Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Тренінг "Здоров'я - мудрих гонорар"

Про матеріал

Цілі заняття: привернути увагу учнів до збере­ження власного здоров'я як найвищої цінності життя; виховувати в учнів стійку потребу в знаннях, відпові­дальне ставлення до себе і свого здоров'я, любов до мистецтва й поезії, вміння цінувати людську доскона­лість; формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя; залучити до обговорення та висловлення власної точки зору, аналізу факторів ризику порушен­ня психічної рівноваги; продовжити формування вмін­ня аналізувати, робити висновки.

Перегляд файлу

1

 

ЗДОРОВ’Я — ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ, АЛЕ БЕЗ ЗДОРОВ’Я ВСЕ ІНШЕ — НІЩО

                  

                       Практичне заняття з елементами тренінгу


Цілі заняття: привернути увагу учнів до збере­ження власного здоров'я як найвищої цінності життя; виховувати в учнів стійку потребу в знаннях, відпові­дальне ставлення до себе і свого здоров'я, любов до мистецтва й поезії, вміння цінувати людську доскона­лість; формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя; залучити до обговорення та висловлення власної точки зору, аналізу факторів ризику порушен­ня психічної рівноваги; продовжити формування вмін­ня аналізувати, робити висновки.

 

Обладнання: намальовані моделі органів (голов­ний мозок, серце, легені, шлунок, печінка, нирки, ста­теві органи), маркери, олівці, аркуші паперу, плакати, ножиці, клей, скотч, серветки, мультимедійний проек­тор, таблиці, заготовлені заздалегідь за формою:

Орган

Наші дії, які...

 

шкодять органу та спричиняють хво­роби

корисні для органа й до­помагають йому бути здоровим

 

 

 

 

Оформлення дошки:

Здобути та зберегти своє здоров'я може тільки сама людина. М. М. Амосов «Кодекс здоров'я»

Зміни ставлення до речей, що хвилюють тебе, і ти  убезпечиш себе від них.

Марк Аврелій.

 

Девіз практичного заняття:

Скажи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам'ятаю. Дай можливість діяти самому, і я навчусь.   Китайська мудрість

 

                                               ХІД ЗАНЯТТЯ

ЕТАП орієнтації, організаційний момент.

 

Ведучий. Доброго дня, діти й шановні гості! Щиро рада вітати вас на практичному занятті.

Щодня ви, молоді, завзяті та кмітливі, пізнає­те життя, відкриваєте для себе світ і розкриваєте світу себе.

Ви маєте багато мрій, бажань, задумів і планів на майбутнє.

Ви хочете все осягнути, все зрозуміти й бути зрозумілими.

Ви прагнете все спробувати, випробувати себе і свої сили, утвердитись як людина й особистість, усього досягти. Ви рухаєтесь уперед, наближаючи своє май­бутнє. Ви мрієте про успіх, кохання і щастя, бо ви — молоді!

Усе життя для вас — попереду.

Тому вже сьогодні ви тримаєте у власних ру­ках своє майбутнє. І лише ви самі відповідаєте за нього. Уже від вас сьогоднішніх і від ваших рі­шень залежить, яким буде ваш завтрашній, май­бутній день.

Пам’ятайте: ви — люди нового тисячоліття.

Сьогодні ми здійснимо мандрівку для пошуку чарівного ключа, який відчиняє двері можливос­тям прагнути й досягати, омріювати та здійсню­вати, розвивати себе, встановлювати орієнтири майбутнього.

Отже, пропоную налаштуватися на співробіт­ництво та взаєморозуміння.

Візьміть із собою знання, розум і добре серце. Вони допоможуть вам приймати рішення, долати труднощі, вдало обходити «підводні рифи та те­чії», якими сповнене «життєве море».

Будьте наполегливими та впевненими у своє­му особистому й нашому спільному успіху.

 

Активізація практичної діяльності.

 

Ніхто не знає так багато, як усі ми разом.

Народна мудрість.

 

Ведучий. Розгадайте кросворд. Із перших лі­тер кожного слова утвориться слово, яке розкриє напрямок сьогоднішнього практичного заняття.

Кросворд

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Запитання

1. Яку медаль мріє отримати кожен спортсмен?

 2.Хто підтримає в будь-якій ситуації?

3. Які змагання відбуваються раз на 4 роки?

 4.Що відчуває людина, коли досягає перемоги?

5. Як називають людину, яка завжди налаштова­на в житті позитивно?

 6.Що допомагає досягти мети?  7. Який снаряд штовхають атлети?

(Із перших літер кожного слова утворюється слово «здоров’я».)

 

Вправа «Асоціації»

Учасники сидять у колі. Передають один одно­му уявний мікрофон, називаючи якомога більше асоціацій до слова «здоров’я», наприклад:

 успіх;

 спокій;

 спілкування;

 впевненість;

 стабільність;

 спілкування з природою;

 життєрадісність;

 гармонія;

 хороше самопочуття тощо.

 

ЕТАП ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ

 

Знання складаються з дрібних крихт щоденного досвіду.

Д. Писарєв

 

Визначення особистого досвіду учнів і його зв'язку з проблемою практичного заняття

Мозковий штурм «Що таке здоров'я?» (5 хв)

Цілі: підготувати учасників практичного занят­тя до сприйняття теми, актуалізувати їхнє особисте бачення поняття «здоров'я», навести визначення тер­міна «здоров'я»

Хід вправи

Тренер  нагадує, що коли учні віталися, то тим самим вони бажали одне одному здоров’я, тобто чогось дуже важливого.

♦ Що таке здоров’я?

На дошці ведучий заняття записує всі думки учнів щодо асоціацій зі словом «здоров’я».

Потім він наводить визначення понят­тя «здоров’я» Всесвітньої організації охорони здоров’я: «Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тіль­ки відсутність хвороб або фізичних вад».

Висновок

Усе, що ми знаємо про здоров’я, допоможе нам дізнатися щось нове й засвоїти нову інформацію щодо цього поняття.

 

Оголошення теми й мети  практичного заняття.

Учитель оголошує тему й цілі заняття.

Учні висловлюють свої думки стосовно розу­міння вислову, яким назване практичне заняття.

 

Етап проектування

Визначення очікувань учасників заняття і прийняття правил роботи групи

очікування

Цілі: з'ясувати очікування учнів від участі в прак­тичному занятті, прийняти правила роботи в групі.

Хід вправи

Учасників необхідно об’єднати в чотири гру­пи. Кожна група отримує аркуші паперу формату А4, на яких уже написані такі питання щодо очі­кувань від заняття:

1.Як би ви хотіли, щоб учасники ставилися до вас?

2.Ваші побажання щодо роботи на тренінговому занятті.

3.Які знання та навички ви хотіли б набути на цьому тренінговому занятті?

4.Як би ви хотіли почуватися протягом заняття?

 

Учасники групи спільно відповідають на пи­тання та роблять записи на аркуші паперу. Далі кожна група за годинниковою стрілкою передає аркуш паперу, на якому написані очікування учасників від заняття. Таким чином на кожному аркуші буде написано по чотири очікування. Піс­ля виконання завдання ведучий вивішує на дошці аркуші з очікуваннями учасників.

Перед початком створення правил він гово­рить: «На нашому занятті ми прагнемо досягти двох, на перший погляд, несумісних цілей. З од­ного боку — створити на ньому демократичну до­брозичливу й невимушену атмосферу, а з іншо­го — підтримувати дисципліну. У цьому нам до­поможуть правила групи».

Правила роботи в групі

Ведучий заняття звертається до групи з пи­танням: «Для чого в нашому житті існують різні правила?» Правила потрібні для створення такої обстановки, щоб кожен учасник:

 міг відкрито висловлюватися й виражати свої почуття та погляди;

 не боявся стати об’єктом глузувань і критики;

 був упевнений у тому, що все особисте, що обго­ворюється на занятті, не вийде за межі групи;

 одержував інформацію сам і не заважав одер­жувати її іншим.

(Правила записують на плакаті.)

 Бути позитивним.

 Говорити по черзі.

 Бути активним.

 Слухати й чути кожного.

 Толерантно ставитись одне до одного.

 Забезпечувати конфіденційність.

 Діяти за принципом «тут і зараз».

 Користуватися «правилом руки».

 

Етап організації виконання плану діяльності

О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.

А. С. Пушкин

 

Інтерактив «Сніжинка» (15 хв)

Цілі: вчитися бачити різноманітність, цінувати і знаходити їй різноманітне застосування; формувати навички неполярного мислення

обладнання та матеріали: серветки або аркуші паперу

Хід вправи

Роздати присутнім серветки чи аркуші паперу, запропонувати всім встати в коло та повернутися спиною до центру кола. Попросити виконувати те, що виконує тренер, не перепитувати, а робити так, як вважаєте за потрібне.

 Розгорніть серветку.

 Складіть серветку вдвоє, відірвіть верхній лі­вий куток серветки.

 Складіть серветку вдвоє, відірвіть нижній пра­вий куток.

 Складіть серветку вдвоє, відірвіть нижній лі­вий куток.

 Складіть серветку вдвоє, відірвіть верхній правий куток серветки.

 Складіть серветку вдвоє, відірвіть правий нижній куток серветки.

Попросити присутніх повернутися до кола об­личчям і сісти. Запропонувати всім розгорнути серветки та показати в коло.

Обговорення

 Яка зі «сніжинок» найправильніша? Чому?

 Чи можна взагалі ставити питання про пра­вильне чи неправильне виконання вправи? Чому?

 Чому листи надірвані по-різному?

 Яким би був світ, якби всі бачили його одна­ково?

 Чому світ цікавіший, коли існує багато точок зору?

 Чому ми починаємо основну частину заняття саме з цієї вправи?

(Саме ця вправа дозволила нам побачити, які ми різні люди, як ми бачимо цей світ із різних по­зицій, тому що у кожного своя система цінностей. Саме ці позиції допоможуть нам розглянути тему практичного заняття з різних точок зору.)

Ведучий пояснює учасникам складові здоров’я, які спроектовані на екран із допомогою мультимедійного проектора.

 

Інформаційне повідомлення

Складові здоров'я

Фізична складова розкриває індивідуальні особливості організму людини, його красу, силу та витривалість, генетичну спадковість, рівень фізичного розвитку органів і функціональних систем організму, стійкість до інфекційних захворювань, а також відсутність чи наявність тілесних вад або недуг.

Духовна складова передбачає сприйняття ду­ховної культури людства — освіти, науки, мисте­цтва, релігії, моралі, етики, що визначає, зокре­ма, цінності людини, її віру, ідеали, принципи, правила, світогляд, переконання тощо. Крім того, важливо не просто їх усвідомлювати чи проголо­шувати, а й активно впроваджувати в життя.

Інтелектуальна складова — це здатність лю­дини знаходити потрібну їй інформацію, аналізу­вати її, засвоювати нові знання, використовувати їх, приймаючи ті чи інші життєві рішення; це до­питливість, кмітливість, творчість.

Емоційна складова — вміння людини адекват­но переживати все, що з нею відбувається, розумі­ти емоції та почуття інших людей, керувати своїм емоційним станом, бути емоційно врівноваженою.

Соціальна складова — визначається здатніс­тю людини будувати та підтримувати позитивні стосунки з іншими людьми, рівнем комфортності її самопочуття серед інших, кількістю близьких людей, на допомогу яких вона може розраховува­ти в складних ситуаціях.

Професійна складова — професійне самовиз­начення, відчуття «перебування на своєму місці», самореалізація в обраній професії та задоволення від того, що робиш.

Екологічна складова характеризується став­ленням людини до природи, її впливом на навко­лишнє середовище.

Психологічна (психічна) складова — відобра­жає вміння людини пристосовуватися до мінли­вих умов життя, розвиватися та самовдосконалю­ватися; відчуття гармонії із самим собою й ото­ченням.

Після з’ясування змісту складових здоров’я ведучий заняття пропонує учасникам виконати вправу «Колесо життя».

 

Вправа «Колесо життя» (15 хв)

Цілі: визначити поняття «здоров'я», «здоровий спосіб життя»; з'ясувати, які фактори впливають на здоров' я.


 


Хід вправи, обговорення.


 


Тренер  наголошує, що існує багато визна­чень поняття «здоров’я». Зокрема, Біл Райн, професор школи соціальної роботи Мактіл уні­верситету (Канада), пропонує концепцію поняття здоров’я, в основу якої покладено світогляд пер­ших поселенців Канади, що сприймають життя у вигляді колеса. Відповідно до цього світогляду, все в житті має бути в гармонії.

Потім тренер  пропонує учням:

а) намалюйте на аркуші паперу велике коло (ар­куш паперу А4 або в зошитах на вільній сто­рінці);

б) помітьте в ньому центр;

в) через центр проведіть вісім спиць, кожна з яких прямо протилежна іншій і може продо­вжуватися за межами великого кола;

г) позначте кожну спицю так: духовна; інтелектуальна; емоційна; фізична; соціальна; професійна; екологічна; психологічна;

д) кінець і початок спиць позначте таким чином, щоб біля центру зібралися назви з негативним забарвленням, тобто зі знаком «—», а біля ве­ликого колеса — назви з позитивним забарв­ленням, тобто зі знаком « + »:

 духовна (пасивний — активний);

 інтелектуальна (самовдоволений — допит­ливий);

 емоційна (нестійкий — стійкий);

 фізична (нездоровий — здоровий);

 соціальна (одинокий — причетний до бага­тьох соціальних груп);

 професійна (незадоволений — задоволений);

 екологічна (небережливий — бережливий);

 психічна (непристосований — пристосова­ний).

 

Після цього тренер пропонує учням уяви­ти, що це колесо їхнього життя, яке заповнене різними аспектами, котрі, залежно від обставин, можуть розвиватися або гальмуватися. Тому їхнє завдання — позначити на спицях розвиток цих аспектів на певному етапі й поставити позначку.

Після того як поставлено позначки, ведучий заняття пропонує з’єднати їх суцільною лінією.

 Чи утворилося коло? А зараз уявіть, що ви рухаєтеся в автомобілі з назвою «Життя», а він має такі колеса. Які фігури у вас вийшли?

 Чи добре вам рухатись у такому автомобілі, чи комфортно вам?

 У якому з аспектів життя ви найбільш здорові?

 

Які сфери вашої життєдіяльності необхідно вдосконалювати?

 Яким чином ви можете це зробити?

Висновок (можливий коментар ведучого)

Кожна зі спиць утримує наше колесо в рівнова­зі. Кожна вимагає нашої уваги. Спиці необхідно роз­вивати рівномірно, щоб життя було гармонійним.

                      Духовна

 

■ Колесо життя

 

Робота в групах

Учні мають розповісти одне одному та світові про те, що вони знають, аби з'ясувати, що саме вони знають.

Дж. Рен'ї

Вправа «А чи знаєте ви?..» (10 хв)

Учасники заняття об’єднуються в чотири малі групи. Кожна група отримує аркуш паперу фор­мату А1, який поділений за таким принципом:

Органи

Наші дії, які...

 

шкодять органу та спричиняють його хвороби

корисні для органа й допомагають йому бути здоровим

 

 

 

 

Кожна група бере собі для роботи по дві моделі органів і працює за таблицею. Після закінчення за­вдання представник групи висловлює думку групи.

Користуючись даними таблиць, ведучий про­понує учасникам з’ясувати, які дії, що негативно впливають на всі органи людини, трапляються найчастіше? дії, які позитивно впливають?

Після обговорення ведучий підводить учасни­ків до думки, що всі наші дії, які негативно впли­вають на роботу органів, — однакові.

 

 Міні-лекція

Ведучий. Наше життя дуже стрімке. У ньому є речі, які люди цінують понад усе, які є найваж­ливішими. Їх називають безцінними тому, що при­дбати їх не можна ні за які гроші. Як ви гадаєте, що це може бути? (Після цього психолог звертає увагу учнів на плакат, на якому зазначено факто­ри, що найбільше впливають на здоров’я людини.)

 

Тренер. Наше здоров’я залежить від та­ких чинників:

 спадковість — на 20 %;

 рівень медицини — на 10 %;

 рівень екології — на 20 %;

 спосіб життя — на 50 %.

Висновок

Спосіб життя — це той чинник здоров’я, який майже цілком залежить від нашої поведінки. Так що половина здоров’я залежить від вас самих.

(Називаючи фактори, від яких залежить здоров’я, ведучий не називає відсоткове співвід­ношення, а просить назвати учнів, ставлячи пи­тання: «Як ви вважаєте, який відсоток припа­дає на той чи інший основний фактор?»)

 

 Творче завдання «Складання сенкану» (вислів із п'яти рядків)

Творчість — це дар божий, і тільки він відріз­няє людину від інших істот.

1 Правила складання сенкану

1. Слово, що позначає тему (іменник) .

2 . Опис теми з двох слів (два прикметники) .

Три слова, які визначають дію, пов'язану з те­мою (це дієслова) .

4 . Фраза, що складається з чотирьох слів і ви­словлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного (речення з чотирьох слів) .

Слово — синонім теми, в ньому висловлю ють суть теми, підбивають підсумок .

Теми для сенкану: життя, здоров’я, спосіб життя.

 

 Інформаційне повідомлення «Почни думати позитивно» (10 хв)

«Це неможливо», — сказала Причина.

«Це безвідповідально», — зауважив Досвід.

«Це марно», — відрізала Гордість.

«Спробуй...» — прошепотіла Мрія.

 

Ведучий. Напевно, тепер уже ніхто не за­перечуватиме силу позитивного мислення. Про силу думок свідчать досліди Масару Емото, ко­трий сфотографував кристали води. Якщо рідина стояла в приміщенні, де сварились і злились, то її кристали були деформованими, а якщо в кімна­ті, де вимовляли слова любові, — то утворювався кристал, схожий на прекрасну сніжинку. (Демонстрація відеоматеріалів, на яких зображено крис­тали води з позитивним і негативним зарядом енергії.)

Наш організм складається з води приблизно на 80 %. Отже, своїми думками ми змінюємо себе!

Усмішка приносить відчуття радості, організм реагує на позитивні емоції. Усе це, зрештою, по­зитивно впливає на ваше здоров’я. Тож частіше посміхайтеся та мисліть позитивно, з оптимізмом дивлячись уперед.

 

 Прийом «мікрофон»

Тренер. Зараз дуже багато говорять про стреси. Що ж кожен із вас розуміє під цим понят­тям? (Учні висловлюють свої думки.)

Ведучий. Стрес (від англ. stress) — реакція тіла та психіки на ситуацію, що вимагає функці­ональної перебудови організму, відповідної адап­тації.

Це комплексний процес, що включає як фізіо­логічні, так і психологічні компоненти.

З допомогою стресу організм ніби мобілізує себе на самозахист, на пристосування до нової ситуації, запускає неспецифічні захисні механіз­ми, які забезпечують протидію впливові стресу чи адаптацію до нього.

 Робота в групах.

 

Два мира есть у человека: Один, который нас творил, Другой, который мы от века Творим по мере наших сил.

Н. Заболоцкий

 

Учасники об’єднуються у дві групи — «Цукер­ка», «Тістечко». Кожна отримує своє завдання, а після його виконання один учасник презентує напрацювання своєї групи.завдання для групи «Цукерки»

Назвати основні стрес-фактори або причини стресу.

Завдання для групи «тістечко»

Запропонувати власні поведінкові способи бо­ротьби зі стресовим напруженням.

Відповідь групи «Цукерки»

Причини стресу

 Проблеми у стосунках.

Конфлікт є основною типовою причиною стресу.

 Навколишнє середовище.

Наш мозок страждає від відсутності світла та яскравих речей. Восени та взимку в організмі виробляється більше гормону сну — мелатоніну. Саме він відповідає за поганий настрій і бажання спати. Депресії, ожиріння, ревматичні болі — ось аж ніяк не повний перелік симптомів, спричине­них «сезонним емоційним розладом», виклика­ним недостатністю природного освітлення. Крім того, в похмурі дні організм людини недоотримує достатню кількість вітаміну D, який синтезується з допомогою сонячного світла. Його нестача впо­вільнює синтез гормону лептину, який сигналізує мозкові про те, що нам уже досить уживати їжу, а це призводить до переїдання. Тому потрібно ви­ходити вдень надвір, хоча б на деякий час, одяга­ти яскраві речі.

Брак простору. Ця причина властива мешкан­цям великих міст, а також людям, які працюють у тісних приміщеннях.

Шум. Постійний низькочастотний шум, спри­чинений офісним устаткуванням чи вуличним транспортом, також є причиною стресу.

 Шкідливі звички.

 Екстремальні умови:

 новизна, незвичайність, раптовість впливу;

 складність завдання, дефіцит часу, моно­тонність.

 

Відповідь групи «Тістечко»

Поведінкові способи боротьби зі стресовим напруженням.

Сон. Не забувайте — мозок відпочиває уві сні до 12-ї години ночі, а потім відпочиває лише тіло, тож ніяких засиджувань до пізньої ночі! Тим паче, що в людини, яка постійно недосипає, в кро­ві підвищується рівень гормону стресу, безсоння провокує переїдання і зайву вагу. Засинайте — і не думайте про щось серйозне, а згадуйте приємне...

 Здорова збалансована їжа.

Неправильне харчування - найкоротший шлях до розладу в роботі нашого організму, а отже, і до поганого настрою. В організмі людини, котра переживає стресове напруження, «згорають» ві­таміни групи В. Вітаміни В12 і В6 беруть участь у синтезі гормону щастя — серотоніну, а нестача B12 призводить до розвитку депресії. Споживайте більше їжі, багатої на трипофан — амінокислоту, з якої утворюється серотонін. Цитрусові, банани, морепродукти, томати, горіхи, капуста, гречана каша, м’ясо, яйця, шоколад — збільшуйте спо­живання цих продуктів, якщо ви почуваєтеся не так добре, як вам би хотілося.

 Відпочивайте, не чекаючи втоми.

Більшість людей вважає, що серце працює по­стійно. Насправді після кожного скорочення на­стає фаза відпочинку, і за добу серце відпочиває в середньому 15 годин!

Приклад

Робітник, який працює фізично, може вико­нати більший обсяг роботи, якщо він витрачати­ме більше часу на відпочинок. Ф. Тейлор проде­монстрував це під час роботи інженером у стале­ливарній компанії «Бетлегем стіл». Він помітив, що кожен працівник вантажив приблизно 12,5 т чавуну на день і що до опівдня всі падали з ніг від утоми. Він провів науковий аналіз усіх факторів, які спричиняють утому, і заявив, що робітники здатні вантажити не 12,5, а 47 т на день! Тейлор вибрав для експерименту одного робітника — Шмідта, котрому було запропоновано працювати за секундоміром. Коли Шмідт працював, поряд із ним стояв хронометрист із секундоміром і від­давав команди, коли вантажити, а коли відпочи­вати. Що ж відбувалося? Шмідт щоденно ванта­жив 47 т чавуну, тоді як інші робітники змогли подужати лише 12,5. Шмідт дотримувався такого ритму протягом трьох років, поки Ф. Тейлор пра­цював на службі в цій компанії. Шмідту це вдава­лося тому, що він відпочивав до того, як відчував утому. Працював 26 хв на годину, а відпочивав 34 хв. Він відпочивав більше, ніж працював, але продуктивність його праці була майже в чотири рази вищою, ніж у рети.


 


Тому дозвольте мені повторити: робіть те, що ро­бить ваше серце, — відпочивайте, не чекаючи втоми.

Рух.

Активність нормалізує гормональний обмін, і «гормони радості» будуть вироблятися в необ­хідній кількості. Давно збиралися записатися в басейн чи на танці? Уже час!

І жінок шопінг викликає активне вироблення ендорфінів, причому, на думку вчених, задово­лення приносить не так сама купівля, як процес вибору.

Висновок

Зі стресом можна впоратися, треба лише мати бажання та трохи вільного часу лише для себе.

Справжнє фізичне та психічне здоров’я полягає не в тому, щоб відповідати чиїмсь нормам та стан­дартам, а в тому, щоби дійти згоди із самим собою.

Мудра людина й чудовий лікар Поль Брегг сказав: «За гроші можна купити ліжко, але не сон; їжу, але не апетит; ліки, але не здоров’я; бу­динок, але не домашнє вогнище; книги, але не ро­зум; прикраси, але не культуру; розваги, але не щастя; релігію, але не порятунок».

 

Тому кожна людина своїми думками, сло­вами й діями визначає тривалість свого життя. Здоров’я — це праця, праця із собою й над собою.

 

Робота в групах

Учні мають розповідати один одному та світові про те, що вони знають, аби з'ясувати, що саме вони знають.

Дж. Рен'ї

 

Вправа «Модель здоров'я» (10 хв)

Цілі: актуалізувати відчуття важливості здоров'я та необхідності дбайливого й відповідального ставлення до нього .

Хід вправи

Учні об’єднуються у дві групи («Сонце», «По­вітря»). Кожна група учнів отримує завдання створити свою модель здоров’я відповідно до влас­ного бачення цієї проблеми.

Допоміжні питання

 Що на вашу думку, є складовими частинами

здоров’я?

 З чого складається здоров’я людини?

 Без чого неможливо було б уявити здорову лю­дину?

На виконання завдання — 7-10 хвилин, після чого кожна з груп учнів презентує свої розробки. Після презентації групи учнів обмінюються своїми моделями. Учасники кожної групи по черзі нази­вають чинники (фактори), що руйнують здоров’я. Необхідно зруйнувати здоров’я (розірвати той пла­кат, що є в учасників) і повернути модель авторам, які повинні відновити зруйноване здоров’я.

 

Обговорення

 Що ви відчували, коли створювали модель здоров’я?

 Що відчували, коли руйнували?

 Що відчували, коли отримали свою модель зруйнованою?

 А зараз уявіть, що це була не модель, а ваше особисте здоров’я. Чи можна відновити те, що вже зруйновано?

 Чи буде це мати той самий вигляд?

 Що легше — запобігти чи відремонтувати?

Висновок

Відновлювати зруйноване дуже важко, тому треба берегти те, що маємо.

Тож налаштовуйте себе на здоровий спосіб життя, спрямовуйте свої зусилля на збереження та зміцнення свого здоров’я. Адже саме здоров’я є тим чарівним ключем, який відчиняє двері мож­ливостям чогось прагнути й досягати, омріювати та здійснювати, розвивати себе, встановлювати орієнтири майбутнього.

 

Релаксація «Водоспад» (під музику)

В е д у ч и й. Виберіть зручну позу, заплющте очі. Дихайте рівномірно, спокійно. Звільніться від напруження. Глибоко вдихніть, повільно ви­дихніть. Ви спокійні, ви задоволені.

Уявіть поле й себе на ньому. Ви стоїте босими ногами на теплій землі. Озирніться навкруги, за­уважте все, що потрапляє вам на очі. Підніміть го­лову й подивіться на лагідне сонечко. Воно яскраво- золотисте, тепле. Відчуйте тепло й енергію сонця.

Поверніть голову вправо, знайдіть поглядом во­доспад. Це лагідний гірський водоспад. Підійдіть до нього. Подивіться, яка прозора вода, відчуйте свіжість біля водоспаду. Станьте під водоспад і при­йміть чистий гірський душ. Відчуйте, як гірська вода омиває ваше тіло з голови до ніг. Вода змиває все не­приємне, очищає ваше тіло й душу. Відчувши при­ємне очищення й задоволення, вийдіть з-під водоспа­ду. Поверніться на луг і станьте обличчям до сонця.

Глибоко вдихніть і повільно видихніть. Ви змили з себе всі емоційні хвилювання, неприємні спогади й думки. Уявіть, що сонце вам посміха­ється. Посміхніться йому. Простягніть руки на­зустріч сонячному промінню, пориньте в нього. Прийміть «сонячний душ» з голови до ніг. Від­чуйте, як промінь поступово торкається кожної частини вашого тіла, наповнюючи його сонячним світлом, сонячною енергією. Ви насичені чистою енергією здоров’я, вам приємно, добре. Вдихніть і, не видихаючи, розкрийте очі.

 

Підбиття підсумків заняття. Рефлексія

 Притча «Все залежить від тебе»

Колись давно у Стародавньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий мандарин. Весь день його складався з примірок багатого вбрання та роз­мов із підданими про власний розум, спогадів про минулу зустріч з імператором. Так ішли дні за дня­ми, роки за роками... Аж ось пройшов усією кра­їною поголос, що неподалік від кордону з’явився чернець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той поголос і до мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати якогось там ченця найрозумнішою людиною на світі?! Але вигляду він не подав, а за­просив ченця до себе в палац. Сам же задумав обду­рити його. «Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною й запитаю, що в мене в руках — живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе — я роз­душу метелика, а якщо мертве — випущу його... »

І ось настав день зустрічі. Багато людей зі­йшлося подивитися на мудрого чоловіка. При­йшов чернець, привітався з народом, підійшов до мандарина і сказав, що готовий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, мандарин запитав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках — живе чи мертве?». Мудрець трохи по­думав, усміхнувся і відповів: «Усе у твоїх руках!»

Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на волю, радісно тріпочучи своїми яскравими крильцями.

 

Висновок

Отже, лише від вас залежить, чи будете ви здо­ровими й щасливими у своєму житті.

 Рефлексія «Мені сьогодні...»

Кожен учасник практичного заняття завершує фразу: «Мені сьогодні.». Чи справдилися ваші очікування?

Вправа на завершення (10 хв)

Цілі: поставити «емоційну крапку» .

Хід вправи

Наприкінці заняття всі стають у коло, кладуть ліву руку на плече сусіда, по черзі дякують сусідо­ві зліва за гарну роботу, позитивні емоції, вислов­люють побажання.

Ведучий. Прислухайтеся до законів Приро­ди. Здоров’я — це великий дар.

Пізнавайте себе в чистоті та розумі, роблячи добрі справи.

Тримайте свої думки, слова, емоції в спокійно­му й доброму стані. Живіть без насилля над собою та іншими. Не зовіть заздрість, ненависть, образу у свій дім. Бережіть своє здоров’я.

 

Вправи, які можна провести З УЧИТЕЛЯМИ ПіД ЧАС роботи груп

 Вправа «Заряд бадьорості»

(Виконують під час роботи груп над завданням «А чи знаєте ви?...».)

Сядьте вільно, витягніть руки і приготуйте два пальці: великий і вказівний. Візьміться ними за кінчики вуха — один зверху, інший знизу вуха. Промасажуйте вуха зі словами: «Вушка, вушка чують все!» (10 разів в одну сторону, 10 — в іншу).

А тепер опустіть руки.

Приготуйте вказівний палець, витягніть руку й поставте його між бровами. Промасажуйте цю точку зі словами: «Прокидайся, третє око!»

Складіть пальці рук у жменьку, знайдіть уни­зу шиї ямку, покладіть туди руку зі словами: «Я дихаю, дихаю, дихаю!» — промасажуйте ямку 10 разів в одну сторону і 10 разів — в іншу.

Молодці! Ви бачите, чуєте, відчуваєте.

Ведучий стежить за силою натиску на важли­ві точки життєдіяльності та правильністю знахо­дження точок.

Сонячний зайчик

(Виконують під час роботи груп над завдання­ми «Причини стресу», «Поведінкові способи бо­ротьби зі стресовим напруженням».)

Сонячний зайчик зазирнув тобі в очі. Заплющ їх. Він побіг далі по обличчю, ніжно погладь його долонями: на чолі, на носі, на ротику, на щіч­ках, на підборідді. Погладжуй акуратно, щоб не злякати, голову, шию, животик, руки, ноги. Він забрався за шиворот — погладь його й там. Він не бешкетник — він любить і пестить тебе, а ти по­гладь його й подружися з ним.

Складання сенкану

(Виконують під час роботи груп над створен­ням моделі здоров’я.)

Правила складання сенкану

Слово — тема (іменник).

Два прикметники.

Три слова, які визначають дію, пов’язану з темою. Фраза (речення з чотирьох слів).

Слово — синонім теми.

Теми: життя, здоров'я, спосіб життя .

Завдання 1. Дихай і думай красиво

Давайте спробуємо красиво і спокійно дихати. Закрийте очі, глибоко вдихніть:

 подумки скажіть: «Я — левиця» — видихніть, вдихніть;

 скажіть: «Я — птах» — видихніть, вдихніть;

 скажіть: «Я — квітка» — видихніть, вдихніть;

 скажіть: «Я — спокійна» — видихніть.

завдання 2. розминка «прогноз погоди»

Цілі: підвищити рівень групової згуртованості . Учасники стають у коло і кладуть руки на плечі один одному.

Хід вправи

Зараз ми будемо робити масаж один одному, але так, щоб було відчутне бажання зробити щось приємне, поділитися теплом, гарним настроєм.

 На вулиці чудова погода, сонечко торкається вас ніжними, лагідними, теплими промінця­ми, і все навкруги радіє йому (учасники м’яко погладжують один одного).

 І раптом сонечко закрила невеличка хмарка, почав накрапувати дощик (учасники постуку­ють один одного кінчиками пальців).

 Пішов град (сильніше постукують кінчиками пальців), він супроводжується блискавкою (ре­бром долоні труть по спині).

 Після граду почався тайфун (легенько стукають кулаками по спині). Тайфун супроводжується землетрусом (трясуть один одного за плечі).

 Потім усе заспокоїлося, з-за хмари з’явилося сонечко й почало зігрівати все навкруги ніж­ними, лагідними, теплими промінцями (м’яко, лагідно погладжують один одного).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        J:\ТРЕНІНГ  Здоровя 9-10 кл\media\image2.png

 

                                              Духовна

 

                        J:\ТРЕНІНГ  Здоровя 9-10 кл\media\image2.png

                                              Духовна

 

 

Орган

Наші дії, які...

 

шкодять органу та спричиняють хво­роби

корисні для органа й до­помагають йому бути здоровим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орган

Наші дії, які...

 

шкодять органу та спричиняють хво­роби

корисні для органа й до­помагають йому бути здоровим

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Складові здоров'я

 

Фізична складова розкриває індивідуальні особливості організму людини, його красу, силу та витривалість, генетичну спадковість, рівень фізичного розвитку органів і функціональних систем організму, стійкість до інфекційних захворювань, а також відсутність чи наявність тілесних вад або недуг.

Духовна складова передбачає сприйняття ду­ховної культури людства — освіти, науки, мисте­цтва, релігії, моралі, етики, що визначає, зокре­ма, цінності людини, її віру, ідеали, принципи, правила, світогляд, переконання тощо. Крім того, важливо не просто їх усвідомлювати чи проголо­шувати, а й активно впроваджувати в життя.

 

 

 

 

Складові здоров'я

 

Інтелектуальна складова — це здатність лю­дини знаходити потрібну їй інформацію, аналізу­вати її, засвоювати нові знання, використовувати їх, приймаючи ті чи інші життєві рішення; це до­питливість, кмітливість, творчість.

 

Емоційна складова — вміння людини адекват­но переживати все, що з нею відбувається, розумі­ти емоції та почуття інших людей, керувати своїм емоційним станом, бути емоційно врівноваженою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складові здоров'я

 

Соціальна складова — визначається здатніс­тю людини будувати та підтримувати позитивні стосунки з іншими людьми, рівнем комфортності її самопочуття серед інших, кількістю близьких людей, на допомогу яких вона може розраховува­ти в складних ситуаціях.

Професійна складова — професійне самовиз­начення, відчуття «перебування на своєму місці», самореалізація в обраній професії та задоволення від того, що робиш.

 

 

 

 

 

 

 

Складові здоров'я

 

Екологічна складова характеризується став­ленням людини до природи, її впливом на навко­лишнє середовище.

Психологічна (психічна) складова — відобра­жає вміння людини пристосовуватися до мінли­вих умов життя, розвиватися та самовдосконалю­ватися; відчуття гармонії із самим собою й ото­ченням.

Після з’ясування змісту складових здоров’я ведучий заняття пропонує учасникам виконати вправу «Колесо життя».

 

Перегляд файлу

ОРГАНИ ЛЮДИНИhttp://poradu.pp.ua/uploads/posts/2015-03/vnutrshn-organi-lyudini-budova-opis_146.jpeg http://poradu.pp.ua/uploads/posts/2015-03/vnutrshn-organi-lyudini-budova-opis_744.jpeg

http://poradu.pp.ua/uploads/posts/2015-03/vnutrshn-organi-lyudini-budova-opis_263.png http://sporuda.com/wp-content/uploads/images/stroenie_zheludka_cheloveka_mir_zdorovya.jpg

Перегляд файлу

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                                                                 

\

      

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ТРЕНІНГЗдоров’я – мудрих гонорар Пьер-Жан де Беранже́

Номер слайду 2

Епіграф. ЗДОРОВ’Я — ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ, АЛЕ БЕЗ ЗДОРОВ’Я ВСЕ ІНШЕ — НІЩО!Скажи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам'ятаю. Дай можливість діяти самому, і я навчусь. Китайська мудрість

Номер слайду 3

● Здобути та зберегти своє здоров'я може тільки сама людина. М. М. Амосов «Кодекс здоров'я»● Зміни ставлення до речей, що хвилюють тебе, і ти убезпечиш себе від них. Марк Аврелій ● Здоров’я – дорожче золота В. Шекспір ● Гроші загубив — небагато загубив, час загубив — багато загубив, а здоров'я загубив — все загубив!

Номер слайду 4

Щодня ви, молоді, завзяті та кмітливі, пізнаєте життя, відкриваєте для себе світ і розкриваєте світу себе. Ви маєте багато мрій, бажань, задумів і планів на майбутнє. Ви хочете все осягнути, все зрозуміти й бути зрозумілими. Ви прагнете все спробувати, випробувати себе і свої сили, утвердитись як людина й особистість, усього досягти. Ви рухаєтесь уперед, наближаючи своє майбутнє. Ви мрієте про успіх, кохання і щастя, бо ви — молоді!Усе життя для вас — попереду. Тому вже сьогодні ви тримаєте у власних руках своє майбутнє. І лише ви самі відповідаєте за нього. Уже від вас сьогоднішніх і від ваших рішень залежить, яким буде ваш завтрашній, майбутній день. Пам’ятайте: ви — люди нового тисячоліття!

Номер слайду 5

Активізація практичної діяльності  Ніхто не знає так багато, як усі ми разом. Народна мудрість.  Розгадайте кросворд. Із перших літер кожного слова утвориться слово, яке розкриє напрямок сьогоднішнього практичного заняття.

Номер слайду 6

Запитання1. Яку медаль мріє отримати кожен спортсмен? 2. Хто підтримає в будь-якій ситуації?3. Які змагання відбуваються раз на 4 роки? 4. Що відчуває людина, коли досягає перемоги?5. Як називають людину, яка завжди налаштована в житті позитивно? 6. Що допомагає досягти мети? 7. Який снаряд штовхають атлети? 1234567

Номер слайду 7

Правила тренінгу. Кожен з учасників тренінгу буде: Доброзичливим. Тактовним. Толерантним. Говорити від свого іменіАктивним6. Говорити лаконічно7. Дотримуватись “правила руки” (піднімати руку, коли бажаєш висловитись)8. Дотримуватись “правила двох рук” (тренер піднімає дві руки, коли стає шумно)

Номер слайду 8

Вправа “Пісочний годинник”Життя немов пісочний годинник,Де швидкість падіння піщинок. Обумовлює кожний наш вчинок. Кожний має свій розмір піщинок.

Номер слайду 9

Вправа «Асоціації» ЕТАП ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ  Знання складаються з дрібних крихт щоденного досвіду. Д. Писарєв Мозковий штурм «Що таке здоров'я?» Коли учні віталися, то тим самим вони бажали одне одному здоров’я, тобто чогось дуже важливого.♦ Що таке здоров’я?

Номер слайду 10

Думки учнів щодо асоціацій зі словом «здоров’я».

Номер слайду 11

Визначення поняття «здоров’я» Всесвітньої організації охорони здоров’я: «Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад».

Номер слайду 12

 Етап організації виконання плану діяльностіО, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух. А. С. Пушкин Інтерактив «Сніжинка»

Номер слайду 13

Інформаційне повідомлення. Складові здоров'я. Фізична складова розкриває індивідуальні особливості організму людини, його красу, силу та витривалість, генетичну спадковість, рівень фізичного розвитку органів і функціональних систем організму, стійкість до інфекційних захворювань, а також відсутність чи наявність тілесних вад або недуг. Духовна складова передбачає сприйняття духовної культури людства — освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики, що визначає, зокрема, цінності людини, її віру, ідеали, принципи, правила, світогляд, переконання тощо. Крім того, важливо не просто їх усвідомлювати чи проголошувати, а й активно впроваджувати в життя.Інтелектуальна складова — це здатність людини знаходити потрібну їй інформацію, аналізувати її, засвоювати нові знання, використовувати їх, приймаючи ті чи інші життєві рішення; це допитливість, кмітливість, творчість.

Номер слайду 14

Емоційна складова — вміння людини адекватно переживати все, що з нею відбувається, розуміти емоції та почуття інших людей, керувати своїм емоційним станом, бути емоційно врівноваженою. Соціальна складова — визначається здатністю людини будувати та підтримувати позитивні стосунки з іншими людьми, рівнем комфортності її самопочуття серед інших, кількістю близьких людей, на допомогу яких вона може розраховувати в складних ситуаціях. Професійна складова — професійне самовизначення, відчуття «перебування на своєму місці», самореалізація в обраній професії та задоволення від того, що робиш. Екологічна складова характеризується ставленням людини до природи, її впливом на навколишнє середовище. Психологічна (психічна) складова — відображає вміння людини пристосовуватися до мінливих умов життя, розвиватися та самовдосконалюватися; відчуття гармонії із самим собою й оточенням.

Номер слайду 15

Вправа «Колесо життя»

Номер слайду 16

Вправа «Колесо життя» Кінець і початок спиць позначте таким чином, щоб біля центру зібралися назви з негативним забарвленням, тобто зі знаком «—», а біля великого колеса — назви з позитивним забарвленням, тобто зі знаком « + »: - духовна (пасивний — активний); - інтелектуальна (самовдоволений — допитливий); - емоційна (нестійкий — стійкий); - фізична (нездоровий — здоровий); - соціальна (одинокий — причетний до багатьох соціальних груп); - професійна (незадоволений — задоволений);- екологічна (небережливий — бережливий); - психічна (непристосований — пристосований).

Номер слайду 17

Робота в групах. Учні мають розповісти одне одному та світові про те, що вони знають, аби з'ясувати, що саме вони знають. Дж. Рен'їВправа «А чи знаєте ви?..»

Номер слайду 18

Чинники здоров’я

Номер слайду 19

Творче завдання «Складання сенкану» (вислів із п'яти рядків)Творчість — це дар божий, і тільки він відрізняє людину від інших істот. Правила складання сенкану1. Слово, що позначає тему (іменник) .2 . Опис теми з двох слів (два прикметники) .3. Три слова, які визначають дію, пов'язану з темою (це дієслова) .4 . Фраза, що складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного (речення з чотирьох слів) . 5. Слово — синонім теми, в ньому висловлю ють суть теми, підбивають підсумок . Теми для сенкану: життя, здоров’я, спосіб життя.

Номер слайду 20

Інформаційне повідомлення «Почни думати позитивно» «Це неможливо», — сказала Причина.«Це безвідповідально», — зауважив Досвід.«Це марно», — відрізала Гордість.«Спробуй...» — прошепотіла Мрія.  Напевно, тепер уже ніхто не за­перечуватиме силу позитивного мислення. Про силу думок свідчать досліди Масару Емото, котрий сфотографував кристали води. Якщо рідина стояла в приміщенні, де сварились і злились, то її кристали були деформованими, а якщо в кімна­ті, де вимовляли слова любові, — то утворювався кристал, схожий на прекрасну сніжинку. (Демонстрація відеоматеріалів, на яких зображено кристали води з позитивним і негативним зарядом енергії.)Наш організм складається з води приблизно на 80 %. Отже, своїми думками ми змінюємо себе!Усмішка приносить відчуття радості, організм реагує на позитивні емоції. Усе це, зрештою, по­зитивно впливає на ваше здоров’я. Тож частіше посміхайтеся та мисліть позитивно, з оптимізмом дивлячись уперед.

Номер слайду 21

ВПРАВА Як ми реагуємо на оточення. Два мира есть у человека: Один, который нас творил, Другой, который мы от века Творим по мере наших сил. Н. Заболоцкий. Учасники об’єднуються у дві групи — «Цукерка», «Тістечко». Завдання для групи «Цукерки»: Назвати основні стрес-фактори або причини стресу. Завдання для групи «Тістечко»: Запропонувати власні поведінкові способи боротьби зі стресовим напруженням.

Номер слайду 22

Відповідь групи «Цукерки»Причини стресу Проблеми у стосунках. Конфлікт є основною типовою причиною стресу. Навколишнє середовище. Наш мозок страждає від відсутності світла та яскравих речей. Восени та взимку в організмі виробляється більше гормону сну — мелатоніну. Саме він відповідає за поганий настрій і бажання спати. Депресії, ожиріння, ревматичні болі — ось аж ніяк не повний перелік симптомів, спричинених «сезонним емоційним розладом», викликаним недостатністю природного освітлення. Крім того, в похмурі дні організм людини недоотримує достатню кількість вітаміну D, який синтезується з допомогою сонячного світла. Його нестача вповільнює синтез гормону лептину, який сигналізує мозкові про те, що нам уже досить уживати їжу, а це призводить до переїдання. Тому потрібно виходити вдень надвір, хоча б на деякий час, одягати яскраві речі. Брак простору. Ця причина властива мешкан­цям великих міст, а також людям, які працюють у тісних приміщеннях. Шум. Постійний низькочастотний шум, спричинений офісним устаткуванням чи вуличним транспортом, також є причиною стресу. Шкідливі звички. Екстремальні умови: новизна, незвичайність, раптовість впливу; складність завдання, дефіцит часу, монотонність.

Номер слайду 23

Відповідь групи «Тістечко»Поведінкові способи боротьби зі стресовим напруженням. Сон. Не забувайте — мозок відпочиває уві сні до 12-ї години ночі, а потім відпочиває лише тіло, тож ніяких засиджувань до пізньої ночі! Тим паче, що в людини, яка постійно недосипає, в кро­ві підвищується рівень гормону стресу, безсоння провокує переїдання і зайву вагу. Засинайте — і не думайте про щось серйозне, а згадуйте приємне... Здорова збалансована їжа. Неправильне харчування - найкоротший шлях до розладу в роботі нашого організму, а отже, і до поганого настрою. В організмі людини, котра переживає стресове напруження, «згорають» ві­таміни групи В. Вітаміни В12 і В6 беруть участь у синтезі гормону щастя — серотоніну, а нестача B12 призводить до розвитку депресії. Споживайте більше їжі, багатої на трипофан — амінокислоту, з якої утворюється серотонін. Цитрусові, банани, морепродукти, томати, горіхи, капуста, гречана каша, м’ясо, яйця, шоколад — збільшуйте спо­живання цих продуктів, якщо ви почуваєтеся не так добре, як вам би хотілося. Відпочивайте, не чекаючи втоми.

Номер слайду 24

Рух. Активність нормалізує гормональний обмін, і «гормони радості» будуть вироблятися в необ­хідній кількості. Давно збиралися записатися в басейн чи на танці? Уже час!І жінок шопінг викликає активне вироблення ендорфінів, причому, на думку вчених, задоволення приносить не так сама купівля, як процес вибору. Висновок. Зі стресом можна впоратися, треба лише мати бажання та трохи вільного часу лише для себе. Справжнє фізичне та психічне здоров’я полягає не в тому, щоб відповідати чиїмсь нормам та стандартам, а в тому, щоби дійти згоди із самим собою. Мудра людина й чудовий лікар Поль Брегг сказав: «За гроші можна купити ліжко, але не сон; їжу, але не апетит; ліки, але не здоров’я; будинок, але не домашнє вогнище; книги, але не розум; прикраси, але не культуру; розваги, але не щастя; релігію, але не порятунок». Тому кожна людина своїми думками, словами й діями визначає тривалість свого життя. Здоров’я — це праця, праця із собою й над собою.

Номер слайду 25

Більшість людей вважає, що серце працює постійно. Насправді після кожного скорочення настає фаза відпочинку, і за добу серце відпочиває в середньому 15 годин!Приклад. Робітник, який працює фізично, може виконати більший обсяг роботи, якщо він витрачатиме більше часу на відпочинок. Ф. Тейлор продемонстрував це під час роботи інженером у сталеливарній компанії «Бетлегем стіл». Він помітив, що кожен працівник вантажив приблизно 12,5 т чавуну на день і що до опівдня всі падали з ніг від утоми. Він провів науковий аналіз усіх факторів, які спричиняють утому, і заявив, що робітники здатні вантажити не 12,5, а 47 т на день! Тейлор вибрав для експерименту одного робітника — Шмідта, котрому було запропоновано працювати за секундоміром. Коли Шмідт працював, поряд із ним стояв хронометрист із секундоміром і віддавав команди, коли вантажити, а коли відпочивати. Що ж відбувалося? Шмідт щоденно вантжив 47 т чавуну, тоді як інші робітники змогли подужати лише 12,5. Шмідт дотримувався такого ритму протягом трьох років, поки Ф. Тейлор прцював на службі в цій компанії. Шмідту це вдавалося тому, що він відпочивав до того, як відчував утому. Працював 26 хв на годину, а відпочивав 34 хв. Він відпочивав більше, ніж працював, але продуктивність його праці була майже в чотири рази вищою, ніж у решти. Тому дозвольте мені повторити: робіть те, що робить ваше серце, — відпочивайте, не чекаючи втоми.

Номер слайду 26

Робота в групах Вправа «Модель здоров'я» Учні об’єднуються у дві групи : «Сонце» і «Повітря». Кожна група учнів отримує завдання створити свою модель здоров’я відповідно до власного бачення цієї проблеми. Допоміжні питання. Що на вашу думку, є складовими частинамиздоров’я?З чого складається здоров’я людини?Без чого неможливо було б уявити здорову людину?

Номер слайду 27

Обговорення Що ви відчували, коли створювали модель здоров’я? Що відчували, коли руйнували? Що відчували, коли отримали свою модель зруйнованою? А зараз уявіть, що це була не модель, а ваше особисте здоров’я. Чи можна відновити те, що вже зруйновано? Чи буде це мати той самий вигляд? Що легше — запобігти чи відремонтувати?

Номер слайду 28

Релаксація «Водоспад» (під музику) Виберіть зручну позу, заплющте очі. Дихайте рівномірно, спокійно. Звільніться від напруження. Глибоко вдихніть, повільно ви­дихніть. Ви спокійні, ви задоволені. Уявіть поле й себе на ньому. Ви стоїте босими ногами на теплій землі. Озирніться навкруги, за­уважте все, що потрапляє вам на очі. Підніміть голову й подивіться на лагідне сонечко. Воно яскраво- золотисте, тепле. Відчуйте тепло й енергію сонця. Поверніть голову вправо, знайдіть поглядом водоспад. Це лагідний гірський водоспад. Підійдіть до нього. Подивіться, яка прозора вода, відчуйте свіжість біля водоспаду. Станьте під водоспад і при­йміть чистий гірський душ. Відчуйте, як гірська вода омиває ваше тіло з голови до ніг. Вода змиває все не­приємне, очищає ваше тіло й душу. Відчувши при­ємне очищення й задоволення, вийдіть з-під водоспаду. Поверніться на луг і станьте обличчям до сонця. Глибоко вдихніть і повільно видихніть. Ви змили з себе всі емоційні хвилювання, неприємні спогади й думки. Уявіть, що сонце вам посміхається. Посміхніться йому. Простягніть руки назустріч сонячному промінню, пориньте в нього. Прийміть «сонячний душ» з голови до ніг. Відчуйте, як промінь поступово торкається кожної частини вашого тіла, наповнюючи його сонячним світлом, сонячною енергією. Ви насичені чистою енергією здоров’я, вам приємно, добре. Вдихніть і, не видихаючи, розкрийте очі.

Номер слайду 29

Рефлексія Притча «Все залежить від тебе»Колись давно у Стародавньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий мандарин. Весь день його складався з примірок багатого вбрання та розмов із підданими про власний розум, спогадів про минулу зустріч з імператором. Так ішли дні за дня­ми, роки за роками... Аж ось пройшов усією кра­їною поголос, що неподалік від кордону з’явився чернець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той поголос і до мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати якогось там ченця найрозумнішою людиною на світі?! Але вигляду він не подав, а за­просив ченця до себе в палац. Сам же задумав обдурити його. «Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною й запитаю, що в мене в руках — живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе — я роздушу метелика, а якщо мертве — випущу його... »І ось настав день зустрічі. Багато людей зійшлося подивитися на мудрого чоловіка. Прийшов чернець, привітався з народом, підійшов до мандарина і сказав, що готовий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, мандарин запитав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках — живе чи мертве?». Мудрець трохи по­думав, усміхнувся і відповів: «Усе у твоїх руках!»Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на волю, радісно тріпочучи своїми яскравими крильцями. 

Номер слайду 30

Емоційна крапка. Прислухайтеся до законів Природи. Здоров’я — це великий дар. Пізнавайте себе в чистоті та розумі, роблячи добрі справи. Тримайте свої думки, слова, емоції в спокійному й доброму стані. Живіть без насилля над собою та іншими. Не зовіть заздрість, ненависть, образу у свій дім. Бережіть своє здоров’я!!! 

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Здоров’я — розкіш для людини,Найбільша цінність у житті. Як є здоров’я день при днині,Можливість є йти до мети. Тоді є радість, щастя, диво,Краса у крапельці роси. Тоді людина йде щасливо. Серед безмежної краси. Й чарівність світу відчуває. Для неї в хмурість — дні ясні. Вона всі труднощі долаєЙ співає радісні пісні. Вона — здорова! Це чудово,Бо їй нічого не болить. Вона добро творить готова.І це прекрасно! Можна жить!

Номер слайду 34

Людське здоров’я — це велике диво!Найбільше, мабуть, в світі над усе. Як є здоров’я — ти живеш щасливоІ світ тебе у синю даль несе.І все тоді чудово, все вдається,Ти можеш все здолати і пройти.І світ чарівний казкою здається,І ти летиш натхненно до мети. Бо можеш все на світа подолати,Пройти пустелю, вир перепливти. Руками зможеш до зірок дістатиІ до мети до власної дійти. Як є здоров’я — є натхнення й сила,То ж думаєш, що буде так завжди…Бо за спиною виростають крила. Й нічого не підказує біди. Але нічого вічного немає,Все вертиться і крутиться, пливе…Одного дня здоров’я пропадає,Й людина вже по-іншому живе. Тому здоров’я треба пильнувати. То може чаша гірка нас мине. Себе самого треба шанувати —Здоров’я і життя у всіх одне.

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Перегляд файлу

http://yak-prosto.com/images/8/e/yak-viznachiti--zdorova-lyudina-chi-ni.jpg

 

 

 

 

 

 

 

http://molbuk.ua/uploads/posts/2015-09/1442158537_obraz.jpg

 

 

 

http://polynet.com.ua/images/Chto_imenno_vidihaet_chelovek_iz_legkih.jpg

 

 

 

 

 

 

 

http://poradavam.pp.ua/foto/2/image_8176.jpg

 

 

 

http://newme.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/0_c8e60_b5f60fb8_M.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekolady.com/wp-content/uploads/2015/06/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.jpg

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
zip
До підручника
Біологія (профільний рівень) 10 клас (Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.)
Додано
19 лютого 2018
Переглядів
1615
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку