Трипільська культура 6 клас

Про матеріал
Модельна програма Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 класи (інтегрований курс) (авт. І. Д. Васильків, І. С. Димій, Р. В. Шеремета)
Перегляд файлу

Тема уроку: Трипільська культура як історичний феномен

Тип уроку: відкриття нового знання

Мета уроку: формувати уявлення учнів про побут, мистецтво, релігійні вірування та господарське життя носіїв трипільської культури;  оволодіти навичками розпізнавати пам'ятки трипільської культури; засвоїти поняття “трипільська культура”;  розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою,  компетентності в технологіях і природничих науках,  математична компетентність, вчитися впродовж життя, соціальні компетентності; предметні компетентності (хронологічна, просторова, інформаційна, логічна, аксіологічна); висловлювати власне судження щодо історичного феномену трипільської культури.

 

Завдання уроку:

Засвоїти знання щодо:

поняття “трипільська культура”

часу існування трипільської культури;

побуту, мистецтва, господарського та релігійного життя давніх трипільців;

Сформувати вміння (навички):

наводити приклади природних, економічних, технологічних та культурних змін, що відбулися в добу неоліту,  висловлювати судження щодо впливу цих змін на життя людини і суспільства в епоху неоліту і  сучасність;

охарактеризувати пам'ятки трипільської культури за відповідним алгоритмом;

знаходити на карті географічне розташування протоміст трипільської культури і територію її поширення;

визначити чинники, що впливають на заняття людей, спосіб ведення господарства, соціальний устрій (клімат, географічне розташування, доступ до природних ресурсів) в епоху неоліту;

Розвинути установки до:

оцінки історичного феномену трипільської культури з позиції становлення її як цивілізації;

 

Очікувані навчальні результати:

знання:

 часу існування трипільської культури;

 поняття “трипільська культура”;

побуту, мистецтва, господарського та релігійного життя давніх трипільців;

вміння:

розрізняє природні, економічні, технологічні та культурні зміни, що відбулися в добу неоліту та наводить приклади впливу цих змін на життя людини і суспільства в минулому і визначає їх вплив на сучасність;

визначає на карті положення географічних об’єктів (протоміст), територію проживання носіїв трипільської культур;

виявляє чинники, що впливають на заняття людей, спосіб ведення господарства, соціальний устрій (клімат, географічне розташування, доступ до природних ресурсів) в епоху неоліту;

характеризує за певним алгоритмом історико-культурні пам'ятки трипільської культури;

установки до:

оцінює трипільську культуру як історичний феномен і висловлює власне судження щодо становлення її як цивілізації.

Розумові операції: (аналіз, аналогія, порівняння, синтез, узагальнення, класифікація, оцінювання тощо).

Демонстраційний матеріал: мультимедійна презентація “Трипільська культура”, карта атласу “Перші землероби та скотарі на території України”

Роздатковий матеріал: ілюстрації пам'ятків трипільської культури

Технічне забезпечення уроку: ПК, проектор

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 

 

Самовизначення до діяльності (мотивація).

Колективно.Перегляньте відеоматеріал та розкажіть, що вас найбільше вразило? Зверніть увагу на речові джерела трипільської культури (слайд презентації).  Це унікальне поселення та речові джерела, були створені племенами, які проживали на території сучасної України в добу неоліту. Деякі дослідники вважають трипільську культуру справжнім історичним феноменом? А чи справді це так? https://www.youtube.com/watch?v=wEr2LappavE

Актуалізація знань і виконання пробної навчальної дії

Вчитель роздає учням листки самооцінювання

Бліц опитування:

Які зміни в господарському житті людини відбулися в період неоліту?

Який період хронологічно охоплює енеоліт?

Поміркуйте, чому в енеоліті металеві знаряддя праці не витіснили кам’яні?

 Колективно.    Метод “Мозковий штурм”.

      Що вам відомо про трипільську археологічну культуру? Відповіді учнів вчитель фіксує.

Локалізація (ідентифікація) утруднення (виявлення місця й причини утруднення в діяльності)

Після закінчення відповіді учнів, вчитель разом з учнями аналізує кожну зафіксовану відповідь усуваючи логічні помилки та неточності, виявляє місця та причини труднощів. Пропонує учням висловити думку які знання з історії життя носіїв трипільської культури вони хочуть отримати?

Побудова проекту виходу з утруднення («відкриття» дітьми нового знання)

Вчитель презентую мету та тему уроку;

Колективно. Робота над поняттям “трипільська культура”, виокремити ключові знання за якими встановити час існування цієї культури та назвати терени сучасних країн поширення;

Індивідуально. Вправа в підручнику “Стрічка часу”. Розгляньте етапи розвитку трипільської культури в підручнику, позначте на стрічці часу виокремлені періоди існування трипільської культури

Індивідуально. За допомогою карти атласу “Перші землероби та скотарі на території України” позначте на контурній карті територію поширення археологічної культури, місце її відкриття та найвідоміші місця знахідок пам'ятків трипільців. Визначте, чи регіон, у якому ми мешкаємо, належить до ареалу проживання трипільців.

Колективно. Зверніть увагу на територію поширення цієї культури, висловіть власну думку яка господарська діяльність переважала у носіїв трипільської культури на даній території? Які знаряддя праці необхідні були для цієї діяльності? Чи актуальна для України сьогодні така господарська діяльність? Відповідь аргументуйте.

Робота з підручником:

1.Колективно. Поміркуйте, чому дослідники називають трипільські поселення протомістами? Відповідь аргументуйте фактами з підручника.

2. Колективно. Деякі дослідники вважають, що трипільці не знали гончарного круга та колеса, зверніть увагу на ілюстрації керамічного посуду трипільської культури в підручнику, чи згодні ви з цим твердженням? Порівняйте посуд трипільців та посуд носіїв середньостогівської культури. В чому принципова їхня відмінність?  Аргументируйте свою думку.

3.Робота в парах. Поміркуйте та обговоріть в парах, чому на думку дослідників виснаження природних ресурсів та зміна кліматичних умов стали основними причинами зникнення цієї культури? Як ці чинники на розвиток сучасних держав?  Відповідь презентуйте класу.

4.Робота в групах. Клас ділиться на три групи. Кожна група отримує пам'ятку трипільської культури, яку необхідно охарактеризувати за такою інструкцією:

Огляньте пам'ятку в цілому;

Подумки відтворіть її первісний вигляд, не тільки зовнішній, а й внутрішній;

Уважно вивчить зовнішні деталі пам'ятки. Які орнаменти переважають? Яку форму має пам’ятка? Які кольори використані? Яке призначення цієї пам’ятки?   

Результати свого огляду оформіть у вигляді ескізу чи малюнку;

Підготуйте словесний опис до своєї роботи;

 Групи презентують свою роботу класу.

  Колективно. Учитель пропонує учням звернути увагу та порівняти зображення-символи трипільської кераміки з українськими традиційними народними символами. Знайдіть спільне та відмінне в їх знаковій системі.

Поміркуйте. Чи можна  вважати зображальні-символи трипільців повноцінним письмом? Чому?

Висловіть власну думку, чому зображальні символи трипільців присутні на вишиванках, рушниках, посуді, писанках і навіть у сучасному інтер’єрі українців?

Реалізація побудованого проекту виходу з утруднення та вирішення вихідного завдання

Колективно. Деякі дослідники вважають трипільську культуру справжнім історичним феноменом? А чи справді це так?

Учні відповідь презентують методом “Прес” ( «Я вважаю, що …», «Тому, що ….», «Наприклад …», «Таким чином …»)

Первинне закріплення в зовнішньому мовленні

Вправа в підручнику “Історична реконструкція”: 1. Розгляньте макети трипільських поселень в підручнику;  2. Опишіть один день із життя в трипільському протомісті, використовуючи набуті знання;

Самостійна робота з самоперевіркою за зразком/еталоном

Гра “Історична вікторина”. Вчитель ставить 10 запитання учням які повинні написати в зошиті так або ні:

На території України існувала трипільська культура у V ст.н.е?

Трипільську культуру відкрив Вікентій Хвойко?

Трипільська культура вирізнялася мальованою керамікою?

Головне заняття трипільців було полювання?

Житла трипільців були з каменю?

Священна тварина трипільців була вівця?

В поселеннях трипільців знаходять велику кількість чоловічих статуеток?

Занепад трипільської культури був викликаний кліматичними змінами?

Чи є трипільці предками українців?

Трипільці знали залізо?

              Вчитель пропонує учням здійснити самоперевірку демонстручи їм правильний зразок відповіді і висловити думку стосовно питань які викликали в них труднощі.

Включення в систему знань і повторення

Вправа в підручнику “Трипільці”: 1. Спільно в парах пригадайте ознаки цивілізації та зіставте їх з тим, що вам уже відомо про трипільців; 2. Чи достатньо інформації, щоб ідентифікувати цю спільноту як цивілізацію?; 3. У чому полягає унікальність трипільської культури?

Рефлексія діяльності (підсумок уроку)

Вправа “Інтерв'ю”

Чи було вам на уроці важко? Якщо так, то в чому виникли труднощі?

Що найбільше вас здивувало і вразило під час уроку?

Чого ви навчилися на сьогоднішньому уроці?

Після відповіді учні заповнюють листок самооцінювання.

docx
Додано
31 грудня 2023
Переглядів
265
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку