Урок на тему: "Правління Володимира Великого"

Про матеріал

Цікаим для учнів є форма опитування у вигляді історичної розминки, така форма роботи дозволяє швидко отримати результат. Доцільне використання мапи не тільки в підручнику, але й на мультимедійній дошці. Краще запамятовуєтьсмя матеріал, якщо він поданий графічно у вигляді схем, таблиць.

Перегляд файлу

 

Тема.  Правління Володимира Великого.

Мета:  простежити за процесом завершення формування території Русі - України; розкрити суть реформ князя Володимира; визначити історичне значення запровадження християнства; виробляти в учнів вміння працювати з історичними джерелами й картою; виховувати в учнів  почуття гордості за історичне минуле України.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, карта, атлас, тексти документів, портрет Володимира, фото грошей князя Володимира Великого.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

     Історична розминка(учні по черзі вибирають порядковий номер запитання та будь-який розділ)

Історична дата

1

2

3

4

5

Історична подія

1

2

3

Історична постать

1

2

3

4

Історичний термін

1

2

3

4

5

 

ІСТОРИЧНА ДАТА:

 1) Коли було засновано місто Київ? (V століття)

 2) Коли утворилася Київська держава?  (IX століття)

 3) Назвіть дату повстання деревлян та смерть Ігоря. (945 р)

 4) Коли Святослав став князем? (957 р)

 5) Коли відбувся перший дунайський похід? (968 р)

 6) Коли загинув Святослав Ігорович? (972 р)

ІСТОРИЧНА ПОДІЯ:

  1. З якою подією пов’язана дата 945 р? (повстання деревлян)
  2. Кому завдав поразки Святослав у 965 році? (Хозарському каганату,

зруйнував столицю Ітиль)

 3) Який похід здійснив Святослав в 970 р.? (другий дунайський)

ІСТОРИ ЧНА ПОСТАТЬ:

 1) Хто правив протягом 945-957 рр.? (княгиня Ольга)

 2) Кому належать слова «Іду на ви»? (Святославу)

 3) Хто прибив на воротах Царгорода свій щит? (Олег)

 4) Хто загинув у бою з печенізьким ханом Курею? (Святослав)

ІСТОРИЧНИЙ ТЕРМІН:

 1) Тимчасовий правитель держави. (регент)

 2)  Круговий об’їзд князівських земель для зібрання данини. (полюддя)

 3) Центральна укріплена частина міста. (дитинець)

 4) Що означає данина? (обов’язкове надання князеві підлеглим населенням меду, воску, збіжжя)

 5) Монотеїм – це… (поклоніння одному богу)

 6) Ієрархія – це … (підпорядкованість нижчого рівня вищому)

Індивідуальне завдання на картках для учнів, які навчаються на високому рівні:

 І.«Виправте помилку»

1) Першу державу на наших землях чужинці знали під назвою Україна. (Русь)

2) Князь Олег загинув під час бунту, який спалахнув через невдоволення деревлян розмірами данини. (Ігор)

3) Після смерті князя Олега в 912 р. повноправним господарем став Святослав. (Ігор)

4) Князь Ігор був першим Київським володарем, який з руським посольством відвідав візантійського імператора. (княгиня Ольга)

5) Княгиня Ольга у Царгороді зустрілася з правителем Візантії царем Атеєм. (імператором Костянтином Багрянородним)

6) Воїни Ігоря говорили: «Де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложемо». (Святослава)

 ІІ.«Розташуйте в хронологічній послідовності»

Ігор, Олег, Святослав, Аскольд, Ольга.

 ІІІ.«Встановіть відповідність»

А) повстання деревлян;                              1) Ігор;

Б) дунайські походи;                                   2) Олег;

В) перші угоди з Візантією;                       3) Ольга;

Г) придушення повстання деревлян;        4) Святослав;

Відповідь: А1;  Б4;  В2;  Г3;

ІІІ. Новий матеріал

 План

1. Розбудова Київської держави.

2. Реформи князя Володимира:

 а) адміністративна;

 б) військова;

 в) оборонна;

3. Запровадження християнства.

Проблемне завдання: На підставі яких фактів можна стверджувати, що правління                                      Володимира Великого було періодом розквіту Русі - України?

Розповідь вчителя.  Русь – Україна  – це велика ранньофеодальна держава східнослов’янських племен. Київська держава є колискою української народності, яка досягла найвищого піднесення в кінці Х-ХІ століття.

 Князь Володимир правив державою 35 років, за його князювання землі Київської держави простяглися від Карпат до верхівїв Оки та Волги на сході; від Новгорода на півночі до Чорного моря на півдні. (демонстрація карти) У 980 р. став єдиновладним князем Русі, який завершив обєднання східнослов’янських земель в єдину державу.

  Одним з головних завдань князя Володимира було утримання величезної території Київської держави під владою Києва (20 різних племен і народів).

                                               волиняни;

981-984 рр.                             в’ятичі;

                                                радимичі;

                                                хорвати;

                                                дуліби;

+ Червенську Русь (ляхи)

+ ятвіги (983)

985 р.                                      волзькі болгари;

                                                 печеніги.

 

Дослідницька-пошукова робота з контурною картою:

 1) З якими племенами воював Володимир?

 2) Які території приєднав?

 

Робота з історичним джерелом

Розповідь вчителя. Однією з головних проблем Володимира залишалася боротьба з печенігами.  Цікавий матеріал для дослідників містить народна легенда про спорудження «змієвих валів» і походження їхньої назви.

- Як легенда пояснює виникнення «змієвих валів»?

 - Які події, на вашу думку, відображені в легенді в напівказковій формі, є дійсними?

 Для захисту від нападів печенігів було створено величезну за розмірами систему захисних укріплень, котрі захищали Київ з півдня, сходу й заходу, простягаючись уздовж проток Дніпра. Вони складалися із земляних валів, висота яких досягала 10 метрів, деревяних стін і башт-фортець, у яких перебували загони дружинників, вони несли «заставу богатирську» у степу. Щоб дійти до Києва печенігам потрібно було здолати чотири оборонні лінії, розташовані на берегах річок Сула, Трубіж, Остер, Десна та Стугна. Фортеці стояли на відстані 15-20 кілометрів одна від одної. Про наближення ворога вони повідомляли сусідів за допомогою вогню або диму із сигнальних веж. Ці оборонні лінії в народі називали «змієві вали».

 

РЕФОРМИ ВОЛОДИМИРА

 

 

 

 

Розповідь вчителя. Володимир, як й інші київські князі, піклувався про розбудову свого стольного граду. На початку його правління розпочалося будівництво нової міської фортеці – «міста Володимира», площею у 10 гектарів з трьома вїзними брамами, до яких прилягали оборонні вали. У 989 р. було збудовано церкву Богородиці Десятинної – перший кам’яний храм на Русі.

 Перед князем стояла проблема внутрішнього обєднання, тому мала важливе значення адміністративна реформа. Землі, де правили залежні від Києва місцеві князі передавалися 12-ти синам Володимира. Таким чином, було зламано відособлення племінної верхівки, влада зосередилась в руках одного князівського роду. На зміну родоплемінному поділу держави прийшов територіальний, який є ознакою справжньої держави.

  Військова реформа була спрямована як на посилення обороноздатності країни, так і на зміцнення особистої влади великого князя. Її суть полягала в ліквідації «племінних» військових об’єднань і злитті військової системи з системою феодального землеволодіння. Реформа дала змогу надійно укріпити південні кордони, сформувати боєздатне віддане князю військо, створити нову дружину, цілком залежну від великого князя, яка стала своєрідною противагою місцевому боярству.

 Робота з історичним джерелом

- Який рік вважається роком офіційного хрещення Русі? (988)

- Коли почали будувати першу камяну церкву? (989)

- Скільки років будували церкву на честь Пресвятої Богородиці? (7)

- Чому її називають Десятинною? (десята частина прибутків виділялася)

- Як сприйняли кияни руйнування язичницьких ідолів?

- Чи відразу прийняли люди християнство?

 Розповідь вчителя. Володимир запровадив християнство як державну релігію Київської Русі, але нова релігія не могла поширитися одразу за наказом князя. Вона поширювалася поступово, повністю так і не витіснивши язичництво. Володимир побудував 40 християнських церков. Почав карбувати монети: златники та срібники. З одного боку постать князя на престолі, а з другого: образ Христа, на деяких монетах карбував знак «тризуб». Поява грошей була необхідна не стільки для потреб грошового обігу, а через бажання сповістити світ про появу нової християнської держави.

Дослідницька робота учнів в групах

- Чому постала необхідність нової релігійної реформи?

1) Язичництво зберігало племінний поділ країни.

2) Суперництво між князями.

3) Сусідні країни – християнські.

- Яке значення мало прийняття Руссю християнства?

1) Досягнуто рівноправності з європейськими державами.

2) Сформовані феодальна і державна ієрархія.

3) На релігійному ґрунті відбувається консолідація східнослов’янських племен.

4) Християнська релігія сприяла гуманізації відносин у суспільстві.

5) Розвиток культури (архітектура, іконопис, мозаїки, запровадження слов’янської писемності – кирилиці, початок літописання, поширення книг)

ІV. Закріплення нового матеріалу

 Розгляд проблемного завдання.

Висновок:  Дійсно, за часів Володимира Святославовича Київська держава досягла   високого   рівня   військової   могутності,   економічного   розвитку   й

культурного  піднесення.  Вона  стала  врівень  з  багатьма державами  Європи   і

Близького Сходу, навіть Візантійська імперія мусила рахуватися з Руссю.

«Закінчіть думку»

- Змієві вали необхідні були для…

- Церкву назвали Десятинною, тому що …

- Запровадження християнства на Русі мало прогресивний характер, так як...

«Мікрофон»

- Що було головним на уроці?

- Що було цікавим?

- Що дізналися нового?

- Чого навчилися?

V. Підведення підсумків.

VІ.  Домашнє завдання (опрацювати параграф, скласти кросворд на тему: «Діяльність Володимира Великого»)

C:\Users\Пользователь\Desktop\загруженное.jpgC:\Users\Пользователь\Desktop\grosh3.jpg

Володимир Великий                                          Златник Володимира

C:\Users\Пользователь\Desktop\300px-Odessa_numismatic_museum_photo_05.jpg

 

 

 

 

 

 

Срібляник Володимира Великого

 

 

docx
До підручника
Історія України 7 клас (Гупан Н.М., Смагін І.І., Пометун О.І.)
Додано
18 жовтня 2018
Переглядів
422
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку