Урок ''Тиск твердих тіл на поверхню.Сила тиску''

Про матеріал

Цей урок домоможе сформувати знання учнів про тиск та залежність його від сили тиску і площі опори; розвити у учнів почуття допитливості, логічного мислення, уміння самостійно робити висновки на основі досліду, комунікативної компетентності (навички співробітництва, керівництво роботою), життєвої компетентності (застосування знань у житті), розширення політехнічного кругозору учнів.

Перегляд файлу

Урок № 14

Тема:  Тиск твердих тіл

Клас: 8

Мета: дидактична:  сформувати знання учнів про тиск та залежність його від сили тиску і площі опори;

розвиваюча: розвиток у учнів допитливості, логічного мислення, уміння самостійно робити висновки на основі досліду, комунікативної компетентності (навички співробітництва, керівництво роботою), життєвої компетентності (застосування знань у житті), розширення  політехнічного кругозору  учнів;

виховна: активізація самостійності мислення учнів, формування наукового світогляду, виховування почуття колективізму, відповідальності.

Завдання: 1)перевірити знання з теми «Взаємодії та сили»;

2)познайомити учнів з тиском як фізичною величиною;

3)з’ясувати залежність тиску від сили та площі опори;

4)познайомити учнів з одиницями вимірювання тиску;

5)познайомити учнів з способами збільшення та зменшення тиску;

4)розв’язати різні види задач, використовуючи отримані знання.            

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: мультимедійний проектор.Урок супроводжується переглядом презентації.

Хід уроку

  І. Організаційний етап

   1.Створення емоційного настрою. (1 слайд)

(Після привітання, вчитель націлює учнів звернути увагу на вислів, написаний на дошці і пояснити, як вони його розуміють. Після відповідей учнів, вчитель зачитує побажання)

Через двадцять років ви будете більш шкодувати про те, чого НЕ ЗРОБИЛИ, чим про те, що ви ЗРОБИЛИ. Тому, відкиньте сумнів. Спливайте далі від безпечної гавані. Піймайте попутний вітер своїми вітрилами. Досліджуйте. Мрійте. Відкривайте.           Марк Твен

 

ІІ. Перевірка знань попередньої теми

  1. Запитальний ряд.

- Над яким розділом ми закінчили працювати на минулому уроці?

- Що нового ви дізналися під час вивчення даного матеріалу?

-  Що таке сила?

- Які сили існують в природі?

          - Чим характеризується кожна сила?

2.Самостійна робота. Учні отримують картки, на яких зображені тіла, необхідно зобразити вказані сили.  Перевірити методом взаємоперевірки, кожна правильна відповідь – 2 бали. (Додаток 1), (Додаток 2) (2-6 слайд)

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1.Дати відповіді на питання.

Чи завжди результат дії сили залежить лише від величини модуля сили? Наведіть приклади.  (Не тільки від величини модуля сили, але і від точки прикладання).

Давайте розглянемо, від чого ще залежить результат дії сили.

  2.Демонстрація малюнка на слайді(7 слайд)

 Яка приємна зимова прогулянка на лижах! Однак варто увійти в сніг без них, як ноги будуть глибоко провалюватися під час кожного кроку, іти буде важко, і задоволення буде зіпсовано.

   На цьому рисунку вага лижника приблизно дорівнює вазі «пішохода». Тому сили, з якими хлопчики тиснуть на сніг, будемо вважати рівними. Але помітьте: вони діють не на одну точку, а «розподіляються» по деяких площах. У лижника — по площі торкання снігу й лиж, а в пішохода — снігу й підошов. Зрозуміло, що Sлиж > Sподошов. Тому й результат дії лижника на сніг проявляється меншою мірою.

 

ІV . Оголошення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 

     Розподіл сили по площі її прикладання характеризують спеціальною фізичною величиною – тиском. Тому тема нашого уроку «Тиск твердих тіл». Знання, які ви отримаєте протягом сьогоднішнього уроку будуть базовими під час вивчення наступних тем,  а також вони вам знадобляться у повсякденному житті.

 

V. Вивчення нового матеріалу, його сприймання і осмислення

 

1.Робота з підручником та створення опорного конспекту.

(На основі інформації, отриманої протягом уроку, учитель на дошці, а учні в зошиті складають конспект.)  (8 слайд)

   Запропонувати учням у підручнику знайти, що таке тиск і записати в конспект

 Тиском p називають відношення перпендикулярної до поверхні сили тиску F, що діє на деяку площу S поверхні, до цієї площі:

                                                                  

    Як знайти силу тиску?  

                                               F=p·S

Одиницею тиску є 1 паскаль.

1 паскаль — це тиск, за якого на площу, що дорівнює 1 м2, діє сила тиску, що дорівнює 1 Н.

                                        

2.Експерементальна задача.

    1 паскаль – це багато, чи мало? Щоб дати відповідь на це питання, я пропоную розв’язати таку задачу: у кожного з вас є аркуш паперу. Я пропоную знайти тиск, який створює цей аркуш на поверхню. У кого є пропозиції щодо розв’язання цієї задачі. Після обговорення варіантів розв’язку, один із учнів розв’язує задачу на дошці.

m=1г=0,001кг             p =           [р]= ==Па

а=10см=0,1м               F=mg       р= =1(Па)

р-?                                S=

g=10                          р=

Покладіть лист на долоню, тиск, який створює він на долоню і є 1 Па. Великий чи малий це тиск?

3. Робота в групах. Задачі-малюнки (9-11 слайд)

  Способи збільшення й зменшення тиску

У більшості випадків змінювати тиск, змінюючи силу тиску, незручно, тому змінюють площу поверхні, на яку діє сила. При збільшенні площі тиск зменшується, а при зменшенні — збільшується.

    Зараз я пропоную кожній групі серію малюнків : для першої групи –це тиск у побуті, для другої – тиск у техніці, для третьої – тиск у природі. Кожна група розглядаючи малюнки, повинна сказати збільшується тиск в даному випадку чи зменшується та пояснити чому.

 

V. Фізкультхвилинка(12-19 слайд)

Фізична гімнастика «Відпочиваємо працюючи»

Учні повторюють рухи, які бачать на слайді,  при цьому кажуть, збільшується тиск їх тіла на поверхню, чи зменшується

 

VІ. Застосування набутих знань

1. Задача за прайс-листами

Виконує учень біля дошки під керівництвом вчителя

Кожна група отримала прайс-листи різних марок бетону. Обчислити, якою може бути найбільша висота споруди, побудованої із цієї марки бетону. Потім кожна група усно обчислює висоту споруди різних марок бетону.

  P=7,5МПа=7500000Па        p===hg      [h]=

  =2500                               F=mg= hg          h==300(м)

  h-?                                          m==h

  g=10                                    V=hS

                                                 h=

 2.Інформаційне бюро(20 слайд)

 Еверест – це межа?

Для Землі – так! Для Землі критична висота гір – 30 км. Якби земні гори були б вищими, то тиск біля підніжжя гори був би настільки великим, що породи плавилися б, а висота гори у такий спосіб зменшувалася до критичної. У реальності ж висота гір ніде не досягає критичного значення через вплив навколишнього середовища – вивітрювання, вологості тощо.

3.Задачі-малюнки на порівняння(21-24 слайд)

Продемонструвати учням малюки, на яких зображені тіла попарно. Учні повинні сказати, яке із двох тіл створює більший тиск.

4. Створення сенкану за ключовим словом – тиск (25)

1-й рядок - один іменник: головне, про що йдеться мова в даній темі;

2-й рядок - два прикметники: описують іменник, поданий у першому рядку;

3-й рядок - три слова: опис дії, найчастіше, дієсловами;

4-й рядок - чотири слова: фраза, яка передбачає особистісне ставлення до теми;

5-й рядок - одне - два слова: синонім до іменника в 1-му рядку

VIІ. Підсумок уроку. Рефлексія «Незакінчене течення»(26 слайд).

  • Сьогодні ми вивчали …
  • Для мене новим було дізнатися …
  • Найбільше мені сподобалося…
  • Найскладнішим для мене було …
  • Це мені згодиться …

  ІХ. Домашнє завдання

Підручник: § 25. Дати відповіді на питання після параграфа.

Визначити свій тиск на підлогу.       

 

Самостійна робота

ІІ Варіант

1.Зобразити силу тяжіння, що діє на тіло.  За якою формулою обчислюється сила тяжіння?

 

 

 

 

 

 

 

2.Зобразити вагу тіла

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Зобразити силу реакції опори.  Як пов’язані вага і сила реакції опори?

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Зобразити силу тертя. За якою формулою обчислюють силу тертя?

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Тіло вільно падає. Зобразити силу тяжіння та вагу тіла.

 

 

 

 

 

Самостійна робота

І Варіант

1.Зобразити силу тяжіння, що діє на тіло. За якою формулою обчислюється сила тяжіння?

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Зобразити вагу тіла

 

 

 

 

 

 

 

3.Зобразити силу реакції опори. Як пов’язані вага і сила реакції опори?

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Зобразити силу тертя. За якою формулою обчислюють силу тертя?

.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Тіло вільно падає. Зобразити силу тяжіння та вагу тіла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Створення сенкану за ключовим словом – тиск.

Створення сенкану за ключовим словом – тиск

1-й рядок - один іменник: головне, про що йдеться мова в даній темі;

2-й рядок - два прикметники: описують іменник, поданий у першому рядку;

3-й рядок - три слова: опис дії, найчастіше, дієсловами;

4-й рядок - чотири слова: фраза, яка передбачає особистісне ставлення до теми;

5-й рядок - одне - два слова: синонім до іменника в 1-му рядку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зо

1

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 25.Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
Додано
16 жовтня 2018
Переглядів
778
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку