Урок - узагальнення з теми: "Рослини"

Про матеріал

Інтегрований урок біології та англійської мови для учнів 6 класу з теми: "Рослини".Метою якого є встановити рівень оволодіння учнями основними теоретичними знаннями з теми; повторити, закріпити й узагальнити знання учнів про будову органів квіткових рослин (пагін, стебло, квітка, суцвіття, насіння та плід) та процесижиттєдіяльності, які вони здійснюють;узагальнити лексико – граматичний матеріал з теми «Рослини».

Перегляд файлу

Біологія та англ. мова 6 клас.

ТЕМА: Узагальнення вивченого по темі «Рослини»
Мета:встановитирівеньоволодінняучнямиосновнимитеоретичнимизнаннями з теми; повторити, закріпити й узагальнити знання учнів про будову органів квіткових рослин (пагін, стебло, квітка, суцвіття, насіння та плід) та процесижиттєдіяльності, які вони здійснюють;узагальнити лексико – граматичний матеріал з теми «Рослини»; розвивати інтерес до знань, формувати навички монологічного мовлення,уміння та навички самостійної роботи за завданням учителя, оформлення письмового звіту; вміння застосовувати набуті знання в нових ситуаціях; відпрацювати теоретичні знання, отримані на попередніх уроках, на практиці через виконання практичних завдань; розширювати лексичний запас школярів;виховувати активну позицію у навчанні, дбайливе ставлення до природи.
Обладнання і матеріали: підручники, робочі зошити, дидактичний роздатковий матеріал для роботи учнів ( індивідуальні завдання з англійської мови, тестові завдання з біології) 
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань

Вчитель біології: Чуприна Т.В.

Вчитель англ.. мови: Куярова С.П.
Структура і зміст уроку:
І. Організаційнийетап уроку
1. Привітання
2. Перевіркаготовностікласу до роботи, обліквідвідування.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку
- Діти, протягомкількохтижнів ми з вами наполегливопрацювали над вивченням теми «Рослини».
- Сьогодні на уроці ми ще раз пригадаємоосновнийматеріалвивченої теми.
- Мета нашогосьогоднішнього уроку:
повторити, закріпити та узагальнитизнання з теми «Рослини» по біології та з англійської мови;систематизуватиотриманіпротягомвивчення теми знання;
ІІІ. Мотиваціянавчальноїдіяльності
- Мандруючилабіринтамибіологічнихзнань, ми протягомостанніхуроківдізналисядужебагатотаємниць з життярослин та їхорганів. І ви, напевно, переконалися: щобпізнати науку біологію, треба багатопрацювати.
- Відомийанглійський драматург Джордж Бернард Шоу сказав «Єдиний шлях, щоведе до знання, - цедіяльність» А Геродот продовжив цю думку : «Flowersarethesweetestthings

God over made and forgot to put a soul into».

То ж закликаю вас активно працювати на уроці, адже сьогодні у нас з вами незвичайний урок, а інтегрований урок з біології та англійської мови. Сьогодні ми пригадаємо назви органів рослин та процеси їх життєдіяльності двома мовами, поширимо ваш словниковий запас.

ІV. Зняття мовленнєвої напруги

(діти декламують вірші англійською мовою)

Poems

Flowers everywhere

Flowers everywhere, Flowers everywhere

In the garden, in my hair

In the vase, at the door.

What a lovely time of year, flowers blooming, bringing cheer.

When trees are green

When trees are green, and forests are green,

And grass is green and long

It’s good to walk in the forest

And listen to little birds’ song.

Pretty flowers

Pretty flowers, Pretty flowers

Growing everywhere

Here are some pretty flowers

For your coat and hair

Pretty flowers, Pretty flowers

Gold and pink and blue.

Red and yellow, orange or purple,

We picked them just for you.

 

V.Основна частина уроку

1. Біологічнарозминка
1.Об'єкт вивчення науки ботаніки.
2.Процес, щовідбувається у зелених листках рослин.
3.Осьова частина пагона, надземнийвегетативний орган рослини.
4.Процес злиттясперміїв і яйцеклітини.
5.Процес перенесення пилку з пиляка на приймочку маточки.
6.Збільшення кількостіособин будь-якого виду організмівтимчиіншим способом.
7.Орган рослини, щоскладаєтьсяіззародковогокорінця, стебла, бруньки та сім'ядолей.
8.Як називається утворення , що прикріплює квітку до стебла?
9.Як називаєтьсяверхнячастина маточки.
10.Як називаються всі пелюстки разом? 
11.Чим розмножуєтьсяперстач і суниця.
12.Генеративний орган квітковихрослин, щоутворюєтьсяпісляпроцесівзапліднення.
13.Генеративний орган рослини, якийзабезпечуєстатеверозмноженняквітковихрослин.

Riddles

1. I was growing in the darkness

When I have grown – I was taken from it.

I was peeled and I was boiled,

I was grated too.

You can eat me inside a pie.

Who am I?   (potatoes )

 

2. There is a hat

But there is no head

There is a foot,

But there is no shoe.(mushrooms)

3. I am long and yellow. I am very sweet. My skin is very thick. What I am?

(a banana)

 

4. I am a long vegetable. My skin is orange. My hair is green. What am I?

( a carrot)

 

5. I am a vere good fruit. My skin is green and yellow. But I am white inside. I have a funny shape. My top is thin and my bottom is fat. ( a pear)

 

6. I am round fruit. My skin is very smooth. I can be red or green. WhatamI?

( anapple)

2.А тепер пригадаємо основні органи рослини, але англійською мовою. Перед вами лежать завдання, знаходимо терміни.

Puzzles

g

y

I

r

o

o

t

s

s

k

l

p

i

m

c

t

j

l

e

a

f

g

a

h

c

h

m

c

a

l

v

e

b

u

d

c

k

a

l

o

p

f

f

l

o

w

e

r

i


 3.Гра «Відгадай процес життєдіяльності»
Гра «Відгадай процес життєдіяльності»
- Учні  мають зібрати біологічний термін із наборів букв, які вам запропоновані. Після виконання завдання кожна команда повинна дати короткий коментар до вгаданого терміна.
Складітьбіологічнийтермін з букв:
1 — а, н, з, н, п, л, і, я, н, д, е.(Запліднення)
2 — о, р, м, з,о, н, е, ж, н, я, н. (Розмноження)
З — а, з, и, п, е, л, н, я, н. (Запиленння)
Запитання до учнів:
-Охарактизуйте кожний процес життєдіяльності.

Отже, ми добре пригадали і будову рослин і процеси її життєдіяльності, тому можемо перейти до основних завдань уроку, а саме розгляду міні – проектів.

1.  Листопад (виконавці: Ведерніков Д., Щербина А.)

2.  Рослини – хижаки (виконавці: Дорошев С., Дудка П.)

3.Фізкульт хвилинка

Вчитель                                             Учні  роблять

 • Трава низенька-низенька.            присідання.
 • Дерева високі-високі.                 Піднімають руки вгору.
 • Вітер дерева колише-гойдає.       Обертаються.
 • То направо, то налівонахиляє.   Нахиляються вправо, вліво.
 • То вгору, то назад.                      Потягуютьсявгору, назад.
 • То вниз нагинає.                          Нахиляється вперед.
 • Птахи летять-відлітають.            Махають руками-«крильми».
 • А учні тихенько за партисідають.   Сідають за парти.

 

4.  Вегетаріанська їжа (виконавці: Нікіфорчук А.)

5.  Рослини в їжі (виконавці: Дорошев С.)

VI. Підведення підсумків уроку

 1. Аудіювання тексту

The cranberry

The cranberry is the North American fruit that grows on a bush. It’s rather small, round, red and very bitter. American Indians used them for food and medicine. When settlers first came from England in the 1600s, they liked these berries too. The settlers had never seen the berries before.

They decided to call them “ crane berries”, because birds called cranes ate them.

The cranberry bush doesn’t grow everywhere in the United States. In fact, it grows in only five states. These states have the special conditions that the cranberry bush needs.

Cranberries ripen when the weather starts to become cold. We can see them in the shops in autumn. Many people eat cranberries as part of the feast of Thanksgiving in November.

Sometimes cranberries are cooked and made into some sauce or jelly. They taste less bitter after they are cooked.

The best cranberries are the ones that bounce down seven steps.

The cranberry

The cranberry is the North American ____________ that grows on a bush. It’s rather ____________, round, __________ and very bitter. American Indians used them for _________ and medicine. When settlers first came from England in the 1600s, they liked these __________ too. The settlers had never seen the berries before.

They decided to call them “ crane berries”, because _________ called cranes ate them.

The cranberry bush doesn’t grow everywhere in the United States. In fact, it grows in only five states. These states have the special conditions that the cranberry ____________ needs.

Cranberries ripen when the __________ starts to become cold. We can see them in the shops in _____________. Many people eat cranberries as part of the feast of Thanksgiving in __________.

Sometimes cranberries are cooked and made into some _____________ or ___________. They taste less bitter after they are cooked.

The best cranberries are the ones that bounce down ______________ steps.

 1. Виконання тестових завдань

Вибрати одну правильну відповідь.

1.      Подвійне запліднення у квіткових рослин відкрив:

         А       К. Лінней   В  С. Навашин

         Б       Л. Пастер   Г   В. Вернадський

2.      Розкривним плодом є:

         А       горіх          В коробочка

         Б       зернівка     Г сім’янка

3.      Укажіть спосіб запилення латаття білого:

         А       водою                  В вітром

         Б       комахами   Г самозапилення

4.      До головної частини квітки належить:

         А       тичинка      В віночок

         Б       квітконіжка         Г чашечка

5.      Соковитим однонасінним плодом є:

         А       кістянка     В багатокістянка

         Б       ягода                   Г біб

6.      Укажіть спосіб поширення плодів клена:

         А       водою                  В птахами

         Б       вітром                 Г кажанами

7.Суцвіття кошик має рослина :

А       вишня        В  соняшник

         Б       очерет        Г   конвалія

8.  Плоди з гачечками, за допомогою яких вони чіпляються до хутра тварин, мають рослини :

А       дуб               В  береза

  Б       лопух           Г   картопля.

9. Соковитий однонасінний плід мають рослини :

     А  мак               В  абрикос,

    Б   гарбуз        Г   яблуко

10. Укажіть рослину, плоди якої мають пристосування до розповсюдження вітром:

А       вишня;                                             Б       горох;

В       кульбаба;                                        Г       мак.

 1. Коридори лабіринту

C:\Users\pc\Desktop\141159_html_m7e908475.jpg

 1. Рефлексія

«Дерево творчості»

• Плоди - урок пройшов корисно, плідно.

• Квітка - урок хороший.
• Зелений листочок - іноді на уроці мені було не цікаво.
• Жовтий листочок - «пропащий урок», незадоволеність.

VIІ. Інструктаж домашнього завдання

 • Скласти  кросворди,  знайти загадки та прислів'я  з теми «Рослини». (Англ. мова)
 • Підготуватися до самостійної роботи з теми, повторити параграфи 20 – 37 (Біологія)
 • Мотивація оцінок,
 • Підведення підсумків уроку
 • Завершення уроку.

 

 

docx
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
332
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку