24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

урок "Росія. Характеристика природи і населення."

Про матеріал
Актуалізувати знання учнів про геополітичне положення Укра¬їни; пояснити особливе значення для України партнерських відносин з сусід¬ськими країнами; сформувати в учнів загальне уявлення про ЕГП, природно-ресурсний потенціал, особливості населення та демографічні проблеми Росії; дати оцінку природних і соціальних передумов розвитку господарства; розви¬вати вміння визначати позитивні та негативні ознаки ЕГП; виховувати розуміння об'єктивності інтеграційних процесів в Європі.
Перегляд файлу

Дата                          Клас 10

 

УРОК №  31.

Тема уроку:  РОСІЯ. Характеристика природи і населення.

Мета уроку: актуалізувати знання учнів про геополітичне положення Укра­їни; пояснити особливе значення для України партнерських відносин з сусід­ськими країнами; сформувати в учнів загальне уявлення про ЕГП, природно-ресурсний потенціал, особливості населення та демографічні проблеми Росії; дати оцінку природних і соціальних передумов розвитку господарства; розви­вати вміння визначати позитивні та негативні ознаки ЕГП; виховувати розуміння об'єктивності інтеграційних процесів в Європі.

Завдання уроку:

 • навчити учнів робити характеристику природи і населення Росії;
 • вивчити «Візитну картку» Росії;
 • розглянути ЕГП країни та її природні багатства;
 • ознайомити з формою правління та державним устроєм, населенням;
 • поглибити вміння аналізувати;
 • розвивати навички роботи з картою та просторове логічне мислення;
 • розвивати пам'ять, творчість, розумові здібності;
 • пробуджувати самостійні пошукові дії;
 • виховувати культуру спілкування;
 • виховувати волю, чесність, доброзичливість, правдолюбність.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи:

 • пояснювально-ілюстративні;
 • інструктивно-репродуктивні;
 • дослідницький.

Література:

- Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Соціально-економічна географія світу;

- Довгань Г.Д. Усі уроки географії 10 клас;

- Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія. Довідник для абітурієнтів та школярів.

Обладнання: економічна карта Євразії,  атласи, підручники, роз даткові картки, повідомлення учнів, канцелярське приладдя, крейда.

Основні поняття: економіко-географічне положення, природні ресурси, при­родний приріст, густота населення, урбанізація, демографічні проблеми.

Структура уроку:

І Організаційний момент (1 хв.)

ІІ Актуалізація опорних знань і умінь (3 хв.)

ІІІ Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів (2 хв.)

ІУ Вивчення нового матеріалу ( 20 хв.)

У. Закріплення та корекція нових знань, умінь учнів (15 хв.)

УІ Підсумки уроку (2 хв.)

УІІ Домашнє завдання (2 хв.)

 

                                         ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ.  Актуалізація опорних знань і умінь учнів

   Охарактеризуйте місце України на політичній карті Європи.

   Які країни Європи є найбільшими торговельними партнерами України?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів                                  

            Надзвичайно важливими для соціально-економічного розвитку країни є її відносини із сусідами першого порядку, тобто з тими, хто безпосередньо з нею межує. Від цих країн залежить її територіальна цілісність, непорушність кор­донів, можливість взаємодії із зовнішнім світом. Економічне співробітництво із сусідськими країнами є особливо вигідним через територіальну близькість    і відсутність третьої сторони у взаєминах. Для України, яка інтегрується в єв­ропейське співтовариство, транскордонне співробітництво відіграє дуже важ­ливу роль. Ми вже дізналися, які соціально-економічні особли­вості властиві нашим найближчим сусідам, які межують з Україною на півночі та заході. Ознайомимось з соціально-економічними особливостями Росії.

          Україну і Росію пов'язує багато спільного: слов'янське коріння, багатовіко­ва історія, нарешті, багато кілометрів спільного кордону. Зараз обидві країни пов'язані найтіснішими економічними, політичними, культурними відносина­ми, які іноді стають проблемними. Якими є економіко-географічні особливості однієї з найбільших за площею, кількістю населення і економічним потенціалом країни світу — нашого сусіда, ми маємо дізнатися на двох найближчих уроках.

IV. Вивчення нового матеріалу

1.  «Візитна картка»

Офіційна назва — Російська Федерація. Площа — 17 млн км2. Населення — 141,9 млн осіб (2009 р.). Столиця — Москва. Постсоціалістична країна з пере­хідною економікою. Президентсько-парламентська республіка, федеративна держава.

2. ЕГП

Завдання 1. За картами атласу визначте економіко-географічне положен­ня Росії.

         Росія — євроазіатська держава: 1/3 її території розташована в Східній Єв­ропі, 2/3 — в Північній Азії. Калінінградська область розташована на захід від основної території країни і відділена від неї Латвією і Литвою. Суходолом Росія межує з 14 державами. 2/3 російських кордонів є морськими. Вихід до трьох океанів.

          Розпад СРСР змінив геополітичне положення Росії: виникли нові кордо­ни із суверенними державами — колишніми республіками Радянського Союзу, обмежився вихід до Балтійського моря, а також до портів і військово-морських баз Чорного моря. Політичні і економічні зміни в регіоні спричинили виник­нення вогнищ нестабільності.

 

 

Завдання 2 (робота в парах).

Визначте позитивні та негативні ознаки ЕГП Росії.

3. Природно-ресурсний потенціал Росії

Завдання 3. ( робота в групах)

         За допомогою карт атласу і тексту підручника дайте оцінку природно-ресурсного потенціалу Росії.

    І група.    Величезна різноманітність корисних копалин: запаси паливно-енергетичних ресурсів, (вугілля, нафта і газ, торф, горючі сланці, уран), багата рудна база, різноманітна сировина для будівельної і хімічної промисловості.

   ІІ група.       Росія входить до п'ятірки країн світу, що мають найбільші запаси водних ресурсів (більша їх частина зосереджена в Си­біру). Вихід до акваторій трьох океанів сприяє освоєнню природних ресурсів Сві­тового океану.

   ІІІ група.    Різноманітність клімату та природних зон визначає різноманітність агро-кліматичних умов для сільськогосподарського використання територій.

     ІУ група.   34 % її території вкрито лісами.  Ґрунти.

4. Населення

Завдання 4. «Мозковий штурм»

      Розгляньте карти «Густота населення», «Народи», «Урбаніза­ція» і визначте характеристики населення Росії.

       Перший тип відтворення, природний приріст від'ємний: -5 %о, «старіння нації». Розміщене нерівномірно. Середня густота близько 8,3 осіб/км2, в євро­пейській частині — 60 чол/км2 (в Московській області — 300 осіб/км2), в арк­тичній зоні, Східному Сибіру і на Далекому Сході — від 1 до 5 осіб/км2. 79,3 % жителів Росії проживають в європейській частині.

Рівень урбанізації — 76 %, міст-«мільйонерів» — 11. Міські агломерації навколо Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурґа, Са­мари і Новосибірська.

       Багатонаціональна держава (120 націй і народностей). Понад 3/4 населен­ня складають росіяни. Серед інших етносів найбільш численні татари, україн­ці (4,4 млн осіб — найбільша у світі українська діаспора), чуваші, башкири, білоруси та ін. Державна мова — російська, найбільш поширені релігії — православ'я та іслам.

        Міграційні потоки з колишніх союзних республік.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 5. Сформулюйте основні демографічні проблеми населення Росії.

Завдання 6 Складіть сенкан.

VI. Підсумок уроку

Заповніть картки самооцінки

VII. Домашнє завдання

   Опрацювати §_28, 29: ст..192-193_.

   Позначити на контурній карті: а) межі Росії; б) країни — сусіди Росії.

   Повторити  світову промисловість і с/г.

 

 Картка самооцінки

Прізвище та ім’я 

 

№ п/п

Зміст роботи

Можлива к-ть балів

Набрано балів

Примітки

1.

Творча робота

від 0 до 4

 

 

2.

Підбір матеріалів до уроку

від 0 до 3

 

 

3.

Робота в групі

від 0 до 2

 

 

4.

Індивідуальна ро­бота: правильна відповідь, допов­нення, висновок, ін.

по 1 б.

 

 

5.

Набрано балів впродовж уроку

 

 

 

6.

Оцінка вчителя

 

 

 

7.

Підсумкова оцінка за урок

 

 

 

 

Картка самооцінки

Прізвище та ім’я

№ п/п

Зміст роботи

Можлива к-ть балів

Набрано балів

Примітки

1.

Творча робота

від 0 до 4

 

 

2.

Підбір матеріалів до уроку

від 0 до 3

 

 

3.

Робота в групі

від 0 до 2

 

 

4.

Індивідуальна ро­бота: правильна відповідь, допов­нення, висновок, ін.

по 1 б.

 

 

5.

Набрано балів впродовж уроку

 

 

 

6.

Оцінка вчителя

 

 

 

7.

Підсумкова оцінка за урок

 

 

 

 

doc
Додано
25 березня 2019
Переглядів
1430
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку