Урок "Електричне коло та його елементи"

Про матеріал

Розробка уроку з фізики для 8 класу "Електричне коло та його елементи". Під час уроку відбудеться:

Формування предметних компетентностей.

Ознайомити учнів з основними елементами електричного кола, умовними позначеннями, які використовуються для позначення елементів кола, навчити учнів креслити та читати електричні схеми, формувати навички монтажу електричного кола.

Формування ключових компетентностей.

Розвивати мову, мислення, спостережлевість, акуратність; вміння працювати в парах; навички самостійної практичної роботи .

Виховувати интерес до предмету, культуру проведення навчального досліду та вміння взаємодії в групах під час експериментального завдання.

Перегляд файлу

Урок фізики у 8 класі.

 Тема уроку. Електричне коло та його елементи.

О.М. Білориха, вчитель фізики

 Черкаської ЗОШ І-ІІ ступенів

Черкаської ОТГ

Слов’янського району

 Донецької області

Мета уроку:                                                                                                 

Формування предметних компетентностей.

 Ознайомити учнів з основними елементами електричного кола, умовними позначеннями, які використовуються для позначення елементів кола,  навчити учнів креслити та читати електричні схеми, формувати навички монтажу електричного кола.

Формування ключових компетентностей.  

Розвивати мову, мислення, спостережлевість, акуратність; вміння працювати в парах; навички  самостійної практичної роботи .

Виховувати интерес до предмету, культуру проведення навчального досліду та вміння взаємодії в групах під час експериментального завдання.

 

Тип уроку: вивчення нових знань.

Обладнання та наочність:                                                                      

 • Підручник: Фізика 8 кл., В,Г.Бар`яхтар, С.О. Довгий.
 • Презентація:  «Електричне коло та його елементи»;
 • Мультимедійний комплекс.
 • Інструкція з БЖД.

 

І. Актуалізація опорних знань.

1. Експрес опитування «Так, ні»

1. Джерела електричного струму перетворюють різні види енергії на електричну енергію. (так)

2.Джерела електричного струму поділяють на фізичні та хімічні. (так)

3.Хімічні джерела електричного струму розділяють заряди за рахунок енергії, що виділяється внаслідок  хімічних реакції. (так)

4. Електрофорна машина, турбогенератори електростанцій, фото- і термоелементи – це хімічні джерела струму. (ні)

5. Електричні акумулятори не можливо використовувати багаторазово. (ні)

6. Будь-який гальванічний елемент складається з двох електродів та електроліту. (так)

7. Електричний струм – це напрямлений рух нейтральних частинок. (ні)

8. Для існування електричного струму обов’язкова наявність  вільних заряджених частинок та електричного поля. ( так)

9. Всі речовини і матеріали діляться на провідники, діелектрики та напівпровідники. (так)

10. Гальванічні елементи можна використовувати повторно,  після зарядки. (ні)

2. Фронтальне опитування

- Що таке електричний струм?

- Умови виникнення електричного струму.

- Які пристрої створюють електричне поле?

- Що називається джерелом струму?

- Що прийнято за напрям електричного струму?

 

 

IІ. Вивчення  нової теми.  

Вчитель. Будь-який електричний пристрій – мобільний телефон, планшет, ноутбук, ліхтарик, цифровий фотоапарат, калькулятор та інші – має певний набір обов՛язкових елементів.

 

Про це ми і будемо говорити сьогодні на уроці.

Оголошення теми і мети уроку.                                                                         

 

Щоб використовувати енергію електричного струму, насамперед потрібне джерело струму. Але електричну енергію необхідно доставити споживачеві (або приймачу струму). Для цього використовують з'єднувальні проводи. Щоб вмикати та вимикати, коли це необхідно, споживачі електроенергії, застосовують ключі, рубильники, кнопки, вимикачі, тобто замикальні (розмикальні) пристрої.

 

 1. Розглянемо  модель найпростішого електричного пристрою – кишенькового ліхтарика  (Р/п с.135 рис.26.1)  - АНАЛІЗ КОЛА. 

                 

 

Джерела електричної енергії – технічні пристрої, за допомогою яких виробляють електричну енергію.

 Пригадаємо, які ми знаємо джерела струму

Споживачі електричної енергії – пристрої, які використовують електричний струм.

Що є споживачами електричної енергії?

 

Зєднувальні проводи – металеві провідники, що складаються з одного або декількох дротів і призначені для передавання і розподілу електроенергії від джерела струму до споживача електричної енергії.

Замикальні (розмикальні) пристрої – пристрої, які вмикають та вимикають споживачів електричної енергії, коли це потрібно.

 

 

 

       2. Визначення електричного кола. 

Всі ці елементи, з՛єднанні в певному порядку утворюють електричне коло.

Р/п с. 136 – Знайдіть означення електричного кола, зачитайте.

 

ДЕМОНСТРАЦІЯ електричного кола.

 

 

 

       3. Щоб краще зрозуміти призначення елементів електричного кола, розглянемо його механічну модель.

 

Механічний аналог електричного кола.    

 

Повідомлення 1.

Циркуляцію електричного струму в електричному колі можна пояснити за допомогою моделі,  що демонструє циркуляцію води (рис.а). Вода перебуває на різних рівнях. Спадаючи з вищого рівня під дією сили тяжінна, потік водт обертає турбіну. Для того щоб воду підняти на початковий рівень, використовукють насос. Потік води в такому колі залишається незмінним, змінюється тільки його рівень.

 

Повідомлення 2.

Аналогічні процеси відбуваються й у колі електричного струму (рис.б). Потік електронів рухається від негативного полюса джерела струму під дією сил електричного поля. Проходячи через електричну лампу, частина електричної енергії витрачається на її світіння. У той же час потік електронів залишається незмінним. Щоб процес був неперервним, роль насоса відіграє джерело електричного струму, де внаслідок дії хімічних реакцій відбувається розділення електричних зарядів між полюсами. Потік води можна перекрити заслінкою, а електричний струм – ключем. 

                               

 1. Вчитель. Щоб показати, які саме електричні пристрої потрібні та як їх потрібно з`єднати, використовують електричні схеми.

Р/п с. 137 – Знайдіть визначення електричної схеми, зачитайте.

 

 

 1. Електричні схеми креслять за допомогою умовних позначень -  елементів електричних схем.               

Р/п  с. 138 – деякі умовні позначення елементів електричного кола, якими ми будемо користуватися під час своєї роботи.  

Зверніть увагу на позначення джерел струму (гальванічний елемент -  одна коротка і одна довга вертикальні лінії, батарея гальванічних елементів включає в себе декілька гальванічних елементів, тому на схемі таких позначень декілька). Прийнято, що довга риска позначає позитивний полюс джерела струму, а коротка – негативний.

 Напрямок струму на схемах показують стрілкою. За напрямок струму в колі умовно прийнято напрямок, у якому рухалися б по колу частинки, що мають позитивний заряд, тобто напрямок від позитивного полюсу джерела струму до негативного.

 

Розглянимо ще раз складові електричного кола на інтерактивному плакаті ( за допомогою онлайн-сервесу genial.ly)

qr-code

 

https://view.genial.ly/5bfe85ebad1d68196ab0b8cd/interactive-content-skladovi-elektrichnogo-kola-biloriha-om

 

Накреслимо електричну схему данного електричного кола та позначемо напрям струму.

(схему кресле вчитель з поясненнями).

 

ІІІ. Закріплення знань, умінь, навичок.

 

 1. Накреслить електричну схему кола зібраного на столі, позначте напрям струму. (біля дошки)

 

 1. Накресліть самостійно схему найпростішого електричного пристрою – кишенькового ліхтарика  (Р/п с.135 рис.26.1), позначте напрям струму.                     

 

 1. (усно) На рисунку подано схему електричного кола. Чому не засвічується лампа у разі замикання ключа в колі? Що треба зробити, щоб лампа засвітилась?

 

 

 1. (усно) На рисунках а і б подано схеми двох електричних кіл. Назвіть їх елементи. Чи є суттєвою для роботи розбіжність в схемах?

 

 

 1. Формування навичок монтажу електричного кола.

За поданою схемою складіть електричне коло. (схема на екрані, одна для всіх)

 

 

 1. Формування навичок монтажу електричного кола.

За малюнком скласти електричне коло, використовуючи надане обладнання. Накресліть схему електричного кола, позначте напрямок струму.

 

 

 1. За індивідуальними картками накресліть схему електричного кола та позначте напрямок струму.

 

 1. Які прилади будуть увімкнені у разі замикання на схемі таких ключів:                                                                                                                                                     
 1. Ключ S1 ;                                        
 2. Ключі S1  і S2 ;                               
 3. .Ключ S3.  

 

                               

 1. Фронтальне опитування
 • Що таке електричне коло?
 • З яких обов’язкових елементів складається електричне коло?
 • Наведіть приклади споживачів електричного кола.
 • Назвіть замикальні прилади.
 • Як на папері можна зобразити електричне коло?
 • Що таке схема електричного кола?

                       

ІV. Підсумок уроку.

Метод  «Мікрофон»

 • На уроці я дізнався/ дізналася …
 • Я навчилася/ навчився …                                                     

VII. Домашнє завдання.                                                                        

 Опрацювати: підручник  § 26 ; Вправа 26 (3,4,5).

Творче завдання: підготувати повідомлення “Людям яких професій потрібні знання електрики”.

Використані джерела.

 1. https://uk.wikipedia.org
 2. https://www.youtube.com
 3. http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/10046/mod_resource/content/2
 4.  https://namitli.com.ua/p651667468-brosh-listok-shelkovitsy.html
 5. https://www.genial.ly
 6. Фізика 8 кл., В,Г.Бар`яхтар, С.О. Довгий.

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Білориха Ольга
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
Додано
27 квітня 2020
Переглядів
4269
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку