12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Урок, презентація "Рядки як послідовності символів"

Про матеріал
Мета уроку: Дати учням поняття рядкової величини як окремого типу змінних у мові програмування. Ознайомити учнів з основними операціями над рядками та навчити використовувати їх при розв’язуванні задач. Розвивати алгоритмічне мислення та вміння оптимізації коду.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Рядки як послідовності символів7 клас

Номер слайду 2

Мета уроку: Дати учням поняття рядкової величини як окремого типу змінних у мові програмування. Ознайомити учнів з основними операціями над рядками та навчити використовувати їх при розв’язуванні задач. Розвивати алгоритмічне мислення та вміння оптимізації коду. Виховувати інформаційну культуру та комп’ютерну компетентність; інтерес до професії програміста.

Номер слайду 3

І. Пропедевтична практика. Типи даних у програмуванні{72833802-FEF1-4 C79-8 D5 D-14 CF1 EAF98 D9}Назва типу Позначення у Python Прикладицілийintдробовийfloatінший. Задано значення змінних. Заповніть таблицю.12; 23,2; -3; “Python”; 2021; “21.09.2021”; 45; 0,1; ‘Київ‘

Номер слайду 4

Серед заданих значень є не числовий тип: “Python”; “21.09.2021”; ‘Київ‘Це рядки!Рядок (String) – це складний тип даних, який представляє собою  упорядковані послідовності символів, що використовуються для зберігання і представлення текстової інформації.ІІ. Презентація нового матеріалу. Типи даних -РЯДОК

Номер слайду 5

І. Пропедевтична практика. Типи даних у програмуванні Ми звикли до того, що в математиці значенням змінної завжди є деяке число: ціле, дробове, додатне чи від’ємне. Під час написання програм часто потрібно обробляти не лише числові дані, а й інші, наприклад, текстові.

Номер слайду 6

І. Пропедевтична практика. Типи даних у програмуванні Скажімо, програма для продажу квитків на потяг повинна працювати з числовими величинами: вартістю квитка, часом відправлення, номером потягу, вагону, місця. Але, разом з тим, потрібно опрацьовувати і текстові величини: місце відправлення, призначення.

Номер слайду 7

Рядкові константи можна створити з довільної послідовності символів (літер, цифр, знаків пунктуації тощо), застосувавши одинарні або подвійні лапки. Наприклад: “Python” “Мова програмування Python” ‘12’ ’21.09.2021’ ‘Київ’ ‘ ‘Типи даних -РЯДОК

Номер слайду 8

Операції з рядками Усі символи утворюють таблицю символів, де кожен має свій номер - КОДchr() - дозволяє отримувати символ на основі його коду ord () - дозволяє отримувати код на основі символу

Номер слайду 9

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Кодsymbol = 'а'code = ord(symbol)print(code)Результат1072 Оптимізація кодуprint(ord('а'))

Номер слайду 10

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Кодsymbol =chr(1072)print(symbol)Результата. Оптимізація кодуprint(chr(1072))

Номер слайду 11

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Кодsymbol = ' ' code = ord(symbol) print(code)Результат32 Оптимізація кодуprint(ord(' '))

Номер слайду 12

Основні операції з рядкамиlen () – визначення довжини тексту. R1+R2 – конкатенація (додавання рядків). R*n – повторення рядка R n разів.

Номер слайду 13

Довжина рядкаІснує спеціальна функція len (), яка дозволяє знайти довжину рядка. Результатом виконання даної функції є !число, що показує кількість символів в рядку, включаючи пробіли.

Номер слайду 14

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Кодa='Я учень 7 класу'k=len(a) print(k)Результат15 Оптимізація кодуprint(len (‘Я учень 7 класу'))

Номер слайду 15

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Кодa=' 'b=''k=len(a)k1=len(b)print(k)print(k1)Результат1 0 Оптимізація кодуprint(len(' '))print(len(''))

Номер слайду 16

Додавання та дублювання рядків. Для об’єднання двох рядків у один використовують операцію конкатенації (+)Для повторення рядків використовують операцію дублювання (*).

Номер слайду 17

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Кодa="Мова "b="програмування "c="Python"s=a+b+cprint(s)Результат Мова програмування Python Оптимізація кодуprint("Мова "+"програмування "+"Python")

Номер слайду 18

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Кодk="Python "k1=k*4print(k1)Результат. Python Python Python Python. Оптимізація кодуprint("Python "*4)

Номер слайду 19

Операції з рядками. Функція int переводить рядок у послідовність цілих чисел. Функція float переводить рядок у послідовність дійсних чисел.

Номер слайду 20

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Кодs = '28' a = int(s)print(a)Результат28 Кодa = ’28’ x = float(a)print(a)Результат28 (28,0)

Номер слайду 21

Операції з рядками str(X) – переклад будь-якого об'єкта в рядковий тип даних. R1 in R2 – входження підрядка R1 в R2. Поверне True, якщо R1 присутній в початковому тексті.

Номер слайду 22

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Код. Виклик з цілим числомx = 2021s = str(x)print(s)Результат2021 (але це рядок!)Оптимізація кодуprint(str(2021))

Номер слайду 23

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA} Код. Виклик без параметрівx = str() print(x)Результат (‘’, але це рядок!)Оптимізація кодуprint(str())

Номер слайду 24

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA} Код. Виклик без параметрівx = 'молоко'y ='око'print( y in x)Результат True. Оптимізація кодуprint('око' in 'молоко' )

Номер слайду 25

Що буде в результаті?Вказати тип результату. answer = '2 + 3 = ' + str(2 + 3) print(answer)answer = '2' + '3' print(answer)answer = int('2') +int('3') print(answer)

Номер слайду 26

Що буде в результаті?Вказати тип результату.answer = '2' *3 print(len(answer))answer = (int('2') +int('3'))*3 print(answer)answer = '2' *3 print(answer)

Номер слайду 27

Нумерація символів у рядку У послідовностях важливий порядок символів, у кожного символу в рядку є унікальний порядковий номер – індекс. Індексація починається не з одиниці, а з нуля.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Z = “PYTHON”Номерi012345 Символ. Z[i]PYTHON

Номер слайду 28

Нумерація символів у рядку{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Z = “PYTHON”Номерi012345 Символ. Z[i]PYTHONZ[2]= T Z[4]= O Z[0]= P

Номер слайду 29

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA} Кодx = 'молоко'y =x[3]print( y )Результат о. Оптимізація кодуprint('молоко'[3])

Номер слайду 30

Зріз рядка З рядка можна отримати його частину, тобто підрядок. Якщо підрядок складається з суміжних символів його називають – ЗРІЗ. і - це індекс початку зрізу, а j– його закінчення(не входить) Якщо відсутній перший індекс, то зріз береться від початку до другого індексу; за відсутності другого індексу, зріз береться від першого індексу до кінця рядка. Оператор добування зрізу з рядка: Z=s[i: j: крок]

Номер слайду 31

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA} Кодx = 'молоко'y =x[3:5]print( y )Результат ок. Оптимізація кодуprint('молоко'[3:5])

Номер слайду 32

Зріз рядка і , j, крок – не обов’язково Оператор добування зрізу з рядка: Z=s[i: j: крок]Z=s[i:] – з і до кінця. Z=s[:j] – з початку до j Z=s[::крок] – символи з індексами, кратними крок

Номер слайду 33

Приклади {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}s[:6] Мова пs[6:] рограмуванняs[2:-2] ва програмуванs[2::2] в ргауан{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}s = “Мова програмування”01234567891011121314151617 Мовапрограмування

Номер слайду 34

Що буде в результаті?Вказати тип результату. answer = '2+3=5' print(answer[:3])answer = ‘2021' print(answer[1:3])answer = '20' + '21' print(answer[1:])

Номер слайду 35

ІІІ. Керована практика Практичне завдання Задано рядок, що має парну кількість символів. Поміняти місцями першу половину рядка з другою. Наприклад: 123abc – аbc123;

Номер слайду 36

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA} Код. Поясненняa=str(input('Введіть рядок') )d=len(a)p=d//2a1=a[:p]a2=a[p:]print(a2+a1)введення рядка довжина рядкасередина рядказріз до середини рядказріз з середини рядкадодавання зрізів. Оптимізація коду?

Номер слайду 37

ІV. Домашнє завдання(високий та достатній рівень) Задано рядок, що має НЕПАРНУ кількість символів. Поміняти місцями першу половину рядка з другою. Наприклад: 123!abc – аbc!123;

Номер слайду 38

Домашнє завдання(середній та початковий рівень) Задано рядок, що має 4 символи. Поміняти місцями першу половину рядка з другою. Наприклад: 12bc – bc12; Допомога: слайд 35

Номер слайду 39

Використані джерелаІнформатика. 7 клас / O. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов. – Харків: Ранок, 2020. – 160 с. В. Руденко, Н. Речич, В. Потієнко. Інформатика. Профільний рівень. Підручник для 10 класу. / Харків: Видавництво «Ранок», 2019. 256 с.І. Скляр, А. Ставровський. Базовий курс програмування для фізико-математичних шкіл. Навч. посібник. / Київ: Видавництво «Агентство Україна», 2014. 272 с.https://informatics.in.ua/programming_csharp/part_04.php

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Cherhunets Yana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
24 січня
Переглядів
237
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку