2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Урок на тему: "Україна у післявоєнний період"

Про матеріал

Розробка уроку являє собою тематичне оцінювання з використанням різних типів тестових завдань. Кілька варіантів тестової роботи дозволять у повній мірі здійснити оцінювання набутих учнями знань з теми.

Перегляд файлу

11-й клас                                                                                                                     Історія України               

Автор:

Вчитель історії і правознавства

ЗЗСО «КСЛІ»

Гук Олександр Іванович

 

 

Тема розробки уроку: «Україна в післявоєнний період».

 

Мета:

 • Перевірити набуті знання з теми;
 • розвивати в учнів історичне і логічне мислення.

Тип уроку: перевірки знань.

 

І варіант

1.Згідно Люблінської угоди від 9 вересня 1944 р. до складу Польщі уряд СРСР передав:

А) Північну Буковину, Підляшшя, Холмщину, Західну Волинь;

Б) Закарпаття, Східну Галичину, Холмщину, Підляшшя;

В) Посяння, Холмщину, Підляшшя, Лемківщину;

Г) Посяння, Північну Буковину, Підляшшя, Лемківщину.

2. Визначте причину передачі радянським урядом українських територій до складу Польщі:

А) спроба компенсувати полякам наслідки польсько-української різанини на Волині 1943 року;

Б) готовність підтримати про радянські сили у Польщі;

В) виконання домовленостей, прийнятих в ході Ялтинської і Потсдамської конференцій;

Г) домінування на цих територіях польського і єврейського населення.

3. Назвіть радянські республіки, які, поряд з СРСР, стали засновницями Організації Об’єднаних Націй:

А) Українська і Молдавська РСР;            Б) Українська і Російська РСР;

В) Українська і Білоруська РСР;              Г) Українська і Грузинська РСР.

4. Визначте особливість внутрішньополітичного становища УРСР в післявоєнний період:

А) відновлення монополії комуністичної ідеології з пригніченням будь-яких паростків інакомислення;

Б) різкий поворот режиму в бік лібералізації, завдячуючи таким чином радянському народу за перемогу у війні з нацизмом;

В) відновлення радянської влади з одночасним послабленням тоталітарного режиму в економічній сфері, зокрема, ліквідацією колгоспів;

Г) дозвіл формальної багатопартійності, впровадження ринкових відносин в прикордонних західних областях.

5. Визначте варіант, в якому відображено показники, які свідчать про залишковий принцип розвитку народного господарства:     А) 13% - на важку промисловість, 80% - на легку і 7% на сільське господарство;

Б) 13% - на важку промисловість, 7% - на легку і 80% на сільське господарство;

В) 80% - на важку промисловість, 13% - на легку і 7% на сільське господарство;

Г) 7% - на важку промисловість, 13% - на легку і 80% на сільське господарство.

6. Йосип Сліпий став митрополитом Української греко-католицької церкви внаслідок:   А) призначення на цю посаду наказу Наркомату внутрішніх справ;  Б) виборів, проведених серед прихожан Галичини;         В) смерті попередника – митрополита Андрея Шептицького;      Г) возведення його у цей сан Львівським собором УГКЦ.

7. Відповідно до всесоюзної постанови «Про заходи щодо ліквідації порушень статуту сільськогосподарської артілі в колгоспах» в Україні:      А) переміряли колгоспні землі, вилучаючи надлишки для потреб селян;

Б) переміряли присадибні ділянки селян, вилучаючи надлишки на користь держави;

В) виносилися «громадські вироки», які загрожували виселенням до Сибіру;

Г) проводилася кампанія щодо виявлення порушень селянами паспортного режиму.

8. Хто є автором картини, репродукцію якої зображено на фото?

А) Марія Приймаченко.     Б) Алла Горська.      

В) Олена Теліга.                 Г) Тетяна Яблонська.

9. Встановіть правильне твердження.

       1. фізична і хімічна науки в післявоєнний період були розкритиковані як «продажні дівки імперіалізму»;

       2. операція «Вісла» мала за мету асиміляцію окремих родин етнічних поляків в суцільній масі українського населення.

Відповідь: А) правильні обидва варіанти;                       Б) правильний перший варіант;

                    В) правильний другий варіант;                      Г) жоден з варіантів не містить правильної відповіді.

10. Встановіть правильне твердження.

       1. після смерті Р.Шухевича масовий антирадянський рух спротиву в Західній Україні йде на спад;

       2. відміна продовольчих карток в УРСР призвела до різкого зменшення цін на товари.

Відповідь: А) правильні обидва варіанти;                          Б) правильний перший варіант;

                    В) правильний другий варіант;                         Г) жоден з варіантів не містить правильної відповіді.

11. Встановіть правильне твердження.

       1. метою діяльності національно-визвольного руху на західноукраїнських землях було бажання відокремлення Західної України в окрему незалежну державу;

       2. в післявоєнний період заробітна плата більшої частини населення значно відставала від цін, що призводило до штучного насичення внутрішнього ринку товарами.

Відповідь: А) правильні обидва варіанти;                         Б) правильний перший варіант;

                    В) правильний другий варіант;                        Г) жоден з варіантів не містить правильної відповіді.

12. Назвіть українського вченого, який після смерті О.Богомольця очолив Академію наук УРСР:

А) Є.Патон;             Б) О.Палладін;          В) В.Філатов;             Г) С.Лебедєв.

13. На карті темним кольором позначено:

А. українську область, яка увійшла до складу УРСР у 1945 р.

Б. українську область, яка найбільше постраждала від голоду у 1946-1947 рр.

В. українську область, на території якої було проведено операцію «Вісла» у 1947 р.

Г. українську область, яка була передана зі складу РРФСР до складу УРСР у 1954 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Вкажіть, яке явище у західних областях України віддзеркалює таблиця:

Роки

1946

1948

1949

1950

Кількість колгоспів

158

762

6098

7190

А) форсована індустріалізація;     Б) суцільна колективізація;    В) культурна революція;       Г) всі названі явища.

15. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процес радянізації західних областей України після Другої світової війни?:         А) Операція «Вісла», розкуркулювання, мобілізація, Голодомор, «саморозпуск» УГКЦ;       Б) Індустріалізація, кооперація, волюнтаризм, «культурна революція», депортації;

В) Раднаргоспи, колективізація, депортації, прискорення, політичні реабілітації;

Г) Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації, репресії.

16. За грошовою реформою 1947 року селянство України, яке зберігало гроші переважно вдома, змушене було здійснювати обмін у розрахунку:         А) 1:10;       Б) 1:5;           В) 1:2;         Г) 1:1.

17. Одним iз доказiв дипломатичної активностi України наприкiнцi 1940 — у 1950-тi роки є те, що:

А) у липнi 1950 р. українські дипломати беруть участь у Дунайськiй конференцiї, укладають мирнi договори з Болгарiєю та Фiнляндiєю;       Б) влада мобiлiзує сили українського народу на будiвництво незалежної держави;

В) українськi дипломати працювали в 16 мiжнародних органiзацiях, пiдписали 60 мирних угод i конвенцій;

Г) 1948 р. УРСР була прийнята до ООН.

18. Слова Й. Сталіна: «М’якотілість! Вас обманюють, спеціально доповідають про таке, щоб вас розжалобити і примусити використати резерви», адресовані першому секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову з приводу повідомлень про значні жертви під час :

А) поширення голоду на території УСРР у 1932 – 1933 рр.;     Б) розгортання масових репресій в УРСР у 1937 – 1938 рр.;

В) голоду в більшості областей УРСР у 1946 – 1947 рр.;          Г) бойових дій проти загонів УПА в 1944 – 1946 рр.

19. Основна мета операції « Вісла» полягала в:          А) створенні кращих умов для життя і розвитку українців;    

Б) формуванні політики голодомору серед українського населення;    В) визволення польського населення з-під влади СРСР;

Г) ліквідації підтримки діяльності УПА і українського підпілля.

20. Яка галузь домінувала за рівнем капіталовкладень у народне господарство Української РСР у роки післявоєнної відбудови?:   А) легка промисловість;      Б) харчова промисловість;    В) сільське господарство;       Г) важка промисловість.

21. Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1940 – першої половини 1950 рр.:

А) проведення урядом Польщі депортації українців із Закерзоння до західних і північних областей Польщі            ( операція «Вісла»);       Б) участь делегації УРСР в роботі Установчої конференції Організації Об’єднаних Націй у Сан-Франциско;

В) прийняття Президією Верховної Ради СРСР Указу «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР»;

Г) ухвалення І-им з’їздом Народних комітетів Закарпатської України Маніфесту про возз’єднання Закарпаття з УРСР.

22.Встановіть відповідність між історичними персонами і їх характеристиками:


А) Л.Мельников;

Б) Л.Каганович;

В) А.Малишко;

Г) А.Жданов;

Д) Т.Лисенко.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. український поет, перекладач, літературний критик. Після війни працював відповідальним редактором журналу «Дніпро». За поему «Прометей» отримав у 1947 р. Сталінську премію. У 1950 р. з'явилась збірка «За синім морем», написана після відвідин поетом Канади та США разом з групою діячів культури. Наступного року він отримав за неї Сталінську премію;

2. український радянський партійний діяч. З 1947 р. другий секретар ЦК КП(б) України, а у 1949 р. призначений першим секретарем ЦК Української компартії, найбільшої республіканської компартії СРСР;

3. агроном, діяч мічуринської агробіології СРСР, академік АН УРСР. Він стверджував, що властивості рослин, набуті ними у процесі «яровизації» чи інших методів «виховання», можуть успадковуватись наступними поколіннями, таким чином дозволяючи селекціонерам значно прискорити виведення нових цінних сортів;

4. радянський державний та партійний діяч. В 1946 році очолив кампанію з посилення партійного контролю над інтелектуальним життям країни, що включала в себе звинувачення у відхиленні від генеральної лінії партії та переслідування митців.


 

 

 

ІІ варіант

1. В ході обміну землями в 1951 р. між УРСР і Польщею до Львівщини відійшли землі м.Кристонополя, яке сьогодні носить назву:

А) Червоноград;                 Б) Червоногвардійськ;        В) Червонознам’янськ;      Г) Червоноармійськ.

2.Договір між УРСР і Румунією, який юридично зафіксував кордони, установлені в червні 1940 р. було укладено:

А) 9 вересня 1944 р.;                Б) 16 серпня 1945 р.;

В) 26 листопада 1944 р.;          Г) 10 лютого 1947 р.

3. Визначте причину, яка не дозволяла радянським працівникам відмовлятися від державної позики:

А) тому що, вони отримували частину зарплати облігаціями;

Б) тому що, їм загрожувала кримінальна відповідальність;

В) тому що, комунальні служби загрожували відключенням газо і водопостачання;

Г) тому що, це було запорукою реалізації права на безкоштовне медичне обслуговування.

4. Проект створення агроміст передбачав:

А) ліквідацію колгоспів і наділення селян землею;

Б) ліквідацію присадибних ділянок, які були додатковим продуктовим джерелом для селян;

В) ліквідацію сіл і селищ з населенням менше 100 чоловік як безперспективних;

Г) ліквідацію державного замовлення на сільськогосподарську продукцію і перехід на господарський розрахунок.

5. 70% своїх грошових доходів, 80% м’яса, 90% картоплі, 96% яєць селяни отримували за рахунок:

А) заробітної плати, отриманої за роботу в колгоспі;

Б) державних дотацій, які виділялися для підтримки села;

В) кредитування, яке здійснювалося Державним ощадним банком у безвідсотковій формі;

Г) грошових доходів, отриманих від ведення присадибного господарства.

6. Якою була особливість антирадянського руху опору на західноукраїнських землях в післявоєнний період?

А) відсутність масової підтримки в ОУН і її структур з боку місцевого населення;    Б) забезпечення українських повстанців американською зброєю і спорядженням.     В) співпраця лідерів національно-визвольного руху з радянськими спецслужбами;

Г) дискредитація радянськими спецслужбами українського визвольного руху шляхом створення спецпідрозділів, які діяли «під маскою УПА»;

7. Визначте основний наслідок післявоєнних територіальних змін для України:

А) Україна втратила території на користь Польщі, РРФСР, Румунії;

Б) основна частина українських земель була об’єднана у складі єдиної держави;

В) було закладе підґрунтя для довготривалих територіальних суперечок з сусідами;

Г) частка українців в національному складі республіки зменшилася на 30%.

8. Назвіть українського вченого, про якого йдеться у джерелі.

«Народний академік» стверджував, що створення зовнішніх умов для утримання, наприклад, худоби не просто підвищує надої і прирости, жирність молока, а й дає змогу розраховувати на закріплення цих ознак у потомстві».

А) М.Гришко;                   Б) Т.Лисенко;                 В) С.Лебедєв;             Г) О.Палладін.

9. Встановіть правильне твердження.

       1. одним з наслідків голоду 1947-1947 рр. стало посилення суспільно-політичних протиріч у республіці, що негативно вплинуло на моральний стан людей;

       2. п’ятирічкою відбудови називають четверту, план реалізації якої був затверджений Верховної Радою УРСР у серпні 1946 р.

Відповідь: А) правильні обидва варіанти;                         Б) правильний перший варіант;

                    В) правильний другий варіант;                        Г) жоден з варіантів не містить правильної відповіді.

10. Встановіть правильне твердження.

       1. післявоєнні договори між УРСР і сусідніми державами передбачали як обмін територіями, так і обмін населенням;

       2. новостворений Народний комісаріат внутрішніх справ очолював Д.Мануїльський.

Відповідь: А) правильні обидва варіанти;                         Б) правильний перший варіант;

                    В) правильний другий варіант;                        Г) жоден з варіантів не містить правильної відповіді.

11. Встановіть правильне твердження.

       1. всі колишні в’язні німецьких концтаборів після звернення і повернення додому отримали повну свободу і відновлення прав;

       2. найбільший в Європі газопровід Дашава-Київ використовував потужності Харківського газового родовища.

Відповідь: А) правильні обидва варіанти;                         Б) правильний перший варіант;

                    В) правильний другий варіант;                        Г) жоден з варіантів не містить правильної відповіді.

12. Що стало однією із причин проведення операції «Вісла»?:

А) активна діяльність підпілля ОУН і загонів УПА на Закерзонні;

Б) прагнення радянського керівництва приєднати Закарпаття до УРСР;

В) переселення у західні області УРСР спеціалістів з Наддніпрянщини;

Г) намагання забезпечити відбудову Донбасу робочою силою.

13. За що партійним керівництвом УРСР було засуджено оперу К. Данькевича «Богдан Хмельницький»?:

А) «Вона недостатньо показувала прогресивну роль у житті українського народу російського царя та бояр...»;

Б) «У ній перебільшена роль Московського царства у визвольній боротьбі українського народу...»;

В) «При написанні лібрето опери автором були знехтувані історичні факти...»;

Г) «У ній перебільшена роль керівника Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. ...».

14. Із якою метою в Україні наприкінці 1940 – початку 1950- рр. розгорнуто кампанію боротьби проти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?:

А) звеличення ролі української інтелігенції в розбудові соціалізму;

Б) мобілізація суспільства на здійснення відбудови народного господарства;

В) відновлення тотального політико-ідеологічного контролю за суспільством;

Г) переконання суспільства в перевагах соціалізму над капіталізмом.

15. Вкажіть назву території, пропущену в тексті Договору між СРСР і Чехословацькою Республікою 25 червня 1945 р.: «... Україна возз'єднується в згоді з бажанням, проявленим населенням ... України і на підставі державної угоди обох Високих Договірних Сторін, зі своєю споконвічною батьківщиною Україною і включається до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки».

А) Хотинська;           Б) Подільська;               В) Закарпатська;               Г) Буковинська.

16. Укажіть поняття, яке відповідає такому визначенню : «система заходів, спрямованих на відновлення ідеологічного контролю над суспільством у післявоєнні роки»:

А)    „ждановщина”;           Б) „лисенківщина”;           В) марксизм;           Г) сталінізм.

17. Спираючись на діаграму, визначте домінуючу за рівнем капіталовкладень галузь народного господарства УРСР у роки післявоєнної відбудови:

А) легка промисловість;     Б) важка промисловість;

В) сільське господарство;   Г) харчова промисловість.

18. Колективізацію сільського господарства в 1940-ві – 1950-ті рр. було здійснено в:       А) Західній Україні.           Б) Східній Україні.

В) Південній Україні.                Г) Центральній Україні.

19. Встановіть хронологічну послідовність подій, зафіксованих у наведених джерелах:

А) «Враховуючи їх виняткове значення для нашого народного господарства, а також відсутність в Союзі будь-якого досвіду їх побудови і експлуатації, я прийняв рішення якомога швидше створити малу електронну лічильну машину МЕОМ, за допомогою якої можна було б досліджувати основні принципи побудови, перевірити методику розв'язання окремих задач і накопичити експлуатаційний досвід…»;

Б) «…Р. Шухевич «вчинив збройний спротив, відкрив вогонь з автомата» і «попри вжиті заходи до захоплення живим, в ході перестрілки був вбитий сержантом 8 CP 10 СП ВВ МДБ»;

В) «Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої Міжнародної Організації»;

Г) «Хрущов розпочав на Україні… гучний проект, спрямований на розв’язування аграрних проблем. Він передбачав об’єднання колгоспів у гігантські «агроміста», що теоретично мало сприяти високоефективному використанню гостродефіцитної сільськогосподарської техніки…».

20. Встановіть відповідність між представниками української культури післявоєнного періоду і їх творами, що з’явилися в цей період:


А) А.Малишко;

Б) Т.Яблонська;

В) І. Савченко;

Г) В.Сосюра.

1. «Старовинний водевіль», «Третій удар», «Тарас Шевченко»;

2. «Любіть Україну», «Студентка», «Зелений світ»;

3. «Лірика», «Прометей», «За синім морем»;

4. «Золоті ключі», «Богдан Хмельницький», «1917 рік»;

5. «Хліб», «Весна», «Над Дніпром», «Ранок».


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ варіант

1. Визначте правильну особливість післявоєнної відбудови народного господарства:

А) використання іноземних позик, зокрема, плану «Маршалла»;

Б) неповернення до України левової частини евакуйованих фабрик і заводів;

В) першочергова увага на відбудову інфраструктури, стабілізацію валюти, розвиток сільського господарства;

Г) стимулювання радянських працівників підвищеними зарплатами і преміями.

2. Назвіть рік, коли обсяг промислового виробництва УРСР перевищив рівень довоєнного:

А) 1947 р.;             Б) 1949 р.;               В) 1950 р.;                Г) 1951 р.

3. Що стало одним із наслідків реалізації в 40-х рр. ХХ ст. урядом Польщі заходів, про які йдеться в уривку з документа: «...1. Швидкими темпами переселити українців і змішані сім’ї на повернуті території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи компактні групи проживання й не ближче ніж 100 км від кордону...»?

А) загострення дипломатичних відносин з Українською РСР.  Б) часткова асиміляція українців у польському середовищі.

В) нормалізація стосунків влади з українською меншиною.      Г) розширення соціальної бази підпілля ОУН і загонів УПА.

4. Визначте причину вирубування селянами фруктових дерев і кущів, яким навіть вдалося уціліти в роки війни:

А) існування податку на врожай фруктових дерев і кущів;

Б) існування можливості переховування серед дерев і кущів зброї і боєприпасів;

В) існування спеціальної постанови уряду СРСР про заборону вирощування фруктових дерев і кущів;

Г) існування колгоспної монополії на вирощування фруктових дерев і кущів.

5. Визначте особливість голоду 1946-1947 рр. в Україні:

А) голод мав природний характер і ліквідовувався спільними зусиллями СРСР і світового співтовариства;

Б) голод мав природний характер і не визнавався радянською владою;

В) голод мав штучний характер і не визнався народною владою;

Г) голод мав штучний характер, спочатку заперечувався, але невдовзі був визнаний радянською владою.

6. Укажіть один із заходів розв’язання владою проблем відбудови важкої промисловості України в другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр.:    А) створення системи раднаргоспів.    Б) запровадження матеріальних стимулів праці.

В) використання трудового ентузіазму робітників.      Г) широка виробнича інтеграція з провідними країнами Заходу.

7. Назвіть українські території, які найбільше були охоплені голодом в 1946-1947 рр.:

А) північні області УРСР;     Б) південні області УРСР;         В) землі Закерзоння;          Г) західні області УРСР.

8. Визначте метод, за допомогою якого була проведена грошова реформа 1947 р.:

А) реабілітаційний;            Б) компенсаційний;            В) конфіскаційний;            Г) компіляційний.

9. Особливістю процесу відбудови було те, що:

А) відбудова розпочиналася відразу після звільнення українських земель від загарбників;

Б) відбудова розпочалася тільки після перемоги Радянського Союзу у Другій світовій війні;

В) відбудова здійснювалася при взаємній співпраці СРСР і світового співтовариства;

Г) першочерговим завданням відбудови було відновлення аграрного комплексу для вирішення харчової проблеми.

10. Встановіть правильне твердження.

       1. методи політичного інтриганства в науці у післявоєнний період отримали назву «ждановщини»;

       2. всі українські кіностудії – Київська, Одеська, Ялтинська, плідно працювали над тематикою народного героїзму у війні і особливостей післявоєнної відбудови.

Відповідь: А) правильні обидва варіанти;                         Б) правильний перший варіант;

                    В) правильний другий варіант;                        Г) жоден з варіантів не містить правильної відповіді.

11. Встановіть правильне твердження.

       1. в інституті електромеханіки АН УРСР під керівництвом М.Доброхотова було створено першу в СРСР малу електронно-обчислювальну машину;

       2. близько двох сотень священиків УГКЦ, які уціліли від репресій, проводили підпільні обряди, перетворивши УГКЦ на «церкву в катакомбах».

Відповідь: А) правильні обидва варіанти;                         Б) правильний перший варіант;

                    В) правильний другий варіант;                        Г) жоден з варіантів не містить правильної відповіді.

12. Встановіть правильне твердження.

       1. метою «культурної революції» на західноукраїнських землях була докорінна зміна духовного життя населення на принципах комуністичної ідеології;

       2. метою відновлення зовнішньополітичної діяльності України була спроба формування у світової спільноти уявлення про реальне існування української держави.

Відповідь: А) правильні обидва варіанти;                         Б) правильний перший варіант;

                    В) правильний другий варіант;                        Г) жоден з варіантів не містить правильної відповіді.

13. Встановіть правильне твердження.

       1. Західна Україна була тією частиною УРСР, яку оминув голод 1946-1947 рр.;

       2. післявоєнний період характеризувався зростанням кількості українських шкіл та зменшенням російських.

Відповідь: А) правильні обидва варіанти;                          Б) правильний перший варіант;

                    В) правильний другий варіант;                        Г) жоден з варіантів не містить правильної відповіді.

14. Із якою метою партійно-державне керівництво СРСР і УРСР у другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр. розповсюджувало зображений плакат:

А) продемонструвати Заходу готовність співпрацювати за планом «Маршалла»;

Б) мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного господарства;

В) закликати солдатів і робітників вступати до створюваних Трудових армій;

Г) переконати народ у необхідності здійснення прискореної індустріалізації.

 

 

 

15. Характерною особливістю відбудовчих процесів в СРСР та Україні зокрема була:

А) допомога по ленд-лізу від США і західних країн;

Б) опора на внутрішні сили і ресурси, а не сподівання на внутрішню допомогу;

В) фінансова американська допомога за «планом Маршалла»;

Г) децентралізація відбудовчого процесу, кожна радянська республіка виходила з власних ресурсів.

16. 1945 рік в історії України пов’язаний із:

А) включенням до її складу Закарпаття, голодом у центральних і південних областях;

Б) голодом у центральних і південних областях, операцією «Вісла»;

В) операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН;

Г) початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.

17. Утворення наркомату закордонних справ УРСР (1944 р.), вступ республіки до Організації Об’єднаних Націй (1945 р.) – це факти, що свідчать про:

А) відновлення зовнішньополітичної діяльності України;

Б) приєднання України до Антигітлерівської коаліції;

В) відкриття посольств України в країнах Європи;

Г) вихід України з Другої світової війни.

18. Останнім головнокомандуючим УПА був:

А) Р. Шухевич;            Б) С. Бандера;           В) В. Кук;          Г) Л. Ребет.

19. Встановіть хронологічну послідовність подій, зафіксованих у наведених джерелах:

А) «98% усіх швів, включаючи вертикальні, були виконані автоматичним зварюванням під флюсом. Міст Патона в якості технологічної пам'ятки епохи був відзначений пам'ятним знаком, який був привезений до Києва Американським товариством зварювальників. Крім того, на цьому мосту вперше в Радянському Союзі була встановлена ​​напівжорстка огорожа для підвищення безпеки водіїв, пасажирів та пішоходів. Ширина проїжджої частини моста становить 21 метр, ширина тротуарів - 3 м.»;

Б) «… Військо польське провело виселення нашого населення дуже швидко, оскільки протягом чотирьох годин кожен господар мусив спакувати речі і виїхати з села. У деяких селах на збори давали лише дві години…»;

В) «Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, який особливо проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і низькопоклонстві перед іноземщиною…»;

Г) «… Генеральна Асамблея обрада членами Економічної і Соціальної Ради такі 18 країн… Генеральна Асамблея трьома послідовними голосуваннями вирішила:… с) що такі країни будуть членами Ради на строк в один рік: Колумбія, Сполучені Штати Америки, Греція, Ліван, Українська Радянська Соціалістична Республіка, Югославія…».

20. Встановіть відповідність між представниками української культури післявоєнного періоду і їх творами, що з’явилися в цей період:


А) І.Багряний;

Б) О.Корнійчук;

В) М.Стельмах;

Г) О.Гончар.

1. «Прапороносці», «Ілонка», «Гори співають», «Південь»;

2. «Лірика», «Прометей», «За синім морем»;

3. «Калиновий гай», «В степах України», «Приїздіть у Дзвінкове»;

4. «Велика рідня», «Кров людська – не водиця», «Хліб і сіль»;

5. «Золотий бумеранґ», «Морітурі» , «Сад Гетсиманський».


 

 

 

 

ІV варіант

1. Визначте варіант, в якому відображено показники, які свідчать про залишковий принцип розвитку народного господарства:

А) 13% - на важку промисловість, 80% - на легку і 7% на сільське господарство;

Б) 13% - на важку промисловість, 7% - на легку і 80% на сільське господарство;

В) 80% - на важку промисловість, 13% - на легку і 7% на сільське господарство;

Г) 7% - на важку промисловість, 13% - на легку і 80% на сільське господарство.

2. На картосхемі темним кольором виділено:     

А. територію Карпатської України.

Б. території, що відійшли до Польщі у 1945 р.   В. території, що відійшли до складу УРСР.        Г. територію, що була передана до складу РРСФР.

3. Яка особливість суспільно-політичного життя України в період післявоєнної відбудови?    А. зміцнення національної самосвідомості населення.     Б. панування «антирадянських» настроїв в суспільстві.

В. розширення свободи творчості для інтелігенції         Г. продовження політики репресій.

4. «Повідомляємо, що дозвіл на проведення собору греко-католицької церкви в місті Львові отримано. У зв’язку з цим… буде передано 400 тисяч рублів… через агента…“ініціативній групі”. …З метою успішного проведення собору введіть до складу

делегатів не менше як 60–70 % агентури... Завчасно перевірте всіх делегатів та гостей, щоб не допустити ворожий і неблагонадійний елемент…». З якою метою був скликаний собор, про який ідеться в уривку з історичного джерела?

А) фінансової підтримки державою УГКЦ.       Б) залучення коштів УГКЦ до реалізації заходів повоєнної відбудови.

В) скасування унії та об’єднання УГКЦ з Російською православною церквою.

Г) усунення від керівництва УГКЦ осіб, які співпрацювали з окупантами.

5. Назвіть українські території, які найбільше були охоплені голодом в 1946-1947 рр.:

А) північні області УРСР;     Б) південні області УРСР;         В) східні області УРСР;          Г) західні області УРСР.

6. Визначте метод, за допомогою якого була проведена грошова реформа 1947 р.:

А) реабілітаційний;            Б) компенсаційний;            В) конфіскаційний;            Г) компіляційний.

7. Особливістю процесу відбудови було те, що:

А) відбудова розпочиналася відразу після звільнення українських земель від загарбників;

Б) відбудова розпочалася тільки після перемоги Радянського Союзу у Другій світовій війні;

В) відбудова здійснювалася при взаємній співпраці СРСР і світового співтовариства;

Г) першочерговим завданням відбудови було відновлення аграрного комплексу для вирішення харчової проблеми.

8. Встановіть правильне твердження.

       1. методи політичного інтриганства в науці у післявоєнний період отримали назву «ждановщини»;

       2. всі українські кіностудії – Київська, Одеська, Ялтинська, плідно працювали над тематикою народного героїзму у війні і особливостей післявоєнної відбудови.

Відповідь: А) правильні обидва варіанти;                         Б) правильний перший варіант;

                    В) правильний другий варіант;                        Г) жоден з варіантів не містить правильної відповіді.

9. Визначте основний наслідок післявоєнних територіальних змін для України:

А) Україна втратила території на користь Польщі, РРФСР, Румунії;

Б) основна частина українських земель була об’єднана у складі єдиної держави;

В) було закладе підґрунтя для довготривалих територіальних суперечок з сусідами;

Г) частка українців в національному складі республіки зменшилася на 30%.

10. Назвіть українського вченого, про якого йдеться у джерелі.

«Народний академік» стверджував, що створення зовнішніх умов для утримання, наприклад, худоби не просто підвищує надої і прирости, жирність молока, а й дає змогу розраховувати на закріплення цих ознак у потомстві».

А) М.Гришко;                   Б) Т.Лисенко;                 В) С.Лебедєв;             Г) О.Палладін.

11. Визначте правильну особливість післявоєнної відбудови народного господарства:

А) використання іноземних позик, зокрема, плану «Маршалла»;

Б) неповернення до України левової частини евакуйованих фабрик і заводів;

В) першочергова увага на відбудову інфраструктури, стабілізацію валюти, розвиток сільського господарства;

Г) стимулювання радянських працівників підвищеними зарплатами і преміями.

12. Колективізація в Західній Україні в другій половині 1940-х – 1950-х рр. проводилася з метою: (три правильні відповіді):    А) утвердження соціальної структури радянського суспільства.     Б) уніфікації системи господарювання на всій території УРСР.     В) зламу приватновласницької психології місцевого населення.     Г) реалізації угоди з обміну населенням між УРСР і Польщею.    Д) приховування наслідків Голодомору 1932–1933 рр.      Е) підготовки масової депортації українців до Сибіру.       Є) виконання умов для отримання допомоги за «планом Маршалла».

13. Встановіть хронологічну послідовність подій, зафіксованих у наведених джерелах:

А) «Враховуючи їх виняткове значення для нашого народного господарства, а також відсутність в Союзі будь-якого досвіду їх побудови і експлуатації, я прийняв рішення якомога швидше створити малу електронну лічильну машину МЕОМ, за допомогою якої можна було б досліджувати основні принципи побудови, перевірити методику розв'язання окремих задач і накопичити експлуатаційний досвід…»;

Б) «…Р. Шухевич «вчинив збройний спротив, відкрив вогонь з автомата» і «попри вжиті заходи до захоплення живим, в ході перестрілки був вбитий сержантом 8 CP 10 СП ВВ МДБ»;

В) «Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої Міжнародної Організації»;

Г) «Хрущов розпочав на Україні… гучний проект, спрямований на розв’язування аграрних проблем. Він передбачав об’єднання колгоспів у гігантські «агроміста», що теоретично мало сприяти високоефективному використанню гостродефіцитної сільськогосподарської техніки…».

14. Встановіть відповідність між історичними персонами і їх характеристиками:


А) А.Люлька;

Б) В.Кук;

В) Й.Сліпий;

Г) Д.Мануїльський;

Д) М.Хрущов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. український радянський державний діяч, комуністичний партійний діяч. В 1944-1953 рр. - міністр закордонних справ УРСР, брав участь у роботі перших сесій Генеральної асамблеї ООН, на яких виступав з промовами, спрямованими проти діяльності української еміграції;

2. радянський партійний і державний діяч, в 1944-1949 рр. очолював КП(б)У як перший секретар. На час його правління в Україні припадають голод 1946–1947 рр., ініціатива створення агроміст,  післявоєнне посилення боротьби з українським повстанським рухом.

3. уродженець Київщини, український конструктор авіаційних двигунів. Продовжуючи боротьбу над опанування реактивного руху, винайшов перший в СРСР турбореактивний двигун;

4. єпископ Української Греко-Католицької Церкви, кардинал Римо-Католицької Церкви. Разом з іншими українськими католицькими владиками 11 квітня 1945 року був ув'язнений радянською владою і засуджений на 8 років важких робіт.


15. Встановіть відповідність між українськими вченими і їх досягненнями:


А) Є.Патон;

Б) О.Бродський;

В) В.Філатов;

Г) О.Палладін;

Д) М.Боголюбов.

1. «Хімія ізотопів» - перша монографія в цій галузі у світовій літературі;

2. мікроскопічна теорія надплинності;

3. найбільший у Європі суцільнозварний міст;

4. біохімія нервової діяльності (нейрохімія), м'язової діяльності, харчування, біохімія спорту.


16. Встановіть відповідність між українськими вченими і їх досягненнями:


А) М.Пасічник;

Б) С.Лебедєв;

В) М.Лаврентьєв;

Г) М.Гамалія;

Д) М.Гришко.

1. загальна імунологія, вірусологія, вивчення віспи, грипу, проблема специфічного лікування туберкульозу;

2. фізика надвисоких і середніх енергій, фізика наднизьких температур, радіофізика;

3. перша в Європі електронно-обчислювальна машина;

4. новий напрям у теорії функцій, удосконалення газо- та гідродинаміки.


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Почка Ганна Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
19 серпня 2018
Переглядів
1903
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку