15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Урок "Рослинні угруповання"

Про матеріал

Розкривається загальне уявлення про рослинні угрупування,поняття про основні способи розселення рослин у природі та чинники, які впливають на розселення, ознайомлення з типами рослинних уруповань, їх структурою і видовим складом.

Перегляд файлу

Тема уроку. Рослинні угруповання

 

Мета навчальна: дати загальні уявлення про рослинні угрупування, забезпечити засвоєння знань, забезпечити засвоєння учнями знань про основні способи розселення рослин у природі та чинники, які впливають на розселення, ознайомити учнів з типами рослинних уруповань, їх структурою і видовим складом.

Мета виховна:

формувати науковий світогляд: показати важливість рослинних угруповань у житті людини; формувати наукові погляди, екологічне мислення і переконання у пізнаваності певних закономірностей виникнення та існування рослинник угруповань, розуміння знань про структуру й умови існування їх для гармонійного співіснування природи і суспільства.

екологічне виховання: виховувати любов та бережливе ставлення до природи як невідємної частини нашого життя; формувати екологічно цілісну орієнтацію в плані взаємин людини і природного середовища.

Мета розвивальна: розвинути в учнів стійкий пізнавальний інтерес до біології, до дослідження власного організму; вміння логічно думати, виділяти головне, узагальнювати, робити висновки, висловлювати свої думки, розвивати вміння учнів працювати із підручником, виховувати увагу, вміння порівнювати, любов до інтелектуальної праці.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Методи навчання: індивідуальне усне опитування; тестовий контроль; розповідь з елементами бесіди; робота з наочністю; робота з підручником.

 

Обладнання: підручник 6 класу І.Ю.Костіков та ін. «Освіта», 2014; таблиця: «Рослинні угрупованння», малюнки «Ярусність лісового рослинного угруповання», «Різноманітність лісів», «Болотні угруповання», «Лучні угруповання».

Література:

 1. І.Ю. Костіков Біологія [Підручник для учнів 6 класу середньої загальноосвітньої школи]. – К.: Освіта, 2014.

 

Хід уроку

 

 1. Організаційний момент

1.  Привітання

2. Перевірка присутності

 

 1. Актуалізація опорних знань учнів      (5-7 хвилин)

На минулому уроці ви вивчали екологічні групи і життєві форми рослин.

1.Скажіть будь-ласка від чого залужить зовнішній вигляд та будова кожного виду рослин.

Від тривалого процесу пристосування до конкретних умов середовища.

Цікаві факти: Тропічні рослини ростуть в умовах підвищеної вологості, тому їхні листки — широкі та м'ясисті — пристосовані до інтенсивної транспірації (випаровування). Багато з них мають «рвану» форму листка – це для того, щоб під час сильних дощів вони не рвалися.

Навіщо кактусу колючки? У тих місцях, де ростуть кактуси з численними тонкими і м'якими колючками, дуже суворі погодні умови. Дощів може не бути місяцями, а добові коливання температур - від декількох градусів тепла в досвітні години до + 50 ° С в середині дня. У таких умовах утворюється рясна роса, ось саме вона і є для кактусів основне джерело вологи. Колючки у кактуса - це видозмінені листки, які і вбирають вологу. Кактуси мають здатність вбирати воду не тільки колючками, але і поверхнею стебла, але все ж саме колючки поставляють в організм рослини велику частину необхідної вологи. На дорослому кактусі тисячі колючок, і кожна засвоює свою крапельку роси. Захищатися в такому середовищі не від кого, тому й колючки м'які.

Кактуси з довгими, рідкісними і гострими колючками ростуть у місцевості з більш м'яким кліматом. Вологи достатньо, але й охочих поласувати соковитою зеленню теж чимало. Для захисту від травоїдних тварин природа забезпечила кактуси довгими, жорсткими і дуже гострими колючками.

Кактуси, які майже суцільно вкриті білим пухом або обплутані білою павутиною (як нам здається) теж жителі суворої кліматичної зони. Білий колір потрібний зовсім не для краси - таке біле покривало відбиває сонячне світло і рятує рослину від перегріву. Коли вночі температура різко падає, щільний покрив з волосків захистить рослину від холоду.

2.Охарактеризуйте поняття «умови середовища».

Територія з певним кліматом, грунтом, рельєфом, з певними жителями – живими організмами.

3.Що таке екологічний фактор?

Компонент, який впливає на живий організм (температура, вологість, тиск, живі організми, інші рослини, світло, погодні умови).

4.Розкрийте поняття екологічна група. Назвіть ці групи

Група рослин, яка виділена по відношенню до окремого фактора.

За забезпеченістю водою (екологічний фактор волога)

Посухостійкі, помірно вологолюбні, вологолюбні, водні,

За умовами освітлення

світлолюбні, тіньовитривалі, тіньолюбні,

За температурними умовами

холодовитривалі, теплолюбні.

5.Назвіть життєві форми рослин.

Деревні (дерева та чагарники), напівдеревні (напівчагарники та напівчагарнички), трав’янисті (багаторічні та однорічні трави)

 

 

2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку          (1 хвилина)

Слайд 1

3. Вивчення нового матеріалу                 (12-14 хвилини)

              Рослини у природі трапляються не у випадкових поєднаннях. Різні види рослин пристосувалися до спільного зростання в одному місці. При цьому одні види рослин створюють умови існування для інших.

              Що ж таке рослинне угруповання? Слайд 2

              Типи рослинних угруповань. Слайд 3

              Кожне рослинне угруповання характеризується певним видовим складом та просторовим розміщенням рослин (ярусністю). Ярусність як вертикально розчленована структура може бути надземною та підземною. Надземна ярусність - це висота надземних частин рослин різних видів (Слайд4).   Яскравий приклад ярусності - ліс, де можна виділити до п'яти надземних ярусів і відповідне число підземних. Ярусний розподіл рослин зменшує гостроту конкуренції за світло, так як на верхніх ярусах розміщені світлолюбні рослини, а на нижніх - тіньолюбні та тіньовитривалі.

Підземна - глибина проникнення кореневих систем різних рослин в грунт(Слайд 5).

              Підземні органи рослин - корені, кореневища, цибулини, бульби тощо також розташовані ярусами. Найглибше проникає коріння дерев, вище розташовані корені чагарників, ближче до поверхні - корені трав’янистих рослин. Особливий ярус - лісова підстилка, утворена рештками рослин, опалим листям.

              А зараз розглянемо кожне з угруповань окремо.

              1.Ліси – це рослинне угруповання, в яких переважають дерева.

Існує різноманітність лісів, залежно від того, які породи дерев переважають:

 • Смерекові ліси (переважають у Карпатах) Слайд 6. Тут майже не ростуть трави, бо дерева закривають світло, а грунт устелених товстим шаром хвої
 • Соснові ліси (північна частина України) Слайд 7. Дерева не затуляють світло, тому мають багатий травянистий  покрив.
 • Широколистяні ліси. Слайд 8 Це ліси, які утворюють дуб, бук, клен. У такому лісі затіненість влітку та наявність великого шару опалого листя заважає росту трав. Тому тут часто трапляються рослини із кореневищами, бульбами і цибулинами, які завдяки запасам поживних речовим встигають відцвісти рано весною, до того, як листя дерев повністю розвинулось (підсніжники, проліски)

2. Степи – це угруповання, що розвивається за низької зволоженості і де головною групою рослин є багаторічні злаки. Слайд 9

              Коли випадають опади, трави встигають повністю поглинути воду своїми кореневими системами. Завдяки травам у степах утворюються чорноземи.

 1. Луки – це угруповання, в яких переважають трави. Слайд 10

На відміну від степів, луки розвиваються за умов достатньої зволоженості. Природні луки поширені у заплавах річок та у високогір’ях. Проте більшість сучасних лук існують завдяки людині, яка використовує їх для випасу худоби.

 1. Болотяні угруповання – розвиваються в умовах надмірної вологи.

Домінують трави , часом зростають невеликі кущі і дерева, а також домінує мох. Слайд 11

 1. Пустелі – рослини не утворюють суцільного покриву. Слайд 12
 2. Штучні угруповання – сади, парки, ягідники, баштани, городи, квітники. Вони не здатні самостійно існувати тривалий час. Доводиться боротися з бур’янами, бо покинуті без догляду, вони швидко заростають. Слайд 13

Слайд 14

              Діяльність людини можу змінити або , взагалі, знищити сталі угруповання. Та з часом вони починають відновлюватися. Першими оселяються водорості та мохи (вони накопичують поживні речовини, які потрібні для утворення грунту). Далі оселяються невибагливі однорічні трави, потім багаторічні трави. Серед них пізніше починають з’являтися дерева (дуже часто береза). Потім починають рости потужні тіньовитривалі дерева – смерека, дуб, граб. Вони переростають березу, затінюють її. На зміну березовому лісу приходять хвойні.

 

5. Закріплення нового матеріалу           (10 хвилин)

Дати повну відповідь на запитання

1. Що таке рослинні угруповання?

2. Яка ярусність характерна для лісових угруповань?

3. Які типи рослинних угруповань вам відомі?

6. Узагальнення                                                               (3 хвилини)

Незакінчені речення 

1.На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям було...

2.Тепер я знаю, що…

3.Я дізналася, що…

4.Мені було цікаво…

5. Мені б хотілося дізнатися більше про…

7. Підбиття підсумків уроку             (2 хвилини)

Оголошення оцінок учнів за роботу на уроці, їх аргументація.

 

8. Домашнє завдання та інструкції до нього          (2 хвилини)

Загальне (фронтальне) завдання: вивчити §46, сторінки 203-209, відповісти на питання в кінці параграфа; вивчити конспект.

Індивідуальне творче завдання: Чи є така рослина, яка зростає усюди? Чому вся Земля не вкрита лісом, адже тоді було б більше кисню?

 Картинки по запросу кактус с тонкими мягкими колючками

 

Картинки по запросу кактус с тонкими колючками

 

Картинки по запросу кактуси с длинными колючками

 

 

Картинки по запросу кактуси с длинными колючками

docx
Додав(-ла)
Усачова Тетяна
Додано
25 квітня 2018
Переглядів
6557
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку