19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок "Австралія. Представлення досліджень"

Про матеріал
Програмою курсу географії в старшій школі передбачено виконання учнями досліджень з метою розвитку в них умінь і навичок роботи з географічною картою та іншими джерелами інформації. Представлений матеріал містить розробку уроку- презентації досліджень по темі "Австралія" з використанням тренінгових вправ. Така форма роботи сприяє формуванню не лише предметних, а й ключових компетентностей.
Перегляд файлу

10 клас      Урок 33                                    

 

Тема:  ОКЕАНІЯ  (3год)

 Тема уроку: Австралія . Представлення досліджень (за вибором учня / учениці):

1. Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму.

2. Розвиток Західної Австралії у контексті зростання глобального попиту на природні ресурси.

3. Канберра – політико-адміністративний центр країни

Очікувані результати:учень називає чинники міжнародної спеціалізації Австралії;показує на карті:райони видобутку корисних копалин на території Австралії (кам’яного вугілля, залізних, алюмінієвих, мідних руд, золота);найбільші промислові осередки Австралії (Південно-Східний, Південно-Західний);найбільші морські порти (Мельбурн, Сідней, Перт, Брісбен);світові міста в Австралії (Сідней, Мельбурн); дає оцінку забезпеченості мінеральними ресурсами країни; знаходить та систематизує необхідну інформацію для характеристики країни; використовує тематичні карти для обґрунтування особливостей системи розселення та розміщення виробництва товарів і послуг у межах країни; пояснює  особливості зональної спеціалізації сільського господарства та розміщення основних осередків добувної та обробної промисловості в країні;характеризує структуру експорту та імпорту товарів та послуг країни; обґрунтовує основні напрямки експорту сировини та імпорту капіталу й технологій.;робить висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих районів країни;зіставляє позитивні та негативні насліди діяльності ТНК в Австралії; висловлює власні судження щодо особливостей державного устрою країни; оцінює місце Австралії на світовому ринку продукції первинного сектору економіки.

Наскрізні змістові лінії:

Спілкування державною  (і рідною в разі відмінності) мовою: тлумачити географічні факти, явища, закони, теорії. Інформаційно-цифрова компетентність: шукати, обробляти та зберігати інформацію географічного характеру, критично оцінюючи її.

Ініціативність і підприємливість: прогнозувати вплив географічних процесів і закономірностей на розвиток технологій, нових напрямків підприємництва.

Уміння вчитися впродовж життя: організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність.

 

 Мета: - навчити учнів шукати, обробляти та зберігати інформацію географічного характеру, критично оцінюючи її.

-розвивати  мовлення учнів, критичне мислення, картографічну компетентність школярів; вміння організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність.

- виховувати  інтерес до науки

Обладнання :  підручник, політична карта світу, мультимедійний проектор, комп’ютер, мультимедійна презентація уроку,  презентації, підготовлені учнями, роздатковий матеріал (аркуші для само презентації як географа, паперові сніжинки,кольорові липкі аркушики паперу, картки самооцінки,

Тип уроку: Формування нових знань, умінь і навичок

Форма проведення: урок- представлення  досліджень

Хід уроку

І. Привітання та вирішення організаційних питань (5 хв)

- Вітаю всіх присутніх на нашому форумі географів - дослідників Австралії, цієї незвичайної країни-континенту. Спочатку познайомимося, адже ми знаємо один одного по імені. Кожне ім'я несе в собі запас енергії. Це як якийсь «проявник» незліченних можливостей, які дрімають у нас. Усіх, хто сьогодні зібрався тут, об’єднує спільне ім’я «географ».

Знайдіть підказку до самопрезентації себе як знавця  географії.

Обладнання: аркуші паперу з початком речень.
Про­поную учасникам за початком речень, які написані на аркушах паперу, самопрезентувати себе як знавця географії:

 • Я країна …
 • Я річка…
 • Я диво світу…
 • Я сторона світу…
 • Я подорож у …
 • Я книжка …
 • Я пташка…
 • Я пора року …
 • Я море …
 • Я диво світу…
 • Я національність…
 • Я місто…
 • Я природне явище…
 • Я дерево…
 • Я корисна копалина…
 • Я затока…
 • Я протока…
 • Я мис
 • Я півострів…
 • Я острів
 • Відмітка відсутніх учнів

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (3хв)

Отже, сьогодні у нас урок-презентація досліджень по темі «Австралія»

Презентація (спосіб подання інформації) — інформаційний чи рекламний інструмент, що дозволяє повідомити потрібну інформацію про об'єкт презентації в зручній для одержувача формі.

Кожен із вас сьогодні молодший науковий співробітник кафедри географії в нашому навчальному закладі.  Провели дослідження. Маєте право голосу. У кожного на столі «Картка самооцінки»

Прізвище та імя учня

Етап уроку

Твої бали

Максимальні бали

«Я – географ»

 

1

«Спочатку було слово»

 

1

«Асоціативний кущ»

 

1

«Сніжна куля»

 

2

«Я –дослідник»

 

4

«Маю думку»

 

2

«Що?Де?Коли?»

 

2

 

Давайте  приймемо правила , яких повинні всі дотримуватися:

 

 «Наші правила»

 

 1. Правило піднятої руки.
 2. Говорить тільки один.
 3. Уважно слухати одне одного.
 4. Не  перебивати.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань та перевірка набутих знань з теми «Австралія» (30хв)

Вправа  «Спочатку було слово»(3хв)

Учні мають підібрати до кожної літери по одному слову, яке асоціюється з Австралією, її природою, населенням, господарством

А – Австралійський Союз

В - віддалена

С - суха

Т - тропічна

Р - релікти

А – аборигени, Аделаїда

 

Вправа  «Асоціативний кущ»(5 хв)

Учні діляться асоціаціями  на тему : Австралія

 

 

 

 

 

 

Учні по черзі виходять до дошка, приклеюють липкий аркуш з написом асоціації, озвучивши її і ставляють бал в «Картку самооцінки».

Л - лірохвіст

І – індустріально-аграрна

Я – яскрава,

Вправа  «Сніжна куля»(20хв)

Пропоную учням  відповісти коротко на запитання ( на кожну парту – листочки з питаннями). Учень, який відповідає правильно, має право прикріпити на дошку свою сніжинку. По «сніжній кулі» видно, як учні засвоїли тему. Спонукає школярів до активності.

 

Питання для учнів:

1. Країни, найближчі сусіди Австралії

2. До якого регіону належить Австралія, а до якого - її найближчі сусіди?

3. Чому за всіма показниками Австралія посідає перші місця в регіоні?

4. Яким є місце Австралії в світі?

5. Якою є форма державного правління в Австралії?

6. Якою є форма державного устрою в Австралії?

7. За щільністю населення Австралії – одна з найменш густозаселених країн світу. Чим це обумовлено?

8. Найбільші міста Австралії.

9.Коли відбулася масова еміграція українців в Австралію і чому саме з Німеччини?

10.  хто були перші переселенці українського походження?

11. Яку роль у зв’язках з Україною відіграв відомий поет  Дмитро Павличко?

12.  Австралія є світовим лідером у сфері органічного сільського господарства. Поясніть, що це значить.

13. Поясніть, під впливом яких основних чинників сформувалося господарство Австралії.

14. З якими технологічними напрямами пов’язані наукові та технічні послуги, що їх надають австралійські компанії? (ІТ-гірничодобувні послуги тобто розробка програмного забезпечення з геологічними базами даних для планування видобування і гірничих розробок корисних копалин)

15. Які види транспорту набули розвитку в Австралії?

16. яку спеціалізацію має австралійське тваринництво? Як позначилося це на розвитку відповідних виробництв вторинного сектору?

17. Якою є спеціалізація рослинництва? Яким галузям обробної промисловості вона дала поштовх для розвитку?

18. Назвіть галузі спеціалізації обробної промисловості Австралії. Які чинники зумовили її розвиток?

Прокоментуйте образний вислів географів: «Господарство Австралії, що колись їхало на вівці, пересіло на рудну вагонетку».

ІV.  Представлення досліджень  (40 хв)

Вправа «Я – дослідник»

 Протягом  тижня наші «молодші наукові співробітники» з географії досліджували  такі питання за вибором:

1. Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму.

2. Розвиток Західної Австралії у контексті зростання глобального попиту на природні ресурси.

3. Канберра – політико-адміністративний центр країни

Послухаємо результати їх дослідницької роботи.

Виступи учнів

Обговорення, взаємооцінка?

 

 

Пропоную приклади дослідницьких робіт учнів 10 класу (2018 р.)

=============================================================

Дослідження

проведене ученицею 10 класу Васютинського НВК

 Тараненко Катериною.

Тема  : Канберра – політико-адміністративний центр країни

Мета дослідження: закріпити і поглибити свої знання про роль столиці як політико – адміністративного центру; дізнатися про історію визначення столиці Австралії; з’ясувати , які функції виконує Канберра; навчитися аналізувати, систематизувати і узагальнювати інформацію здобуту  з різних джерел.

Результати дослідження

    Канберра – столиця Австралії. Її населення становить понад  381тис. осіб. Місто розташоване в південно – східній частині материка, у долині, оточеній невисокими горами.

     Місце розташування Канберри було обране для розміщення національної столиці в 1908 році як компроміс у суперечці між Сіднеєм та Мельбурном, двома найбільшими містами Австралії. Це австралійське місто схоже на американський федеральний округ – Колумбія. Після того як було визначено місце розташування столиці, уряд оголосив міжнародний конкурс на кращий архітектурний проект міста.  У конкурсі переміг чиказький архітектор Уолтер Берлі Гриффін . в 1913 році відбулася офіційна закладка столиці, на її будівництво пішло більше півстоліття. Нині це добре сплановане, зручне, прекрасно озеленене місто. Споруджено діловий цент, готелі, дипломатичний Результат пошуку зображень за запитом "фото міст Австралії Канберра"

    Результат пошуку зображень за запитом "фото міст Австралії Канберра"

квартал,університетський комплекс, торговий центр,житлові квартали. Дизайн  мав ознаки геометричних мотивів, таких як: кола, шестикутники і трикутники, та був зосереджений на вирівняних осях зі значними топографічними орієнтирами в Австралійській Столичній території ( див.мал.). в основу дизайну Канберри лягла концепція міста-саду, яка включає в себе значні ділянки природної рослинності, що заробили для Канберри  звання «bush capitel» , що в перекладі з англійської  означає «лісова столиця». Росту і розвитку Канберри перешкоджали Перша світова війна(1914-1918 рр.)  і Велика депресія (Вели́ка депре́сія — загальносвітова потужна економічна криза, яка настала восени 1929 року та тривала до кінця 1930-х років), які посилили ряд суперечок щодо планування та  під впливом неефективної діяльності органів, які були створені для того, щоб спостерігати за розвитком міста.

     Національний капітал перетворив Канберру на процвітаюче місто після Другої світової війни (1939-1945рр.), коли прем’єр –міністр Роберт Мензіс відстоював його розвиток і Національна комісія  капітального розвитку була сформована спільно  з виконавчою владою.

     Хоча Австралійська Столична територія зараз наділена власним самоврядуванням, федеральний уряд зберігає певний вплив через Національний Столичний орган.

    Зараз Канберра займає площу 814,2 км², приблизно за 150 км від східного узбережжя Австралії. Місто лежить на горбистій рівнині на висоті від 550 до 700 м. найвища точка – гора Маджура, 888м. Канберра  оточена лісами, які являють собою суміш евкаліптових саван, луків, лісових районів, боліт і сухих евкаліптових лісів. Через місто протікає річка Молонгло, яка в одному з місць перегороджена греблею, щоб підтримувати рівень води в штучному озері Берлі- Гриффін, розташованому в центрі Канберри.

      Клімат  у Канберрі – субтропічний континентальний, але з рисами гірського. Тому в Канберрі завжди великі добові коливання температури, а літо зазвичай не надмірно посушливе. Через географічну широту, висотність і відстань від узбережжя в Канберрі чітко виділяються чотири сезони. Клімат більшості австралійських прибережних територій, на яких розташовані всі столиці штатів і територій країни, перебуває під пом’якшуючим впливом моря. У Канберрі ж літо спекотне та порівняно сухе, зими холодні з туманами і частими заморозками. Гори і окремі місцевості вкриваються снігом. Найвища температура, зареєстрована в місті 1 лютого 1968 року,  становила 42.2 ºС, найнижча,  зареєстрована 11 липня 1971 року, - мінус 10 ºС. взимку в місті іноді випадає сніг, але зазвичай він швидко тане. З вересня по березень трапляються грози. Максимальна кількість дощів випадає навесні і влітку.

     Основу економіки Канберри становить урядовий сектор, передусім федеральний уряд Австралії. Значну частину економіки території станом на 2014 рік становили : будівництво, охорона здоровя, торгівля,сфера вищої освіти і послуг. Станом на травень 2012 року рівень безробіття в Канберрі становив 3.4%, що нижче від загальнонаціонального рівня, який становив 5.1% (попри те, в окремих секторах економіки існує нестача робочої сили). В результаті низького рівня безробіття і високої зайнятості в державному і комерційному секторах,Канберра має найвищий рівень доходу серед усіх австралійських столиць.

Штати

Australian external territories.png

Материкові території

(Витяг з ВІКІПЕДІЇ)

Середня тижнева ставка заробітної плати жителя Канберри становить AUD$ 1 702 (австралійських доларів) , тоді як в загальному по Австралії - AUD$1485,8   ( травень 2013 року). Середня вартість житлового будинку в місті у вересні 2009 року дорівнювала AUD$ 511 820, що нижче , ніж у Сіднеї, але вище, ніж у Мельбурні й Перті, що ставить місто на третє місце за дорожнечею в країні.

    Основними галузями економіки столиці Австралії є урядове адміністрування й безпека, у яких зайнято близько 33,9 % жителів Канберри (загалом вони дають 29,8% внутрішнього валового продукту території). Серед роботодавців у державному секторі виділяються Міністерство оборони, фінансів, закордонних справ і торгівлі, скарбниця. Частина установ австралійських збройних сил розташовані в місті або неподалік від нього. Колишню військову базу Ферберн, що розташована поруч з міжнародним аеропортом Канберри купили оператори аеропорту, але вона продовжує обслуговувати VIP –клієнтів повітряних сил Австралії.

   У місті розташована низка виробників програмного забезпечення, які обслуговують урядові установи: QSP, TOWER Software, RuleBurst  і Distilleri.

      Отже, виходячи з вище викладеної інформації, можна зробити висновок, що місто Канберра є політико-адміністративним центром Австралії, де зосереджені основні державні установи країни.

 

 

 

Використані джерела

 1. Атлас. Географія: регіони та країни. Картографія.2018.
 2. Бойко В.М., Брайчевський Ю.С., Яценко Б.П. Географія (рівень стандарту) .Підручник для 10 класу закладів середньої освіти. ПЕРУН. 2018.
 3. Стадник О.Г., Вовк В.Ф. Соціально-економічна географія світу. Зошит для практичних робіт.10 клас. ТОВ Видавництво «Ранок». 2018.
 4. https://uk.wikipedia.org
 5. http://www.k-branding.tk/natsonalna.html

============================================================

============================================================

 

 

Дослідження

проведене учнем 10 класу Васютинського НВК

 Кордуняном Олександром

Тема  : Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму.

Мета дослідження: закріпити і поглибити свої знання про національні парки як природоохоронні об’єкти ; дізнатися про найбільш відомі національні парки Австралії та компоненти природи, які охороняються на їх території; зясувати значення національних парків Австралії як об’єктів міжнародного туризму ; навчитися аналізувати, систематизувати і узагальнювати інформацію здобуту  з різних джерел.

Результати дослідження

  Національні парки – території під охороною, призначені для збереження навколишнього середовища та обмеження впливу людини. В австалії налічується 8 національних парків:  Альфред , Гремпіанс,  Какаду, Лангі-Гіран, Пурнулулу, Улуру-Ката Тьюта, Південно-Західний національний парк

Результат пошуку зображень за запитом "національний парк альфред"

   Найвідоміші парки Австралії – Альфред  (Національний парк Альфред (англ. Alfred National Park) — природоохоронна територія на сході Австралії у штаті Вікторія. Заснований у 1925 році.) ,

 

Результат пошуку зображень за запитом "національний парк гремпіанс"

Гремпіанс (Національний парк Гремпіанс — національний парк у Вікторії, Австралія, розташований за 235 км на захід від Мельбурна. Парк було включено до списку національних парків Австралії 15 грудня 2006 року. Вікіпедія)

 

Результат пошуку зображень за запитом "національний парк какаду"

Какаду (  Національний парк Какаду — національний парк, розташований в Північній території Австралії, за 171 км від міста Дарвін. Вікіпедія  )

 

 

 

 

 

Рожеві озера у національному парку

Муррей – Сансет(Муррей-Сансет — другий за величиною національний парк у штаті Вікторія, Австралія, розташований за 438 км на північний захід від Мельбурна. Парк розміщується у північно-західній частині штату на кордоні з Південною Австралією, на березі річки Муррей. Вікіпедія    )

 

 

=============================================================

 

 

Вправа «Маю думку»

 

1. Прокоментуйте образний вислів географів: «Господарство Австралії, що колись їхало на вівці, пересіло на рудну вагонетку».

2. В Австралії споруджена найдовша в світі дротова огорожа, що простягнулася на 5531 км (при висоті 1.8 м йде в землю на 30 см). Як ви вважаєте, з якою метою її спорудили? ( цією огорожею обнесені основні райони розведення овець, щоб оберігати їх від диких собак динго)

3. Я відомо, Китай є лідером з  видобутку кам’яного вугілля у світі.  Проте Японія і Республіка Корея відають перевагу імпорту вугілля не з цієї країни, я з Австралії  (хоча Китай розташований до них у багато разів ближче). Назвіть причини такого рішення японських і південнокорейських компаній. (дешеве вугілля – відкритий видобуток; дешеві перевезення здійснює сама Австралія морськими суднами під іноземними прапорами)

 

«Що?Де? Коли?»

Проблемне запитання для знатоків

Відомо, що упродовж багатьох  десятиліть Австралія спеціалізувалася на вирощуванні овець для одержання вовни, але в останні роки поширились нові породи  тварин, які дають м'ясо вищої якості й значно гіршу вовну.  Чим можна пояснити цей факт? (майже половина баранини йде на експорт, в основному в мусульманські країни)

 

  VІ. Підсумок уроку (2 хв)

Висновки, оцінювання 

VІІ. Домашнє завдання. Повторити  § 29,30, ознайомитися з інформацією про інші країни Океанії.

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
30 жовтня 2020
Переглядів
3302
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку