Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Урок "Розмаїття сучасної лірики. А. Мойсієнко «Жовтень жовті жолуді» (українська література). Оформлення документів. Структура складного текстового документа (інформатика)."

Про матеріал
Мета уроку: 1) навчальна: – формувати уявлення про види стилів, засоби автоматизації та ефективної роботи зі складними документами; – формувати вміння працювати з документами, які мають складну структуру; – відпрацювати навички оформлення документів; – формувати в учнів уявлення про поезію кінця ХХ – початку ХХІ ст. на прикладі видатного письменника того періоду А. Мойсієнка. 2) розвивальна: – розвивати творчі здібності та логічне мислення; – розвивати творчий підхід до вирішення різноманітних задач (оформлення документа). 3) виховна: – виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, дисциплінованість; – розвивати соціально-комунікативну компетентність.
Перегляд файлу

Тема. Розмаїття сучасної лірики. А. Мойсієнко «Жовтень жовті жолуді» (українська література).

Оформлення документів. Структура складного текстового документа (інформатика).

Мета уроку:

 1. навчальна:
  • формувати уявлення про види стилів, засоби автоматизації та ефективної роботи зі складними документами;
  • формувати вміння працювати з документами, які мають складну структуру;
  • відпрацювати навички оформлення документів;
  • формувати в учнів уявлення про поезію кінця ХХ – початку ХХІ ст. на прикладі видатного письменника того періоду А. Мойсієнка.
 2. розвивальна:
  • розвивати творчі здібності та логічне мислення;
  • розвивати творчий підхід до вирішення різноманітних задач (оформлення документа).
 3. виховна:
  • виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, дисциплінованість;
  • розвивати соціально-комунікативну компетентність.

Очікувані результати для учнів:

 1. знаннєва складова:
  • пояснює принципи оформлення документу та роботи з об’єктами різних типів;
  • називає особливості поезії А. Мойсієнка.
 2. діяльнісна складова:
  • уміє оформлювати документи.

Тип уроку: комбінований урок, інтегрований урок

Структура уроку:

 1. повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація учнів;
 2. відтворення і корекція засвоєних раніше знань учнів;
 3. сприймання і осмислення, узагальнення і систематизація учнями нових знань;
 4. підсумки уроку, повідомлення домашнього завдання.

Хід уроку

Організаційний етап.

Мотивація навчальної діяльності.

 Учитель. Доброго дня, діти. Сьогодні наш урок буде присвячено пейзажній ліриці А. Мойсієнка. Анатолій Кирилович Мойсієнко народився 9 липня 1948 р в с Бурівка на Чернігівщині Закінчив філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М Гоголя. Твори Анатолія Мойсієнка перекладено на сім мов світу. Сам він перекладає з німецької та слов’янських мов.

Які збірки автора ви можете назвати? (відповіді учнів)

Повідомлення теми і мети уроку

Учитель.

Якими словами можна змалювати осінь?

(Демонстрація  пейзажів).

(Можливі відповіді учнів: Золота осінь –  бо жовта, яскраво-рожева, як охра (вохра-жовта глина; сумні дощі; бабине літо).

Поясніть, до якого виду лірики належить вірш. (відповіді учнів)

Які художні засоби можна використати, змальовуючи осінь?

   (Можливі відповіді учнів: метафори – осінь спустилася з небес; епітети – замріяні дерева, стомлені поля; порівняння – осінь мов пава;           персоніфікація – осінь грається листом, прилетіла на крилах.)

Актуалізація опорних знань

Учитель. Пропоную розділитися на чотири групи для виконання вправи.

Прочитайте вірш та обговоріть в групі запитання.

«Жовтень жовті жолуді»:

Жовтень жовті жолуді
На базар несе,
Пише осінь охрою
Золоте есе.
Листопадом, бабиним літом
Набиває вітер
золотий кисет,
злотом люльку креше,
золоті пожежі
попасом пасе.
Сонце  обережне 
Золотими клешнями 
В золоту Родощ
Золотим пожежником
Походжає дощ.

Перша група.

Яка головна думка твору? (філософія природи)

Друга група.

Яку будову має вірш? (верлібр)

Третя група.

Доберіть три приклади персоніфікації і метафори.

Четверта група.

Проаналізуйте, з якою метою автор повторює у творі сім разів епітет «золотий». (епітет «золотий» автор використовує сім разів, у сполученні з різними іменниками, створюючи неповторні поетичні образи)

Учитель. А тепер по черзі представте ваші відповіді класу.

Перевірка домашнього завдання

Комп’ютерне тестування.

Подача нового матеріалу

Демонстрування учителем підручника як зразка оформлення документа, звертаючи увагу на такі елементи, як колонтитули, заголовки, зміст.

Учитель. Форматування великих за обсягом і складних за структурою документів займає багато часу. Щоб прискорити процес форматування таких документів, зручно застосовувати стильове оформлення.

Стиль – це іменована сукупність параметрів форматування об’єктів документа, які визначають його зовнішній вигляд.

Демонстрація. Для задання стильового оформлення виділеного об’єкта потрібно вибрати певний стиль на вкладці Основне в групі Стилі.

Також можна, за власним бажанням, змінити деякі параметри обраного стилю. Для редагування стилю потрібно:

 1. відкрити контекстне меню стилю (клацнути віконце правою кнопкою миші);
 2. вибрати команду Змінити;
 3. у вікні Зміна стилю клацнути кнопку Формат;
 4. налаштувати параметри для об’єктів заданого стилю.

Матеріал. Досить часто доводиться створювати документи, що мають схожу структуру. Для цього використовують шаблони.

Шаблоном називають документ, який зберігається у файлі особливого формату та використовується як основа для створення нових документів. У Word файли шаблонів мають розширення .dot (.dotx).

Ви можете зберегти як шаблон документ, оформлений на власний розсуд. Для цього слід клацнути кнопку Office, зазначити місце збереження, назву і вибрати тип файлу – Шаблон Word.

Матеріал. Розділ – частина документа, яка має задані значення параметрів форматування сторінки чи колонок.

Структурою документа називають ієрархічну схему розміщення складових документа. Для організації документів великого обсягу, які складаються зі змісту, розділів і підрозділів різних рівнів (наприклад підручника), використовують режим структури. Для вмикання режиму структури потрібно на вкладці Вигляд вибрати команду Структура.

Щоб робота зі складним текстовим документом була ефективною, треба дотримуватися певної послідовності дій. Розглянемо алгоритм опрацювання складних текстових документів:

 1. набір і збереження — введення тексту з клавіатури і збереження у вигляді файла на носії;
 2. редагування документа — виправлення помилок, додавання або вилучення фрагментів тексту, інших об’єктів, зміна їх розташування;
 3. форматування документа — надання документу необхідного вигляду: зміна властивостей об’єктів, налаштування стилів тощо;
 4. підготовка документа до друку — оформлення заголовків, розбивка на сторінки, їх нумерування, створення змісту;
 5. друк документа – виведення на папір всіх або окремих сторінок створеного документа.

Матеріал. У документах зі складною структурою часто встановлюють колонтитули, у яких зазначають назву книги, розділу, номери сторінок тощо. Колонтитули – повідомлення, які розміщуються у верхньому або нижньому полі сторінки документа і відображаються на всіх сторінках документа.

Демонстрація вчителем. Для встановлення колонтитулів необхідно:

 1. двічі клацнути в області верхнього (або нижнього) краю сторінки – відкриються поля колонтитулів і вкладка Конструктор;
 2. ввести текст у верхньому (нижньому) полі колонтитула.

Інструменти вкладки Конструктор дозволяють автоматично вставляти в колонтитули номери сторінок, назву документа, дані про автора, поточну дату тощо. Для повернення до основного тексту документа на ньому слід двічі клацнути. Для видалення колонтитула треба на ньому двічі клацнути, виділити його вміст і натиснути клавішу Delete.

Матеріал. У програмі Word разом із підготовкою документів, які призначені для друку, можна розробляти й електронні документи, які, зокрема, містять посилання.

Посилання (гіперпосилання) – це частина документа (малюнок, текст тощо), клацанням по якій здійснюється перехід у певне місце документа або до іншого файла, розміщеного на комп’ютері користувача, або в Інтернеті.

Демонстрація. Для переходу за посиланням слід при натиснутій клавіші Ctrl клацнути на посиланні лівою кнопкою миші.

Для створення посилання потрібно:

 1. вибрати фрагмент тексту або графічний об’єкт;
 2. на вкладці Вставлення (група Посилання) вибрати Посилання;
 3. вибрати Гіперпосилання і зазначити, на який саме об’єкт створюється посилання.

Практична частина уроку

Учитель. Зараз спробуємо застосувати стильове оформлення на практиці.

Завдання: створити й оформити текстовий документ із використанням різних стилів.

Інструкція до завдання:

Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ. Знайдіть в Інтернеті фрагмент біографії Мойсеєнка та вірш «Жолуді», скопіюйте в документ.

Введіть назву вірша на початку документа і встановіть стиль. У кінці документа введіть ім’я і прізвище автора твору, задайте стиль. Додайте стилі для решти документа.

Установіть верхній колонтитул із поточною датою. Зробіть назву твору посиланням на веб-сторінку із цим твором.

Збережіть документ у форматі шаблону з іменем Вправа 9 у відповідній папці.

Перевірка виконаних завдань, виставлення оцінок за урок.

Підсумок уроку

Учитель. Отже, сьогодні на уроці ви дізналися як можна прискорити форматування документів. Для чого використовують стиль абзацу та режим структури документа? (відповіді учнів)

Також ми розглянули один з творів сучасної пейзажної лірики Мойсієнка «Жовтень жовті жолуді». Перегляньмо слайд-шоу (до цього вірша):

https://www.youtube.com/watch?v=cKxs1HTLrDo

Домашнє завдання

Опрацювати §9 підручника з інформатики, дати відповіді на запитання в кінці параграфа.

Анатолій Мойсієнко – один із засновників клубу паліндромістів. Дізнайтеся більше про цю незвичайну, так би мовити, екстремальну поезію та підготуйте коротке повідомлення.

docx
Додано
16 січня
Переглядів
179
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку