ігри, інформаційне повідомлення

1

 

6.

Лідер –людина – дія

( березень )

вправи, ігри, інформаційне повідомлення, бесіда

1

7.

Я – Лідер (Підсумкове заняття)

(квітень )

Вправи, міні – лекція ( 10 законів лідера), інформаційне повідомлення, анкета

1

 

Традиційна структура заняття.

І. Вступ

 1. Привітання.

 2. Прийняття  правил

ІІ. Основна частина

Вправи пасивного характеру чергуються з рухливими іграми

ІІІ. Вправи для емоційної розминки.

ІV. Підбиття підсумків. ( враження, побажання)

V. Прощання.

Мета роботи  в вихованні  лідерських якостей учнів  створити міцну, дружну команду, що працює в дусі взаємопідтримки, розвиток соціальної активності школярів.

Мета повинна бути: конкретною, досяжною, амбіційною, узгодженою.

Лідерами не народжуються, лідерами стають.

Лідери ніколи не перестають вчитися.

Розвиток лідерських якостей – це процес, який не має завершення.

 

Заняття 1. «Розбуди в собі лідера»

 

Мета заняття : Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в групі; формування установки на активну творчу роботу.

 

Хід заняття

 

 1.   Вітання « Я радий з тобою спілкуватися «

Учні стають у коло, звертаючись при цьому до того хто стоїть поруч, називаючи своє ім.’я і клас.

 1.   Вправа – розминка « Як я себе відчуваю»

Мета: розкріпачення і Об’єднання групи.

Члени групи стають в коло. Один із учасників виходить на середину кола і виконує якусь дію, що передає його самопочуття на даний момент, називаючи своє ім’я. Вся решта членів групи повторює продемонстровану дію і при цьому говорить своє ім.’я. Своє самопочуття може виразити кожний учасник.

 

 1.   Інформування.  Сьогодні ми зібралися , щоб узгодити план наших занять « Юний лідер «. Оголосити назву занятть на рік.  Сучасний лідер – це життєстійка, життєздатна і життєтворча особистість.  Лідер не обов’язково повинен бути найрозумнішим або найсильнішим. Він повинен бути героєм, героєм – у власній свідомості.  Щоб бути попереду інших, потрібно уміти жити майбутнім. Лідер живе майбутнім як теперішнім. Треба ставити перед собою ціль.  Усвідомлений вибір шляху, уміння ухвалити вірне рішення, знання того як уникнути поразки, - всі ці якості дозволяють лідеру добитися успіху. Справжній успіх приходить тільки завдяки наполегливій праці, коли є мрія, коли є бажання діяти.  Треба запам’ятати, що дисципліна, успіх, праця, знання і самовдосконалення йдуть поряд. Не треба зупинятися на досягнутому. Лідери ніколи не перестають вчитися.

 

 1.   Тест « Капітан – Рульовий – Пасажир».
 2.   Тест « Як я орієнтуюсь в різних ситуаціях».
 3.   Зошит моїх досягнень.
 4.   Гра побажання.
 5.   Прощання.                         

Заняття 2.  «Лідер – це ти»

Мета заняття:  Демонстрування лідерського потенціалу кожного учасника; сприяння усвідомленню свого лідерського потенціалу; ознайомлення з теорією основ лідерства; стимулювання уяви учасників у пошуках свого розуміння лідерства.

Хід заняття

1. Привітання.

2. Гра « Я радий з тобою спілкуватися ». Учні стають у коло, звертаючись при цьому до того, хто стоїть поруч, називаючи своє ім’я.

3. Очікування. Стікери клеємо на дошці.

4. Правила зустрічі. Повторення правил роботи ( активність, відвертість, повага інших, дисциплінованість ).

5. Вправа « Портрет лідера ». Учні об’єднуються на чотири групи по порах року, в які народилися для подальшої роботи. Ведучий роздає листки А-4 і фломастери. Потрібно намалювати портрет-шарж лідера, звертаючи увагу на лідерські якості, ( наприклад, лідер – добрий слухач, отож в нього великі вуха ). Ведучий звертає увагу, що для виконання завдання не обов’язково вміти малювати.

6. Обговорення після презентації малюнків якостей лідера, записуємо їх на дошці. ( добрий слухач, бачить ціль,  йде вперед, працьовитий, мудрий, веде за собою, чесний і відкритий, дисциплінований, притягує інших, відповідальний, готовий ризикувати, не боїться вчитися, наполегливий, любить свою справу, виконує обіцяне, передбачає наслідки, вміє спілкуватися, має витримку ).

7. Вправа  « Мої лідерські якості »  На окремому аркуші кожен учасник записує ті якості, які у нього розвинені ( на його думку ); далі які б хотів розвинути якості в собі.

8. Міні – лекція « Лідер і лідерство ».

Існує близько 130 значень поняття « лідер ».

У найширшому тлумаченні лідер – це:

- член групи,  за яким вона визнає перевагу в статусі і право приймати рішення в значущих для неї ситуаціях;

-  індивід, здатний виконувати головну роль в організації спільної діяльності та  регулюванні взаємостосунків у групі;

- людина, яка завдяки своїм особистісним якостям має переважний вплив на членів соціальної групи.

Тобто, лідер – це авторитетна особистість, яка реально відіграє домінантну роль в організації спеціальної діяльності та регулюванні взаємин у групі.

Відповідно до цього, лідерство -  це відносини домінування та підлеглості, впливу й дотримування в системі міжособистісних стосунків у групі, процес управління й організації поведінки людей, який здійснює лідер.

Існує кілька теорій, в яких пояснюється, чому саме та або інша людина стає лідером.

Теорія лідерських рис – ґрунтується на припущенні, що кожному лідеру мають бути притаманні особливі риси та здібності.

Теорія лідерської відповідальності – лідером стає людина, готова взяти на себе відповідальність і дії інших членів групи.

Харизматична концепція лідерства -  лідерство властиве лише окремим видатним особам, дано, як дар, як специфічна форма обдарованості.

Інтерактивна теорія лідерства – визначає лідером будь-яку людину, яка посідає відповідне місце в системі міжособистісних стосунків. Якщо розвинені певні індивідуальні, комунікативні риси.

Ситуативна теорія лідерства -  тобто лідерство – це насамперед продукт тієї ситуації, що склалася в групі.

Види лідерства:

 •                   ділове лідерство – лідерство під час будь-якої діяльності;
 •                   емоційне лідерство – лідерство, яке проявляється в спілкуванні. Лідер здатний висловити загальний психологічний настрій та ефективно ним керувати.

    У соціальній психології наводиться 3 найпоширеніших стилі лідерства:

- авторитарний стиль – лідер рішення приймає сам, члени групи отримують ті права, якими їх наділяє лідер, він не делегує своїх повноважень на інших, управління зосереджує в своїх руках.

- демократичний стиль -  лідер узгоджує  свою діяльність із членами групи, обговорює прийняття рішень, рівномірно розподіляє права, обов’язки , відповідальність.

- ліберальний стиль – лідер на себе не бере відповідальність. Стиль потурання, членам групи надається необмежена свобода дій.

Отже, лідером може бути кожний. Для цього потрібно бути дисциплінованим, мати бажання вчитися і працювати, мати ціль, мрію і постійно самовдосконалюватися.

 1.   Тест « Хто з вас лідер »

Розставити фігури в той послідовності, в якій ви хочете. Залежно від вибраного порядку ми можем визначити ваші завдатки лідера.

Трикутник- лідер

                    Квадрат – виконавець

Круг – людина з комунікативними здібностями

Зигзаг, блискавка – з творчими здібностями

Прямокутник – людина, яка в даний момент має якісь психологічні    проблеми.

      10. Зошит моїх досягнень.

Записи і відповіді тестів.

            11.  Притча       Історія про статуетки

Одному чоловіку подарували три однакові статуетки, у кожній статуетці були отвори і у кожної в різних місцях. В першої статуетки був отвір в вусі й роті, та через ці отвори була протягнута мотузка. В другої статуетки отвори були в обох вухах і також через ці отвори була протягнута мотузка В третьої статуетки були отвори в вусі та на серці і також була протягнута мотузка. Так і в нашому житті… мотузка – це інформація, отвори – це те, як виходить інформація. Перша статуетка, це ті люди, які отримують інформацію й зразу ж йдуть і розповідають всім, ця інформація в них не тримається. Друга статуетка це ті люди, які сьогодні почули, сьогодні ж і забули. Третя статуетка, це ті люди, які отримують інформацію, переварюють її, і несуть іншим через серце і серця!

Я бажаю вам бути, людиною, яка схожа на третю статуетку. Те що отримуєш, те що ти вже знаєш або пережила, ділитись з іншими й досягати сердець. Це саме те, що вміє робити лідер!

 

            12.  Чи справдилися очікування.

           13.  Гра « Оплески »

 Ведучий, стоячи, починає аплодувати своєму помічнику, а той  іншим за плідну працю.

                  14. Гра « Побажання на прощання»  Учасники сідають у коло, ведучий пропонує послідовно обмінятися побажаннями. « Я бажаю тобі…….»

А я особисто хочу вам побажати, якщо запастись терпінням і докласти зусиль, то посіяне знання неодмінно добре проросте.

 На цьому чергове заняття школи юних лідерів завершене. До нових зустрічей!.

 

Заняття 3.  « Пізнай себе й інших »

Мета :  стимулювання учнів до самопізнання, вивчення власних сильних і слабких сторін; розвиток навичок спілкування; формування взаєморозуміння, поваги до інших, уваги.

Хід заняття

 1.   Привітання ведучого.
 2.   Повторення правил. (активність, відвертість, повага інших, дисциплінованість)
 3.   Очікування . Вправа « Альпініст » . Ведучий демонструє плакат з намальованою горою, роздає учасникам стікери і пропонує записати свої очікування від занять на підгір’я. Наприкінці заняття учасники перемістять свої стікери на гору, якщо їхні очікування здійсняться.
 4.   Вправа « Вибери  тваринку».

На дошці ведучий пише в стовпчик переоблік тварин, комах, птахів, плазунів.

 •                   черепаха, мавпа, оса, миша;
 •                   слон, вовк, кріт, тигр;
 •                   скунс, дельфін, пацюк, їжак;
 •                   орел, свиня, вуж, кіт;
 •                   сова, павук, окунь, кобра;
 •                   мураха, ластівка, метелик, собака;
 •                   лисиця, соловей, кінь, собака.

Поряд з переліком тварин ведучий кладе кілька маркерів і без пояснення   прописує присутнім «вибрати»  собі тваринку.  Учасники роблять позначку навпроти обраної тваринки. Учасникам пропонується за 1 хвилину відшукати в обраній тваринці позитивну рису, яку б ще  він хотів запозичити собі. Потім кожен учасник представляє свою тварину. Вислухавши всіх ,ведучий просить дати позитивні характеристики тим тваринам, які залишилися поза вибором. Ведучий запитує: - чи легко їм далася вправа?    – чого вона навчає?  

 1.   Вправа « Малюнок за інструкціями».   

Роздаються учням папір і кольорові фломастери. Пропонується зробити малюнок за інструкцію:

 •                   візьміть свій улюблений колір і намалюйте коло  в центрі листка;
 •                   візьміть ще один маркер вашого улюбленого кольору і намалюйте трикутник у верхньому правому куті;
 •                   намалюйте квадрат будь якого кольору і будь-де;
 •                   намалюйте ще більший квадрат на іншому боці листка;
 •                   намалюйте трикутник будь-де, там , де є ще місце.
 •                   Напишіть ініціали на листку.

 

Малюнки вішаються на дошку. Обговорення малюнків:  - Чи всі малюнки виглядають однаково? – чи повинні всі малюнки виглядати однаково?

Висновок:  ми всі різні, по-своєму бачимо світ та його відчуваємо.

 1.               Міні – лекція.  З точки зору психології особистість – це людина, яка живе в суспільстві, може усвідомлено виконувати різноманітні соціальні функції та ролі, яка є суб’єктом життєдіяльності. Відомо, що кожна людина неповторна. В житті, поведінці, діяльності, у своїх прагненнях і навіть у реакціях на однакову ситуацію. Це залежить від індивідуальних особливостей.

Фізичні індивідуальні особливості -  це конституція організму, його фізіологічні процеси.

Психічні індивідуальні особливості -  рівень уваги, чутливість, швидкість реакцій, пам’ять, кмітливість, інтереси.

Індивідуально-психологічні особливості – неповторна своєрідність психіки кожної людини.

Індивідуальні особливості людини найяскравіше виявляються в темпераменті, характері та здібностях, у пізнавальній, емоційно-вольовій діяльності, потребах та інтересах.

Темперамент -  індивідуальна особливість людини, що виявляється в її збудливості, емоційній вразливості, урівноваженості та швидкості перебігу психічної діяльності.

Учення про темперамент започаткував давньогрецький лікар і філософ Гіппократ.

Існує чотири типи темпераменту.

Сангвінік  дуже активний, багато міміки та рухів, емоційний, вразливий, лабільний.

Холерик – різькі і поривчасті рухи, нестриманий, запальний, емоційно нерівноважений.

Флегматик – низький рівень активності, повільні дії, міміка та мовлення,

Меланхолік – стриманість і приглушеність моторики і мовлення, замкнутий, схильний до внутрішніх переживань.

Характер – це сукупність стійких індивідуально-психологічних властивостей людини, які виявляються в її діяльності та поведінці, у ставленні до оточуючої дійсності, інших людей і самого себе.

Характер проявляється:

 •                   у відношенні до праці;
 •                   у взаєминах з іншими;
 •                   у ставленні до речей;
 •                   у ставленні до себе.

Кожний індивід здібний до певного виду діяльності. Народжується людина із задатками до якихось видів діяльності, але з часом за умови їх розвитку вони перетворюються на здібності.

Здібності – це індивідуально – психологічні риси особистості, які є умовою успішного здійснення певної діяльності й визначають відмінності в оволодінні необхідними для неї знаннями, вміннями та навичками,

Виділяють здібності загальні ( добра пам’ять, логічне, креативне мислення), специфічні                 ( музичні, образотворчі). 

     8.Вправа  « Щиро про  себе й інших ».

Ведучий пропонує   всім  учасникам  стати в  коло та відповісти на запитання, які допоможуть подивитися на себе з боку, порівняти себе з товаришами. На кожне з цих питань учні повинні відповісти відверто ланцюжком по колу.

Запитання:

 •                 чого мені бракує в житті?
 •                 Чого я не додаю людям?
 •                 Чого чекаю від людей?
 •                 Чи здатний я когось надихнути?
 •                 У мене достатньо друзів, які вони?
 •                 Хотів би я мати такого друга, як я сам?
 •                 Чого більше я приношу друзям: прикростей чи приємних хвилин?
 •                 У житті я частіше ведучий чи той, якого ведуть ;  я звик керувати чи підкорятися?
 •                 Чи відчуваю я радість співтворчості з іншими людьми, чи здатний я творити?
 •                 Чи можу я стати іншим  для себе і для людей?

Висновок: всі ми різні і кожен неповторний, але де в чому ми схожі; крім того, немає вдосконалості – значить, ми можемо  бути кращими.

 

9. Підсумки заняття.

Наприкінці заняття ведучий пропонує повернутися до першого завдання, з якого почався тренінг, й обговорити очікування. Якщо очікування учасників виправдалися, потрібно переклеїти свій стікер на вершину гори.

 1. Побажання .
 2. Прощання.

Заняття № 4. «Ефективне спілкування».

Мета: формування навичок активного слухання та ефективного спілкування.

 

Хід заняття.

 1.               Привітання.
 2.               Повторення Правил роботи.

Ведучий пропонує кожному учасникові по черзі згадати правила й оголосити їх.

 1.               Очікування учасників. Вправа « Пісочний годинник »

На початку заняття ведучий просить поділитися від змін ( якщо вони відбулися ) за результатами попереднього заняття.

Кожному учасникові ведучий роздає по три  кружечки, які символізують піщинки, і пропонує написати свої очікування. Після цього кожен учасник зачитує свої очікування та наклеює їх у верхній частині пісочного годинника.

 1.               Гра – розминка « Настрій ».

Учасники стають у колоі, починаючи з ведучого, по черзі за допомогою міміки і жестів передають свій стан.

 1.               Вправа « Малюнок ».
  1.          Ведучий пропонує учасникам розбитися на пари. У кожній парі один з партнерів отримує малюнок, який не повинен бачити другий партнер. Натомість другий партнер отримує чистий аркуш паперу  і маркери.
  2.          Партнери стають спиною один до одного.
  3.            Учасник, у якого є малюнок, має дуже детально описати зображене своєму партнерові, щоб той зміг намалювати найточнішу копію.
  4.          У деяких парах дозволяється задавати питання партнерові з малюнком, а в інших – ні .
  5.          Коли учні закінчать виконувати завдання, ведучий пропонує учасникам порівняти малюнки тих пар, яким дозволено було говорити, з тими, хто не мав змоги задавати питання. Групи обговорюють результати.
 2.               Міні – лекція.

Спілкування – багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, який виникає при обміні інформацією, емоційним станом    та на основі потреб спільної діяльності, включає в себе сприймання, розуміння іншої людини.

До засобів спілкування відносять:

 •                 Мову – систему слів і виразів;
 •                 Інтонацію – емоційну складову мови, яка здатна надати різне значення одній і тій самій фразі;
 •                 Міміку, жести, пози, погляд -  можуть посилити, доповнити або спростувати зміст фрази;
 •                 Відстань , на якій спілкуються співрозмовники.

Спілкування відбувається по основних каналах:  мовному (вербальному) і немовному (невербальному).

Вербальне спілкування – це мовні засоби комунікації, які роблять мову більш яскравою. До них, крім слів, відносять:

 •                   інтонацію, темп мовлення, паузи, голосність.
 •                   у мовному спілкуванні важливою є форма викладу своїх думок – тут можна відзначити правильність мовлення, ясність, логічність, простоту й водночас багатство і живість.

Невербальне спілкування – мова тіла, мова жестів, включає такі форми самовираження, які не спираються на слова й інші мовні символи. До невербального спілкування відносять: пози, жести, міміку, міжособистісний простір.

    Стилі спілкування:

 •                   духовне, міжособистісне
 •                   ділове
 •                   примітивне
 •                   маніпулятивне
 •                   світське
 1.               Вправа « Якості для спілкування».

Ведучий роздає аркуші зі списком якостей для спілкування: - емпатія, - доброзичливість, - відкритість, - толерантність, - ініціативність, - конкретність, 0 прийняття почуттів, - відвертість, - увага, - повага.

Кожен повинен проаналізувати цей список відносно себе.

Уся група виконує спільне завдання – усі разом ран жирують ті самі якості для спілкування в залежності від їх значущості. Учні спільно вирішують, які якості найбільш важливі у спілкуванні. Спірні питання обговорити аж до досягнення повного розуміння.

 1.               Інформаційне повідомлення « Активне слухання ».

Компетентність у спілкуванні полягає в тому, щоб самому а собі розвивати навички слухати, навчатися різних методів комунікації та ведення бесіди, наприклад, активному слуханню.

Активне слухання необхідне, коли потрібно зрозуміти думку  співрозмовника. Слід навчитися ставити уточнюючі запитання, переформульовувати думку своїми словами. Адже за словами в різних людей можуть стояти різні реалії.

Активне слухання включає  в себе: візуальний контакт зі співбесідником, невеликий нахил в його бік, відкриту ( обличчя до обличчя ) позицію, повторення  суті опонента, яке краще починати зі слів « Ти вважаєш,   що … ».

 1.               Правила набуття навичок слухового сприйняття.

Роздаються аркуші з правилами:

 1.              зробіть зусилля справді почути, що говорить людина ( Станьте на місце іншого, спробуйте побачити світ його очима. Не робіть жодних оцінок.)
 2.              зробіть так, щоб той, хто слухав, знав, що ви його слухаєте                  ( заохочення, кивання головою)
 3.              коли ви не розумієте, що говорить співрозмовник, шукайте додаткову інформацію ( задавайте питання, перефразуйте те, що не сказав співбесідник )
 4.              задавайте заохочувальні до розмови питання.

Гарний лідер – це не тільки гарний слухач, але й хорощий спостерігач, це означає, що він добре знає мову тіла людей..

 1.          Підсумки заняття.

Пропонується повернутися до вправи « Пісочний годинник », висловити свої почуттяі, якщо очікування від тренінгу здійснилися, перемістіть свої кружечки з верхньої частини годинника в нижню частину.

 1.          Побажання і прощання.

 

 

 

Заняття № 5  «Лідер і його команда».

 

Мета: розвиток навиків і умінь, необхідних для упевненої для поведінки і ефективної взаємодії; розвиток уміння підтримувати дружні відносини з оточуючим.

 

Хід  занять

 1.                                              Привітання.
 2.                                              Повторення правил роботи.
 3.                                              Очікування учасників. Вправа « Караван ».

На початку заняття ведучий просить поділитися враженнями від змін ( якщо вони відбулися ) за результатами  попереднього заняття.  Ведучий вивішує плакат із зображенням пустелі й каравану та пропонує учасникам на стікерах написати свої очікування від заняття і приклеїти їх на плакат.

 1.                                              Гра – розминка « Повтори ритм ».

Учасники стають у коло. Кожен по черзі повинен відбити долонями свій ритм, група – повторити.

 1.                                              Вправа « Лінійка ».

Учасники повідомляють за допомогою жестів, без слів, один одному дату свого народження і тим самим визначають послідовність, за якою вони народилися. Від наймолодшого до найстаршого шикуються в лінійку.

Обговорення:

 •                   Що було важко робити під час гри?
 •                   Яким чином знайшли учасники вихід з цієї ситуації?
  1.                                              Інформаційне повідомлення

Від лідера залежить головне – створення хорошої команди.

Лідер в перекладі від англ. означає вести за собою, очолювати. Він показує шлях вперед, веде за собою команду. Він – втілена демонстрація внутрішньої сили своєї команди, сили своєї ідеї.

Щоб досягти мети, необхідне уміння лідера створювати команду і захопити людей конкретною ідеєю. Відчуття влади і уміння повести за собою людей – відмінна риса лідера. Лідер перемагає, тільки спираючись на допомогу команди.  Пригадайте тих відомих лідерів чиї перемоги були досягнуті тільки завдяки команді ( Наполеон, що завоював Альпи; Суворов, що захопив Ізмаїл;)   Треба проявляти турботу про команду, відзначати за щонайменші досягнення, успіх команди лідер сприймає, як норму заохочуючи кожного; приймати інших такими, які вони є.

Для лідера дуже важливо вміти організовувати і керувати. Відповідно, лідер має не тільки сприймати і спілкуватися, але й добре публічно виступати. Публічний виступ у діяльності лідера – це презентація його самого, засіб впливу на слухачів, засіб їх організації тощо. Під час виступу основна увага  слухачів зосереджується на зовнішньому вигляді промовця ( 93% ).  Також необхідно, щоб вербальна та невербальна інформація відповідали одна одній. Під час виступу краще себе вести природно ( постать – струнка, жестикуляція – вільна, не занадто активна і не пасивна, міміка – жива, посмішка – обов’язкова, але не «гумова», погляд – на слухачів, а не на стелю, підлогу чи у вікно, голос – природний не крикливий.

Як виступатимеш:

 •                 Подумай тему й основні моменти;
 •                 Запиши виступ повністю;
 •                 Відкоригуй свій виступ;
 •                 Підгодуй тези виступу;
 •                 Визнач стиль виступу.

Структура виступу:

 •                 Вступ (Завоюй увагу слухачів, оголосити мету виступу)
 •                 Розвиток думки (не вживати трьох аргументів)
 •                 Завершення (підсумувати сказане цитатою, гасло, запитання, бачення майбутнього, подякувати слухачам)
  1.                                              Гра «Виступ із трибуни».

Ведучий пропонує, використовуючи матеріал міні-лекції, підготувати учасникам   промову ( до 30 сек.) за обраною темою. ( Наприклад: «Презентація                    учнівського самоврядування», «Організація благодійної акції» )

 1.                                              Гра « Комплімент».
 2.                                              Підсумки заняття.
 3.                                         Прощання.

 

Заняття № 6. « Лідер – людина – дія».

 

Мета: формування навиків прийняття рішень; розвиток відчуття соціальної відповідальності.

Хід заняття.

 1.               Привітання.

2.    Повторення правил роботи.

 1.     Очікування учасників. (записуємо свої очікування на стікерах , оголошуємо і клеємо їх на дошці )
 2.     Вправа – розминка « Ходимо ».

Учасники розходяться по кімнаті, їм дається завдання ходити як…….- чапля, - ведмідь, - неначе по болоту, - по ожеледі.

 1.     Вправа « Емблема лідерства ».

Учасники поділяються на три малі групи за допомогою кольорових кружечків. Ведучий пропонує обрати один із трьох кольорів, а потім об’єднатися в групи за обраним забарвленням. Завдання кожній групі : потрібно намалювати емблему лідерства і презентувати її.

 1.     Інформаційне повідомлення.

Лідер повинен визначити не тільки куди прямує, але і ефективно працювати з людьми, Для цього потрібно володіти рисами щирості, сердечності, бути ентузіастом, сприймати інтереси і потреби інших. Тому лідеру необхідно бути в довірі.

Для цього :

Лідер повинен допомагати людям стати успішними і привести команду до позитивного результату.

Лідер повинен довіряти сам надійним людям.

Лідер повинен  уміти тримати своє слово.

Лідер повинен бути терплячим.

Лідер повинен вивчати людей і розуміти їх.

Лідер повинен уміти надихати інших.

 

  Успішність лідерів – здатність створювати і розвивати свої уміння. Лідери безперервно вчаться. Люди, що досягли успіху, відрізняються самодисципліною, яка дозволяє їм  розвивати в собі необхідні якості. Вони ніколи не зупиняються на досягнутому не знаходиться в стані спокою.  Розвиток лідерських якостей – це процес, який не має завершення.

Кожен лідер створює свій власний стиль. Розвиваючи в собі якості керівника, дуже важливо тримати  уявним поглядом ваше бачення перспективи, ваші цілі і мрії. Люди, що знають, що вони мають намір зробити в своєму житті, володіють особливою привабливістю. Вони випромінюють позитивну енергію і доброзичливість.

Поради щодо саморозвитку:

 •                   зберігайте впевненість;
 •                   аналізуйте свої колишні успіхи як основу майбутніх перемог;
 •                   лідери розвивають в собі творчий підхід до проблеми
 •                   лідери мотивують себе до того, щоб здійснювати позитивні, орієнтовані на досягнення мети дії
 •                   лідери здатні управляти своїм психічним станом. Не бійтеся просити допомоги. Думайте про хороше.
 •                   Лідер уміє ефективно передавати інформацію. Лідерами стають ті люди, які уміють говорити з людьми. Працюйте над своїм стилем спілкування.
 •                   Настройтесь на успіх
 •                   Ваш зовнішній вигляд повинен бути сильною стороною.

 

Лідер випромінює надихаючу силу.

 1.               Лідер знає куди йде.
 2.               Лідер володіє ентузіазмом.
 3.               Лідер проявляє рішучість.
 4.               Лідер уміє працювати з людьми.
 5.               Лідер прагне в майбутнє.
 1.     Вправа « Емоційна крапка ».

Ведучий   пропонує учасникам по колу назвати  одне слово, яке б відображало їхній настрій. Потім  усі одночасно називають свій стан, у такий спосіб засвідчуючи загальне враження групи. Насамкінець – оплески. 

 1.     Підбиття підсумків.

Якщо  очікування виправдилися, учні переносять свої стікери під назву « Мої очікування виправдилися ».  

 1.     Прощання.

 

Заняття № 7  «Я – Лідер».

 

Мета: відображення раніше заснованих навичок; заохочення учасників до подальшого самовдосконалення; залучення учнів до громадської, суспільно корисної діяльності.

 

Хід заняття

 1.         Привітання.
 2.         Повторення правил роботи
 3.               Очікування учасників.  Вправа « Мої очікування ».  Ведучий по черзі кожному учасникові кидає м’яч і запитує про його очікування від заняття. Учень ловить м’ять, відповідає і повертає його ведучому.
 4.         Гра – розминка « Подарунок ».

Учасники стають у коло. Ведучий пропонує зробити подарунок для свого сусіда праворуч, а саме – подарувати добрий настрій за допомогою міміки та жестів. Ведучий розпочинає першим гру.

 1.         Вправа « П’ять добрих слів ».

Учасники об’єднуються за бажанням у малі групи по п’ять осіб.

Ведучий пропонує кожному учасникові обвести свою долоню на аркуші паперу і написати на малюнку своє ім.’я. Далі аркуш передають сусідові праворуч, натомість попередній учасник одержує малюнок від сусіда ліворуч. В одному з пальців отриманого малюнка позначено якусь привабливу рису власника долоні. Вправа триває, поки заповнена записами долоня не повернеться до власника. Потім ведучий збирає малюнки та зачитує компліменти, а учасники мають здогадатися, кому записи адресовано. Наприкінці вправи ведучий повертає власникам їхні «долоні».

 1.         Презентація « Зошит моїх досягнень».

Кожен учасник демонструє свій « зошит досягнень», розповідає про свої здобуткі. Усі учні оплесками вітають оповідача.

 1.         Міні – лекція. 10 законів лідера.

 

Закони Лідера.                          

1 закон – Лідер бачить майбутнє.

2 закон – Бути успішним значить бути дисциплінованим.

3 закон – Лідер володіє мудрістю.

4 закон – Лідер володію мужністю.

5 закон – Лідер має бути скромним.

6 закон – Лідер уміє приймати рішення.

7 закон – Лідеру мають довіряти.

8 закон – Лідер уміє створити команду.

9 закон – Лідер розвиває в собі здібності керівника.

10 закон – Лідер випромінює надихаючу силу.

8. Інформаційне повідомлення.

На завершення можна прочитати вірш лідера для лідерів:

Якщо ви можете тримати голову високо,

Коли навколо втрачають голови,

І обвинувачують в цьому вас…..( всі разом – ви ЛІДЕР! )

Якщо ви можете справитися з успіхом і провалом … (всі разом – ви ЛІДЕР)

Якщо ви умієте блискавично діяти, і умієте чекати і не

Втомлюватися від очікування……( всі разом – ви ЛІДЕР! )

Якщо ви можете поставити на карту всі свої перемоги,

І програти, і почати все спочатку, і ніколи не Промовити слова про свою поразку… ( всі разом – ви ЛІДЕР! )

Лідерами не народжуються, лідерами стають.

Лідери ніколи не перестають вчитися.

Розвиток лідерських якостей – це процес, який не має завершення.

Анкета для учасників

Ведучий пропонує учасникам відповісти на питання

 •                Чи виправдала твої очікування школа лідера?
 •                Що нового ти дізнався на заняттях?
 •                Що б ти змінив у заняттях школи лідерів? Твої пропозиції.
 •                Яку вправу ти можеш запропонувати для свого класу чи школи, ставши організатором?
 •                Чого ти можеш зробити для функціонування школи лідера?
 •                Чого ти можеш навчити своїх товаришів ?
 •                Організатором якої справи ти станеш у своєму класі чи школи ?

9.  Побажання всім.

10. Прощання.

 

 

1

 

doc
Додано
20 листопада 2019
Переглядів
203
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку