8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Урок 62. Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.(Урок)

Про матеріал
Формувати знання про людину як частину природи, уявлення про взаємозв'язок людини і природи, про види господарської діяльності людини та їхній вплив на довкілля. Людина — частина природи. Історія виникнення людини складна і суперечлива. Існує низка гіпотез і теорій, що пояснюють походження живих організмів на Землі.
Перегляд файлу

5 клас

Урок 62.

Людина – частина природи.  Зв’язок людини з природою.

 

Мета уроку:

навчальна:

 • формувати знання про людину як частину природи, уявлення про взаємозв’язок людини і природи, про види господарської діяльності людини та їхній вплив на довкілля;
 • навчитися наводити приклади впливу людини на природу і природи на людину;
 • підкреслити вплив умов існування на живі організми;
 • виявити і проаналізувати зміни, які відбуваються в природі  у 

результаті її взаємодії з людиною;

розвивальна:

 • розвивати пізнавальні здібності учнів у формуванні уявлення про взаємозв’язок людини та природи у цілому;
 • розвивати навички взаєморозуміння;
 • удосконалювати навички вести дискусію, розвивати вміння помічати різні прояви антропогенного впливу на навколишнє середовище, оцінювати його наслідки;

виховна:

 • виховувати бережне ставлення до навколишнього середовища, моральну відповідальність за збереження довкілля, виховувати прагнення досліджувати навколишній світ, почуття взаємодопомоги, толерантності;
 • виховувати у дітей самобутність, повагу, чемність, щирість, екологічне мислення.

 

Тип уроку:  вивчення нового матеріалу.

 

Обладнання: підручник, малюнки, зошити, презентація,  додаткова інформація, фотографії або рисунки раптових змін у природі.

 

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя, соціальна й громадянська компетентності, екологічна грамотність та здорове життя.

 

 

Основні терміни і поняття:

 • забруднення;
 • екологічна катастрофа;
 • парниковий ефект

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 • характеризувати людину як частину природи та людину як частину суспільства;
 • пояснювати, що відрізняє людину від тварини;
 • порівнювати дії людини і тварини у поданих ситуаціях;
 • дискутувати на тему «Людина – частина природи чи частина суспільства?»;
 • пояснювати своє ставлення до цього питання;
 • називати  джерела забруднення навколишнього середовища та наслідки забруднення навколишнього середовища;
 • наводити приклади впливу людини на природу і природи на людину;
 • пояснювати: зв’язок людини з природою та зміни в природі, які зумовлені природними чинниками і діяльністю людини.

 

Природа – вічне джерело людської творчості,

                                                      людського мислення.

 

Ми керуємо своєю Землею недбало.

/Жак –Ів Кусто/

 

Хід уроку

 

І.Організаційний момент.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Прийом «Інтелектуальна розминка»

 • Які оболонки землі ви знаєте?
 • Які ви знаєте царства живої природи?
 • Що таке екосистема?
 • Які є екосистеми?
 • Що таке екологія?
 • Які ви знаєте  екологічні фактори?
 • яке місце людини в природі сьогодні?
 • Як ви вважаєте, яким чином людина може впливати на природу?
 • Чи є людина найвищим творінням природи? Чому?
 • На сучасному етапі розвитку людина змінює Землю чи ні?
 • Чи завжди природа була такою, як зараз? Якими чинниками спричинені її зміни?
 • Чому в одних місцях на Землі проживає дуже багато людей, а в інших мало або зовсім немає?
 • Що потрібно робити для того, щоб захистити природу від нас самих?

 

 

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Ми приступаємо до вивчення останньої теми ІІІ розділу «Людина на планеті Земля». І зараз проведемо вправу, яка називається «Мозковий штурм».

 • Які почуття, слова та асоціації виникають у вас при слові «людина»? (учні називають, а вчитель записує на дошці)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

 

Вчені вважають, що людство з’явилося на Землі близько двох мільйонів років тому. Первісна людина була примітивна і мало чим відрізнялася від тварини. В той час люди дуже залежали  від природи, але самі не мали значного впливу на навколишній світ. Наші далекі предки схилялися перед силою природи, гостро відчували залежність від неї. Але поступово багато що змінилося.   Із розвитком цивілізації, появою нових винаходів, людина все частіше почала втручатися у навколишнє середовище, змінювати його на свій розсуд. З’явилися поля, заводи, затишні будинки, різноманітна техніка і багато чого іншого.

Вирувало життя. Перед обличчям природи постала людина розумна, яка сказала:

 

Природа – наш дім,

Ми господарі в нім

 

Нам необхідно визначити: в чому полягає зв’язок людини з природою; які зміни виникають в природі внаслідок природних чинників і діяльності людини.

Отже, тема нашого уроку присвячена людині. Перед нами постає питання.

 • Людина – це частина природи чи частина суспільства?

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

 

З наукової точки зору людина – частина живої природи, а народна мудрість нагадує: не просто частина, а вінець природи, бо від неї залежить доля всього живого на Землі.

На початку свого існування людина жила як частина природи, за рахунок природи. У ті далекі часи люди повністю залежали від природних умов: погоди, кількості їжі та хижаків, що загрожували їхньому життю.

І з самого початку Людина живе в суспільстві, серед собі подібних. Людина — істота суспільна. Не дивно, що за часів збиральництва та полювання тривалість життя людини дорівнювала приблизно 22-28 років.

Первісні люди все робили разом: полювали, захищали себе від диких тварин, кочували в пошуках нових земель. Чоловіки ходили на полювання, жінки збирали їстівні рослини, доглядали дітей, шили одяг. У таких умовах життя було важким, багато людей гинуло в молодому і середньому віці, тому їх чисельність сильно не зростала.

Життя людини стало підкорятися не тільки законам природи, але й новим законам — законам розвитку суспільства. На цьому етапі розвитку людства його вплив на природу був незначним. Жили люди в печерах, пізніше навчилися будувати примітивні будинки. Наприклад, будували з кісток забитих тварин каркас будівлі та обтягували його шкурами.

Зрозуміло, що людина завжди прагнула зменшити залежність свого життя від природних явищ. Люди навчилися не тільки пристосовуватися до природи, а й пристосовувати її задля себе. Люди почали використовувати свої руки для праці. Отже, людина стала майстром і дослідником.

У сучасних умовах людина є найголовнішим перетворювачем природи, вона впливає на все живе. Та, на жаль, не завжди на користь. Щоб зробити цей вплив не таким катастрофічним, треба зрозуміти особливості людської діяльності в довкіллі.

 

 

 

 

 

 • Що спричинює суттєві зміни в довкіллі?

 

Складання схеми у зошити

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 • Що спричинює суттєві зміни в довкіллі під впливом людини?

 

Складання схеми у зошити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Що змінилося із появою  людини?

 

З появою на планеті Земля істоти найвищої організації – людини та її розвитком в природі почали розвиватися процеси особливого характеру. Спочатку ознаки впливу не були помітними.

Гармонійне співіснування людини з природою пояснюється значною залежністю первісної людини від природних благ. Не дивлячись на те, що людина впливала на чисельність окремих видів рослин і тварин, забруднювала місця  свого мешкання продуктами своєї життєдіяльності, загалом її відносини з природою були гармонійними. Первісна людина сприймала світ навколо себе як єдине ціле, відчуваючи себе  його частиною. Добре  знала рослини і тварин, розуміла їх  особливості і призначення. Люди жили, прирівнюючи своє життя до життя рослин і тварин.

Зміни розпочалися із зростанням кількості людей і вимушеним їх розселенням по планеті.

Першого удару по природі людина завдала, почавши інтенсивно розорювати землі і приручивши тварин. Особливо, в період , коли площі для сільськогосподарських угідь  люди почали готувати, випалюючи сотні гектарів лісів. За допомогою вогню люди також полювали на диких звірів, завдаючи величезної шкоди природі.

А розвиток тваринництва супроводжувався  витоптуванням трав’яних масивів на великих площах, аж до повного їх знищення. Замість родючих земель з’являлися пустелі.

Далі – більше. Зміни природного середовища стали ще масштабнішими і глибшими. На місці природних ландшафтів стали формуватися ландшафти антропогенні, рушійною силою розвитку яких є людська діяльність.

Людина створила собі особливий світ — штучну природу. Придивіться, ми живемо у світі речей і предметів, приладів, механізмів, машин, що створені людиною. Так, людина вирощує рослини, добуває корисні копалини, робить добрива, осушує болота, будує міста, дамби на річках і ще багато чого.

На такі дії людини, яка є частиною всього живого, природа відповідає забрудненим повітрям, змілілими річками, пиловими бурями, зсувами ґрунту, зміною океанічних течій, зникненням видів тварин і рослин.

Неоднакова кількість сонячного світла і тепла в різних куточках земної кулі позначилась на розселенні людей. Так, у районах полюсів, де панують низькі температури і крига, немає умов для росту і розвитку рослин та тварин, проживання людей. Поблизу екватора, де земна поверхня отримує найбільшу кількість тепла і вологи, ніколи не буває зими і пишно розвивається рослинність. Проте й такі умови несприятливі для життя людей. Скупчення населення спостерігається на рівнинних територіях з помірною кількістю тепла і вологи. Там найбільш комфортні умови для життя людини.

Природа забезпечує людину водою. І хоча води на Землі багато, проте прісної, придатної для пиття і господарських потреб, зовсім мало. Натомість використання води стрімко зростає. Підраховано, що за останні 40 років воно зросло втричі. Найбільше прісної води йде на зрошення полів і потреби промислових підприємств. На особисті потреби людина використовує її значно менше. Якщо використання води збільшуватиметься й надалі, то багато країн світу скоро відчуватимуть її нестачу.

Мал.1  Використання води людиною

 

Ви вже знаєте, що для існування людини необхідне повітря, а точніше — наявний у ньому кисень. Його постачають природі зелені рослини. Без повітря людина не проживе і декількох хвилин.

Отже, людина є частиною природи, і її існування залежить від впливу природних чинників. Людина і природа — одне ціле.

Створюючи кращі умови існування для себе, людина мимоволі погіршує склад води, повітря, знищує рослини і тварин.

Активна діяльність людини погіршує склад повітря. Водночас рослин стає менше, і вони не встигають утворювати кисень. Ще 6 тис. років тому ліси вкривали великі площі на Землі. Нині ж площі скоротились у кілька разів.

 

Мал.2 Негативний вплив людини на природу:

а — знищення лісів; б — загибель риби

 

Внаслідок такої діяльності людини в повітрі зростає вміст вуглекислого газу, водяної пари та інших речовин. Вони більше затримують відбите від земної поверхні сонячне тепло. Від цього на нашій планеті стає тепліше. Так, за останні 100 років середньорічна температура на Землі підвищилася на пів градуса. Для окремого міста чи села таке потепління непомітне. Але для всієї планети загалом наслідки відчутні: почала танути багаторічна крига в полярних районах та горах. Внаслідок цього підвищується рівень води в морях та океанах. Вода наступає на суходіл, затоплюючи знижені території.

Людина має відповідально ставитися до перетворення природи на середовище свого існування. Безвідповідальне втручання в природу нікому не приносить користі.

Отже, людина, втручаючись у природу, повинна пам’ятати, що природа залишається єдиним і незмінним джерелом усіх багатств, які потрібні людині для існування. Тому головний обов’язок кожної людини і всього суспільства в цілому — це дбайливе ставлення до природи, збереження представників рослинного і тваринного світу.

 

V. Засвоєння та закріплення знань учнів.

Ми сьогодні розпочали тему «Людина на планеті земля». Людина належить до живої природи.

 • Чим людина відрізняється від інших живих організмів? (Розумом)

 Саме ця особливість людини має більшу силу. Людина сьогодні може допомагати природі, створювати умови для життя, а може сприяти її загибелі.

Урок ми почали з епіграфа «Природа – вічне джерело людської творчості, людського мислення». Зараз природа планети під загрозою.

 • Як може людське мислення допомогти природі? (охороняти)

   За багато років свого існування людина припустилася багатьох помилок. Але, знаючи закони природи, що ми можемо зробити з вирубаним лісом, забрудненими водами і повітрям? (відновити)

 

Заповнення схеми

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом «Мікрофон»

 • Наведіть приклади зв’язку людини з природою,
 • Від чого залежить рівновага в природі?
 • Які зміни виникли через господарську діяльність людини?
 • Назвіть види людської діяльності,
 •  Як природні процеси впливають на людину?
 • Що дає природа людині?

 

 Робота в групах

 • Як повинна поводитися людина, щоб зберегти довкілля і примножити різноманітність живої природи?

Розв’яжіть задачі.

1) 3 250 000 видів рослин Землі 1/10 частина знаходиться на межі зникнення. Скільки видів рослин на Землі на межі зникнення? (25 000 видів)

2) Найпрацелюбніші санітари лісу — мурашки. У середньому мурашки за хвилину приносять до мурашника 2 десятки комах. Скільки комах принесуть мурашки за 1 годину? (1200 комах)

3) На сім’ю з трьох чоловік щодоби потрібно 51 кг чистого повітря. Скільки кілограмів повітря знадобиться на наш клас (у класі 30 учнів)? (510 кг)

4) Учні вирішили зібрати сміття в лісі. Для цього вони об’єдналися у 5 груп по 6 осіб і вирушили в різні місця. Під час цієї акції кожен учень наповнив сміттям один мішок. Скільки мішків заповнили сміттям усі учні? (30 мішків)

VІ. Підсумок уроку

 

Прийом «Роблю висновок»

 • Людина — це особлива за своїми якостями частина природи, найдивовижніше її створіння, бо вона є найрозвиненішою у світі живою істотою.
 • Людина є частиною природи і тісно з нею пов’язана.
 • Своєю господарською і природоохоронною діяльністю людина значно впливає на природу.
 • Щоб жити і творити, їй не досить того, що дає природа, вона змінює природу для своїх потреб.
 • Природа змінюється під впливом природних чинників (сонця, вітру, води тощо ), а, також, під впливом господарської діяльності людини.
 • Майбутнє навколишнього середовища — це наше майбутнє.

 

 

Прийом «Мікрофон»

 • На уроці я дізнався(-лася) про …
 • Я хочу …
 • Я можу …
 • Ці знання мені згодяться …

 

Природа – це мати, подруга, сестра…

І захисту твого потребує вона!

 

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати § 45(п1,2).

2. Додаткова інформація: «Екологічні проблеми та їх розв’язання»

 

 

Скарбничка цікавих знань

Вплив господарської та інших видів діяльності людини -а природу здебільшого виявляється небажаним для окремих видів організмів. Простежимо це на прикладі найбільшого птаха України дрохви. Дрохва — степовий птах масою 10-15 кг. До 1975 р. дрохва гніздилася у 18 областях України, а з 1985 — лише в 7. Зараз в Україні нараховується близько 1000 особин. У Харківській області є розплідник дрохв, у якому мешкає близько 130 птахів. Так людина прагне збільшити чисельність цього виду птахів.

 

 

Додаток 1

Таблиця  «Зміни природи під впливом людини»

 

Зміни, які відбуваються

Негативні процеси

Позитивні процеси

Зміна площі лісів

Площа багатьох лісів(особливо тропічних) зменшується внаслідок інтенсивного вирубування. Від цього порушується:

• водний режим,

• вимирання багатьох видів живих організмів,

• зміна клімату

У багатьох розвинених країнах проводять роботи щодо відновлення лісів. Це                    • зменшує ризик

  вимирання багатьох видів

  організмів,           

 • оптимізує клімат

   відповідних регіонів

Збільшення площі орних земель

Виникає загроза

• знищення деяких екосистем  

  (особливо степових),

• вимирання багатьох видів живих організмів,

• зміна кліматичного режиму,

• зміна гідрологічного режиму

  розораних регіонів

• Збільшення кількості

   домашніх тварин і

   культурних рослин,

• запобігання загрози

   голоду для більшості

   країн світу

Зміна чисельності окремих видів живих організмів

Зниження чисельності може призводити до вимирання видів і порушення процесів життєдіяльності інших видів в уражених екосистемах

Контроль кількості переносників або збудників важких захворювань дозволяє припинити виникнення епідемій і врятувати багато життів

 

Додаток 2

Таблиця  «Зміни природи під дією природних чинників»

 

Чинник

Зміни, які відбуваються

Сонце

Промені Сонця нагрівають тверді породи вдень, які вночі охолоджуються. Зміни температури викликають поступове виникнення мікроскопічних тріщин, які поступово збільшуються і руйнують породу

Вода

Вода взимку замерзає у тріщинах, розширює їх і породи руйнуються.

Вода сильний розчинник і вимиває з гірських порід і грунтів розчинні речовини. Внаслідок цього ґрунти втрачають родючість, а в гірських породах утворюються печери. Механічна дія крапель води або невеликих її струменів також може спричинити руйнування навіть каменів

Вітер

Вітри великої швидкості зносять верхній шар ґрунту. А наявні  у потоках вітру піщинки шліфують каміння не гірше, ніж наждак

Виверження вулканів

Вулкани можуть спричинити великі руйнування і вкривати попелом сотні і навіть тисячі квадратних кілометрів навколишньої місцевості, спричиняючи загибель великої кількості живих організмів

Землетруси

Землетруси можуть змінювати рельєф земної поверхні і викликати велетенські хвилі цунамі, що також призводять до трагічних наслідків

 

docx
Додано
26 квітня
Переглядів
2219
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку