2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

УРОК.5 КЛАС.ТЕМА:"Комп’ютерні мережі.Локальна мережа, використання мережевих папок".

Про матеріал

Розробка урока інформатики з теми: "Комп'ютерні мережі.Локальна мережа, використання мережевих папок". Презентація урока розроблені вчителем інформатики ЗОШ № 10, м.Бахмут, Донецької обл., Кузьо Оленою Сергіївною.

Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Комп’ютерні мережі. Локальна мережа, використання мережевих папок. ІНФОРМАТИКА 5 КЛАС

Номер слайду 2

Коли виникає потреба передати повідомлення або деякі файли з одного комп’ютера на інший, то це можна зробити з використанням різних носіїв даних — флешки, оптичного диска тощо. Ще одним засобом передавання даних є КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ. КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА — це сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, з’єднаних між собою для обміну даними і спільного використання пристроїв.

Номер слайду 3

КОМП’ЮТЕРИ ОБ’ЄДНУЮТЬ МІЖ СОБОЮ ДЛЯ ТОГО ЩОБ: ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО ОБ’ЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРІВ МЕРЕЖІ ПЕРЕМІСТИТИ ДАНІ З ОДНОГО КОМП’ЮТЕРА НА ІНШИЙ КОМП’ЮТЕРУ МЕРЕЖІОТРИМАТИ ДОСТУП ДО МЕРЕЖНОГО ПРИСТРОЮ, НАПРИКЛАД ПРИНТЕРА, ПЛОТТЕРА АБО СКАНЕРА.

Номер слайду 4

ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ КОМП’ЮТЕРІВ У МЕРЕЖІ ТА ПЛОЩІ, НА ЯКІЙ ВОНИ РОЗМІЩЕНІ, РОЗРІЗНЯЮТЬ: ГЛОБАЛЬНУЛОКАЛЬНУ

Номер слайду 5

ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА — це комп’ютерна мережа, що об’єднує комп’ютери та інші пристрої, розміщені на порівняно невеликій відстані один від одного. ЗАВДЯКИ ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ В КОМП’ЮТЕРНОМУ КЛАСІ:

Номер слайду 6

У КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ, ЯК І В ТЕЛЕФОННИХ, ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ: БЕЗДРОТОВІ КАНАЛИ КАБЕЛЬНІСЕРВЕР — це комп’ютер, що надає послуги або ресурси за відповідними запитами іншим комп’ютерам. Комп’ютери, що використовують ресурси сервера, називають клієнтськими, або просто клієнтами. 

Номер слайду 7

ПЕРЕГЛЯД СПИСКУ ІМЕН КОМП’ЮТЕРІВ У МЕРЕЖІ

Номер слайду 8

Номер слайду 9

РОБОТА З ПАПКАМИ ТА ФАЙЛАМИ В МЕРЕЖІДля того щоб користувачі могли працювати з файлами та пап­ками деякої папки, розміщеної на одному з комп’ютерів мережі, до неї повинен бути відкритий спільний доступ. Доступ може бути ПОВНИМ або ЧАСТКОВИМ. ЯКЩО ВАМ ПОТРІБНО ПРАЦЮВАТИ З ФАЙЛАМИ ДЕЯКОЇ ПАПКИ, ДО ЯКОЇ ВІДКРИТО СПІЛЬНИЙ ДОСТУП НА КОМП’ЮТЕРІ В МЕРЕЖІ, ТО СЛІД:відкрити список імен комп’ютерів мережі; відкрити список папок зі спільним доступом потрібного ком­ п’ютера, двічі клацнувши на його ярлику; відкрити вікно потрібної папки, до якої відкрито спільний до­ступ по мережі, двічі клацнувши на її значку.

Номер слайду 10

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Номер слайду 11

ІНФОРМАТИКА 5 КЛАСДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Перегляд файлу

ТЕХНОЛОГИ

2.1. ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА.

ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ПАПОК

1.  У чому полягае        процес передавання noBiдомлень?

2.  Що таке комп'ютерна мережа?

З. Як файл з папки до Як видалити файл або папку?

ПОНЯТ ТЯ ПРО КОМП'ЮТЕРН! МЕРЕЖ:

Важко уявити c06i сучасний CBiT без 06MiHY людьми. Люди передають одне одному ючись час телефоном, за допомогою пошти, тощо. Коли виникае потреба передати або файли з одного комп'ютера на то це можна зробити з використанням HociiB даних — флешки, оптичного диска та iH. Ще одним засобом передавання даних е комп'ютернЈ. Комп'ютерна мережа — це та що собою для 06MiHY даними та використання програмних 3ac06iB i даних.

На малюнку 2.1 показано приклад        До можна   kPiM принтери, вебкамери, сканери та

Мал. 2.1. Приклад з'еднання у мережу

Завдяки використанню комп'ютерних мереж зменшуеться час на передавання даних, розширюеться доступ  до iHекономляться кошти на придбання програмного забезпечення та обладнання, яким можна користуватися по

ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА

можуть з'еднувати pi3HY комта охоплювати pi3Hi за p03MipoM


Ви вже працювали з комп'ю-

Глобальний (лат. globe — земна

терною мережею 1нтернет i знаете,

куля) — той, що належить до

що вона з'еднуе  комп'ю-

всього CBiTY, поширюеться на весь CBiT.

TepiB з частин CBiTY. Тому 1нтернет називають глобальною мережею.

Локальний (лат. locus

Мережу, що з'еднуе комп'ютери

            —                  той, що не

та              пристрот,                            на

виходить за

один одного, зазвичай, у межах од-

Hiei або

називають локальною. Локаль-

Hi створюються для потреб навчальних 6aHkiB, тощо. У може бути двох до

тисяч

Напевне, комп'ютери вашого навчального закладу також з'едHaHi в локальну мережу. Завдяки цьому можуть отримувати доступ до з навчальними що на даних учительського комп'ютера або теки. Учитель мае по переглядати файли з результатами практичних p06iT. Для друкування матез будь-якого комп'ютера можна використовувати принтер, до одного з Лише один комп'ютер навчального закладу може мати зв'язок з 1нтернетом, але завдяки доступ до 1нтернету отримують    BCix

Для побудови локально: кожен комп'ютер з'еднати 3i пристроем, що призначений для пересилання даних комп'ютерами. Taki пристрот називають k0MYHiЗ'еднання дротами або за

Для роботи також програмне забезпечення.

ТЕХНОЛОГИ

ПЕРЕГЛЯД СПИСКУ 'МЕН КОМП'ЮТЕРВ

У МЕРЕЖ1

Кожен комп'ютер у мае Наприклад, комп'ютер, з яким працюе вчитель, може мати teacher-201 (англ. teacher — учитель), комп'ютери — 201-01, 201-02 тощо.

В    Windows 10 у           BikHa Прое об'ект Мережа (мал. 2.2). Якщо вибрати цей значок, то в     BikHa             ярлики комп'юTepiB,         та        до        в даний момент. Ярлики   також можна побачити в


BikHa                   якщо розкрити список об'екта Мережа.

[й 7 Мережа

Переглянути принтери

Переглянути ee6.uopiHkY припрою

Мережа

201-10

201-15

NOUT

Центр мережевих паиючень i спиеного до супу

201-08

201-11

201ИВ.ПК

SERVER

а

Пошую

х

О

е.вћп             Мережа Виглпд

BiAkpHTw: ПАключитися через Додати пристрог до еАааленого робочого стола та примери

Розташування

                      Ф             Мереха

Вфеозаписи

Комп•ютер (12)

>           Дотленти

>            Завантахення                                      201-03

В) Зобрахення

Музикв osc:)

Локальний диск (D:)

FILESERVER

v Мережа

201-03

3201-08

201-09

201-10

201-12 201-15

201-ФВ-ПК

12

 

Мал. 2.2. Ярлики

локальноТ

 

 

у BikHi

Windows 10

 

4

Для тих, хто працюе з Windows ХР

            Для перегляду списку iMeH                                                        до локальноТ                   в

Windows ХР

1.  Виконати Пуск Мережне оточення або клацнути на значку Мережне оточення на Робочому

2.  Вибрати команду Показати комп'ютери робочоТ групи у списку завдання в BikHa Мережне оточення, що

РОБОТА З ПАПКАМИ ТА ФАЙЛАМИ В МЕРЕЖ:

Для того щоб

могли працювати з файлами та пап-

ками деякох папки,

на одному з

до нет повинен бути повним або частковим.

доступ. Доступ може бути

       Якщо вам                     працювати з файлами деякот папки, до якот

                                      доступ на                         в                  то

СПИСОК iMeH

список папок 3i                        доступом

ком-

п'ютера,

клацнувши на його ярлику;

 

е

BikH0                      папки, ДО ЯКО:

ДО-

     ступ по                      клацнувши на п значку.

На малюнку 2.5 показано BikH0 3i списком iMeH папок комп'ютера в в ОС Windows 10, а на малюнку 2.6 — в ОС Linux.

                   над файлами та папками на будь-якому                   в

виконуються за алгоритмами, ви знаете. Але створення, перейменування та видалення i папок у

3i доступом на мережевому лише за умови, що до папки повний доступ. Також мати на YBa3i, що об'ект, видалений на в не потрапляе до Кошика, тому його неможливо

 

 

 

 

Отоже СпИьнвйдоступ Витляд

Перенкппи * Х Видмиги •

Коп'ювзти

Зафпити нв пан& Котюезти Впавнти ест•вити ярлкк                         • МПеоейменувати Створи:и

Эфер оыину Упорцкрзння Стеоренн• ф Мфеха , SERVER

Зображеяня

a&Tini5tration

          Кп.лымймек                             tach«

t•Oe3

Мераа

“201.os

201-09

201-11

201-15 201-ив.гж

FlESEMR а нот

SERVER

EJIEMtHTiB: 9

 

Мал. 2.5. Список папок 3i

доступом комп'ютера

з iMeHeM Server у BikHi

Windows 10

2:

позицп

smb:H206-06i

файл редагувати ви[ляд аакладки днструменти Допомога smb://206-06/        

Домашня тека

                                                                        Робочий                      AOMlN$             cs

З. См\тник Програми диск D db на 206-06

Документи

• Музика картинки Видиво завантаження

Мал. 2.6. Список папок 3i      доступом комп'ютера з iMeHeM 206-06 у BikHi файлового менеджера ОС Linux

Комп'ютерна мережа —          та        пристројв      ckaHepiB, веб-камер), що собою для 06MiHY даними та             використання цих   програмних 3ac06iB, даних.

Локальна мережа — це комп'ютерна мережа, що з'еднуе комп'ютери та       пристрој,           на один       одного, зазвичай, у межах      або

              Для перегляду списку iMeH                                локальној

BikH0          та вибрати значок об'екта Мережа в      BikHa.

Щоб список папок мережевого комп'ютера, до яких доступ, клацнути на ярлику цього комп'ютера.

з файлами та папками на мережевому виконуються за алгоритмами, ви знаете. Створення, перейменування та видалення i папок у 3i доступом лише за умови, що до папки повний доступ. Об'ект, видалений на в не потрапляе до Кошика, тому його неможливо

66


         Дайте                на запитання

10. Що таке комп'ютерна мережа?

2'. Яке призначення комп'ютерних мереж?

3'. Яку мережу називають локальною?

      4'.        пристрој  для побудови локально:

5'. переваги для навчального процесу надае локальна мережа навчального закладу?

    60. Як переглянути список iMeH                   локально:

Т. Як можна список папок мережевого комп'ютера, до яких встановлено доступ?

      8'.                            з файлами та папками можна виконати на

90. Чим видалення 06'ekTiB на мережевому комвидалення на з яким ви працюете безпосередньо?

Виконайте завДання

10. алгоритм списку папок мережевого комп'ютера з iMeHeM Учень1.

2'. алгоритм файлу завдання 2.1.2.doc з папки Мот документи вашого комп'ютера у папку Завдання 2.1 мережевого комп'ютера з iMeHeM Учитель.

1633'.  алгоритм   файлу завдання 2.1.3Bdoc з папки Завдання 2.1 мережевого комп'ютера з iMeHeM Учитель у папку МОТ документи вашого комп'ютера. Виконайте складений алгоритм.

4'. на мережевому   вказаному вчителем, папку, наприклад Завдання 2.1. файл завдання 2.1.4.doc, що в        свое та        в документ. Закрийте BikH0 текстового процесора,          у

5'. CTBopiTb у    папку, iMeHeM яко: буде ваше звище.      на мережевому        вказаному вчителем, папку, наприклад Завдання 2.1. до папки щойно створену папку з вашого комп'ютера.

Об'еднайтесь у групу i3 чотирьох для створення предо яко: будуть зображення складових комп'ютера з собою завдання 3i створення в редактора умовних зображень окремих складових комп'ютера: системного

Розд±л 2

блока, M0HiTopa,          CTBopiTb 0kpeMi зображення на свотх комп'ютерах, ix у файлах, файли в папку 3i        доступом на одному з    групи, CTBopiTb у        папНа першому     заголовок «Комп'ютер». На другому         заголовок «Склакомп'ютера» та вставте зображення 3i створених файзображення. На третьому заголовок «Наша група» та зазначте aBTopiB зображень — хто з    групи i на яких комп'ютерах ix створював.           у        з iMeHeM завдання 2.1.6.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Загуба Людмила Павлівна
  Дуже хороша робота! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
16 січня 2018
Переглядів
13280
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку