8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

урок«Лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза.»

Про матеріал
Розробка відкритого уроку,запропонованого на семінарі вчителям фізики Московського району м,Харкова,
Перегляд файлу

Урок  фізики для 11 класу за темою:

«Лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза.»

Мета: Узагальнення та систематизація знань учнів про лінзи та їхні фізичні властивості, продовження формування навичок і умінь учнів розв'язувати типові фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

Тип уроку: Урок застосування знань, умінь, навичок.

План – схема уроку

Етапи уроку

Час,

хв

Методи і форми робот з класом

1. Організаційний етап.

1

 

2. Перевірка домашнього

завдання.

4

Фронтальне опитування за опорною карткою,

виконання завдань якої передбачалося дома.

3. Повідомлення теми, мети

й завдань уроку; мотивація

навчальної діяльності

3

Пояснення вчителя, виступ учениці.

4. Застосування набутих знань.

32

Розв'язування завдань з коментарем біля

дошки, запис в опорні конспекти учнів,

самостійне виконання учнями

експериментальних задач.

5. Підбиття підсумків уроку та

повідомлення творчого

домашнього завдання.

5

Пояснення, коментар учителя.

Демонстрація вчителем експерименту.

 

Хід уроку:

 

1. Організаційний етап.

       2. Перевірка домашнього завдання

       3. Повідомлення теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності.

Учитель повідомляє тему  уроку та характеризує типи задач, які будуть розв’язані на уроці.Учні самостійно формулюють мету уроку,  вчитель при необхідності  вносить корективи у їх відповіді.

Мотивація навчальної діяльності подається у вигляді вірша, який прочитає учениця:

А що є світ на цьому світі?

Дає знанням нам володіти

Він має чарівні закони

Які для нас давно знайомі

Ось є прозорі речовини

Заломлять промінь, що вних лине

Такий закон, що ми вивчаємо

Його прояву поважаємо

І в лінзах є його проява –

Важливий прилад не забава

Кіно і фото, лупа, телескоп, а

Також мікроскоп – ці прилади

Всі лінзи мають і на екрані

Зображають по різному предмети всі.

Зображення ось наша ціль.

Де ж нам предмет розташувати,

Щоб що і якось збудувати

 

4. Застосування набутих знань.

Робота з опорним конспектом, який запропонований для роботи кожному учню.

 

Завдання № 1.

Вибери правильну відповідь.

1. Укажіть формулу тонкої лінзи: а) б) ; в); г) .

2. Відстань до зображення потрібно брати зі значком «плюс», якщо зображення:

а) дійсне; б) уявне; в) збільшене; г) зменшене.

3. Укажіть, де знаходиться зображення предмета в збиральній лінзі, якщо воно однакове за розміром із предметом:

а) у фокусі; б) між фокусом і лінзою; в) у подвійному фокусі; г) за подвійним фокусом.

4. Яким буде зображення предмета в збиральній лінзі, якщо він знаходиться між фокусом і подвійним фокусом лінзи?

а) дійсним, зменшеним, оберненим, за лінзою; б) дійсним, рівним, оберненим, за лінзою; в) дійсним, збільшеним, оберненим, за лінзою; г) уявним, збільшеним, прямим, перед лінзою.

5. Фокусна відстань збиральної лінзи – 25 см. Визначте оптичну силу лінзи:

а) - 4 дптр;              б) 25 дптр;       в) 2,5 дптр;            г) 4 дптр.

6. Фокусна відстань увігнутої лінзи 20 см. Визначте оптичну силу лінзи.

а) - 5 дптр;              б) - 0,2 дптр;    в) - 0,05 дптр;        г) 5 дптр.

7. Оптична сила лінзи: 2.5 дптр. Визначте, чи є ця лінза збиральною і якою є її фокусна відстань: а) так, 25 см; б) так, 40 см; в) так, 0,5 м; г) ні, 25 см.

8. Оптична сила лінзи: - 2,5 дптр. Визначте, чи є ця лінза розсіювальною і якою є її фокусна відстань: а) так, 25 см; б) так, 40 см; в) так, 0,5 см; г) ні, 25 см.

9. Довжина предмета перед лінзою дорівнює - 4мм, а його зображення - 80 мм. Яке збільшення дає лінза: а) 32; б) 320; в) 20; г) 200.

10. Яким буде зображення предмета в збиральній лінзі, якщо його розташовано на фокусній відстані від лінзи: а) безліч; б) не існує; в) дійсне, збільшене, обернене, за лінзою; г) уявне, збільшене, пряме, перед лінзою.

11. Розсіювальна лінза завжди дає зображення: уявне, …:

а) збільшене, пряме, перед лінзою між фокусом та оптичним центром;

б) зменшене, пряме, перед лінзою між фокусом та оптичним центром;

в) збільшене, обернене, за лінзою; г) зменшене, пряме, за лінзою.

12. Яким буде зображення предмета в збиральній лінзі, якщо він знаходиться між фокусом та оптичним центром лінзи?

а) дійсним, зменшеним, оберненим, за лінзою; б) дійсним, рівним, оберненим, за лінзою;

в) дійсним, збільшеним, оберненим, за лінзою;

г) уявним, збільшеним, прямим, перед лінзою;

 

Завдання  № 2. Експериментальне завдання

Кожному учню видано комплект до складу якого входить: збиральна лінза на підставці, розсіювальна лінза на підставці, екран,свічка, сірники і картка з алгоритмом виконання експериментального завдання.

Алгоритм виконання експериментального завдання.

  1.                Ви маєте 2 лінзи. Визначте, яка лінза розсіювальна, а яка збиральна.
  2.                Візьміть збиральну лінзу та за допомогою екрана та лінзи визначте фокусну відстань та оптичну силу лінзи.

 

  1.                Знаючи фокусну відстань лінзи розташуйте лінзу, екран та свічку так, щоб на екрані утворилось зображення такого самого розміру, як і полум'я свічки. Свої припущення перевірте за допомогою експеримента.
  2.                Знаючи фокусну відстань лінзи розташуйте лінзу, екран та свічку так, щоб на екрані утворилось зменьшене зображення полум'я свічки. Свої припущення перевірте за допомогою експеримента.
  3.                Візьміть систему лінз збиральну і розсіювальну. Чи дасть ця система зображення полум'я свічки?

Учні зіштовхнулись з проблемою, що в їхньому експеременті система зображення не дала і вчителем запропоновано розв'язання задачі на систему лінз.

 

Завдання № 3

Тонка збиральна лінза з оптичною силою D1= 3 дптр складена щільно з тонкою розсіювальною лінзою з оптичною силою D2=-1 дптр так, що їх головні оптичні вісі співпадають. Відстань від предмета до системи цих лінз d= 80 см. Знайти висоту зображення H, якщо висота предмета h= 10 см.

Учень за власним бажанням розв'язує задачу біля дошки з детальним коментуванням.

На учбовому столі вчитель проводить демонстраційний експеримент для всього классу. Мета цього експерименту підтвердити розв'язання попередньої задачі.

Необхідне обладнання: збиральна лінза на підставці, розсіювальна лінза на підставці, екран, сірники.

Необхідно отримати зображення свічки за допомогою системи лінз. Для цього взяти систему лінз і не переміщюючи збиральну лінзу а рухаючи тільки екран отримати збільшене зображення полум’я свічки та виміряти відстань від лінзи до зображення. Дати відповідь на питання: «Чому експеримент на учнівському столі не вийшов, а при демонстрації його вчителем на екрані було отримано чітке зображення полум'я свічки»?

 

Завдання №4 (випереджальне домашнє завдання)

Система лінза і плоске дзеркало. (виконує один учень з поясненням за бажанням).

Учнями зроблен висновок: в системі лінза-плоске дзеркало отримаються три зображення. Якими вони будуть дійсними чи уявними і де будуть розташовані, залежить від того, яка це лінза; збиральна або розсіювальна і де розтошовані джерело світла і плоске дзеркало по відношенню до фокуса лінзи.

 

Завдання № 5. (ЗНО 2011)

Предмет розташовано на відстані 1 м від збиральної лінзи з оптичною силою 2 дптр. Визначте відстань між лінзою та зображенням предмета.

 

А

Б

В

Г

0,5м

 

Завдання № 6. (ЗНО 2010 )

Об’єктив проекційного апарату має оптичну силу 5,25 дптр. Екран розміщений на відстані 4м від об’єктива. Визначить найменшу висоту екрана, на якому повинно розміститися зображення предмета. Висота предмета дорівнює 6 см. Відповідь наддайте в метрах.

 

 

Завдання № 7. (ЗНО 2012)

Запалена свічка розташована перед лінзою на відстані 40 см від неї. Лінза дає дійсне зображення полум’я, висота якого дорівнює висоті полум’я. Визначте оптичну силу лінзи.

 

А

Б

В

Г

0,4 дптр

0,5 дптр

4 дптр

5 дптр

 

Творче домашнє завдання

 

 Вчитель демонструє  експеримент, який буде творчим домашнім завданням. Для проведення експерименту   в наявності є лампа розжарювання, збиральна лінза та екран.Учням необхідно   описати побачений  експеримент, надати самостійні контрольні запитання та зробити висновок. При необхідності зробити необхідні розрахунки (у якості доведення).

 

 

Підсумок уроку. (проводиться у вигляді мікрофону)

 

  1. Що на уроці вам сподобалось найбільше?
  2. Що визвало труднощі?

 

 

Заключне слово вчителя:

 

Ось і продзвенів дзвінок.

Закінчився наш урок.

За роботу по заслузі щиро дякую вам друзі.

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., Кірюхін М.М.)
Додано
31 липня 2019
Переглядів
1360
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку