1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Урок "Основні положення клітинної теорії"

Про матеріал

Тема: Основні положення клітинної теорії.

Мета: сформувати знання про клітинну теорію, розглянути її основні положення; розвивати вміння учнів порівнювати та робити узагальнюючі висновки; закріпити індивідуальні вміння складати запитання; формувати вміння і навички роботи з роздавальним матеріалом; виховувати культуру спілкування.

Обладнання: зошит, підручник, таблиці.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Перегляд файлу

Клас:_______________           № уроку:____            Дата:__________________

Тема: Основні положення клітинної теорії.

Мета: сформувати знання про клітинну теорію, розглянути її основні положення; розвивати вміння учнів порівнювати та робити узагальнюючі висновки; закріпити індивідуальні вміння складати запитання; формувати вміння і навички роботи з роздавальним матеріалом; виховувати культуру спілкування.

Обладнання: зошит, підручник, таблиці.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Налаштування на робочий настрій.

ІІ. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

1. «Вірю — не вірю».

Учням потрібно позначити пропоновані твердження позначками «+» — вірю або «–» — не вірю.

1. Нові клітини, дочірні, утворюються внаслідок поділу материнської.

2. Завдяки поділу клітин і їхньому розтягненню здійснюється ріст усієї рослини.

3. До поділу здатні як молоді, так і старі клітини.

4. У результаті поділу з однієї материнської клітини утворюється чотири дочірні.

5. Вміст клітини (цитоплазма, органели) рівномірно розподіляється між дочірніми клітинами.

6. Дочірні клітини не повторюють властивостей материнської клітини.

7. Тривалість життя клітин різна.

8. У молодій клітині зазвичай є одна велика вакуоля, а цитоплазма з ядром прилягає до клітинної оболонки.

9. Клітини всіх живих організмів мають різний хімічний склад.

10. На світлі швидкість руху цитоплазми збільшується.

11. Під час поділу материнської клітини спадкова інформація передається дочірнім.

12. Обмін речовин між клітиною та навколишнім середовищем забезпечують клітинна оболонка і цитоплазма.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

+

+

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Для розуміння ролі клітини в живих організмах величезне значення мали праці ботаніка Матіаса Шлейдена і зоолога Теодора Шванна. Теодор Шванн, проаналізувавши всі існуючі на той момент знання про клітинну будову живої природи, сформулював першу версію клітинної теорії. Сьогодні на уроці ми спробуємо повернутись у той час і самостійно сформулювати її положення.

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Основні положення клітинної теорії Т. Шванна

Запитання до учнів:

 • Із чого складаються живі організми? (Усі живі організми складаються з клітин.)
 • Чи мають ознаки подібності рослинні й тваринні клітини? (Клітини рослин і тварин подібні за головними рисами.)
 • Із чим пов’язаний ріст і розвиток організмів? (Ріст і розвиток організмів пов’язані з утворенням клітин.)

Слово вчителя

Ось ми й сформулювали основні положення клітинної теорії Т. Шванна.

(Учитель пропонує учням законспектувати їх у зошиті.)

Складання опорного конспекту

Основні положення клітинної теорії, сформульовані Теодором Шванном:

 • усі організми складаються з клітин;
 • клітини рослин і тварин подібні за головними рисами;
 • ріст і розвиток організмів пов’язані з утворенням клітин.

Розповідь учителя

Деякі положення клітинної теорії, із сучасної точки зору, були зовсім неправильними. Вважалося, наприклад, що головне в клітині — її оболонка; організм багатоклітинних організмів розглядався як проста сума клітин; до того ж не був з’ясований механізм утворення клітин (вважали, що нові клітини можуть виникати з неклітинної речовини). Один із цих «недоліків» виправив у 1859 р. німецький учений Рудольф Вірхов (1821–1902), який довів, що клітини виникають тільки з клітин-попередників унаслідок їхнього поділу. Р. Вірхов написав: «Усяка клітина походить з іншої клітини. Там, де виникає клітина, їй повинна передувати клітина, подібно до того, як тварина походить тільки від тварини, рослина — тільки від рослини».

2. Основні положення сучасної клітинної теорії

Розповідь учителя

Із часу створення клітинної теорії вчення про клітину як елементарну мікроскопічну структуру організмів набуло нового змісту. Для Т. Шванна і його сучасників клітина залишалася простором, обмеженим оболонкою. Поступово це уявлення замінилося розумінням того, що основною частиною клітини є цитоплазма. До кінця минулого століття, завдяки успіхам мікроскопічної техніки, була виявлена складна будова клітини, описані органели — частини клітини, що виконують різні функції, і досліджені шляхи утворення нових клітин. Уже на початку XX ст. стало зрозумілим першорядне значення клітинних структур у передачі спадкових властивостей. Сьогодні можна вважати загальновизнаним, що клітина є основною структурною і функціональною одиницею організації живого.

На сучасному етапі розвитку цитології клітинна теорія включає такі положення:

 •   Клітина — елементарна одиниця будови й розвитку всіх живих організмів.
 •   Клітини всіх одноклітинних і багатоклітинних організмів подібні за походженням, будовою, хімічним складом, основними процесами життєдіяльності.
 •   Кожна нова клітина утворюється тільки в результаті поділу материнської клітини.
 •   У багатоклітинних організмів, які розвиваються з однієї клітини (спори, зиготи тощо), різні типи клітин формуються завдяки виконанню різних функцій і утворюють тканини.
 •   Із тканин складаються органи, які тісно пов’язані між собою й підпорядковані системам регуляції.

Завдання для учнів:

 • Порівняйте основні положення клітинної теорії Т. Шванна та сучасної клітинної теорії.

(Обговорення відповідей учнів.)

За результатами обговорення учні формулюють висновок:

Сучасна клітинна теорія є уточненням і доповненням клітинної теорії Т. Шванна.

V. Узагальнення та систематизація знань

1. «Закінчи речення».

1. Клітина — це елементарна одиниця… (будови і розвитку всіх живих організмів).

2. Клітини всіх організмів подібні… (за походженням, будовою, хімічним складом, основними процесами життєдіяльності).

3. Кожна нова клітина утворюється… (тільки в результаті поділу материнської клітини).

4. У багатоклітинних організмів клітини утворюють… (тканини).

5. Із тканин складаються… (органи).

VІ. Підбиття підсумків уроку

Складання Т-схеми до уроку

Я знав

Я дізнався

 

 

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект уроку.

 

docx
Додано
14 травня 2018
Переглядів
6641
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку