урок "Росія. Характеристика природи і населення."

Про матеріал
Актуалізувати знання учнів про геополітичне положення Укра¬їни; пояснити особливе значення для України партнерських відносин з сусід¬ськими країнами; сформувати в учнів загальне уявлення про ЕГП, природно-ресурсний потенціал, особливості населення та демографічні проблеми Росії; дати оцінку природних і соціальних передумов розвитку господарства; розви¬вати вміння визначати позитивні та негативні ознаки ЕГП; виховувати розуміння об'єктивності інтеграційних процесів в Європі.
Перегляд файлу

Дата                          Клас 10

 

УРОК №  31.

Тема уроку:  РОСІЯ. Характеристика природи і населення.

Мета уроку: актуалізувати знання учнів про геополітичне положення Укра­їни; пояснити особливе значення для України партнерських відносин з сусід­ськими країнами; сформувати в учнів загальне уявлення про ЕГП, природно-ресурсний потенціал, особливості населення та демографічні проблеми Росії; дати оцінку природних і соціальних передумов розвитку господарства; розви­вати вміння визначати позитивні та негативні ознаки ЕГП; виховувати розуміння об'єктивності інтеграційних процесів в Європі.

Завдання уроку:

 • навчити учнів робити характеристику природи і населення Росії;
 • вивчити «Візитну картку» Росії;
 • розглянути ЕГП країни та її природні багатства;
 • ознайомити з формою правління та державним устроєм, населенням;
 • поглибити вміння аналізувати;
 • розвивати навички роботи з картою та просторове логічне мислення;
 • розвивати пам'ять, творчість, розумові здібності;
 • пробуджувати самостійні пошукові дії;
 • виховувати культуру спілкування;
 • виховувати волю, чесність, доброзичливість, правдолюбність.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи:

 • пояснювально-ілюстративні;
 • інструктивно-репродуктивні;
 • дослідницький.

Література:

- Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Соціально-економічна географія світу;

- Довгань Г.Д. Усі уроки географії 10 клас;

- Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія. Довідник для абітурієнтів та школярів.

Обладнання: економічна карта Євразії,  атласи, підручники, роз даткові картки, повідомлення учнів, канцелярське приладдя, крейда.

Основні поняття: економіко-географічне положення, природні ресурси, при­родний приріст, густота населення, урбанізація, демографічні проблеми.

Структура уроку:

І Організаційний момент (1 хв.)

ІІ Актуалізація опорних знань і умінь (3 хв.)

ІІІ Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів (2 хв.)

ІУ Вивчення нового матеріалу ( 20 хв.)

У. Закріплення та корекція нових знань, умінь учнів (15 хв.)

УІ Підсумки уроку (2 хв.)

УІІ Домашнє завдання (2 хв.)

 

                                         ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ.  Актуалізація опорних знань і умінь учнів

   Охарактеризуйте місце України на політичній карті Європи.

   Які країни Європи є найбільшими торговельними партнерами України?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів                                  

            Надзвичайно важливими для соціально-економічного розвитку країни є її відносини із сусідами першого порядку, тобто з тими, хто безпосередньо з нею межує. Від цих країн залежить її територіальна цілісність, непорушність кор­донів, можливість взаємодії із зовнішнім світом. Економічне співробітництво із сусідськими країнами є особливо вигідним через територіальну близькість    і відсутність третьої сторони у взаєминах. Для України, яка інтегрується в єв­ропейське співтовариство, транскордонне співробітництво відіграє дуже важ­ливу роль. Ми вже дізналися, які соціально-економічні особли­вості властиві нашим найближчим сусідам, які межують з Україною на півночі та заході. Ознайомимось з соціально-економічними особливостями Росії.

          Україну і Росію пов'язує багато спільного: слов'янське коріння, багатовіко­ва історія, нарешті, багато кілометрів спільного кордону. Зараз обидві країни пов'язані найтіснішими економічними, політичними, культурними відносина­ми, які іноді стають проблемними. Якими є економіко-географічні особливості однієї з найбільших за площею, кількістю населення і економічним потенціалом країни світу — нашого сусіда, ми маємо дізнатися на двох найближчих уроках.

IV. Вивчення нового матеріалу

1.  «Візитна картка»

Офіційна назва — Російська Федерація. Площа — 17 млн км2. Населення — 141,9 млн осіб (2009 р.). Столиця — Москва. Постсоціалістична країна з пере­хідною економікою. Президентсько-парламентська республіка, федеративна держава.

2. ЕГП

Завдання 1. За картами атласу визначте економіко-географічне положен­ня Росії.

         Росія — євроазіатська держава: 1/3 її території розташована в Східній Єв­ропі, 2/3 — в Північній Азії. Калінінградська область розташована на захід від основної території країни і відділена від неї Латвією і Литвою. Суходолом Росія межує з 14 державами. 2/3 російських кордонів є морськими. Вихід до трьох океанів.

          Розпад СРСР змінив геополітичне положення Росії: виникли нові кордо­ни із суверенними державами — колишніми республіками Радянського Союзу, обмежився вихід до Балтійського моря, а також до портів і військово-морських баз Чорного моря. Політичні і економічні зміни в регіоні спричинили виник­нення вогнищ нестабільності.

 

 

Завдання 2 (робота в парах).

Визначте позитивні та негативні ознаки ЕГП Росії.

3. Природно-ресурсний потенціал Росії

Завдання 3. ( робота в групах)

         За допомогою карт атласу і тексту підручника дайте оцінку природно-ресурсного потенціалу Росії.

    І група.    Величезна різноманітність корисних копалин: запаси паливно-енергетичних ресурсів, (вугілля, нафта і газ, торф, горючі сланці, уран), багата рудна база, різноманітна сировина для будівельної і хімічної промисловості.

   ІІ група.       Росія входить до п'ятірки країн світу, що мають найбільші запаси водних ресурсів (більша їх частина зосереджена в Си­біру). Вихід до акваторій трьох океанів сприяє освоєнню природних ресурсів Сві­тового океану.

   ІІІ група.    Різноманітність клімату та природних зон визначає різноманітність агро-кліматичних умов для сільськогосподарського використання територій.

     ІУ група.   34 % її території вкрито лісами.  Ґрунти.

4. Населення

Завдання 4. «Мозковий штурм»

      Розгляньте карти «Густота населення», «Народи», «Урбаніза­ція» і визначте характеристики населення Росії.

       Перший тип відтворення, природний приріст від'ємний: -5 %о, «старіння нації». Розміщене нерівномірно. Середня густота близько 8,3 осіб/км2, в євро­пейській частині — 60 чол/км2 (в Московській області — 300 осіб/км2), в арк­тичній зоні, Східному Сибіру і на Далекому Сході — від 1 до 5 осіб/км2. 79,3 % жителів Росії проживають в європейській частині.

Рівень урбанізації — 76 %, міст-«мільйонерів» — 11. Міські агломерації навколо Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурґа, Са­мари і Новосибірська.

       Багатонаціональна держава (120 націй і народностей). Понад 3/4 населен­ня складають росіяни. Серед інших етносів найбільш численні татари, україн­ці (4,4 млн осіб — найбільша у світі українська діаспора), чуваші, башкири, білоруси та ін. Державна мова — російська, найбільш поширені релігії — православ'я та іслам.

        Міграційні потоки з колишніх союзних республік.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 5. Сформулюйте основні демографічні проблеми населення Росії.

Завдання 6 Складіть сенкан.

VI. Підсумок уроку

Заповніть картки самооцінки

VII. Домашнє завдання

   Опрацювати §_28, 29: ст..192-193_.

   Позначити на контурній карті: а) межі Росії; б) країни — сусіди Росії.

   Повторити  світову промисловість і с/г.

 

 Картка самооцінки

Прізвище та ім’я 

 

№ п/п

Зміст роботи

Можлива к-ть балів

Набрано балів

Примітки

1.

Творча робота

від 0 до 4

 

 

2.

Підбір матеріалів до уроку

від 0 до 3

 

 

3.

Робота в групі

від 0 до 2

 

 

4.

Індивідуальна ро­бота: правильна відповідь, допов­нення, висновок, ін.

по 1 б.

 

 

5.

Набрано балів впродовж уроку

 

 

 

6.

Оцінка вчителя

 

 

 

7.

Підсумкова оцінка за урок

 

 

 

 

Картка самооцінки

Прізвище та ім’я

№ п/п

Зміст роботи

Можлива к-ть балів

Набрано балів

Примітки

1.

Творча робота

від 0 до 4

 

 

2.

Підбір матеріалів до уроку

від 0 до 3

 

 

3.

Робота в групі

від 0 до 2

 

 

4.

Індивідуальна ро­бота: правильна відповідь, допов­нення, висновок, ін.

по 1 б.

 

 

5.

Набрано балів впродовж уроку

 

 

 

6.

Оцінка вчителя

 

 

 

7.

Підсумкова оцінка за урок

 

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Кірієнко Олена
Додано
25 березня
Переглядів
318
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку