5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Урок, "Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Робота з редактором формул"

Про матеріал
Конспект уроку "Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Робота з редактором формул"
Перегляд файлу

Тема: Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.

Робота з редактором формул

Мета:

Навчальна. Сформувати теоретичні знання та практичні навички з настроювання параметрів сторінок, створення колонтитулів. Навчити працювати з редактором формул.

Розвиваюча. Розвивати пізнавальні здібності учнів, інтерес при оформленні тексту; практичні вміння роботи з редактором формул, логічне мислення, різні види пам’яті. Поглиблювати міжпредметні зв’язки.

Виховна. Виховувати інформаційну культуру під час роботи в текстовому редакторі, самостійність, відповідальність.

Посібники та обладнання:

- комп`ютери, текстовий процесор Microsoft Office Word 2010 на кожному робочому місці, комп’ютерна презентація, проектор, мультимедійна дошка.

Тип уроку: комбінований.

План

 1. Розмір сторінки, поля.
 2. Орієнтація сторінки.
 3. Колонтитули.
 4. Встановлення параметрів сторінки.
 5. Редактор математичних формул MS Equation 3.0.
 6. Практична робота за комп’ютером.

Основні етапи уроку

I

Організаційна частина

1 хв.

II

Мотивація навчальної діяльності

1 хв.

III

Оголошення теми і завдань уроку

1 хв.

IV

Пояснення нового навчального матеріалу

15 хв.

V

Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ

3 хв.

VI

Практична робота: вироблення практичних навичок, первинне закріплення матеріалу

20 хв.

VII

Підсумок уроку

3 хв.

VIII

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

1 хв.

Хід уроку

I. Організаційна частина

Привітання. Перевірка присутніх. Учні сидять за партами, комп’ютери увімк­нені.

Зараз ми перевіримо, як ви засвоїли минулу тему. (1-7 слайд презентації)

II. Мотивація навчальної діяльності

 • Ми вже вивчали роботу з текстовим процесором Word, навчилися виконувати основні операції з документами, редагувати і форматувати текст, працювати з графічними зображеннями. Однак користувач майже завжди передбачає, що створений ним документ буде надрукований. Тому важливо оформити документ так, щоб він гарно виглядав не тільки на екрані, але й на аркуші паперу, вміти правильно задати параметри сторінки. Під час підготовки в текстовому редакторі реферату чи наукової роботи в документ іноді потрібно вставляти формули, рівняння, формулювання теорем та їхні доведення, що використовують особливу символіку: математичну, фізичну, хімічну та ін.
 • Сьогодні ви навчитесь створювати такі формули, настроювати параметри сторінок, створювати колонтитули. Звернути увагу учнів на можливість реалізації набутих навичок під час вивчення інших предметів у середній школі, у вищих навчальних закладах, у майбутній професійній діяльності.

III. Оголошення теми і завдань уроку

Тема уроку «Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Робота з редактором формул».

Після пояснення нового навчального матеріалу для перевірки практичних навичок за новою темою буде проведена практична робота за комп’ютером. Під час якої учні виконають практичні завдання відповідно до теми  «Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Робота з редактором формул», за що можна отримати до 12 балів.

IV. Пояснення нового навчального матеріалу

Вчитель пояснює навчальний матеріал (спираючись на матеріал підручника з інформатики для 10 класу, автори - Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., який рекомендовано до використання у старшій школі). Для унаочнення використовується проектор та заздалегідь підготовлена комп’ютерна презентація, текстовий процесор Microsoft Office Word.

 

1.Розміри сторінкице висота і ширина сторінки документа. Ці значення за замовчуванням задаються в сантиметрах. Розміри сторінки можна задати і форматом аркуша паперу (наприклад, А4, А5, Letter), якщо висота і ширина сторінки збігаються з одним із стандартних значень.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поляце області сторінки вздовж її країв. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве і праве поля. Розміри полів за замовчуванням задаються в сантиметрах. Ліве і праве поля частіше залишаються незаповненими, а на верхньому і нижньому полях можуть розміщуватися колонтитули.

Якщо документ планується друкувати з обох сторін аркуша, то доцільно встановити дзеркальні поля, які в такому випадку називаються внутрішнім і зовнішнім полями замість лівого і правого (рис. 1.2). Якщо надрукований документ буде зшиватися, то для цього потрібно залишити деякий додатковий простір, який визначається полем корінця та його розташуванням (зверху чи зліва).

 

 

 

 

 

2. Орієнтація сторінки це спосіб розміщення сторінки на площині. Розрізняють книжкову (вертикальну) і альбомну (горизонтальну) орієнтації (рис. 1.3).

 

3. Колонтитули (фр. сolonne – стовпець, лат. titulus – заголовок) – це службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки документа. Інформація колонтитула відображається на всіх сторінках документа або деякій його частині. У Word розрізняють верхній, нижній і бічні колонтитули. Колонтитули можуть містити номери сторінок, назву документа або поточного розділу, прізвище автора, графічні зображення тощо. Колонтитули першої сторінки, парних і непарних сторінок можуть відрізнятися.

Щоб додати колонтитул потрібно в меню Вигляд обрати команду Колонтитули.

 

 

 

 

 

 

 

За замовчуванням програма Word встановлює такі значення властивостей сторінки:

 • верхнє поле – 1,5 см;
 • ліве поле – 2,5 см;
 • нижнє поле – 1,5 см;
 • праве поле – 1,5 см;
 • розмір сторінки – А4 (ширина – 21 см, висота – 29,7 см);
 • орієнтація сторінки – книжкова;
 • колонтитули – порожні.

 

4. Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід відкрити в меню команду ПАРАМЕТРИ сторінки і вказати їх. Це саме вікно можна відкрити, якщо двічі клацнути в будь-якому місці вертикальної лінійки або по полях горизонтальної.

Розміри полів сторінки можна також встановити на вертикальній і горизонтальній лінійках у режимі перегляду документа Розмітка сторінки. На лінійках полям відповідають ділянки блакитного кольору. Щоб змінити їхні розміри, необхідно перетягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце.

 

 

 

 

Вчитель демонструє на конкретних прикладах, як настроювати параметри сторінок, додавати колонтитули.

 

5. Розглянемо редактор математичних формул MS Equation 3.0 для створення формул в середовищі текстового редактора.

Для завантаження редактора необхідно виконати команду

ВСТАВКА – РІВНЯННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літери, знаки арифметичних операцій та інші символи у формулу можна вводити з клавіатури, а спеціальні символи – вставляти вибором відповідних кнопок у списку групи Символи.

Вчитель на конкретному прикладі демонструє роботу з редактором формул, відповідає на запитання учнів.

V. Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ

Перед початком роботи прочитайте правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері (знаходяться на кожному робочому місці).

Учні ознайомлюються зі зразками практичної роботи, при необхідності задають питання вчителю.

Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.

VI. Практична робота: вироблення практичних навичок

Учні виконують практичні завдання на комп’ютері .Відповідно до зразка.

VIII. Підсумок уроку

Проводиться аналіз виконання практичної роботи. Вказуються суттєві недоліки і ті з них, які найчастіше зустрічалися під час виконання роботи. Вчитель повідомляє, що кожному загальну оцінку за урок вони дізнаються після перевірки практичної роботи.

IX. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

Опрацювати тему «Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Робота з редактором формул» (п. 1.1 та п. 1.5 підручника). Підготуватися до наступної практичної роботи з даної теми.


Додаток

 

Практичне завдання

1. Відкрийте документ «Завдання», що зберігається у папці «10-В» на диску D:\  і задайте наступні параметри сторінки:

Поля: верхнє, нижнє – 2см,

ліве, праве – 1,5 см,

Положення сторінки – книжкова.                             (2 бали)

2. Додайте до документу верхній колонтитул – Ваше прізвище та ім’я.   (2 бали)

3. Оформіть документ за зразком:                                                                  (8 балів)


Обчислення коренів квадратного рівняння

Для обчислення коренів квадратного рівняння

Y=ax2+bx+c

використовують алгоритм:

1) Обчислюємо дискримінант:

D=b2-4ac

2) Залежно від дискримінанту, можливі такі варіанти розв’язання:

а) D>0, дискримінант додатній, корінь можна обчислити за такою формулою:

х1,2=

б) D=0, дискримінант рівний нулю, існує один корінь, який можна обчислити за формулою:

х12=

в) D<0, дискримінант від’ємний, рівняння не має коренів у множині дійсних чисел R.

 

3)

4)

5)

 

1

 

doc
До підручника
Інформатика 8 клас (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
25 листопада 2020
Переглядів
193
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку