ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З БІОЛОГІЇ

Про матеріал
ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО з біології. Містять різнорівневі завдання, з позначками правильних відповідей, які коригуються
Перегляд файлу

ТЕСТОВА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ (УЗАГАЛЬНЕНА)

Автор вчитель біології Яковлівського НВК Ольга Халепа

1.. Зазначте, які клітини входять до складу епідерми гідри:

 А. Жалкі Б. нервові В. Статеві +Г. Все зазначене

2. Зазначте правильне твердження, стосовно біології молюсків:

+А. Наземні молюски на голові мають три пари щупальців, на кінцях однієї розташовані очі.

Б. У мантійній порожнині знаходяться легені

В. Орган зору двостулкових молюсків – складні очі

Г. Кров всіх молюсків має блакитний колір

3. Зазначте, до якого таксону відносяться електричні скати:

А. Головохордові  +Б. Хрящові риби   В. Кісткові риби Г. Круглороті

4. Зазначте правильне твердження стосовно біології губок:

А. Статеве розмноженння здійснюється брунькуванням або фрагментацією

Б. Для дихання губки використовують розчинений у воді кисень, який засвоюють зябрами

+В. Скелет складається з безлічі голок (спікул), що мають різноманітні форми та розміри

Г. Губки поширені лише в солоних водах

4. У яких молюсків найбільше розвинена кровоносна система та органи чуття:

А. Головоногі  Б. Двостулкові  +В. Черевоногі Г. Всі зазначені 

5. У якому органі хвоща польового відбувається процес фотосинтезу?

А листку спороносного пагона   +Б стеблі    В листку вегетативного пагона

Г. стробілі

6. Зазначте, як називається частина стебла, що розташована між камбієм та серцевиною:

 А. Луб Б. Кора +В. Деревина В. Серцевина

7. Які плавці риб пов’язані з поясами кінцівок?

А. Анальний та спинний +Б. Грудний та черевний   В. Хвостовий та анальний    Г. Спинний та анальний

8. Представники якого відділу водоростей використовуються для виготовлення фільтрів?

А Зелені водорості  Б Бурі водорості  В Червоні водорості +Г Діатомові водорості

9. Місце прикріплення одного або кількох листків до стебла, називається:

 +А. Вузол Б. Міжвузля В. Листкова пазуха Г. Конус наростання

10. Вкажіть, на якій стадії розвитку зародка, все життя проводять гідри?

 А. Зигота Б. Бластула В. Гаструла +Г. Нейрула

11. Стигма у хламідомонади виконує роль:

А. Органу фотосинтезу Б. Органели, що сприймає світло

+В. Органу розмноження  Г. Органели, що виробляє енергію.

12. Органами прикріплення лишайників є:

 а) корені    б) Корені і ризоїди   +в) ризоїди

13. З якою системою органів пов’ язане утворення плавального міхура у риб?

А. Кровообігу  Б. Дихання   +В. Травна   Г. Статева

14. Зазначте частину, що входить до складу маточки:

 А. Стовпчик Б. Зав’язь В. Приймочка +Г. Все зазначене

15. Скільки кіл кровообігу у риб?

+А. 1  Б. 2   В. 3    Г. 4

16. Зазначте, як називається ріст пагона за рахунок видовження міжвузля:

 А. Верхівковим +Б. Вставним В. Бічним Г. Низхідним

17. Зазначте правильне твердження, стосовно біології рептилій?

А. Запліднення зовнішнє   +Б Здатні до линяння  +В. В серці є неповна перегородка в шлуночку  Г. Шкіра вкрита лусочками та багата на слизові залози

18. Яку роль відіграє плавальний міхур?

А. орган рівноваги   +Б. Гідростатичний апарат   В. Орган дихання   Г. Орган травлення

19. Жилки листка представляють собою:

 +А. Судинно-волокнисті пучкиБ. ПродихиВ. Фотосинтезуючу тканину Г. Смоляні ходи

20. Чим розмножуються гриби?:

 а) спорами; б) частинами міцелію; +в) спорами, брунькуванням, частинами міцелію.

21. Зазначте, як називаються органи виділення більшості ракоподібних:

+А. Зелені залози   Б. Нирки    В. Метанефридії

22. Цівка птаха – це:

 +А. Зрослі кістки ступні      Б. Зрослі ребра

 В. Складний криж           Г. Зрослі кістки крила

23. Зазначте, яке суцвіття є простим:

 А. Кошик Б. Щиток В. Головка +Г. Все зазначене

24. Які системи органів беруть участь у диханні ящірки:

А. Зябра  +Б. Легені   в. Шкіра   Г. Трахеї

25.   Вкажіть, яка тварина відноситься до павукоподібних:

А. Коростянпй свербун  Б. Кліщ   В. Мокриця   +Г. Скорпіон

26. Зазначте правильне твердження, стосовно біології ланцетників:

А. Харчові частинки потрапляють до рота завдяки руху плавців

Б. Кровоносна система – незамкнена

+В. Скелет представлений хордою    Г. Рухається за допомогою трьох пар кінцівок

27. Зазначте, яке з тверджень стосовно розмноження рослин є правильним:

А. Для вищих рослин характерні виключно мікроспори

Б. Організм, який утворює спорангії та розмножується спорами, називається гамето фіт

+В. Статеве розмноження являє собою процес, під час якого новий організм утворюється внаслідок злиття статевих клітин (гамет) з утворенням зиготи

Г. Організм, що має диплоїдний набір хромосом, називається гаплобіонтом

28. Вкажіть, де на тілі павука розташовані павутинні залози:

+А. На черевці   Б. На грудях В. На кінцівках

29. Вкажіть, для яких членистоногих поза кишкове травлення має особливе значення:

+А. Павукоподібні   Б. Ракоподібні   В. Комахи   Г. ВСі зазначені

30. Встановіть відповідність між біологією тварин та назвами рядів, до яких вони належать.

А. Шкіра суха, без залоз,                                      1. Ящірки

вкрита роговими лусками,кінцівки відсутні.

Б. Розвивається зовнішній                                      2. Змії

скелет-панцир

В. Відносяться до                                                        3. Крокодили

вторинноводних тварин

Г. Мають дві пари кінцівок,                                    4.Черепахи

що закінчуються кігтиками

31. Встановіть відповідність між зонами кореня і функціями, які вони виконують:

 

1. Кореневий чохлик                                  А. Збільшення кореня у довжину

2. Зона поділу                                          Б. Просування кореня у грунті

3. Зона розтягування                           В. Всмоктування води

4. Всисна зона                                          Г. Рух речовин від кореня до стебла

5. Провідна зона                                     Д. Поділ клітин

32. Зазначте, при злитті яких клітин утворюється ендосперм:

 А. Яйцеклітини та спермія

Б. Клітин супутниць та спермія

+В. Центральної клітини та спермія

Г. Центральної клітини та яйцеклітини

33. Знайдіть логічні пари між назвами видів птахів та рядів, до яких вони належать:

 1. Фазан                  А. Совоподібні

2. Соловей             Б. Соколоподібні

3. Пугач                 В. Горобцеподібні

4. Беркут                Г. Куроподібні

34. Укажіть тварину, яка належить до надряду Яйцекладні

 А) кенгуру;            +Б) єхидна;            В) вовк;    Г) дельфін.

35. Встановіть відповідність між поняттями та цифрами на малюнку:

2. Щиток

3. Зонтик

1. Китиця

5. Головка

36. Знайдіть логічні пари між назвами органів птахів та  систем органів, до яких вони належать.

1. Воло                     А. Скелет

2. Цівка                    Б. Нервова система

3.Яєчник                В. Статева система

4. Мозочок            Г. Травна система

37. Знайдіть відповідність між назвами видів та рядами, до яких вони належать:

А. Комар                                    1. Твердокрилі або Жуки

Б. Махаон                                   2. Лускокрилі

В. Жук-рогач                               3. Безкрилі

Г. Воша                                          4. Прямокрилі

Д. Сарана                                         5. Двокрилі

38. Що розвивається зі спор у вищих спорових рослин:

А. Спорофіт   +Б. Гаметофіт   В. Спороносний пагін

39. Зазначте, в якій систематичній групі переважаючим поколінням є завжди гамето фіт (статеве покоління) :

А. Бурі водорості  Б. Папоротеподібні  +в)Мохоподібні

40. Зазначте, який орган має пуголовок жаби:

А. Плавець  Б. Зябра  В. Бічна лінія  +Г. Все зазначене

41. Установіть відповідність у будові скелета земноводних, утворюючи логічні пари:

А. Скелет вільних передніх кінцівок     1. Стегно, гомілка, стопа

Б. Пояс передніх кінцівок                         2. Тазові, лобкові

В. Скелет вільних задніх кінцівок           3. Плече, передпліччя, кисть

Г. Пояс задніх кінцівок                              4. Лопатки, воронячі, ключиці

 

 

 

docx
Додано
3 вересня
Переглядів
741
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку