25 червня о 17:00Вебінар: Онлайн-тести: цікава форма роботи на інтегрованому уроці

Урок "Розв’язування задач з генетики"

Про матеріал
Мета: Освітня. Розширити знання учнів про генетичні дослідження; повторити алгоритм розв’язання типових задач на різноманітні приклади успадкування ознак у рослин, тварин та людини. Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати основні біологічні закономірності (спадковість, мінливість) та їхнє значення для процесів життєдіяльності організмів. Виховна. Виховувати бережливе ставлення до організмів та їхніх спадкових ознак. Обладнання й матеріали: підручник, робочий зошит Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Перегляд файлу

Урок № ___

Біологія

9 клас

 

Тема: Розв’язування задач з генетики

 

Мета:

Освітня. Розширити знання учнів про генетичні дослідження; повторити алгоритм розв’язання типових задач на різноманітні приклади успадкування ознак у рослин, тварин та людини.

 Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати основні біологічні закономірності (спадковість, мінливість) та їхнє значення для процесів життєдіяльності організмів.

 Виховна. Виховувати бережливе ставлення до організмів та їхніх спадкових ознак.

Обладнання й матеріали:  підручник, робочий зошит

 Тип уроку. Засвоєння нових знань.

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

Самостійна робота

Виберіть правильну відповідь. (кожна правильна відповідь – 1бал)

 1. Перший закон Г. Менделя – це закон  одноманітності гібридів першого покоління.
 2. Третій  закон Г. Менделя – це закон  розщеплення ознак.
 3. Другий  закон Г. Менделя – це закон незалежного розподілу генів.
 4. У гібридів першого покоління виявляються тільки домінантні ознаки, тобто це покоління фенотипово одноманітне – це визначення першого закону Г. Менделя.
 5. При дигібридному схрещуванні розщеплення станів кожної ознаки у нащадків відбувається незалежно від інших -   це визначення другого  закону Г. Менделя.
 6. Під час схрещування гібридів першого покоління у гібридів другого покоління відбувається розщеплення ознак у співвідношенні 3:1 - це визначення третього закону Г. Менделя.
 7. Схематичний  запис першого закону Г. Менделя:

 1.  Схематичне  зображення  третього  закону Г. Менделя:

 1. Дигібридне схрещування – схрещування організмів за двома ознаками, наприклад, кольором стручка гороху та поверхнею насінини гороху.
 2.  Домінантні ознаки при розв’язанні задач позначаються великими латинськими літерами A, B, C, D, E, F і т. п.
 3.   Умовний запис  Aa, Bb, Cc, Dd  - це умовне позначення гомозигот.
 4.  Буквою G при розв’язуванні задач позначають гамети.

 

Правильні відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

-

-

+

-

-

+

-

+

+

-

+

 

ІІ. Розв’язування задач.

 

Задача №1

У великої рогатої худоби ген комолості (безрогості) домінує над геном рога тості. Яке потомство можна отримати від схрещування:

 1. Гомозиготного комолого бика з рогатою коровою?

Р: АА х аа;    F1: 4Аа (усі комолі)

 

 1. Гетерозиготного комолого бика з рогатою коровою?

Р: Аа х аа;   F1: 2Аа : 2аа (50% комолі, 50% рогаті) 

 

 1. Гетерозиготних комолих бика і корови?

Р: Аа х Аа;   F1: АА : 2Аа : аа (75% комолі, 25% рогаті) 

 

Задача №2

Фокстер’єри, гомозиготні за рецесивним алелем певного гена, сліпі від народження. Пара плідників з нормальним генотипом дала 7 цуценят, з яких 5 мали нормальний фенотип, а 2 виявилися сліпими. Встановіть генотипи батьків та їх нащадків.

Дано:

Розв’язання

А – норм.зір

а – сліпота

Р, F1 - ?

Р: Аа  х  Аа
G: А,а;  А,а
F: АА(норм. зір)
Аа(норм)
Аа(норм)
аа(сліп)

 

Задача №3

У курей породи віандот трояндо подібну форму гребеня визначає домінантний алель, а просту – рецесивний. При схрещуванні курей з простою формую гребня всі нащадки її успадковують , а серед нащадків курей з трояндоподібною формою були особини з обома типами гребінів. Яке схрещування має здійснити фермер, який бажає отримати курей виключно з трояндоподібною формою гребня?

Дано:

Розв’язання

А – трояндоподібний гребінь

а – простий гребінь

аа – простий гребінь

АА, Аа – трояндоподібний гребінь

Р - ?

P1: Аа х Аа

G1: A, a ; A, a

F1: AA, Aa, Aa, aa (75% трояндоподібний гребінь, 25% - простий гребінь)

 

P2: AA x aa

G2: A; a

F2: Aa (100% трояндоподібний гребінь)

 

P3:AA x Aa

G3: A; A, a

F3 AA, Aa (100% трояндоподібний гребінь)

 

Задача №4

У помідорів нормальна висота і червоний колір плодів – домінантні ознаки, а карликовість і жовтоплідність – рецесивні. Усі вихідні рослини - гомозиготні, гени обох ознак містяться у різних хромосомах. Визначте: а) які ознаки матимуть гібриди, що дістали в результаті запилення гомозиготних червоноплідних рослин нормальної висоти пилком жовто плідних карликових;

б) яким буде потомство від схрещування цих гібридів;

в) яке потомство буде від схрещування гібридів з карликовими жовтоплідними рослинами.

 

Дано:

А – нормальна висота    Розв’язування

а  – карликовість

В – червоний колір плодів  а) Р:    ААВВ           аавв

а  – жовтий колір плодів   Г 

     

      F1   АаВв

       нормальна висота, червоно плідні

         (100%)

 

Відповідь: Усі гібриди нормальної висоти червоноплідні (дигетерозиготи).

 

 

б)     Р:    АаВв                  АаВв

  

    Г       

 

 

 F1  Складаємо решітку Пеннета:

 

 

 

АВ

Ав

аВ

ав

АВ

ААВВ

ААВв

АаВВ

АаВв

Ав

ААВв

Аавв

АаВв

Аавв

аВ

АаВВ

АаВв

ааВВ

ааВв

ав

АаВв

Аавв

ааВв

аавв

     

 

Всього отримано у F2  16 гібридних рослин, з них:

 • червоноплідних рослин нормальної висоти     9    (56,25%)
 • червонопліднихі карликових рослин      – 3    (18,75%)
 • жовтоплідних рослин нормальної висоти       – 3    (18,75%)
 • жовтоплідних карликових рослин        – 1    (6,25%)

 

 

в) Р:    АаВв                    аавв

 Г 

          

 

 

   F1   АаВв         Аавв         ааВв   аавв

         черв. норм. черв.карл.           жовт. норм.            жовт. карл.

     1               :            1             :             1                :            1

   25%            :           25%         :           25%            :            25%

 

 

Відповідь: 25% – червоноплідних рослин нормальної висоти, 25% – червоно плідних карликових рослин, 25% – жовтоплідних рослин нормальної висоти, 25% – жовтоплідних карликових.

 

 

 

 

Задача №5. У малини червоний колір плодів і колюче стебло домінують над жовтим кольором плодів і гладеньким стеблом. Яке потомство буде отримане внаслідок схрещування дигетерозиготної рослини з рослиною, що має жовті плоди та гладеньке стебло.

 

Дано:        Розв’ язування

А – червоний колір

а – жовтий колір

В – колюче стебло       Р:                      АаВв       аавв

в – гладеньке стебло    

        Г       

 

    

       F1      АаВв         Аавв          ааВв        аавв

             черв.          черв.         жовт.       жовт.                                                                                         колюч.        глад.        колюч.     глад.                                                                                                                                            25%     :    25%    :   25%    :    25%             

 

Відповідь: У потомстві буде таке співвідношення: 25% малини червоного кольору з колючим стеблом, 25%   червоного кольору з гладеньким стеблом, 25% жовтого кольору з колючим стеблом, 25%  жовтого кольору з гладеньким стеблом.

 

ІІІ. Підведення підсумків уроку.

Обговорення та виставлення оцінок

 

ІV. Надання та пояснення домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Схрещено ромашку білу (домінант гомозиготний) махрову з жовтою звичайною(домінант гомозиготний). Записати генетичну схему схрещування для Р, F1, F2.

 1. Один з подружжя має блакитні (рецесив) очі і прямий (гетерозигота, домінант) ніс, другий карі очі і кирпатий ніс (рецесив). Записати генотипи і фенотипи для батьківських форм Р і нащадків першого покоління F1

 1. Чорне забарвлення у собак домінує над коричневим, а коротка шерсть над довгою. Яка кількість чорних цуценят з довгою шерстю буде одержана при схрещуванні гетерозиготних за обома генами тварин?

 1. У малини червоний колір плодів і колюче стебло домінують над жовтим кольором плодів і гладеньким стеблом. Яке потомство буде отримане внаслідок схрещування дигетерозиготної рослини з рослиною, що має жовті плоди та гладеньке стебло.

1

 

docx
Додано
19 січня
Переглядів
754
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку