19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Урок фізики в 10 класі за темою:"Ізопроцеси в газах."

Про матеріал

Урок в 10 класі. Розроблено відповідно до програми навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Для проведення уроку використовувалась презентація з надбудовою PowerPoint MouseMischief та презентація SmartNotebook.

Перегляд файлу

Урок фізики: Ізопроцеси. Розв’язування задач(10 клас)

Автор: Погрібняк Ольга Сергіївна

Знам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Джерела методичної інформації:

 1.               Державний стандарт базової і повної середньої освіти.
 2.               Карпова Л.Б. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №17, 32ст.
 3.               Мельник Л.С. Формування ключових компетентностей методами інтерактивного навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №5, 32ст.
 4.               Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, 120ст.
 5.               Національна доктрина розвитку освіти.
 6.               Шарко В.Д. Сучасний урок. //К.: 2006, 224ст.
 7.               Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/533904/

Джерела навчальної літератури:

 1.               Основний підручник: Фізика, 10 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів/О.І. Ляшенко, Є.В. Коршак, В.Ф. Савченко. – К.: Генеза, 2010. – 192 с.
 2.               Фізика. 10 клас. Академічнний рівень: підручник для загальноосвітніх закладів/В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова.-  Харків: Ранок, 2010.- 256 с.: іл.
 3.               Фізика 10 клас. Збірник задач, Ф.Я. Божинова.- Харків: Ранок, 2011 – 288 с.

Назва

Вид

Номер додатка

Супровід уроку створений за допомогою Smart Notebook

Електронний

Додаток 1

Онлайновий опитувальник створений за допомогою Google-форми

Електронний

Додаток 2

Онлайновий кросворд створений за допомогою Інтернет-ресурсу LearningApps.org

Електронний

Друкований

Додаток 3

Презентація PowerPoint з підтримкою надбудови MouseMischief

Електронний

Додаток 4

Бланк «Моя оцінка на уроці»

Друкований

Додаток 5

Мета уроку:

 • навчальна:
 • поглиблювати, розвивати, узагальнювати знання учнів про ізопроцеси;
 • навчити використовувати набуті знання для розв’язування графічних задач;
 • продовжувати вчити використовувати набуті знання для пояснення процесів, які протікають у природі;
 • формувати вміння виконувати обчислення при розв’язуванні задач;
 • виховна:
 • виховувати вміння працювати індивідуально та в групі;
 • переконувати учнів у єдності живої та неживої природи;
 • показати зв’язок навчального предмета із реальністю;
 • продовжувати розвивати інтерес до вивчення фізики;
 • розвиваюча:
 • сприяти розширенню знань учнів, пропонуючи їм задачі, які не передбачені шкільною програмою;
 • сприяти розвитку творчого мислення, пропонуючи тестові нестандартні завдання;
 • продовжити формувати вміння учнів переключатися з одного виду діяльності на інший при максимальній кількості різновидів завдань;
 • розвивати вміння аналізу, синтезу;
 • розвивати навички роботи з комп’ютерною технікою;
 • сприяти розвитку пізнавальної активності учнів.

Технічне обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, підключення до мережі Інтернет, роздавальний матеріал, електронний супровід до уроку Smar Notebook, мультимедійна презентація PowerPoint з елементами багатомиші.

Технологічна картка

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма організації

Номер джерела навчальної інформації, сторінка

Результат

Форма звітності

Організаційний момент

Організація діяльності учнів

Групова

 

 

 

Намисто настрою

Встановлення емоційного стану учнів

Індивідуальна

 

Кольорове намисто із емоційним станом класу

 

Мотивація навчальної діяльності

Поєднання знань учнів із реальним життям

Розповідь

 

 

 

Відповісти на запитання

Виявити прогалини в знанні учнів теоретичної бази теми

Фронтальне опитування

(Smart Notebook)

Додаток 1.

Слайд №2

Відповідь на вибране запитання

Коментований перегляд слайду 2, усна відповідь на поставлене запитання

Встановити відповідність

Виявити рівень засвоєння формул ізопроцесів

Групова гра «Встанови відповідність»

Додаток 1 Слайд №3

Встановлюється відповідність між формулою та назвою процесу

Коментоване з’єднання в пари, робота з інтерактивною вправою

Графіки ізопроцесів

Перевірити знання учнів графіків ізопроцесів в різних координатах

Індивідуальна

Додаток 1

Слайд №4

Обирається один із випадкових графіків, до нього підбирається відповідне твердження

Учень з місця з’єднує пари в інтерактивній вправі

Усний рахунок

Перевірити вміння учнів обчислювати невідомий параметр

Групова

Багатомиші

Додаток 4

Учні усно обчислюють значення невідомого параметра

Введення правильної відповіді кожним учнем в презентації

Тестування

Контроль та оцінювання знань

Індивідуальна

Додаток 2

Учні виконують онлайнове тестування

Передача результатів тестування на комп’ютер вчителя

Фізкультхвилинка

Зняття м’язового напруження перед новим етапом уроку

Повторення префіксів та кратних одиниць

Групова

 

Учні виконують вправи за вказівками вчителя

 

Розв’язати задачі

Перевірити вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці

Індивідуальна

Додаток 1

Слайд №5, 6, 7, 8

Розв’язування задач біля дошки

Динамічна демонстрація біля дошки шляхів розв’язування;

Перевірка вчителем шляхів розв’язку в зошиті

Розгадати кросворд

Знаття нервової напруги

Групова

(2 групи)

Додаток 3

Учні розв’язують кросворд, відповіді записують на друкованому дублікаті

Перевірка правильності із зразком

Підведення підсумків

Оцінити знання учнів

Індивідуальна

Додаток 5

Підраховують кількість здобутих балів

Підсумкова оцінка, виставлення у журнал

Хід уроку

І. Організаційний момент

На столах бланки «Моя оцінка на уроці», в яких записано етапи уроку. Учні виставляють собі здобуті бали, в кінці уроку підраховують оцінку.

Емоційне налаштування учнів на роботу

Вправа «Намисто настрою»(вивчення емоційного стану учнів).

На магнітній дошці розміщені кольорові кола: червоний – радісний, жовтий – зацікавлений, зелений – спокійний, синій – сумний. Учні по черзі виходять до дошки і обирають коло, яке найбільш відповідає їх емоційному стану на уроці. В результаті отримуємо намисто.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми з вами повинні відпрацювати вміння розв’язувати задачі за темою «Ізопроцеси». Це потрібно не лише для того, щоб успішно написати контрольну роботу, а й для того, щоб вміти пояснювати процеси, які відбуваються з кожним із вас з погляду фізики.

Задумайтесь, адже навіть зараз з кожним із вас відбувається один із процесів, які ми розглянули. Подумайте і скажіть мені, який.

(Відповіді учнів).

В легенях кожного з вас відбувається ізотермічне розширення. В наслідок роботи грудної клітини об’єм збільшується, тиск падає і повітря проникає в легені, далі відбувається видих, об’єм зменшується і зростає тиск.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Фронтальне опитування:

 • Сформулювати закон Бойля-Маріотта.
 • Які термодинамічні параметри пов’язує між собою закон Шарля?
 • Який процес називають ізобаричним?
 • Який процес протікає при сталому об’ємі?
 • Що називають абсолютною температурою та як вона визначається.

2. Встанови відповідність.

На слайді №3(додаток 1) записані формули ізопроцесів та їх назви. Потрібно встановити відповідності.

На слайді №4(додаток 1) у випадковому порядку демонструються графіки. Учень обирає графік та знаходить відповідне йому твердження.

3. Усний рахунок.

На екрані демонструються завдання, вчитель роздає учням комп’ютерні миші, за допомогою яких вони одночасно зможуть відповідати на завдання.

 

T1=273 K

T2=546 К

V1=5 л

V2

 

T1=373 K

T2=746 К

p1=1,5 МПа

р2

 

V1=10 л

V2=25 л

p1=3 МПа

р2

 

р1=1 МПа

р2=2 МПа

V1=5 л

V2

4. Тестування

Учні сідають за комп’ютери та проходять онлайнове тестування(Режим доступу: https://docs.google.com/forms/d/1Ne_bYcg-Y1eup98_PFSEvLWk_RtqXXpa5ibpRKXcugY/viewform). Результати надсилають вчителю.

IV. Фізкультхвилинка.

Повторення префіксів та кратних одиниць.

Називаю тиск. Якщо наступний тиск більший за попередній учні піднімають руки вгору, якщо нижчий – присідають

1,5 КПа, 0,5 МПа, 2 КПа 3000 КПа, 2 Па.

Називаю температури, якщо наступна температура більша за попередню учні нахиляються вперед, якщо нижча – прогинаються назад.

20°С, 273 К, 293 К, –10°С, 373 К.

V. Узагальнення та систематизація знань

Задача 1.

У воді спливає бульбашка повітря. На глибині 3 м її об’єм дорівнює 5 мм3. Який об’єм бульбашки біля поверхні води? Барометричний тиск 760 мм. рт. ст. Процес вважати ізотермічним.

Дано:

g = 10 м/c,

h = 3 м,

V = 5 мм3,

р0 = 760 мм рт. ст.,

Т = const,

ρ = 1000 кг/м3

Знайти:

V0 - ?

 

Розв’язання

Процес зміни стану газу — ізотермічний, тож на основі закону Бойля-Маріотта можна записати:

Де (тиск якого зазнає бульбашка повітря на глибині h).

Розмірність фізичної величини:

Відповідь: V0 = 6,5 мм3.

 

Задача 2.

Газ ізотермічно стиснули при початковому об’ємі 0,15 м3 до об’єму 0,1 м3. Тиск при цьому підвищився на 2·105 Па. Який початковий тиск газу?

Дано:

V1 = 0,15 м3,

V2 = 0,1 м3,

Δр = 2·105 Па,

Т = const.

Знайти: р1 - ?

 

Розв’язання

Оскільки процес ізотермічний, він виражає через закон Бойля-Маріотта.

 

Відповідь: р1 = 4·105 Па.

 

 

Задача 3.

Скляна відкрита пробірка об’ємом 500 см3 містить повітря нагріте до 227 °С. Після того як відкритим кінцем пробірку опустити у воду, то температура повітря в ній знизиться до 27 °С. Певна кількість води піднялась в пробірку. Знайти масу води, що знаходилась у пробірці.

Дано:

V1 = 500 см3,

t1 = 227 °С,

t2 = 27 °С,

ρ = 1·103 кг/м3,

р = const

Знайти: m - ?

 

Розв’язання

Вважаємо, що тиск у пробірці р = const, тоді, виходячи із закону Гей-Люссака, можна записати:

 

V2 — це об’єм повітря в пробірці, яка опущена відкритим кінцем у воду; за Т2 унаслідок зниження температури при р = const відбувається зменшення об’єму на ΔV:

 

За формулою знаходимо:

Виведемо розмірність фізичної величини:

Відповідь: 0,2 кг

 

Задача 4.

Зобразіть процеси, які відбуваються з даною масою газу в координатах pV та pT.

VI. Зняття нервової напруги.

Учні об’єднуються у групи та розгадують кросворд.

Режим доступу до кросворду: http://LearningApps.org/watch?v=pnfmgb9dj01

VII. Підведення підсумків

Поки учні розгадують кросворд, вчитель збирає бланки «Моя оцінка на уроці» та виставляє оцінки.

Вправа «Світлофор»

Кольорові стікери червоного, жовтого та зеленого кольорів.

Учні приклеюють до дошки той колір, з яким настроєм вони ідуть з уроку.

Червоний – радісний, задоволений

Жовтий – втомлений, виснажений

Зелений – байдужий, роздратований


Додаток 1

Розміщено в електронному додатку.

Додаток 2

 

Режим доступу: https://docs.google.com/forms/d/1Ne_bYcg-Y1eup98_PFSEvLWk_RtqXXpa5ibpRKXcugY/viewform)

Додаток 3

Режим доступу: http://LearningApps.org/watch?v=pnfmgb9dj01

Додаток 4

Розміщено в електронному додатку.

 

Додаток 5

Моя оцінка на уроці

Вид роботи

Кількість можливих балів

Кількість набраних балів

Фронтальне опитування

5

 

Встанови відповідність

3

 

Графічні пари

5

 

Усний рахунок

4

 

Тестування

5

 

Задачі

8

 

Робота біля дошки

6

 

Загальна кількість балів

 

 

36 – 12 балів

25-23 – 8 балів

12-10 – 4 бали

30-35 – 11 балів

22-18 – 7 балів

9-7 – 3 бали

34-30 – 10 балів

17-15 – 6 балів

6-4 – 2 бали

29-26 – 9 балів

14-13 – 5 балів

3-1 – 1 бал

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Інкл
Додано
15 січня
Переглядів
150
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку