20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Урок-конференція: «ВОДА – ЦЕ ЖИТТЯ»

Про матеріал
Тип уроку: інтегрований урок узагальнення і систематизації знань. Вид уроку: ділова гра. Міжпредметна інтеграція.
Перегляд файлу

Урок-конференція:  

                                        «ВОДА – ЦЕ ЖИТТЯ» 

    МЕТА:

 • навчальна: закріпити знання про властивості води; встановити роль води в природі та значення для життя і господарської діяльності людини; сформувати поняття про світовий кругообіг води; з’ясувати позитивний і негативний вплив діяльності людини на глобальну екосистему; показати важливість фізики, хімії, геграфії, як наук у вирішенні актуальних екологічних проблем;
 • розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природи, вміння працювати в групі, логічно мислити, розвивати вміння аналізувати, готувати стислі повідомлення, вміти робити висновки; удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації (періодичні видання, наукова література, мережа Інтернет, бесіди з фахівцями); формувати соціальні компетенції (аналізувати результати спостережень, толерантно доводити свою точку зору, формувати активність у прийнятті рішень); формувати комунікативні компетенції (навички володіння кількома мовами), компетенції саморозвитку і самоосвіти;

виховна: виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до води як до найціннішого ресурсу, бережне ставлення до води, сприяти вихованню почуття колективізму, поваги до думки однокласників; виховувати почуття відповідальності за діяльність людства, свідоме та дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я всіх живих організмів нашої планети Земля.

 

Тип уроку: інтегрований урок узагальнення і систематизації знань.

Вид уроку: ділова гра.

Міжпредметна інтеграція.

 

ОБЛАДНАННЯ: презентація, малюнки «Кругообіг води в природі», предмети для проведення дослідів, запис із шумом води.

Форма проведення: урок-конференція. Підготовку можна умовно поділити на два етапи.

Час проведення-90 хилин.

 

На першому етапі визначаються тема конференції, ставляться мета та завдання; розробляється перелік питань, які розкривають тему; девіз конференції; розподіляються обов'язки між учнями; готуються виставочні матеріали, наочність.

Другий етап підготовки до конференції: складається список рекомендованої літератури, оголошуються доповідачі та виступаючі, готуються презентації. Визначаються опоненти доповідачів. Використовуються знання учнів з кількох навчальних предметів (міжпредметні зв’язки). Участь викладачів - предметників у підготовці конференції та її проведенні.

Девіз уроку:

Вода, у тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуєшся, не знаючи, що ти таке насправді. Не можна сказа –ти, що ти є необхідною для життя – ти саме життя…

А. Сент-Екзюпері

Структура уроку

 1.                Організаційний етап.
 2.            Мотивація. Оголошення теми, мети уроку.
 3.         Актуалізація опорних знань.
 4.          Повідомлення нового матеріалу.

V. Закріплення нового матеріалу.

VІ. Підсумки.

VІІ. Домашнє завдання.

Учитель. Вітаю вас. Сьогодні у нас не звичайний урок, а урок-конференція. Ми обговоримо питання пов’язанні із значенням води в природі.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Властивості води:

 

Номінації :

1. Найкраща доповідь ( 1-10 балів)

2. Найкраще оформлення презентації( 1- 5 балів)

3. Найкращий експеримент (1- 7 балів)

4. Найцікавіша нестандартна задача (1- 6 балів)

Оцінювання проводити у вигляді таблиці, де зазначають бали.

ПІБ доповідь презентація експеримент задача

5. Підрахунок результатів та визначення 4-х переможців у вищеперерахованих номінаціях.

 

ІV. Повідомлення нового матеріалу.

 

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів.

Вода – найбільш поширена неорганічна сполука, “найбільш важливий мінерал” на Землі. Водні ресурси належать до невичерпних природних ресурсів. Проте такі ресурси як вода та повітря суттєво піддаються значним змінам в процесі техногенезу, а при значному забрудненні можливе вичерпання цих ресурсів.

Багато хто думає, що про воду нічого нового ми вже не дізнаємося, проте вода одна з найбільш таємничих речовин і кожний день вчені відкривають цікаві та неймовірні факти. Всім відомо що вода — основа життя. У природі вода присутня всюди. Водою наповнені водойми різного рівня, як великі, так і дрібні. Вода є в надрах планети, в атмосфері у формі водяної пари, виступає одним з основних компонентів тканин абсолютно всіх живих істот. Наприклад, організм людини складається з води майже на 70%, а деяких мешканців морських глибин - на 80-90%. Вода є найпоширенішим мінералом у навколишньому середовищі. Основна маса води зосереджена в океанах і морях (близько 94%), більше 4% води укладено в земній корі, в льодовиках Арктики і Антарктики, гірських регіонах у вигляді льоду містяться інші 1,69% води. Частка прісної води складає всього 2% від її загальних запасів у світі. Чиста вода не має кольору і запаху, прозора. Вода характеризується унікальними властивостями, яких позбавлені інші природні тіла. Даний мінерал знаходиться в природі в трьох станах - твердому, рідкому, газоподібному, причому безперервно здійснюється його перехід з одного стану в інший.

ВОДА І ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХХ ст. століття характеризується інтенсивним розвитком промисловості, транспорту, енергетики, індустріалізацією сільського господарства. Зараз в нашій країні спостерігаються значні труднощі з забезпеченням природними ресурсами, зокрема прісною водою, внаслідок виснаження природних водоймищ, що пов’язано з забрудненням та нераціональним використанням води. Забруднення води здебільшого відбувається внаслідок скиду до неї промислових, побутових та сільськогосподарських відходів. В деяких водоймищах забруднення води настільки велике, що відбулася повна їх деградація як джерел водопостачання.

Через порушення екологічної рівноваги спостерігається загроза значного погіршення становища водоймищ. Тому перед людством стоїть важлива задача - охорона гідросфери та збереження рівноваги в цілому в біосфері.

До основних видів забруднення поверхневих та підземних вод належать: хімічне, бактеріальне, теплове і радіоактивне.

Хімічне забруднення - це потрапляння до води різних хімічних речовин, відходів різних виробництв: нафтохімічних, целюлозно-паперових, а також комунально-побутових стоків, відходів тваринницьких ферм. Часто супроводжується поя­вою запаху, забарвлення та підвищення температури.

Біологічне забруднення - це потрапляння у водойми разом зі стічними водами різних хвороботворних мікроорганізмів, спорів грибів, хробаків. Основними джерелами біологічних забруднень є комунально-побутові стічні води підприємств: цукрових заводів, м'ясо і деревообробної промисловості. Полягає в появі у воді патогенних організмів, зокрема бактерій групи кишкової палички.

Теплове забруднення – відбувається внаслідок спускання у водойми підігрітих вод від ТЕС, АЕС та інших енергетичних об’єктів. Забруднення виявляється у підвищенні температури води. Його супроводжує зміна хімічного та газового складу води, зменшення кількості кисню, “цвітіння” води, збільшення вмісту в ній мікроорганізмів.

Радіоактивне забруднення. Пов'язане з підвищенням у воді вміс­ту радіоактивних речовин. Через те що час напіврозпаду різних радіонуклідів триває від кількох годин до тисяч років, радіоактивне забруднення води є дуже стійким і може зберігатися тривалий час. Багато радіонуклідів сорбується гірськими породами і тому лока­лізуються. У відкритих водоймах вони осідають на дно.

Найважливішим наслідком забруднення води є те, що, потрапляючи у водойми, забруднювальні речовини спричинюють зниження її якості.

Якість води - це сукупність фізичних, хімічних, біологічних та бактеріологічних показників, які обумовлюють придатність води для використання у промисловому виробництві, побуті тощо.

Це виявляється у зміні її фізичних властивостей (прозорості, запаху, присмаку) та хімічного складу (кислотності, кількості органічних та мінеральних домішок, вмісту отруйних речовин тощо), у зменшенні вмісту у воді кисню, зміні кількості і видового складу мікроорганізмів, появі хвороботворних бактерій. Отже, забруднення природних вод може призвести до того, що вони стають непридатними для пиття, купання, а інколи і для технічних потреб.

ВОДА В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Немає в організмі жодного процесу, пов'язаного з обміном речовин, який проходив би без участі води. Чим енергійніше ці процеси протікають, тим людина має більшу потребу у воді. В молодому організмі, що росте, вміст води більший, ніж у дорослої людини. У новонародженого кількість води досягає 75% ваги тіла. Здатність організму підтримувати постійну температуру тіла в значній мірі обумовлена трьома фізичними властивостями води. Вода володіє високою здатністю запасати тепло. Вода має високий ступінь теплопровідності. Завдяки цьому тепло легко відводиться з глибоко розташованих частин тіла. Вода постійно випаровується з поверхні легенів і шкіри. При випаровуванні втрачається значна кількість тепла, що має значення для процесів фізичної теплорегуляції. Достатнє надходження води в організм є однією з основних умов здоров’я. Споживання достатньої кількості води – це один з кращих способів запобігти утворенню каміння в нирках. Вода як би "мастить" суглоби, виконуючи тим самим роль амортизації для спинного мозку, а також регулює температуру тіла і забезпечує еластичність шкіри. Вода необхідна для нормального травлення. Беручи участь в обміні речовин, ця унікальна рідина дозволяє зменшити жирові накопичення і понизити вагу.

Недостатнє споживання води порушує нормальну життєдіяльність організму: з'являється утомленість і знижується працездатність, порушуються процеси травлення і засвоєння їжі, сповільнюється перебіг біохімічних реакцій, збільшується в'язкість крові, що створює умови утворення тромбів, порушується процес кровотворення. Без води неможлива регуляція теплообміну організму з навколишнім середовищем і підтримка постійної температури тіла. Оскільки мозок на 75% складається з води, відносне його обезводнення викликає у кліток мозку найсильніший стрес. Обезводнення негативно впливає на найважливіші функції організму, ослабляючи його і роблячи уразливим для хвороб. Потреба у воді залежить від характеру живлення, трудової діяльності, стану здоров'я, віку, клімату і інших чинників. Потреба у воді дорослої людини, що проживає в середній смузі, – 2,5–3 л на добу. Учені підрахували, що частину води (1,5 -2 л) ми споживаємо з їжею і напоями, близько 3% (0,3 л) води утворюється в результаті біохімічних процесів в самому організмі. Таким чином, потреба організму в питній воді складає приблизно 1,2 -1,5 л на добу. Потреба у воді збільшується в середньому: на 10% - при підвищенні температури тіла на кожний градус вище 37 °C, при фізичній роботі середньої тяжкості -  до 4–5 л, при важкій роботі на свіжому повітрі - до 6 л, а при роботі в гарячих цехах може збільшуватися до 15 л.

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ВОДУ

 За підрахунками вчених інституту Вернадського, сумісно з вченими з Німеччини та Франції

1.Вік води на Землі понад 2.7 мільярди років.

2. Вода у нашій склянці могла впасти з неба всього декілька днів тому, але вона була свідком динозаврів та зародження життя.

3. Наша планета доволі замкнена система і схожа на величезний тераріум, який досить рідко втрачає або отримує нові речовини. Саме тому ми ніколи не матимемо більше води ніж сьогодні.

4. На Землі міститься понад 325 мільйонів кубічних миль, або 523 кубічних кілометри води.

5. Кожного року з поверхні земної кулі випаровується більше ніж 577 тисяч кілометрів кубічних води.6.

7. До складу мантії Землі входить в десять разів більше води ніж у всіх океанах.

8. Понад 70% поверхні Землі покрито водою, але придатною для пиття є не більше 2%.

9. Основний запас прісної води заморожений у льодовиках.

10. Цікавим є також факт, що тихий океан менш солоний ніж Атлантичний.

11. 46.1% води світового океану міститься в Тихому, 29.9% в Атлантичному, 20.3% в Індійському та 3.7% в Північному Льодовитому океані.

12. Запаси льоду на Землі до 30 мільйонів кубічних кілометрів і більшість зберігається в полярних шапках.

14. Якщо кинути залізну кульку в Маріанську западину (глибина 11 022 ± 40 м) їй буде потрібно більше ніж годину часу, щоб досягти дна.

15. Морська вода багата на поживні речовини, в сантиметрі кубічному може міститись до півтора грама білка.

16. Якщо розтопити всі льодовики на нашій планеті то понад 12% суші зникне під водою, а рівень води у світовому океані підніметься на 65 м.

17. Кожного дня з поверхні землі випаровується понад трильйон тонн води.

18. Найбільший внутрішній водний простір у світі — Гудзонова затока в Канаді. Площа акваторії - близько 1,23 млн км².

19. Вода відбиває всього 5% сонячних променів, а сніг до 85%. Під океанічний лід проникає лише 2% сонячного світла.

20. У чайній ложці води (3 мл) міститься близько 10^23 (10 в 23 степені) молекул.
21. Вода дуже хороший розчинник і тому в абсолютно чистому вигляді в природі не трапляється.

22. Тільки вода в природі є у трьох станах: твердій (лід), рідкої та газоподібний.

23. Вчені виділяють понад 1300 видів води. Розрізняють воду за походженням (ґрунтова, льодовикова, джерельна, дощова), а також за розчиненими у ній речовинами.

24. Вода з вищою температурою замерзає швидше за холодну.

25. Гасити пожежі більш ефективно гарячою водою.

26. Коли вода замерзає вона розширяється до 9%, це часто стає причиною пошкодження труб і тари де вона зберігається.

27. Холодна вода губкою поглинається більше ніж гаряча.

28. В п'ять разів швидше поширюється звук у воді ніж у повітрі.

29. Доведено що при нагріванні дистильованої води у мікрохвильовій печі з'являється ймовірність її вибуху. Це пов'язане з тим, що дистильовану воду можна нагріти вище за температуру кипіння.

30. Морська вода замерзає при температурі — 1,91 ° C.

31. При дослідженні нових планет, в першу чергу вчені шукають воду.

32. На Юпітері погода як і на Землі залежить від кругообігу води в атмосфері.

33. Вчені знайшли лід на інших планетах Сонячної системи, також повністю льодом вкритий супутник Юпітера — Європа.

34. Наявність льоду фіксують у ядрах більшості комет. На основі цього факту ґрунтується припущення позаземного походження життя на Землі.

35. Життя на Землі появилося у воді.

36. Вода на відміну від більшості рідин замерзає не рівномірно, а зверху вниз, що надає можливість водним організмам вижити навіть у холодну пору року.

37. Без води не можливе існування білка, який переважно є основою більшості живих організмів.

38. Най необхіднішою для людини після кисню для виживання є вода.

39. Вода в клітині тіла людини є своєрідним генератором електричної та магнітної енергії.

40. Вода — універсальний та один з най розповсюдженіших розчинників на Землі. Вона транспортує всі корисні речовини які потрапляють до організму людини з їжею, а також виводить з тіла шкідливі та отруйні речовини.

41. Людина на 60-80% складається з води і насамперед це залежить від віку. До прикладу людський ембріон на 90%, доросла людина до 65%. З віком людина втрачає воду, що є однією з причин біологічної старості.

42. Наша кров на 83% це вода.

43. Як не дивно, але наш мозок це також на 90-95% вода. Як правило він відчує зневоднення в першу чергу, симптомами є головний біль і розумове виснаження.

44. В хребті вода слугує своєрідним амортизатором і забезпечує його гнучкість та пружність.

45. Ми відчуємо спрагу вже при втраті 1% води.

46. При втраті двох відсотків на 20% зменшується наша фізична і розумова здатність.

47. Якщо втрата води близька до 10% починаються зорові та слухові галюцинації. Переважно втратою води пояснюється феномен міражів у пустелях.

48. При втраті понад 12-13% води в організмі, без лікарського втручання, людина може загинути.

49. Втрата 20% рідини для людини смертельна.

50. Залежно від кліматичних умов людина може обходитись без їжі до двох тижнів, проте без води не можна прожити менш як тиждень.

51. При перетравленні білкової їжі людиною також використовується вода, тому в екстремальних ситуаціях при відсутності доступу до води від м'яса краще відмовитись

52. На зневоднення організм реагує так само як і на стрес, тобто мобілізуються резерви тіла, що викликає справжній стрес.

53. Переважно ми потребуємо півтора - два літри води на добу.

54. За життя, в середньому, людина може випити до 40 т води.

55. Вода у великій кількості може і нашкодити, якщо за короткий час випити велику кількість води то вона може спричинити водний дисбаланс у мозку.

56. Вода є основою терморегуляції в організмі людини. Вона бере участь як в охолодженні так і при обігріві тіла.

57. Правильне вживання води понижує ймовірність серцевого нападу та добре впливає на серцево-судинну систему.

58. Голод і спрага — дуже схожі сигнали для мозку. Дуже часто коли ми відчуємо голод насправді організму потрібна вода.

59. Якщо випити води до вживання їжі, апетит суттєво понижується.

60. За перероблення жирів в нашому організмі відповідає печінка і часто, при зневодненні, вона не може повноцінно справлятись зі своєю основною роботою, в результаті чого починає відкладатися жир.

61. Всі біохімічні реакції в людському організмі проходять у водному розчині.

62. За добу ми виділяємо таку кількість тепла, що можна б було закип'ятити понад тридцять літрів води.

63. При використанні водопровідної води, протягом життя, через організм проходить 80-100 кілограмі хімічних забрудників.

64. Кофеїн та алкоголь викликають збезводнення. Саме тому після великої кількості випитого алкоголю наступного дня болить голова і відчується спрага — це симптоми зневоднення.

65. Якщо замінити звичайну воду дистильованою то після тривалого вживання виникає дефіцит мінералі в організмі.

66. Хімічний і бактеріологічний стан води напряму впливає на здоров'я населення.

67. Понад 80% хвороб у світі передаються через воду.

68. Хвороби, які передаються за участі води, кожного року стають причиною смерті більше ніж 25 мільйонів людей.

69. За даними ВООЗ, через неякісну воду кожні вісім секунд у світі помирає людина.

70. В середньовіччі людина використовувала до п'яти літрів води на добу, що у двадцять разів менше від сучасної людини.

71. Близько 75% води ми використовуємо у ванній кімнаті, 5% використовуємо на кухні.

72. Більшість людей за добу використовує до ста літрів води в день. Найбільша кількість витраченої води припадає на змив в туалеті.

74. В Азербайджані є джерело з величезним складом метану і вода з цього джерела в буквальному сенсі горить синім полум'ям.

75. На території Антарктиди є озеро з солоністю в одинадцять разів вищою ніж морська, завдяки цьому вода у ньому замерзає лише при температурі близькій до -50 С.

76. В продажі перша пляшка води з'явилась у 1767 році. Підприємець який додумався продавати газовану воду — англієць Джозеф Прістл.

77. В Сполучених Штатах Америки в продажі більше ніж вісімсот найменувань води.

78. У вісімнадцятому столітті в Каліфорнії вартість склянки води сягала ста доларів.
79. В Кенії вартість води в десять разів вища ніж у Нью-Йорку.

80. Найкраща вода за дослідженнями ЮНЕСКО у Фінляндії.

81. Нині понад мільярд людей на Землі не мають можливості користуватись безпечною для життя і здоров'я водою.

82. Найбільш вразливі підземні води, вони очищуються декілька тисячоліть.

85. Не рекомендовано кип'ятити воду двічі оскільки у воді виділяється діоксин — отрута яка провокує рак. У кип'яченій воді пиво охолоне швидше ніж у звичайній.

85. Після випаровування вода перебуває у повітрі до десяти днів, поки знову впаде у вигляді опадів.

86. Рух води у природі за 24 години виробляє енергії більше ніж використало людство за своє існування.

87. Дощова вода може містити вітамін В12.

88. Потужна гроза за 10 хвилин проливає на землю понад 60 мільйонів літрів води.

89. Рекорд по затримуванню дихання під водою 22 хвилини 22 секунди. Рекордсмен німецький дайвер Том Сітас.

90. В основі сучасного спорядження для занурення лежать винаходи Леонардо да Вінчі. Саме він винайшов перший апарат для підводного плавання.

91. На думку вчених, саме з високою якістю води пов'язане довголіття мешканців гірських регіонів. Вода високогірних струмків, як правило найкраща за своїм біохімічним складом.

92. Коли ми їмо кавун то практично п'ємо воду, оскільки він до 93% складається з води.

93. Як не дивно, такий на перший погляд, сухий фрукт як банан на понад 75% також складається з води.

94. Кожен харчовий продукт має свою водомісткість, тобто сумарний обсяг усіх видів води, необхідний для отримання продукту в кінцевому вигляді. 95. 95.Гілку першості серед тварин по вмісту води безумовно займає медуза, деякі види на 99% складаються з води.

96. Єдині ссавці з овальними еритроцитами це верблюди. Така особливість дає їм можливість безпечно переносити збезводнення. Тоді як круглі еритроцити людини при зневодненні починають злипатись і кров у буквальному сенсі гусне, у верблюдів еритроцити не злипаються і не змінюють в'язкість крові.

97. Дорослі верблюди можуть випити до двохсот літрів води за раз.

98. Всі звикли, що без води найдовше може прожити верблюд, однак навіть звичайні пацюки можуть довше обходитись без води.

99. Ігуана чудовий дайвер, оскільки може пробути під водою понад 25 хвилин.

100. Коали практично не п'ють, оскільки вони їдять виключно евкаліпт і потрібну їм вологу вони отримують з листя. До пиття звичайної води доходить лише під час засухи.

 

Достатню кількість перебування води в рідкому стані зумовила оптимальна відстань Землі до Сонця 150 мільйонів кілометрів (на ближчій відстані уся вода перетворилась би на пару, на дальшій – на лід).

На планеті вода є двох видів:

 прісна (річки, озера, сніг, крига, айсберги);

• солона (моря, океани, солоні озера).

 

ВОДА НА ЗЕМЛІ НАЯВНА ВСЮДИ:

• у океанах і морях;

• на суходолі в річках, озерах, болотах, водосховищах тощо;

• у льодовиках;

• в атмосфері утворює хмари;

• у ґрунті й глибоко під землею;

• в організмах.

 

Випаровування – перехід води з рідкого стану в газоподібний.

Замерзання – перехід води з рідкого стану ві твердий.

Танення – перехід води з твердого стану в рідкий.

Конденсація – перехід води з газоподібного стану в рідкий.

 

Чиста вода кипить при температурі 100 °С і замерзає при 0 °С. Якщо в ній буде розчинена сіль, то температура кипіння перевищить 100 °С, а температура замерзання знизиться, тому під час ожеледиці тротуари посипають кухонною сіллю.

 

ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ:

• не має кольору (але у товстих шарах має блакитний відтінок);

• не має запаху;

• прозора;

• кипить при температурі 100 °С;

• замерзає при температурі 0 °С;

• добрий розчинник;

• під час нагрівання розширюється;

 під час охолодження стискується;

• під час замерзання знову розширюється;

• на Землі існує в трьох агрегатних станах (рідкому, твердому й газоподібному);

• не горить

• текуча (у рідкому стані);

• має низьку теплопровідність

• найпоширеніший мінерал на Землі. 

 

ЗНАЧЕННЯ ВОДИ.

Значення води у природі:

1) можливий кругообіг води;

2) забезпечує життя живих організмів (розчиняє мінеральні речовини, є умовою фотосинтезу, забезпечує фізіологічні процеси тощо);

3) підтримує форму та пружність рослин;

4) є середовищем для водних рослин і тварин;

5) випаровування води охолоджує живі організми.

Значення води в живій природі:

1) живі організми мають у своєму складі найбільше води;

2) рослини споживають розчинені мінеральні речовини;

3) вода підтримує форму та пружність рослин;

4) зелені рослини на світлі з води та вуглекислого газу утворюють органічні речовини;

5) у фізіологічних процесах використовуються водні розчини;

6) кров містить воду, вона транспортує речовини до клітин;

7) при перегрівання виділяється піт для збереження температурного балансу;

8) водне середовище – місце оселення водних тварин і рослин;

9) доросла людина щодоби споживає близько двох літрів води.

Значення води для людини:

1) забезпечує життєдіяльність;

2) використовується в побуті для варки, чистки;

4) використовується на гідроелектростанціях;

5) водні простори -  транспортні шляхи;

6) забезпечує майже ввсі галузі промисловості;

7) використовується для поливу, розчинів добрив у сільському господарстві;

8) у медицині фізіологічний розчин, мікстури, плазма тощо;

9) у хімічній промисловості для охолодження, отримання водню;

10) консервуємо овочі та фрукти з розчинами цукру, кухонної солі, оцтової та лимонної кислоти;

11) водойми є місцями відпочинку;

12) рибопродукти водойм вживає в їжу;

13) мінеральну воду використовують для лікування;

14) водою художники розчиняють фарби.

Негативне значення води:

1) повені та паводки для сільського господарства;

2) заболочення придатних земель для сільського господарства при затяжних дощах;

3) розмиває мости, дороги, ґрунти;

4) стихійні лиха цунамі, повені, паводки приносять руйнування; 

5) вологість сприяє появі ржі, шкодить матеріалам;

6) висока вологість шкідлива для здоров'я людини.

НЕОБХІДНІСТЬ Економії води 

Душ замість ванни.

Використовувати душ замість прийняття ванни, оскільки при використанні душу можна використовувати в декілька разів менше води, а відповідно і енергії та коштів на її підігрівання.

Знайти  міру.

При митті рук для економії води потрібно не відкривати кран до краю. Як правило, достатньо відкрити його лише на половину, а то й менше.

Зменшуємо температуру води – зміцнюємо здоров’я.

Здоровій дорослій людині взагалі можна відмовитись від використання гарячої чи навіть теплої води для миття рук.

Не залишати без необхідності кран відкритим!

 1. Закріплення нового матеріалу.

Найкраще оформлення презентації( 1- 5 балів)

Найкращий експеримент (1- 7 балів)

Найцікавіша нестандартна задача (1- 6 балів)

VІ.     Підсумки.

Вчитель фізики. Сьогодні ви дізнались багато нового і цікавого про воду. Кожен із нас повинен дбайливо ставитися до цього дарунка природи, раціонально використовувати водні ресурси.  Тому пропонуємо вам, використовуючи набуті знання скласти ВІРШ про воду.

СЛОВА : Розчиняє, реагує, рятує, вода, прісна вода, айсберг, роса, туман, рідина, без запаху і смаку, кипить, конденсує, кристалізується, прозора, безбарвна, іній, пар, життя.

Вчитель фізики.

Наша конференція підійшла до кінця. Значення води полягає не тільки у впливі на все живе і господарську діяльність людини. Її величезний вплив на всю планету неможливо переоцінити. Сьогодні ви збагатили свій кругозір новими знаннями про воду.

 На думку академіка В. І. Вернадського, жодне природне тіло так інтенсивно, як вода, не впливає на перебіг основних, життєвих процесів на нашій планеті.

Слово вчителю хімії.

Слово вчителю географії.

VІІ. Домашнє завдання.

Назва прийому            Перепишу параграф по-новому.

Не секрет, що наші підручники далекі від досконалості. Як творче завдання запропонуйте учням переписати тему або параграф підручника по-новому, тобто написати свій авторський варіант.

Література:

 1. Малимон С.С. Основи екології. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 240 с.: іл.
 2. Васюкова Г.Т., Ярошева О.І. Екологія. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 524 с.
 3. Мягченко О.П. Основи екології. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.
 4. Кизима Р.А. Екологія: навчальний посібник. – Харків: «Бурун Книга», 2010. – 304 с.

 

docx
Додав(-ла)
Довгань Галина
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
До уроку
§ 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали
Додано
23 жовтня 2019
Переглядів
494
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку