25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Урок "Будова та функції листка, різноманітність листків"

Про матеріал

Тема. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ЛИСТКА, РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЛИСТКІВ

Мета:

•продовжувати формувати поняття про будову рослинного організму, будову та функції пагона;

•сформувати поняття про зовнішню і внутрішню будову листка та його функції;

•розвивати біологічну мову, увагу, уяву, пізнавальну самостійність і піз­навальний інтерес, мислення (уміння здійснювати аналіз, синтез, порів­няння, узагальнення); комунікативні навички

•виховувати позитивне ставлення до природи та рослин, а також усві­домлення необхідності їхньої охорони;

Методи та методичні прийоми: бесіда, розповідь з елементами бесіди, демонстрація малюнків і репродукцій, складання схеми, таблиці, робота з підручником, спостереження, аналіз, порівняння.

Тип уроку: комбінований.

Наочність та обладнання: кімнатні рослини, гербарні зразки рослин, готові мікропрепарати внутрішньої будови листка живих рослин, таблиці «Будова листка», «Різноманітність листків», ноутбук, проектор.

Очікувані результати:

Діяльність: розпізнає: органи рослини (листок).

Знання: оперує термінами: вегетативні органи рослини (листок), фотосинтез; наводить приклади: органів рослин (лис­ток); характеризує: будову листка у зв'язку з функціями.

Перегляд файлу

Тема. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ЛИСТКА, РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЛИСТКІВ
Мета:

 •                   продовжувати формувати поняття про будову рослинного організму, будову та функції пагона;
 •                   сформувати поняття про зовнішню і внутрішню будову листка та його функції;
 •                   розвивати біологічну мову, увагу, уяву, пізнавальну самостійність і піз­навальний інтерес, мислення (уміння здійснювати аналіз, синтез, порів­няння, узагальнення); комунікативні навички
 •                   виховувати позитивне ставлення до природи та рослин, а також усві­домлення необхідності їхньої охорони;

Методи та методичні прийоми: бесіда, розповідь з елементами бесіди, демонстрація малюнків і репродукцій, складання схеми, таблиці, робота з підручником, спостереження, аналіз, порівняння.

Тип уроку: комбінований.

Наочність та обладнання: кімнатні рослини, гербарні зразки рослин, готові мікропрепарати внутрішньої будови листка живих рослин, таблиці «Будова листка», «Різноманітність листків», ноутбук, проектор.

Очікувані результати: 

Діяльність: розпізнає: органи рослини (листок).

Знання: оперує термінами: вегетативні органи рослини (листок), фотосинтез; наводить приклади: органів рослин (лис­ток); характеризує: будову листка у зв'язку з функціями.

 

ХІД УРОКУ

 1.                  Організація початку уроку. (1 хв)
 2.                Актуалізація і корекція опорних знань учнів. (5 хв)

Вчитель пропонує учням тестові завдання.
Вкажіть назву частини клітини, яка виконує функцію фотосинтезу:

а)      оболонка; 

б)      цитоплазма;       

в)      ядро;

г)       вакуоля;

д)      хлоропласт.

Вкажіть тканини рослин:

а)      твірна;                         д) нервова;

б)      сполучна;                     е) провідна;

в)      основна;                        є) механічна.

г)       покривна;

Поясніть, чому основну тканину рослин називають ще й виповнювальною:

а)      вона складається з великих (повних) клітин;

б)      її клітини наповнені запасними поживними речовинами;

в)      вона є основою органів і заповнює простір між провідними і меха­нічними тканинами;

г)       з її клітин утворюються клітини усіх інших тканин рослини.

Назвіть тканини, які захищають рослину від несприятливих зовніш­ніх чинників і можуть складатися як із живих, так і з мертвих клітин:

а)      твірні;                           г) сполучні;

б)      покривні;                      д) механічні.

в)      провідні;

Вкажіть тканину рослин, яка складається з клітин із тонкими оболонками, які здатні до поділу і дають початок клітинам усіх інших тканин:

а)      покривна;                     г) основна;

б)      твірна;                          д) провідна.

в)      механічна;

Вкажіть тканину, елементи якої забезпечують постійний зв’язок між органами рослини, транспортуючи розчини мінеральних солей та органічних речовин:

а)      провідна;                      г) основна;

б)      твірна;                          д) нервова.

в)      сполучна;

 

 1.             Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми й завдань уроку (2 хв)
  Проблемне запитання
  Чому листок:
 • Зелений
 • Плаский
 • Розташований певним чином
 • Має жилки?

На це запитання ми дамо відповідь у кінці уроку.

Завдання уроку
1) Розглянути зовнішню будову, види, розташування листків.

2) Вивчити внутрішню будову листка у зв’язку з виконуваними функціями.
 

 1.              Вивчення нового матеріалу

Завдання 1. Розглянути зовнішню будову листка.

1) Формування поняття «листок» (2 хв)
Учні знаходять в підручнику визначення листка. Разом із вчителем формулюють за записують визначення в зошит.

Листок — це бічний орган пагона, головними функціями якого повітряне живлення, фотосинтез і випаровування води. У листка немає верхівкової твірної тканини.

2) Складання учнями схеми «Частини листка» (2 хв)
Учні називають частини листка, зображеного в презентації, користуючись підручником (с.107)


Запитання учням:
Яка частина листка є в усіх листків? Чому?
3) Формування поняття «прості та складні листки». Робота  з підручником

 •                  У тексті підручника на с.  108 знайдіть відповідь на запитання: Чим прості листки відрізняються від складних? (1 хв)
   
 •                  На мал. 117 (с.107) підручника розгляньте різноманітність форм листкових пластинок.
 •                 

 

4) Формування понять «листкорозміщення», «жилкування» (5 хв)
Учні знаходять в підручнику відповіді на запитання:

 •                  Які є типи розташування листків на стеблі? (с.108, мал..119)
 •                  Які є види жилкування листків? (с.110, мал..122)
 •                  Яке значення має різне розташування листків на стеблі? Що таке листова мозаїка?

Завдання 2. Вивчити внутрішню будову листка. (10 хв)

Розповідь вчителя з використанням таблиці
Самостійна робота

Прочитайте текст «Внутрішня будова листка». Заповніть таблицю.

Внутрішня будова листка

На поперечному зрізі листка добре помітні клітини шкірки. Клітини — прозорі, легко пропускають світло, але затримують пил і мікро­би. Серед клітин шкірки є щілини — продихи, через які відбуваєть­ся газообмін і випаровування води. Через відкриті стулки продихи випаровується вода і рослина охолоджується. Всередині листка зна­ходиться — основна тканина. Через велику кількість хлоропластів основна тканина листка має зелений колір. У основній тканині лист­ка розрізняють два види клітин. Клітини стовпчастої основної тканини щільно прилягають одна до одної, а губчаста основна тканина — пухка, з великою кількістю міжклітинного простору, заповненого повітрям. У стовпчастій тканині відбувається фотосинтез. На зрізі листка окрім основної тканини помітні жилки, в яких знаходяться провідні та механічні тканини. Провідні тканини — це деревина і луб. Механічна тканина надає еластичності і пружності листку.

Внутрішня будова листка

Частина листка

Будова

Функції

Шкірочка

 

 

Основна тканина
а) стовпчаста

 

 

б) губчаста

 

 

Жилки

 

 

 

V. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці (5 хв)

Робота в малих групах з натуральними об’єктами чи малюнками листків

 1.                Розгляньте листки рослин.
 2.                Заповніть таблицю в зошиті.

Таблиця

Рослина

Ознаки листків

Простий чи складний

Черешковий чи сидячий

Тип жилкування

Спосіб листкорозміщенн

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Узагальнення і систематизація знань (5 хв)

Відповідь на проблемне запитання, поставлене на початку уроку

Як пов’язана будова листка з функціями фотосинтезу, газообмі­ну та випаровування води?

 

VІІ. Висновок (5 хв)

Сформулюйте висновок, спираючись на завдання уроку.

 

VІІІ. Підведення підсумків уроку, повідомлення домашнього завдання (2 хв)

Опрацювати § 28 підручника, дати відповіді на контрольні запитання; підготувати повідомлення «Листопад – причини та механізм», «Видозміни листка».


Внутрішня будова листка

На поперечному зрізі листка добре помітні клітини шкірки. Клітини — прозорі, легко пропускають світло, але затримують пил і мікро­би. Серед клітин шкірки є щілини — продихи, через які відбуваєть­ся газообмін і випаровування води. Через відкриті стулки продихи випаровується вода і рослина охолоджується. Всередині листка зна­ходиться — основна тканина. Через велику кількість хлоропластів основна тканина листка має зелений колір. У основній тканині лист­ка розрізняють два види клітин. Клітини стовпчастої основної тканини щільно прилягають одна до одної, а губчаста основна тканина — пухка, з великою кількістю міжклітинного простору, заповненого повітрям. У стовпчастій тканині відбувається фотосинтез. На зрізі листка окрім основної тканини помітні жилки, в яких знаходяться провідні та механічні тканини. Провідні тканини — це деревина і луб. Механічна тканина надає еластичності і пружності листку.

 

Частина листка

Будова

Функції

Шкірочка

 

 

 

 

Основна тканина
а) стовпчаста

 

 

 

 

б) губчаста

 

 

 

 

Жилки

 

 

 

 

 

 

Внутрішня будова листка

На поперечному зрізі листка добре помітні клітини шкірки. Клітини — прозорі, легко пропускають світло, але затримують пил і мікро­би. Серед клітин шкірки є щілини — продихи, через які відбуваєть­ся газообмін і випаровування води. Через відкриті стулки продихи випаровується вода і рослина охолоджується. Всередині листка зна­ходиться — основна тканина. Через велику кількість хлоропластів основна тканина листка має зелений колір. У основній тканині лист­ка розрізняють два види клітин. Клітини стовпчастої основної тканини щільно прилягають одна до одної, а губчаста основна тканина — пухка, з великою кількістю міжклітинного простору, заповненого повітрям. У стовпчастій тканині відбувається фотосинтез. На зрізі листка окрім основної тканини помітні жилки, в яких знаходяться провідні та механічні тканини. Провідні тканини — це деревина і луб. Механічна тканина надає еластичності і пружності листку.

 

Частина листка

Будова

Функції

Шкірочка

 

 

 

 

Основна тканина
а) стовпчаста

 

 

 

 

б) губчаста

 

 

 

 

Жилки

 

 

 

 

 


 1.                Розгляньте листки рослин.
 2.                Заповніть таблицю в зошиті.

 

Рослина

Ознаки листків

Простий чи складний

Черешковий чи сидячий

Тип жилкування

Спосіб листкорозміщення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.                Розгляньте листки рослин.
 2.                Заповніть таблицю в зошиті.

 

Рослина

Ознаки листків

Простий чи складний

Черешковий чи сидячий

Тип жилкування

Спосіб листкорозміщення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.                Розгляньте листки рослин.
 2.                Заповніть таблицю в зошиті.

 

Рослина

Ознаки листків

Простий чи складний

Черешковий чи сидячий

Тип жилкування

Спосіб листкорозміщення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.                Розгляньте листки рослин.
 2.                Заповніть таблицю в зошиті.

 

Рослина

Ознаки листків

Простий чи складний

Черешковий чи сидячий

Тип жилкування

Спосіб листкорозміщення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.                Розгляньте листки рослин.
 2.                Заповніть таблицю в зошиті.

 

Рослина

Ознаки листків

Простий чи складний

Черешковий чи сидячий

Тип жилкування

Спосіб листкорозміщення

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
1 травня 2018
Переглядів
6028
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку