Урок, Презентація, Ігрові завдання на уроках біологіі

Про матеріал
Ігрові завдання на уроках біологіі. Цікаві ігри по темам, які вивчені на уроках у 6 класі. Ботаніка
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Ігрові завдання на уроках біологііБіологія 6 клас

Номер слайду 2

Гра «Спіймай Помилку» Наука про взаємодію живої та ниживої природи – мікологія2. Наука про бактерії – це вірусологія. 3. Наука про комах – це іхтіологія. 4. Наука про гриби – це бактеріологія. 5. Наука, що вивчає рослини – це палеонтологія. 6. Наука, що вивчає вимерлі організми – це систематика. 7. Впорядкованість живих організмів вивчає наука екологія? 8. Зоологія – це наука про віруси? екологія. Бактеріологія ентомологіямікологіяботанікапалеонтологіясистематикапро тварини

Номер слайду 3

Робота з карточками на дошці

Номер слайду 4

ФОТОСИНТЕЗДИХАННЯСо2. Н2 ОГлюкоза,оксигенглюкоза. О2енергія. Со2

Номер слайду 5

ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН1 Дихання2 Фотосинтез3 Ріст 4 Транспорт речовин5 Транспірація. А ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРІВ ТА МАСИ ТІЛАБ ВИПАРОВУВАННЯ ВОДИВ ГАЗООБМІН МІЖ ОРГАНІЗМОМ ТА СЕРЕДОВИЩЕМГ УТВОРЕННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН З НЕОРГАНІЧНИХ ЗА УЧАСТІ ЕНЕРГІЇ СВІТЛАД ПЕРЕНЕСЕННЯ ВОДИ ТА ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ПО РОСЛИНІ

Номер слайду 6

Дихання - ГАЗООБМІН МІЖ ОРГАНІЗМОМ ТА СЕРЕДОВИЩЕМ Дихання - ОКСИГЕН - ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ – ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ

Номер слайду 7

Фотосинтез і дихання у рослин це одне і теж? Фотосинтез – процес утворення органічних речовин із неорганічних за участі енергії світла. Фотосинтез вуглекислий газ і вода оксиген. Органічні речовини

Номер слайду 8

Дихання - ОКСИГЕН - ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ Фотосинтез – ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ – ОКСИГЕН І ВОДА

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Гра «Естафета» Лупа. Мікроскоп (2 учні відповідають на питання, хто швидше відповів, той і робить крок) Світло спрямовується в отвір, на якому розміщується препарат за допомогою …. (дзеркала). Положення тубуса відносно предметного столика регулюється за допомогою …… (гвинтів). Тубус з’єднаний зі ….. (штативом). До штатива кріпиться …. (предметний столик).

Номер слайду 11

На верхівці тубуса розміщено ….. (окуляр). З нижнього боку тубуса розміщено …… (об’єктив). У центрі столика є …… (отвір). Спеціальна трубка …… (тубус). Головна частина мікроскопа, що забезпечує збільшення, складається ….. (з двох опуклих лінз).

Номер слайду 12

Гра «Фотобібліотека» (назвати клітини зображені на фотографіях, яку форму мають клітини)

Номер слайду 13

Урок 4. Будова рослинної клітини Гра «Знайди клітинні структури» АЦГЦИТОПЛАЗМАОУВАВАКУОЛЯЯОТКЛІТЯДРОБОТАНІКАПЛАСТИДИВІРУСОПМІТОХОНДРІЇАОТ

Номер слайду 14

 Гра «Колесо майбутнього» (школярам пропонується питання, що починається із слів: «Що відбудеться з клітиною, якщо в неї не буде ядра, вакуолі чи цитоплазми і т.д.) Учні висловлюють свої припущення…..

Номер слайду 15

Надходження речовин у клітину Гра «Хто швидше» (2 учні на дошці записують всі нові терміни, які вони вивчили на попередніх уроках)

Номер слайду 16

Гра «Розірвана шпаргалка»(на дошці записую фрагмент «шпаргалки», а продовження речень з «шпаргалки» зачитую, учні повинні правильно скласти всі речення «шпаргалки») Цитоплазма однієї клітини …. Нові клітини утворюються шляхом поділу ….. У результаті мейозу утворюються 4 дочірні клітини, в кожній з яких набір хромосом менший….. При нормальній життєдіяльності амітоз ….. Спочатку ділиться …. У результаті мітозу утворюється 2 клітини…. Швидкість руху цитоплазми залежить від ….. У середині клітини є певний рівень ….. а) фізіологічного стану клітини; б) може взаємодіяти з цитоплазмами сусідніх клітин; в) концентрації речовини; г) молодих клітин; д) ядро; е) трапляється рідко є) ніж у материнській клітині; ж) з таким самим набором хромосом, як у материнської.

Номер слайду 17

«Пропущене слово» (на дошці записую всі пропущені слова з тверджень, які я далі зачитую) В основі росту будь-якого організму лежить …. кількості і розмірів клітин. Ріст відбувається в клітині у ….. фази. На …… фразі клітина ділиться та починає рости до досягнення розмірів материнської клітини. Другий етап росту клітини називається …. Під час фази …. обсяг клітини зростає більш ніж у 20 разів. На фазі …. проявляються відмінності в будові та функціях клітин. Доросла клітина …. ділитися та зростати. Коли активність обмінних процесів клітини знижується, клітина …..

Номер слайду 18

Вікторина «Клітина» Непрямий поділ клітини ….. (мітоз). Явище збільшення клітини у розмірі ….. (ріст). Структурно – функціональна одиниця живого ….. (клітина). Компоненти ядра, що зберігають спадкову інформацію … (хромосоми). Неклітинна форма життя …… (вірус). Прямий поділ клітини ….. (амітоз). Якісні зміни організму в процесі життєдіяльності …. (розвиток). У вигляді кристалів у клітині накопичуються …. (солі). Органела клітини, що створює тургор …… (вакуоля). Редукційний поділ клітини …… (мейоз). Рідкий вміст клітини ….. (цитоплазма). Клітинна оболонка тваринної клітини ….. (мембрана).

Номер слайду 19

Гра «Квітка»починається гра словами «Я знаю, що»; учні домальовують на дошці пелюстку, якщо вони правильно пояснили слово; виграє той, хто найбільше намалював пелюсток)

Номер слайду 20

Гра «Путанка» (учні вгадують нові терміни та поняття і правильно називають їх визначення) Л О К Е Т П А М З А І Л Е П К Л А У И В С П Е О В Д Н К Ж И У Ж Д Г Т К Й І В К И

Номер слайду 21

Гра «Так чи Ні?» Амеба звичайна утворює псевдоніжки? (Так). В основі утворення псевдоніжок лежить зворотне явище перетворення ектоплазми на ендоплазму? (Так). В ектоплазмі амеби утворюються травні вакуолі? (Ні, в ендоплазмі) Як і в інших клітинах, основними компонентами клітини найпростіших є цитоплазма і ядро? (Так). Нині відомо приблизно 50 тис. видів одноклітинних організмів? (Ні, 25 тис. видів). В амеби немає ядра? (Ні, є). Амеби за сприятливих умов утворюють цисту? (Ні, за несприятливих умов). Форма тіла евглени зеленої округла? (Ні, видовжена). У цитоплазмі евглени містяться овальні хлоропласти, які надають її зеленого забарвлення? (Так). Стигма – це яскраво – червоне вічко, евгелени зеленої яке бере участь у сприйнятті світла (Так). Інфузорія - туфелька має мікотрофний тип живлення (Ні, гетеротрофний). Розмноження інфузорії – туфельки може відбуватися мітотичним поперечним поділом та їй наявний статевий процес – кон’югація? (Так).

Номер слайду 22

Хвороби людини спричинені одноклітинними тваринами Гра «Світлофор» (учні підіймають картки червоного кольору – на відповідь «ні», зеленого кольору – «так», не знають відповідь – картку жовтого кольору) Амеба рухається за допомогою війок? (ні). Війки – це постійні вирости клітини, що вкриті мембраною та здійснюють коливальні рухи? (так). Фагоцитоз – це процес виділення неперетравлених решток з організму одноклітинних? (ні). Евглені зеленій властивий статевий процес – кон’югація? (ні). Інфузорія – туфелька має 2 скоротливі вакуолі? (так). Хвороба малярія передається людям при укусах інфікованих комарів? (так).

Номер слайду 23

Амебіоз, якщо його не лікувати, може стати причиною смерті? (так). Хворобою трихомонодаз можна заразитись, вживаючи забруднену воду? (ні). Паразит крові – трипаносома є причиною захворювання на сонну хворобу? (так). Через укус москіта можна захворіти на лейшманіоз? (так). Від свиней можна заразитися хворобою балантидіаз? (так). Проміжним господарем є мухи цеце при зараженні лямбліями? (ні).

Номер слайду 24

Хламідомонада, хлорела – одноклітинні рослини. Гра «Зайве слово» Зелена водорість, джгутики, хроматофор, вічко, гамети, стигма, цитоплазма, хламідомонада. Зелений хроматофор, хлорела, ядро, цитоплазма, статеве розмноження, апланоспори, одержання кормів. Водорості, кора дерев, «цвітіння води», грунт, мешканці води, гамети, нуклеоїд.

Номер слайду 25

Гра «Чорний ящик» (в ящику знаходяться предмети, які вони виймають по черзі і мають розказати чи про того представника, й з яким вони асоціюють даний предмет) Предмети в ящику: Зелена куля Кома Мука Мікроскоп Туфелька Стакан з зеленою водою, де плаває квітка Гриб в цукрі Сода з ґрунтом Рушник, мило, шприц Розповідь про вольвокс. Розповідь про вібріон. Роль дріжджів в хлібопекарстві. Р. Гук (Історія дослідження клітини) Розповідь про інфузорію – туфельку. «Цвітіння» води. Розповідь про дріжджі. Сульфатрередукуючі бактерії. Профілактика бактеріальних хвороб людини.

Номер слайду 26

Гра «Кольори природи» (учні називають кольори на англійській мові) Якого кольору море? (Blue) Якого кольору квітка кульбаби? (Yellow) Якого кольору квітка маку? (Red) Якого кольору баклажани? (Violet) Якого кольору хвоя ялини чи сосни? (Green) Якого кольору сніг? (White)

Номер слайду 27

Забарвлення стовбуру більшості дерев? (Brown) Після червоного кольору у веселці йде який? (Orange) Колір квітки яблуні та вишні може бути ….. (Pink) Ґрунти бувають …. (Grey) (Black)

Номер слайду 28

Гра «Знайомство з кімнатними рослинами» (демонструю кімнатні рослини кабінету, діти відповідають на питання) Називають рослину, листки якої використовують для приготування чаю картка де? (Гібіскус). Яку рослину називають столітником із – за повір’я, що вона цвіте 1 раз на 100 років? (Алоє). Які первоцвіти використовуються в парфумерній промисловості? (Фіалки). Яку квітку називають квіткою 12 богів? (Первоцвіт). Ці рослини потребують доброго освітлення і омолодження, свою назву вона отримала на честь любителя і збирача квітів М. Бегона? (Бегонія). Темні і світлі поперечні смуги на прямостоячому блискучими листку нагадають луску риби; ось чому цю рослину називають «Щучий хвіст» (Сансев’єра).

Номер слайду 29

Ця рослина підтримує природну вологість повітря, якої особливо бракує взимку? (Китайська троянда). Цей вид кактусів не має колючок? (Кактус – опунція). Ці рослини можна розмножувати частинами листка? (Бегонія Рекс). Цю рослину називають «Ванькою – встанькою» (Бальзамін). Фонариком ми часто називаємо яку рослину? (Фуксія). Ось резинове дерево. (Фікус) Цю рослину в народі називають «жіночі плітки» (Традесканція).

Номер слайду 30

Гра «Вірю – не вірю» Одним з основних проявів життя є обмін речовин? (Так). Асиміляція – розклад складних речовин на прості? (Ні, це дисиміляція). За типом живлення рослини є гетеротрофами? (Ні, автотрофами). Рослини виявляють подразливість? (Так). Рослини не мають здатності до самооновлення? (Ні). Найскладнішим асиміляційним процесом є фотосинтез? (Так). Дихання – це асиміляційний процес? (Ні, це дисиміляційний процес).

Номер слайду 31

Рослина використовує неорганічні речовини: воду і вуглеводи? (Ні, вуглеводи – це органічні речовини, рослина використовує мінеральні солі). Кінцеві продукти обміну виводяться з організму рослини в навколишнє середовище? (Так). Зелене забарвлення листя рослини свідчить про наявність хлорофілу, в якому відбувається фотосинтез? (Так).

Номер слайду 32

Гра «Павутинка» (скласти слова по порядку та відгадати загадку) живуть – співпрацюють – цеглини – їх – і – малесенькі – вперше – Левенчук – і – дав плідно – побачив – назву Відповідь: Живуть і плідно співпрацюють малесенькі цеглини, їх Левенгук побачив вперше і назву дав …. (клітини).

Номер слайду 33

Гра «Знайди помилку» Корінь: будова, основні функції Додаткові корені розвиваються із зародкового кореня? (ні, вони розвиваються зі стебла листків, цибулин, бульб) Зона поділу – це зона розтягування? (ні, це зона росту є зоною розтягування) Зона поглинання виконує функцію росту кореня в довжину? (ні, це зона росту) Функцію всмоктування води та мінеральних речовин виконує зона поділу? (ні, зона поглинання) Кінчик кореня вкриває зона поглинання? (ні, кореневий чохлик) Зона проведення захищає корінь від механічних пошкоджень? (ні, кореневий чохлик) Зона проведення виконує функцію росту кореня в товщину? (ні, зона проведення виконує функцію транспорту поживних речовин по рослині).

Номер слайду 34

Розмноження рослин Гра» Порівняння» (гра проводиться у формі змагання 2 – ох команд, хто назве більше правильних характеристик, той і переможець) Порівняйте процеси дихання та фотосинтезу. Порівняйте клітини рослин та тварин. Порівняйте кореневу систему мичкування й стрижневу. Порівняйте прості і складні листки. Порівняйте генеративні і вегетативні органи. Порівняйте мінеральне та повітряне живлення. Порівняйте вегетативне і генеративне розмноження.

Номер слайду 35

Запилення Гра «Швидкісна таблиця» (роздатковий матеріал у кожної з двох груп, а на дошці накреслена таблиця, учні повинні швидко розмістити картки з ознаками на 2 групи) Картки – ознаки: Великі та яскраві квітки. Дрібні яскраві квітки, зібрані у суцвіття. Наявність нектару. Відсутність нектару. Аромат. Багато пилку. Дрібні неяскраві квітки. Липкий пилок. Зарості. Цвітуть навесні.

Номер слайду 36

Гра «Мікрофон» (підбиття підсумків уроку) «На уроці я зрозумів……» «Тепер я знатиму….» «Мені було цікаво дізнатися про …..» «Отже …..» «Найважливішим сьогодні на уроці було ….» «Я не зрозумів …..» «Я зможу…..» «На наступному уроці я зможу….»

Номер слайду 37

Гра» Інтелектуал» З двох квіток яблуні одна утворила плід, а інша – ні. Чому? Чому рослини, що цвітуть ввечері та вночі, частіше мають віночки білого та жовтого кольорів? Чому безвітряна погода під час цвітіння може стати причиною врожайності жита, а на врожай пшениці така погода не вплине? Відповіді: – Одна квітка була запилена комахами, а інша – ні. – Для залучення нічних комах. – Жито запилюється вітром, а пшениця самозапильна.

Номер слайду 38

Гра «Розбери плоди» (на столі багато малюнків з плодами, їх потрібно розібрати за типами – сухі і соковиті) Сухі – горох, квасоля, кукурудза, соняшник, каштани Соковиті – виноград, яблука, груші, ківі, лимон, апельсин.

Номер слайду 39

Гра – аукціон «Магазин» (вчитель – продавець, який продає плоди, 2 команди учнів повинні їх купити, відповівши на питання; виграє команда, в якої більше плодів) Назва плода Вказати одно – чи багатонасінний Сухий чи соковитий Розкривний чи нерозкривний Значення плоду

Номер слайду 40

Міні – проект (учні готують проект за вибором на теми: «Листопад» (1 група), «Квіти і комахи» (2 група), «Рослини – мандрівники» (3 група), «Рослини – хижаки» (4 група), потім презентують свою роботу і обмінюються інформацією)

Номер слайду 41

Знайди відповідність. Вищі рослини. Нижчі рослини. Вищі спорові рослини. Нижчі спорові рослини. Вищі насінні рослини. А. МохоподібніБ. Наявність талома. В. ГолонасінніГ. ПлауноподібніД. ПапоротеподібніЕ. ВодоростіЄ. Покритонасінні Ж. Наявність коренів та пагонів

pptx
Додано
10 березня
Переглядів
232
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку