Урок - гра ,,Щасливий випадок". Узагальнення та систематизація знань з неорганічної хімії у 9 класі.

Про матеріал

Матеріал даного уроку допоможе вчителю в інтерактивній формі узагальнити та систематизувати знання з неорганічної хімії, перевірити глибину, міцність засвоєних знань, вміння застосовувати їх на практиці, створити цілісну картину сприйняття оточуючого світу.

Перегляд файлу

Тема: Узагальнення  та систематизація знань з неорганічної  

            хімії

                     Урок- гра « Щасливий випадок»

 

Мета: систематизувати знання з неорганічної хімії,  в інтерактивній формі

            перевірити глибину, міцність засвоєних знань, вміння застосовувати

            їх  на практиці, створити цілісну картину сприйняття оточуючого світу;

 

            розвивати логічне мислення,  загальнонавчальні вміння та навички,                                        

            креативні  здібності, творчі можливості учнів;

 

            виховувати почуття відповідальності та колективізму.

 

Обладнання: періодична система хімічних елементів  Д.І.Менделєєва,

            плакат «Щасливий випадок», лото-діжечки, сигнальні прапорці,

            мудьтимедійна дошка.

 

Тип уроку: інтерактивний узагальнюючий урок.

 

Міжпредметні зв’язки: біологія, фізика, основи здоров’я,історія.

 

 

Підготовчий блок:

     1. Настанова на гру.

   Визначення мети і завдань уроку.

     2. Клас ділиться на три команди. Кожна команда отримує завдання: вигадати назву команди, обрати капітана, підготувати емблему та запитання команді супротивника.

 

Гра проводиться за аналогією з однойменною телевізійною грою.

 

Вчитель. Шановні гравці та гості! Сьогодні у нас незвичайний урок Ми проведемо інтерактивний урок-гру ,,Щасливий випадок”. Це урок узагальнення знань з неорганічної хімії ”.

У нас є 3 команди, кожна з яких обрала собі капітана, визначилась зі своєю  назвою  та підготувала емблему.  У будь - якій грі завжди є судді. І членами журі сьогодні будуть:

          1.

          2.

          3.

Моїми помічниками  будуть  ………

 

 

 

 

 

І розпочинаємо нашу гру із знайомства з командами

 

Гейм 1.   «Далі , Далі…»

Командам задаються по 5 запитань, відповідати потрібно зразу.

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

 

 1. Елемент - основа живої природи   ( Карбон )
 2. Найпоширеніший елемент на Землі   ( Оксиген )
 3. Єдиний рідкий метал за нормальних умов  ( ртуть)
 4. Речовина ,яка одночасно може перебувати у 3 агрегатних станах (вода)
 5. Які метали можна різати ножем      ( натрій, калій)

 

 

1..Елемент- основа неживої природи      (Силіцій )

     2. Найпоширеніший елемент у Всесвіті  ( Гідроген )

     3. Який елемент називають,,той, що не підтримує життя’’ ( Нітроген)

     4. Чи можна спалити діамант?  ( так,це алотропна модифікація Карбону )

     5. Який спирт не горить?  (нашатирний)

 

 

 1. Який хімічний елемент названо на честь Сонця?  ( Гелій )

     2. Єдиний рідкий неметал (бром )

     3.  Який елемент у перекладі з грецької ,,світлоносний?  (Фосфор )

     4.  Рідина життя  (вода )

5.  Найтвердіший метал  ( хром) .

 

 

Гейм 2. ,, Темна конячка

Зараз ви познайомитесь із словниковими портретами вчених. Ваше завдання- відгадати про кого йде мова.,Правильна відповідь оцінюється в  2 бали.

( після відповіді на екрані портрет вченого)

 

 

     Російський вчений-природодослідник світового значення, поет , художник, історик.  Значно випередив свою епоху, висловивши чимало думок і положень, що були визнані лише в  19 столітті. Створив при Академії наук першу в Росії хімічну лабораторію, .Заклав основи фізичної хімії. Висунув вчення про світло. Створив ряд оптичних приладів. Відкрив атмосферу на Венері. Описав будову Землі ,пояснив походження багатьох корисних копалин і мінералів. Експериментально підтвердив закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій  Відродив мистецтво мозаїки.    (М.В.Ломоносов ) 

 

 

 

 

      Італійський вчений, за освітою юрист, самостійно вивчав математику і  фізику. Професор математичної фізики в Турині.Фундатор молекулярної теорії

Сформулював закон для ідеальних газів за яким рівні обєми різних газів

за однакових тиску  і температури  містять одну і ту саму кількість молекул. На основі цього закону знайшов спосіб визначення молекулярних і атомних мас.         (  А. Авогадро )

 

    Російський вчений один з найгеніальніших вчених  19 століття.

Відіграв видатну роль у розвитку хімії та інших галузей природознавства.

Узагальнив рівняння ідеального стану. Розробив гідратну теорію розчинів. Йому належать дослідження у метеорології, астрономії, повітроплаванні.

Висунув ідею підземної газифікації вугілля. За його кресленнями побудований перший нафтопровід Баку - Батумі. Відкрив один з фундаментальних  законів природи – періодичний закон.        ( Д.І.Менделєєв )

 

 

Гейм 3. ,,Заморочки з бочки…’’

Капітани команд по черзі виймають з мішечка по 2 діжечки з завданнями.

Діжечка  зі словом ,,Щасливим випадком’’- позмагатися у грі з комп’ютером.

За кожну правильну відповідь - 3 бали.

Для виконання завдань команди мають –  7  хв..

 

1 завдання

 Скласти молекулярне, повне  та скорочене йонні рівняння взаємодії

  натрій карбонату з сульфатною кислотою.

 

2 завдання.

 Скласти рівняння реакції взаємодії міді з концентрованою нітратною кислотою, розставити коефіцієнти методом електронного балансу.

 

 3 завдання.

 Яка з наведених сполук утворена ковалентним неполярним звязком:

 H2O,  CaO,     NaCl,  F2 ? Поясніть механізм її утворення.

 

 4 завдання

 Який обєм кисню необхідний для повного згоряння 24 г вугілля, яке    містить     20 % домішок?

 

  5 завдання.

  Здійснити дані перетворення:

  NH3   N2 NONO2HNO3

 

6 завдання 

Обчислити масу фосфору, що його можна добути з 5т кальцій ортофосфату, якщо вихід продукту становить 90% від теоретично можливого.

 

РЕЛАКСАЦІЯ    (ауді – презентація)

 

ПІДСУМКИ 3-х конкурсів

 

Гейм 4.  ,, Ти - мені, я -  тобі’’

Шановні гравці , ви підготували запитання. Зараз команди обміняються запитаннями. У випадку невірної відповіді , той хто задає запитання  сам дає відповідь.

На обдумування запитання -1 хв За кожну правильну відповідь - 1бал.. Відповідь можна проілюструвати рівнянням реакції малюнком, схемою ,за що додатково нараховується 0,5 бала.

 

 

 

Гейм 5.  ,,Гонка за лідером’’

Ведучий ставить запитання команді протягом 1 хвилини. За відведений час команди прагнуть дати якомога  більше правильних відповідей.

 1.  Чорне золото     (вугілля)
 2.  Чим надувають кульки, щоб вони здіймалися вгору   (водень, гелій)
 3.  Кислота в шлунку     ( соляна)
 4.  Метал електролампочки     ( вольфрам)
 5.  Який елемент необхідний для збереження зубної емалі     (кальцій)
 6.  Скільки води в організмі людини     (70%)
 7.  Грошовий еквівалент     (золото)
 8.  Хімічна формула крейди    (CaCO3)
 9.  Який газ виділяється в результаті  фотосинтезу     (кисень)
 10.   Газ в газованій воді     ( вуглекислий)
 11.  В чому розчиняється золото     ( царська горілка )
 12.  Сплави на основі заліза    ( сталь,чавун)
 13.  Найлегший газ     ( водень)
 14.  Алотропні модифікації Карбону     ( алмаз , графіт, карбін )
 15.  Хімічна формула сульфатної кислоти     (H2SO4)
 16.  Класи неорганічних речовин     (оксиди, кислоти,основи, солі)
 17.  Формула чадного газу  ( СО)
 18.  Стала Авогадро     (6,02∙1023)
 19.  Що легше 1 кг заліза чи 1 кг алюмінію    (однаково)
 20.  Молярний об’єм     (22,4л/моль)
 21.  Формула кухонної солі      (NaCl)

22. Хімічний елемент з протонним числом 1        (Гідроген)

23. Що таке ,,сухий лід’’     ( твердий вуглекислий газ)

24. Хімічна формула піску     ( SiO2)

25. Наука що вивчає речовини  і їх перетворення     (хімія)

26. Найпоширеніший оксид на Землі  (вода)

27. Як називають механічно оброблений алмаз    ( діамант)

28. Речовини, що прискорюють хімічну реакцію     ( каталізатори)

29. Найбільш електронегативний елемент     ( Флуор)

30. Речовина до складу якої входить один елемент      (проста)

     31. яка речовина спричиняє ,, парниковий ефект ( СО2 ,вуглекислий газ)

     32. Чому дорівнює заряд електрона (-1)

     33. Що таке ,,олеум ( розчин SО3 в Н2SO4 )

     34. Назва сповільнювача хімічної реакції ( інгібітор)

     35. Хімічна формула озону ( О3 )

     36. Чим зумовлена твердість води ( йонами Са2+ та Мg2+ )

     37. Число елементів-неметалів у періодичній системі (22)

     38. Який метал найкраще проводить електричний струм ( срібло )

     39. Продукти розкладу карбонатної кислоти (вуглекислий газ і вода)

     40. Хімічна формула амоніаку (NH3 )

 

 Підведення підсумків уроку і виставлення оцінок.   

Вчитель. Тепер підведемо підсумки нашої гри . Слово журі…..

 

 Що ж непогані результати. Але  головне, що ми з вами пригадали

 і взнали багатого цікавого, занурились в світ ХІМІЇ.

Вчитель  з дітьми виставляє оцінки,  учні діляться  враженнями.

 

Рефлексія

Вчитель пропонує продовжити  речення:

Сьогодні я зрозумів (а), що ...
Головним на уроці для мене було ...
Найбільше мені запам'яталося ...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
9 січня 2018
Переглядів
3246
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку