16 квітня о 18:00Вебінар: Викладання трудового навчання в умовах карантину

Урок фізики Тема " Мобільний телефон: це добре але погано для людини?"

Про матеріал

Урок на заявлену тему поглиблює знання учнів про властивості електромагнітних хвиль, використання їх для організації бездротового звязку та комунікації, формує компетентності самоосвіти та саморозвітку, гнучкості та оперативності мислення, розвиток наукового світогляду, формує здоров`язберігаючу компетентність учнів шляхом ознайомлення з негативним впливом мобільного телефону на живі організми.

Перегляд файлу

          Шкель Надія Леонідівна, учитель фізики Білозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15

                11 клас    фізика   Тема: Електромагнітні   коливання  та   хвилі

 

Анотація  :Урок на заявлену тему поглиблює  знання учнів про властивості електромагнітних хвиль,  використання їх для організації бездротового звязку та комунікації, формує компетентності самоосвіти та саморозвітку, гнучкості та оперативності мислення, розвиток наукового світогляду,  формує здоров`язберігаючу компетентність учнів шляхом ознайомлення з негативним впливом  мобільного телефону на живі організми.

                              Урок фізики для 11 класу

Тема :  Мобільний телефон:  це добре   чи   погано для людини?

 

Мета:

Сформувати  самоосвітню, інформаційну та  політехнічну компетентності в учнів у процесі аналізу впливу електромагнітних коливань під час їх застосування  у практичній діяльності людини; сприяти формуванню розуміння  негативного впливу електромагнітних коливань мобільного телефона на живі організми.

Завдання:

 • Узагальнити  знання про електромагнітні  випромінювання (поля), які

зустрічаються в побуті.

 • Продовжити формування соціальної компетентності шляхом  організації роботи в групах, самоосвітньої та інформаційної компетентностей через застосування видів навчальної діяльності, які сприятимуть їх розвитку, наукового світогляду через пояснення  властивостей електромагнітних хвиль.
 • Продовжити  формування здоров`язберігаючої  компетентності учнів,ознайомлюючи  з негативним впливом електромагнітних хвиль на живі організми
 • Продовжити формування політехнічної компетентності через розкриття сфери застосування властивотей електромагнітних хвиль у практичній діяльності людини (використання мобільного зв`язку)

Очікувані результати:

 • Учні знають і розуміють природу електромагнітних коливань та хвиль, їх негативний вплив на живі організми,
 • складають та презентують інформацію щодо практичних досліджень  та застосування електромагнітних хвиль у практичній діяльності людини,
 • розуміють значення використання  сучасних засобів зв`язку (мобільного телефону).

 

                           Формування   компетентностей   учнів

 

                             Компетентність

Через яку діяльність формується

Соціальна

Передбачає володіння способами спільної діяльності, співпраці, взаємодії, повага й уважність до співрозмовника;

здатність працювати у команді

мистецтво допомоги  у висловленні власної думки

Робота  в групах,

обговорення інформаційних текстів,

створення синквейну

Інформаційна

Передбачає вміння орієнтуватися в великому обсязі  інформації,

працювати з інформацією

Робота з інтернет-ресурсами, відбір необхідної інформації,

пошук  та аналіз додаткової інформації

Логічна

Передбачає вміння учнів застосовувати теоретичні знання  для аналізу та пояснення фактів, явищ, процесів

Аналіз проектних презентацій,

аналіз тематичних журнальних статей щодо впливу мобільних телефонів на живі організми

Здоров`язберігаюча 

Передбачає ознайомлення  з негативним впливом електромагнітних хвиль на живі організми та  способами захисту

Робота в грапах

проведення практичних  та соціологічних

досліджень,

Політехнічна

Передбачає  розкриття сфери застосування  властивотей електромагнітних хвиль у практичній діяльності людини (використання мобільного зв`язку)

Перегляд відеокліпу,

проектних робіт про використання мобільного телефона

Міжпредметна

Передбачає здатність учнів застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння та навички, способи діяльності та ставлення до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей

-фізика –аналіз  властивостей електромагнітних коливань для здійснення бездротового зв`язку,

- історія – надання коротких фізичних довідок  досліджень про негативний вплив електромагнітних коливань на   людину;

- соціологія -  проведення соціалогічних досліджень щодо використання мобільного телефона.

 

 

 

Методи навчання:

 • Метод стимулювання інтересу до навчання,
 • Проектний метод
 • Комунікативно-інформаційний метод
 • Евристичний
 • Практичний
 • Словесний : бесіда (як підготовка до роботи та засіб зосередження уваги)
 • Інтерактивний (асоціативний кущ, творча лабораторія, мозковий штурм, метод прем, синквейн)

 

Елементи  технологій навчання:   колективне групове навчання, проектне навчання, мультімедійні технології, критичне мислення, міжпредметне навчання.

Тип уроку:  урок  систематизації  та узагальнення знань

Форма уроку: урок – дослідження .

Обладнання:

Проектор, ноутбук, презентації з теми  уроку, термометр, тонометр, секундомір,  тематичні  журнальні  статті.

 

 

                                                            Хід уроку.

І. Оргмомент – 1 хвилина

 ( Перевіряється  готовність классу до уроку)

 

Вступне   слово вчителя:    

       Людина в процесі життєдіяльності створила особливе середовище – його називають техногенним, оскільки воно  обумовлене існуванням і роботою величезної кількості будь-якої  техніки.       

       Сьогодні ми вже не можемо  уявити свого  життя, наприклад, без електричного освітлення, побутових електронагрівачів, телевізора, комп'ютера, мобільного телефона  тощо.

  Всі ці прилади створюють електромагнітні поля. Складаючись, ці поля істотно міняють якість нашого  довкілля.         Так добре чи  погано – жити  у електромагнітному  світі? Зараз   ми з вами спробуємо визначити це.

 

 

 

 

ІІ. Мотивація навчальної  діяльності - 2 хвилини

 

Діяльність вчителя

Компетентності

Діяльність учнів

 Учитель пропонує переглянути відеокліп.

Незвичайний,інтричуючий початок уроку будить інтерес до теми

Формування інформаційної компетентності, уміння  обробляти інформацію, яка подана в відеоряді.

Учні переглядають відеокліп, з`ясовують про що говориться в ньому, формулюють тему уроку

 

Учитель:  Увага на екран. Переглянемо відеокліп

(Використання   мобільних  телефонів. Додається )

Як ви вважаєте, про що ми сьогодні  будемо говорити?

 Все правильно,про мобільні телефони. Переглянувши відеокліп, давайте  сформулюємо тему заняття.

 

Тема  нашого   заняття   «Мобільний телефон:  це добре чи  погано для людини?»

 

ІІІ. Активізація пізнавальної діяльності –  10 хвилин

 

Діяльність вчителя

Компетентності

Діяльність учнів

 Учитель за допомогою інтерактивних методів та прийомів  проводить систематизацію знань учнів  щодо властивостей елктромагнітних хвиль, які можна використовувати  під час роботи  мобільних телефонів

Формування компетентності самоосвіти та саморозвітку – - гнучкості та оперативності мислення, розвиток уваги, пам`яті, інформаційної – уміння  обробляти

інформацію

Учні  переглядають проектні роботи, працюють з текстами та виділяють речення, що мають стосунок до впливу мобільного телефону на людину, укладають узагальнену таблицю

 

1). Інтерактивна бесіда

  -Підніміть, будь ласка, руку ті, у кого є мобільний  телефон?

                                                                           Відповідь: Практично у всіх.

-А зараз  подумайте і скажіть, скільки часу ви можете обійтися без мобільного  телефона ?

                                           Відповідь: Практично використовується  увесь день.

 

 

  -Як бачите, майже всі користуються мобільним телефоном, без нього обійтися сьогодні досить  складно.

2). Інтерактивний  метод  «Асоціативний кущ»

 Учитель:  Телефон, Інтернет   -   з чим пов'язані ваші асоціації відносно цих понять? Датьте відповідь, будь ласка,  одним словом.

 

Похожее изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учитель: Дуже добре, головне – це ззв'язок, здобуття швидко різного виду інформації.     Електромагнітними  хвилями пронизано все наше життя, їх джерела  всюди: від СВЧ-печі  на кухні до телевізора в спальні. Тривало знаходитися поблизу цих приладів, коли вони працюють, медики вже давно нам не радять.

      Мобільний  же телефон в працюючому стані зазвичай  знаходиться не те що   поблизу, а безпосередньо  прикладений до голови людини.

І опромінює......

 

3). Здобуття  наочної інформації ( перегляд проектних робіт - презентації)

Презентація проекту «Механізм дії електромагнітного випромінювання мобільного телефону на людину» ( виступ  групи)  

                                                                                                             (додається)

Учитель:   Ми переглянули презентацию,  отримали інформацію.

А зараз презентація  проектної  роботи:  «Соціологічні  дослідження  про використання мобільного зв'язку  та Інтернету.»

                         ( виступ групи, яка знайомить  з результатами досліджень).

                                                                                                                 (додається)

Учитель:   Ми зрозуміли,  що мобільний телефон, Інтернет це дуже добре, він здійснює зв'язок, але  він   своїм електромагнітним випромінюванням (ЕМВ)  впливає на людину. Наше    завдання провести теоретичне і практичне дослідження та з`ясувати вплив ЕМВ мобільного телефону на людину.

 

Фізпауза ( відеоролик «Гарний настрій») 

 

ІV.  Практична робота  - 25 хвилин

 

Діяльність вчителя

Компетентності

Діяльність учнів

 Учитель роздає групам  завдання досліджень, контролює  хід  їх проведення, виступає як фасилітатор

Формування предметної компетентності та світогліду учнів: наукове розуміння  досліджень, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і робити висновки; інформаційної компетентності – уміння з великого обсягу інформації виокремлювати потрібну та узагальнювати.

Учні проводять міні-дослідження стосовно  впливу мобільного телефону на людину з теоретичної та практичної позиції , працюють в малих групах, аналізують отриману інформацію та презентують її, роблять висновки та пропозиції стосовно правил користування мобільним телефоном.

 

А). Теоретичне  дослідження .  Інтерактивний метод «Творча

лабораторія»)

Учитель: Проведемо дослідження публікацій з питання впливу ЕМВ мобільних телефонів на здоров'я людини і проаналізуємо їх. Працювати будемо  в  групах.    Поділ проведемо за кольором: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений,  блакитний.  

Пропоную сформувати  групи біля основного кольору. Перед початком роботи  пригадаємо  основні правила роботи в групах:

 • Бути позитивним
 • Говорити по черзі
 • Чути і слухати
 • Користуватися правилом  правої руки
 • Не перебивати
 • Толерантно відноситься один до одного
 • Діяти за принципом тут і зараз

 

ЗАВДАННЯ:     

На партах лежать статті присвячені питанням дії електромагнітного випромінювання мобільних телефонів.  Ваше завдання виділити головне, знайти на ваш погляд важливі моменти, факти і коротко їх розповісти присутнім. На роботу відводиться  5 хвилин.    Виступ представників від груп – 1 хвилина

 (Виступ представників від груп, які презентують  результати своїх теоретичних досліджень за журнальними статтями)

 

Б).    Експеріментально-дослідницька робота (групова)

Учитель:  Ми познайомилися з результатами теоретичних досліджень,а  зараз  на практиці переконаємося у правильності вашого виводу про шкідливу дію електромагнітного випромінювання мобільного телефону на людину.

«Один досвід я ставлю вище, ніж тисячу думок, народжених лише уявою».

                                                                                                М. В. Ломоносов         

 Проведемо  практичне міні-дослідження, використовуючи вимірювальні прилади. На столах лежать картки з  варіантами етапів проведення міні-досліджень і інструкції по користуванню приладами. Поділ  за наступним

принципом:  1,2, 3,4.      Результати  досліджень кожна група представляє в довільній формі. (час виконання до 3 хвилин)

Завдання для груп (обирають за жеребкуванням): 

1. З'ясувати, чи змінюється тиск людини при розмові по мобільному телефону.

2. З'ясувати, як залежить пульс  людини від часу розмови по мобільному  телефону.

3. З'ясувати, як залежить температура у вухі  людини від часу розмови по мобільному  телефону.

 4. З'ясувати, чи змінюється температура в області  скроні голови при розмові по мобільному телефону. 

 

Оголошення результатів дослідження.

Перша група провела дослідження і встановила:

       Під час розмови по мобільному  телефону значно змінюється артеріальний тиск людини. Він збільшується.

 

 

Друга група провела дослідження і встановила:

      Протягом  розмови по мобільному телефону пульс людини частішає

Третя  група провела дослідження і встановила:

      У процесі  розмови по мобільному  телефону температура у вусі  людини збільшується, вухо нагрівається.

Четверта група провела дослідження і встановила:.

      При розмові по мобільному телефону температура в  області скроні голови підвищується.

 

Зробимо підсумок:

Мобільний телефон це - отримання різного роду інформації,    узагальнення,    доступність,     комунікабельність ,     інформаційність,    швидкість і доступність    зв'язку, дешевий зв'язок,   органайзер

Але також мобільний телефон це -  нервова напруга, втома, порушення зору,

втрата слуху,  нервозність,  залежність

Мобільний  телефон має масу достоїнств і, безперечно,-  це один з чудових винаходів людства, але ми повинні знати і про негативний вплив випромінювання мобільного  телефона  на здоров'я людини, і щоб зменшити цю дію, необхідно дотримуватися  рекомендацій з безпечного  користування ним.

 

V.   Інтерактивний метод Мозковий штурм – 2 хвілини  

 Учитель: давайте запропонуємо ці рекомендації  

        Учасники  пропонують правила використання мобільним  телефоном:

 • Не тримайте  близько до вуха
 • Не носіть в кишені, на шнурку навколо  шиї 
 • Використовуйте фурнітуру, сумку
 • Не розмовляйте  довго без     необхідності  
 • У момент включення гаджета тримайте далі від вуха  
 • Тримайте телефон вимкненим.

 

VІ. Підведемо підсумки заняття.– 3 хвилини

   Інтерактивний метод  Синквейн. ( робота в парах)

 Учитель : Синквейн – пишеться за особливим  правилом по рядкам:

1. Іменник (поняття)

2. Два прикметника  (ознаки поняття)

3.Три дієслова   (дії, пов'язані з поняттям)

4. Одне речення, що відображає суть  поняття

5. З чим можна порівняти (іменник)

       Приклад: на слово - ТЕЛЕФОН

Прилад    

Необхідний, незамінний    

Зв'язує, інформує, допомагає    

Здійснює здобуття інформації  

Зв'язок

    Учні працюють, складають синквейн на слова : Інтернет Телефон, Зв'язок  тощо.

VІІ. Рефлексія. Оцінювання- 2 хвилини

Інтерактивний «Метод  прес….»

Учитель:  Ми з вами встановили, що  наше життя без мобільного телефону неможливе, але він негативно впливає на нас – людину.

Про ваше враження від уроку, складить відгук  , починаючи зі слів: «Я вважаю, що…»,  «Мені сподобувся урок тому, що…», «Сьогодні, я дізнався про…..». ( Учні говорять по черзі….)

 

Учитель:Зупинити прогрес неможливо. Світ став мобільнішим , винахід Белла змінювався разом зі світом. Мобільний зв'язок дуже зручний, а в деяких випадках украй необхідний. Розумно його використовуючи,  ви зведете до мінімуму негативну дію мобільного телефону.     

Домашнє завдання:

Підготувати міні-проекти  про вплив електромагнітних випромінювань побутових приладів на живі організми.   (холодильник, СВЧ-пічка, фен тощо)

 

Використані джерела:

 

1.Засєкіна Т.М., Фізика: підр.для 11 кл ЗНЗ: академ.рівень, профіл.рівень/

 Т.М. Засєкіна, Д.О.Засєкін.-Харьків: Сиція,2011.-336с.

2. Інтернет ресурси

3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Bikiпедія

4. https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/1930-vplyv-electromagnitnyh-poliv

5. http://mednew.com.ua/index.php?newsid=50.

6.http://uwm.com.ua/node/257

7. http://prezentacii.com/shablony-powerpoint/

 

 

    .      .

docx
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас (Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.)
До уроку
Розділ 4. Електромагнітні коливання та хвилі
Додано
4 липня 2018
Переглядів
734
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку