Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок - гра ,,Щасливий випадок". Узагальнення та систематизація знань з неорганічної хімії у 9 класі.

Про матеріал

Матеріал даного уроку допоможе вчителю в інтерактивній формі узагальнити та систематизувати знання з неорганічної хімії, перевірити глибину, міцність засвоєних знань, вміння застосовувати їх на практиці, створити цілісну картину сприйняття оточуючого світу.

Перегляд файлу

Тема: Узагальнення  та систематизація знань з неорганічної  

            хімії

                     Урок- гра « Щасливий випадок»

 

Мета: систематизувати знання з неорганічної хімії,  в інтерактивній формі

            перевірити глибину, міцність засвоєних знань, вміння застосовувати

            їх  на практиці, створити цілісну картину сприйняття оточуючого світу;

 

            розвивати логічне мислення,  загальнонавчальні вміння та навички,                                        

            креативні  здібності, творчі можливості учнів;

 

            виховувати почуття відповідальності та колективізму.

 

Обладнання: періодична система хімічних елементів  Д.І.Менделєєва,

            плакат «Щасливий випадок», лото-діжечки, сигнальні прапорці,

            мудьтимедійна дошка.

 

Тип уроку: інтерактивний узагальнюючий урок.

 

Міжпредметні зв’язки: біологія, фізика, основи здоров’я,історія.

 

 

Підготовчий блок:

     1. Настанова на гру.

   Визначення мети і завдань уроку.

     2. Клас ділиться на три команди. Кожна команда отримує завдання: вигадати назву команди, обрати капітана, підготувати емблему та запитання команді супротивника.

 

Гра проводиться за аналогією з однойменною телевізійною грою.

 

Вчитель. Шановні гравці та гості! Сьогодні у нас незвичайний урок Ми проведемо інтерактивний урок-гру ,,Щасливий випадок”. Це урок узагальнення знань з неорганічної хімії ”.

У нас є 3 команди, кожна з яких обрала собі капітана, визначилась зі своєю  назвою  та підготувала емблему.  У будь - якій грі завжди є судді. І членами журі сьогодні будуть:

          1.

          2.

          3.

Моїми помічниками  будуть  ………

 

 

 

 

 

І розпочинаємо нашу гру із знайомства з командами

 

Гейм 1.   «Далі , Далі…»

Командам задаються по 5 запитань, відповідати потрібно зразу.

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

 

 1. Елемент - основа живої природи   ( Карбон )
 2. Найпоширеніший елемент на Землі   ( Оксиген )
 3. Єдиний рідкий метал за нормальних умов  ( ртуть)
 4. Речовина ,яка одночасно може перебувати у 3 агрегатних станах (вода)
 5. Які метали можна різати ножем      ( натрій, калій)

 

 

1..Елемент- основа неживої природи      (Силіцій )

     2. Найпоширеніший елемент у Всесвіті  ( Гідроген )

     3. Який елемент називають,,той, що не підтримує життя’’ ( Нітроген)

     4. Чи можна спалити діамант?  ( так,це алотропна модифікація Карбону )

     5. Який спирт не горить?  (нашатирний)

 

 

 1. Який хімічний елемент названо на честь Сонця?  ( Гелій )

     2. Єдиний рідкий неметал (бром )

     3.  Який елемент у перекладі з грецької ,,світлоносний?  (Фосфор )

     4.  Рідина життя  (вода )

5.  Найтвердіший метал  ( хром) .

 

 

Гейм 2. ,, Темна конячка

Зараз ви познайомитесь із словниковими портретами вчених. Ваше завдання- відгадати про кого йде мова.,Правильна відповідь оцінюється в  2 бали.

( після відповіді на екрані портрет вченого)

 

 

     Російський вчений-природодослідник світового значення, поет , художник, історик.  Значно випередив свою епоху, висловивши чимало думок і положень, що були визнані лише в  19 столітті. Створив при Академії наук першу в Росії хімічну лабораторію, .Заклав основи фізичної хімії. Висунув вчення про світло. Створив ряд оптичних приладів. Відкрив атмосферу на Венері. Описав будову Землі ,пояснив походження багатьох корисних копалин і мінералів. Експериментально підтвердив закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій  Відродив мистецтво мозаїки.    (М.В.Ломоносов ) 

 

 

 

 

      Італійський вчений, за освітою юрист, самостійно вивчав математику і  фізику. Професор математичної фізики в Турині.Фундатор молекулярної теорії

Сформулював закон для ідеальних газів за яким рівні обєми різних газів

за однакових тиску  і температури  містять одну і ту саму кількість молекул. На основі цього закону знайшов спосіб визначення молекулярних і атомних мас.         (  А. Авогадро )

 

    Російський вчений один з найгеніальніших вчених  19 століття.

Відіграв видатну роль у розвитку хімії та інших галузей природознавства.

Узагальнив рівняння ідеального стану. Розробив гідратну теорію розчинів. Йому належать дослідження у метеорології, астрономії, повітроплаванні.

Висунув ідею підземної газифікації вугілля. За його кресленнями побудований перший нафтопровід Баку - Батумі. Відкрив один з фундаментальних  законів природи – періодичний закон.        ( Д.І.Менделєєв )

 

 

Гейм 3. ,,Заморочки з бочки…’’

Капітани команд по черзі виймають з мішечка по 2 діжечки з завданнями.

Діжечка  зі словом ,,Щасливим випадком’’- позмагатися у грі з комп’ютером.

За кожну правильну відповідь - 3 бали.

Для виконання завдань команди мають –  7  хв..

 

1 завдання

 Скласти молекулярне, повне  та скорочене йонні рівняння взаємодії

  натрій карбонату з сульфатною кислотою.

 

2 завдання.

 Скласти рівняння реакції взаємодії міді з концентрованою нітратною кислотою, розставити коефіцієнти методом електронного балансу.

 

 3 завдання.

 Яка з наведених сполук утворена ковалентним неполярним звязком:

 H2O,  CaO,     NaCl,  F2 ? Поясніть механізм її утворення.

 

 4 завдання

 Який обєм кисню необхідний для повного згоряння 24 г вугілля, яке    містить     20 % домішок?

 

  5 завдання.

  Здійснити дані перетворення:

  NH3   N2 NONO2HNO3

 

6 завдання 

Обчислити масу фосфору, що його можна добути з 5т кальцій ортофосфату, якщо вихід продукту становить 90% від теоретично можливого.

 

РЕЛАКСАЦІЯ    (ауді – презентація)

 

ПІДСУМКИ 3-х конкурсів

 

Гейм 4.  ,, Ти - мені, я -  тобі’’

Шановні гравці , ви підготували запитання. Зараз команди обміняються запитаннями. У випадку невірної відповіді , той хто задає запитання  сам дає відповідь.

На обдумування запитання -1 хв За кожну правильну відповідь - 1бал.. Відповідь можна проілюструвати рівнянням реакції малюнком, схемою ,за що додатково нараховується 0,5 бала.

 

 

 

Гейм 5.  ,,Гонка за лідером’’

Ведучий ставить запитання команді протягом 1 хвилини. За відведений час команди прагнуть дати якомога  більше правильних відповідей.

 1.  Чорне золото     (вугілля)
 2.  Чим надувають кульки, щоб вони здіймалися вгору   (водень, гелій)
 3.  Кислота в шлунку     ( соляна)
 4.  Метал електролампочки     ( вольфрам)
 5.  Який елемент необхідний для збереження зубної емалі     (кальцій)
 6.  Скільки води в організмі людини     (70%)
 7.  Грошовий еквівалент     (золото)
 8.  Хімічна формула крейди    (CaCO3)
 9.  Який газ виділяється в результаті  фотосинтезу     (кисень)
 10.   Газ в газованій воді     ( вуглекислий)
 11.  В чому розчиняється золото     ( царська горілка )
 12.  Сплави на основі заліза    ( сталь,чавун)
 13.  Найлегший газ     ( водень)
 14.  Алотропні модифікації Карбону     ( алмаз , графіт, карбін )
 15.  Хімічна формула сульфатної кислоти     (H2SO4)
 16.  Класи неорганічних речовин     (оксиди, кислоти,основи, солі)
 17.  Формула чадного газу  ( СО)
 18.  Стала Авогадро     (6,02∙1023)
 19.  Що легше 1 кг заліза чи 1 кг алюмінію    (однаково)
 20.  Молярний об’єм     (22,4л/моль)
 21.  Формула кухонної солі      (NaCl)

22. Хімічний елемент з протонним числом 1        (Гідроген)

23. Що таке ,,сухий лід’’     ( твердий вуглекислий газ)

24. Хімічна формула піску     ( SiO2)

25. Наука що вивчає речовини  і їх перетворення     (хімія)

26. Найпоширеніший оксид на Землі  (вода)

27. Як називають механічно оброблений алмаз    ( діамант)

28. Речовини, що прискорюють хімічну реакцію     ( каталізатори)

29. Найбільш електронегативний елемент     ( Флуор)

30. Речовина до складу якої входить один елемент      (проста)

     31. яка речовина спричиняє ,, парниковий ефект ( СО2 ,вуглекислий газ)

     32. Чому дорівнює заряд електрона (-1)

     33. Що таке ,,олеум ( розчин SО3 в Н2SO4 )

     34. Назва сповільнювача хімічної реакції ( інгібітор)

     35. Хімічна формула озону ( О3 )

     36. Чим зумовлена твердість води ( йонами Са2+ та Мg2+ )

     37. Число елементів-неметалів у періодичній системі (22)

     38. Який метал найкраще проводить електричний струм ( срібло )

     39. Продукти розкладу карбонатної кислоти (вуглекислий газ і вода)

     40. Хімічна формула амоніаку (NH3 )

 

 Підведення підсумків уроку і виставлення оцінок.   

Вчитель. Тепер підведемо підсумки нашої гри . Слово журі…..

 

 Що ж непогані результати. Але  головне, що ми з вами пригадали

 і взнали багатого цікавого, занурились в світ ХІМІЇ.

Вчитель  з дітьми виставляє оцінки,  учні діляться  враженнями.

 

Рефлексія

Вчитель пропонує продовжити  речення:

Сьогодні я зрозумів (а), що ...
Головним на уроці для мене було ...
Найбільше мені запам'яталося ...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
9 січня 2018
Переглядів
839
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку