Урок "Різноманітність птахів"

Про матеріал

Приклад уроку засвоєння нових знань. Даний матеріал допоможе ознайомити учнів з екологічними групами птахів, особливостями їх рядів,характером живлення, визначити пристосування птахів до умов існування; розвивати вміння працювати з текстом та малюнками підручника, науково-популярною літературою; логічно мислити, аналізувати, порівнювати та робити висновки; виховувати бережливе відношення до природи.

Перегляд файлу

Біологія, 7 клас.

Кугут А.М. ОЗСНВК «Академічна гімназія»

Тема уроку Різноманітність птахів

Мета:

- ознайомити учнів з екологічними групами птахів, особливостями їх рядів,

   характером     живлення, визначити пристосування птахів до умов

   існування;

- розвивати вміння: працювати з текстом та малюнками підручника, науково-

   популярною літературою; логічно мислити, аналізувати,  порівнювати та

   робити висновки;

- виховувати бережливе відношення до природи.

Основні поняття й терміни: екологічні групи птахів за середовищами існування – птахи лісу, степу, пустель, водоплавні, боліт, луків, синантропні; основні ряди птахів; групи птахів за живленням – хижі, трупоїдні, рибоїдні, комахоїдні, зерноїдні; за місцем гніздування – виводкові, нагніздні.

Тип уроку:засвоєння нових знань.

Матеріали та обладнання: опудала, малюнки, таблиці, фрагменти

                                                 відеофільмів, презентація

                                            Хід уроку

 1. Організаційний етап
 2. Актуалізація опорних знань

(Лунають голоси птахів) 

 Учитель. Птахи належать до найчудовіших істот живої природи.

Вони – справжня окраса, чарують нас розмаїттям свого оперення, цікавою поведінкою та чудовим співом. Де тільки не зустрічаємо ми цих пернатих! У лісі і в полі, в горах  і по берегах річок, у міському парку і на рідному подвір’ї. Ми так звикли до них, що часом нам починає здаватися, ніби ми добре їх знаємо.

Які вони наші пернаті друзі?

 • Розміри? (найменші – колібрі 5 – 13 см, найбільші – страуси 270 см)
 • Чи всі літають? ( страуси – бігають, пінгвіни – плавають)
 • У представників якої статі яскравіше оперення? (самців – статевий диморфізм)
 • Співають всі птахи? (краще – самці)
 • Чи постійно проживають у певному місці? (осілі, перелітні, кочові)

 

 Тест - скринінг (перевірка)

 1. Птахи є теплокровними тваринами.(+)
 2. Завдяки видовженій гнучкій шиї можуть повертати голову на 180* і більше.(+)
 3. Очі птахів захищенні 2 повіками. (-)
 4. Передні кінцівки – крила  - пристосовані до польоту.(+)
 5. Птахи – чотириногі тварини. (-)
 6. Ноги здебільшого мають чотири пальці. (+)
 7. Мають дзьоб і зуби. (-)
 8. Похідним шкіри є різноманітне пір*я. (+)
 9. Виділяють контурні та пухові пера. (+)

10.Грудина має плаский виріст, що виступає уперед – киль. (+)

11. Птахам притаманне зовнішнє запліднення. (-)

12. Запас поживних речовин міститься в білку. (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

-

-


 

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Птахи в процесі історичного розвитку заселили найрізноманітніші біотопи (ліси, луки, болота, пустелі, степ). Перебування в певних умовах тривалий час спричинює утворення в птахів різних систематичних груп подібних ознак, що відображують пристосування до даних умов існування. Унаслідок цього птахів об'єднують в  групи, представники яких помітно відрізняються як за способом життя, так і за будовою.

Обговорення теми, мети уроку та плану.

 

IV. Усвідомлення (Вивчення нового матеріалу)

1.Екологічні групи птахів (Робота в групах.)

 (Заздалегідь учнів було об’єднано в групи. Кожна група отримала завдання)

План відповіді:

 1. Середовище існування.
 2. Представники.
 3. Особливості будови, пов’язані з пристосуванням до умов середовища.
 4. Спосіб життя, характер харчування.

 

Група І -  Птахи боліт і луків

Група  ІІ -  Водоплавні

Група ІІІ  - Птахи лісу

Група ІV - Птахи степів і пустель  

Група V - Синантропні види 

 

 Група 1  Птахи боліт і луків

Ці птахи населяють болота, вологі луки . Вони поділяються на дві групи: голінасті бродні птахи, болотні птахи.

Голінасті бродні птахи, що населяють заболочені луки, мо­хові болота: чаплі, журавлі, лелеки. Вони мають довгі ноги, шию, дзьоб, пальці. Корм дістають переважно із води.    

Болотні птахи, що легко пересуваються серед густих заростей рослин (деркач, по­гонич, мала курочка, пастушок, водяна курочка). Живуть на болотах чи вологих лу­ках, порослих густою травою. Ноги в них коротші, ніж у пред­ставників попередньої підгрупи, пальці довгі (за їх допомогою лазять по заломах густих трав, а водяна курочка навіть швидко біжить по водяних рослинах, допомагаючи при цьому крилами), їжу збирають з поверхні землі і рослин.

 Група  ІІ   Водоплавні

Серед них виділяють: Нирців, Повітряно-водяних птахів, Птахи - жителі водойм, Наземно-водяні птахи.

Норці найкраще пристосовані до життя у воді: добре пір­нають, їжу добувають лише у воді, на суходіл виходять рідко, ходять важко, спираються не лише на пальці, але й на все плесно, літають погано або зовсім не літають, гніздяться біля водойми (норці, пінгвіни, кайри)

Повітряно-водяні птахи добре плавають, але більшу частину дня проводять у повітрі над водною поверхнею. Тіло легке, струнке; крила довгі, гострі; ноги короткі, пальці з'єднані пла­вальними перетинками. Належать мартини, крячки, буревісники .

Птахи, що добувають їжу на відкритих ділянках водойм (качки, чирки, гуси), мають щільне оперення, сильно розвинений пух і підшкірний шар жиру, розвинену куприкову залозу, короткі ноги з плавальними перетинками, широкий дзьоб з цідильним апаратом.

Птахи - жителі водойм. Добре плавають, а окремі й пірнають. Оперення у них щільне, добре розвинені пух, куприкова залоза. Пальці з'єднані плавальною перетинкою або оторочені шкірястими лопатями, що збільшують гребну по­верхню. Належать гуси, лебеді, баклани, пелікани, гаги, пінгвіни, кайри та ін., їх поділяють на декілька підгруп.

Наземно-водяні птахи (качки, гуси, лебеді) гніздяться часто далеко від водойм, хоча корм здобувають переважно у воді.

 Група ІІІ     Птахи лісу

Птахи лісу живуть у просторах, обмежених деревами та чагарниками. Це найчисленніша група птахів (дятли, си­ниці, повзики, шишкарі, дрозди та ін.).

Типові лісові птахи мають короткі й тупі крила, довгий хвіст. Це дає їм змогу легко маневрувати між деревами.

Серед птахів цієї групи є й вузькоспеціалізовані, що пристосувалися до життя на деревах; тут вони здобувають корм, влаштовують гнізда (дятли, повзики, шишкарі). Вони мають ряд адаптацій: сильні лапи з гострими загнутими кігтями; добре розвинений задній палець, що допомогає птахам охоплювати гілки; у деяких (дятли, повзики) два пальці спрямовані вперед, два - назад; в окремих видів (дятли, пищухи) хвіст служить опорою при переміщенні по стовбуру.

Повзик може пересуватися не лише вгору, а й униз головою. Деякі із лісових птахів гніздяться на деревах, а корм здобувають у повітрі - на льоту (мухоловки, соколи); інші - гніздяться на землі, а живляться і на землі, і на деревах (глухар, тетерев, рябчик).

Група ІV   Птахи степів і пустель

Степо-пустельні птахи населяють відкриті простори. Одні з них пристосувалися до швидкого бігу (страуси, стрепет, дрохва) – група бігаючих птахів, інші - до польоту на значні відстані (саджа, рябки) – група швидко літаючі птахи.

У бігаючих добре розвинені ноги, здатні швидко бігати, деякі з них (страуси) взагалі втратили здатність до польоту. Пошуки їжі пов’язані з ходінням, а не з польотом. Число пальців скорочено до трьох, а у страусів до двох.  Для степо - пустельних птахів властиві гострий зір, довга шия, добре розвинені ноги, помітивши  небезпеку йдуть з цього місця, рідко  ховаються.

Птахи що мешкають в степах нашої країни дрохва (маса тіла самців до 16 кг) і стрепет (маса тіла до 1 кг) - рідкісні птахи. Основні причини цього - розорювання степів і браконьєрство.

Група V   Синантропні види

Синантропи — це птахи, що живуть поряд з людиною (пар­ках, садах, лісопосадках), створе­ному нею. Вони майже не зустрі­чаються в інших умовах. Птахів - синантропів є близько 50 видів.

До них на­лежать, хатній го­робець, міська та сільська ластів­ки, ворона сіра, голуб сизий. Інші синантропні птахи не повністю залежать від людини. Наприклад, шпак гніздиться не тільки під дахами будинків, а й у дуплах дерев, тобто в природних умовах. До таких птахів слід віднести й одуда, хатнього сича, галку.

Птахи-синантропи, що засели­ли культурний ландшафт, у ми­нулому були жителями скелястих гір, урвищ, лісу, степу тощо. Зав­дяки людині вони розселилися на значних територіях.

Птахи, які живуть поблизу лю­дини, особливо корисні тим, що знищують шкідливих комах. Ко­махоїдні синантропні птахи збира­ють комах з поверхні ґрунту, з рос­лин, а також виловлюють їх у повітрі.

 

Учитель. Наше завдання перевірити інформацію, підтвердити, або спростувати.

 

2.Ряди птахів.

Вправа «Пошук інформації або «детективи»

Використовуючи матеріали параграфа 22, додаткові джерела, визначити:

- Які ряди об’єднують птахи вашої  екологічної групи;

- дати характеристику одного з рядів.

Ряди птахів

Ряд або надряд

Особливості будови й життєдіяльності

Значення

Представники

Пінгвіни

Оперення коротке, щільне,
  грудина і грудна
мускулатура добре розвинені.
Крила перетворені на ласти
(вкриті лускоподібним пір'ям).
Водні форми.
Харчуються рибою й
водними безхребетними.

Раніше були об'єктом промислу.
Тепер кількість пінгвінів скорочуются.
Потребують охорони.

Імператорський пінгвін,
пінгвін Аделі,
галапагоський пінгвін.

Безкільові птахи

 

Пір'я примітивне, без щільного счеплення борозенок. Передні
кінцівки (крила) недорозвинені або
відсутні, задні кінцівки довгі
й міцні, добре розвинені.
Грудина невелика, кіль відсутній.

Деякі є об'єктом промислу.
Деякі види вирощуються в неволі.

Африканський страус,
ему, казуарі, нанду, ківі.

Дятлоподібні

 

Переважно деревні птахи дрібних
і середніх розмірів, нагніздні. Дзьоб
у більшості прямий, долотоподібний.
Більшість харчується комахами,
які живуть у деревині.
Переважно кочують або осілі птахи.

Регулюють кількість
стовбурних шкідників
у лісах і парках.

Великий строкатий дятел,
сивий дятел, вертишийка,
жовна чорна.

Горобцеподібні

 

Найбільший ряд птахів за кількістю видів.
Зовнішній вигляд представників дуже різноманітний. Більшість видів дрібні, але є середні й великі (родина воронів) види. Переважно комахоїдні, але є всеїдні та рослиноїдні (але пташенят вигодовують комахами) види.

Комахоїдні види мають
велике значення для
регуляції кількості
багатьох видів комах.
Зерноїдні види можуть
завдати певної шкоди
культурним рослинам

Ворон,грак,галка,ластівки,
повзик,сіра ворона.

Гусеподібні

 

Водоплавні птахи з плавальною перетинкою
на ногах. Дзьоб широкий, сплюснений, має
рогові пластинки. Добре розвинена
куприкова залоза.

Деякі види одомашнені,
інші є об'єктом промислу

Сірий гусак, крижень,
лебеді,гоголь,чирок,
гага звичайна,домашні
качки й гуси.

Лелекоподібні

 

Переважно навколоводні птахи з довгими дзьобом, шиєю та ногами. Цівка й нижня частина гомілки не оперені. Дрібні, середні або великі нагніздні птахи. Харчуються
різними видами тварин (рибою, амфібіями, гризунами, комахами тощо). Майже всі види
перелітні.

Великого практичного
значення не мають.
Деякі є об'єктами
спортивного полювання.
Можуть завдавати шкоди
риборозплідним
господарствам. Деякі
види потребують охорони.

Сіра чапля, велика й мала
білі чаплі, білий і чорний
лелеки.

Журавлеподібні

Наземні або водні птахи із загостреним дзьобом і подовженими ногами. Дрібні,
середні або великі виводкові птахи.
Харчуються різними рослинними або  тваринними кормами. Перелітні, кочові
або осілі птахи.

Великого практичного
значення не мають, але деякі види можуть бути
об'єктом промислу. Деякі
види потребують охорони.

Журавель степовий,
журавель сірий, дрохва

 

 

Група І -  Птахи боліт і луків (лелекоподібні, журавлеподібні)

Група  ІІ -  Водоплавні (пінгвіни,гусеподібні)

Група ІІІ  - Птахи лісу (дятлоподібні)

       Група ІV - Птахи степів і пустель (страуси)

       Група V - Синантропні види (горобцеподібні)

 

3. « Курочка ряба» (метод прогнозування)

За місцем гніздування птахи поділяються на виводкові та нагніздні. (Кожній групі видається лоток «яєць», на яких написані анаграми назв птахів).

 • Який птах «вилупиться» з яйця? (цапля, лебідь, дятел, страус, синиця)
 • Яйця яких птахів можна побачити у гніздах просто на землі?
 •  Яке « яйце» ви можете залишити собі, для екологічної групи?

 

 

 

Яйце африканського страуса – 1,2кг, воно більше у 2000 разів за найменше яйце, що належить птаху джмелю – колібрі – 0,5 грама.

 

4.Птахи України та їх голоси (прийом «Кінозал»)

 «Усяка пташина свої пісні співає…» Пташиний спів надихає поетів, композиторів, художників. А скільки звичайних людей з насолодою слухають пташині голоси.

 • Переглянувши фрагмент відео назвіть синантропні види, які живуть поблизу людини.

(Майже всі співочі птахи є пересмішниками, до своєї партії додають гарні звуки родичів та сусідів.)

  5.Орнітологічне лото – (робота в малих групах)

Птахів поділяють за способом живлення: хижі, трупоїдні, рибоїдні, комахоїдні, зерноїдні. Будова дзьоба птахів залежить від харчової спеціалізації – малюнок підказка (додаток).

 • Вказати групу птаха за способом живлення(роздаю різні картки птахів)

 

V. Рефлексія (Узагальнення й систематизація знань)

1.Живі синоніми (прийом «Незакінчені речення»)

Іноді людей за тими чи іншими якостями можна порівняти з птахами.            Доповнити порівняння.

1. Могутній, як (орел).

2. Вільний, як (птах).

3. Мудрий, як (ворон).

4. Злодійкуватий, як (сорока).

5. Надутий, як (індик).

6. Яскраво одягнений, як (павич).

7. Довгоногий, як (чапля).

8. Гострозорий, як (сокіл).

9. Йде плавно, як (лебідка).

10. Погляд хижий, як у (яструба).

       11. Жовторотий як (горобець).

- А з яким птахом ви асоціюєте себе?

 

2.Створення аплікацій – (прийом «Модельєри»)

- Із заготовлених деталей створити аплікації птахів характерних для кожної екологічної групи, що розглядалися і коротко озвучити основні ознаки, що відображають пристосування до середовища.

- Які переваги цих ознак? Овгрунтувати.

Група І -  Птахи боліт і луків – великий довгий дзьоб, тонкі ноги й шия.

Група  ІІ -  Водоплавні – перетинки на кінцівках, піря не мокне у воді, ноги зсунуті назад.

Група ІІІ  - Птахи лісу – вкорочені округлі крила, довгі хвости.

       Група ІV - Птахи степів і пустель – довга шия, міцні ноги.

       Група V - Синантропні види – дрібні, в основному комахоїдні.

3.Символи України –  (робота в малих групах)

- Знайти відповідність.

 Про кожну пташку, яка мешкає в Україні, можна сказати щось цікаве.

Дятли                          — лікарі дерев.

Жайворонок              — провісник ранку і сонця.

Соловей                      — символ молодості.

Зозуля                         — віщий птах.

Лелека                        — символ щастя й добра. 

Ластівка                     — симво­л домашнього затишку.

Лебідь                         — символ вірності,   любові.

Голуб                          символ миру,

Учитель                           який символізує прагнення всіх народів планети

                                          жити без воєн, у дружбі та злагоді. Ці птахи є

                                          символом любові й ніжності. Люди з турботою

                                          ставляться до них, сподіваючись, що вони принесуть

                                          добро й мир для нашої країни.

Припутень – лісовий голуб – символ 2018 року в Україні!

Нехай у вас буде:

у погляді – радість,

у серці – любов,

на душі -  спокій,

 а за спиною – крила!

 

VI. Підбиття підсумків, домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника(22), розробити памятку для охорони зимуючих птахів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Живлення птахів

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/BirdBeaksA_uk.svg/250px-BirdBeaksA_uk.svg.png

 

 

 

Додаток 2

Вправа «Цікавинки із торбинки»

1. Швидкість польоту шпака 70 км/год, зяблика - 55, ластівки - 74, чайки -

45, ворони - 30, горобця - 56.

2. Розмах крил південноамериканського кондора - більше 4 метрів,

альбатроса - 4, чорного грифа і пелікана - 2м.

3. Швидкість бігу птахів:

земляна кукушка - 35 км/год, фазан - 34, кроншнеп - 15, домашня куриця при

небезпеці -14 км/год.

4. Вага африканського страуса - 90 кг, а висота його більш 2.5 метри.

Страус Ему - 50 кг, висота 1.7 м.

5. Висота польоту кондора - 6 км, ластівки - 4, стрижа - 3, лебедя 2.4.

6. Глибини пірнання птахів:

баклани і гагари - до 10 м, гоголя - 4, пінгвіни до 265 м.

7. В одній кладці яєць буває:

у журавля і голуба по два, великої синиці - 15, страус ему - 18 шт.

8. Маса яєць: 

у колібрі - 2 мг., зозулі 3 г, гагари - 180 г, пінгвіна до 500 г, страуса - 1.5 кг.

Додаток 3

Вправа « Знайомі незнайомці»

Відгадайте, діти, хто

Має носик – долото?

Ним комах з нори виймає,

Про здоровя лісу дбає. (Дятел)

 

Довгі ноги – довгий ніс.

Прилетів – обід приніс:

Смачних жабеняток

Для своїх маляток. (Лелека) 

 

Швидко скрізь цей птах літає.

Безліч мошок поїдає,

За вікном гніздо будує,

Тільки в нас він не зимує. (Ластівка)

 

У селі, а чи в містечку

Біля житла недалечко

Цвірінчить і скаче хлопчик.

Називається… (Горобчик)

 

Уночі гуляє,

А вдень спочиває.

Має круглі очі,

Бачить серед ночі. (Сова)

 

 


 


 

docx
Додано
7 січня 2019
Переглядів
2735
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку