13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Урок – тріада на тему: «Індивідуальні дії солдата та взаємодії у складі двійок та груп»

Про матеріал
Розробка уроку містить матеріали щодо формування в учнів поняття про склад і завдання бойової групи, розподілу обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодії в бойовій групі; узагальнення набутих знань і вміння застосовувати їх на практиці. Сприяє формуванню уміння використовувати інформаційно-комунікативні технології, уміння самостійно вчитися, співпрацювати в колективі.
Перегляд файлу

Урок – тріада  на тему: «Індивідуальні дії солдата та взаємодії у складі двійок та груп» 

 

                Мета:    формування    ключових    компетентностей:    предметної    –

формувати знання про завдання і склад бойової групи, обов’язки солдата у складі бойової групи; теоретична та практична підготовка учнів за програмою підготовки солдата до бою у складі бойової групи; інформаційно-цифрової – формувати уміння використовувати інформаційно-комунікативні технології, розуміти та оцінювати різні аспекти медіа контенту; самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, використовуючи ресурси мережі Інтернет; уміння вчитися – формування вміння самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії, роботі в групах, вміння працювати з різними джерелами інформації; соціальної – співпрацювати в колективі, вносити свою частку в роботу групи для вирішення проблеми; виявляти соціальні почуття, змістом яких є любов до Вітчизни, повага до сучасних збройних сил, готовність виконувати накази та розпорядження командирів, начальників, виявляти повагу в колективі.

Обладнання: комп’ютери, інтерактивна дошка, мультимедійна презентація на тему тріади, роздатковий матеріал (тексти, схеми), макети автоматів.

Тип тріади: формувальна. План заняття.

 

№ мініади

Назва етапу заняття

Час

 

 

 

 

 

 

 

І мініада

І. Організаційний момент

3 хв.

1. Шикування учнів.

1 хв.

2. Доповідь командира навчального відділення, військове вітання, перевірка готовності учнів до уроку.

2 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

5 хв.

1. «Інтелектуальна атака»

2 хв.

2. Ілюстративний практикум

3 хв.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

4 хв.

Робота над девізом тріади за методом «Мікрофон»

2 хв.

ІV. Засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок

16 хв.

1. Ситуаційний аналіз.

2 хв.

2. Доповідь учня про правила взаємодії під час роботи в групі

2 хв.

 

3. Доповідь учня про психологічну сумісність

2 хв.

4. Метод «Прес»

3 хв.

5. Лекція з елементами бесіди

7 хв.

1. Склад бойової групи («двійки», «трійки») 

7 хв.

 

 

 

ІІ мініада

1. Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія в бойовій групі (наступне питання лекції з елементами бесіди)

7 хв.

2. Метод «Навчаючи – вчуся».

7 хв.

3. Порядок дій у складі бойових груп

10 хв.

4. Дискусійний клуб

6 хв.

 

 

 

 

 

ІІІ мініада

Механізоване відділення під час наступу в складі бойових груп

5 хв.

V. Узагальнення і систематизація знань

17 хв.

1. Комп’ютерне тестування учнів за темою тріади 

5 хв.

2. Перегляд відео про взаємодію у «двійках»

2 хв.

3. Робота в парах

10 хв.

VІ. Підсумок уроку. 

3 хв.

Рефлексія

3 хв.

VІІ. Домашнє завдання

2 хв.

 

Хід заняття

І мініада І. Організаційний момент

1.                  Шикування учнів.

2.                  Доповідь командира навчального відділення, військове вітання, перевірка готовності учнів до уроку.

3.                  Стройове тренування.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів ►«Інтелектуальна атака»

-         Що таке бойова позиція механізованого відділення?;

-         Як облаштувати окоп для стрільби лежачі?;

-         Які вимоги до вибору місця для стрільби?;

-         Як розташовують місця для гранатометника та кулеметника і будують систему вогню?;

-         З якою метою командир призначає у відділенні спостерігача? 

-         Які вимоги до вибору місця для ведення спостереження? 

-         Що входить до обов’язків спостерігача?

►Ілюстративний практикум

а) схематично зобразіть окоп для стрільби стоячи та його розміри;

б) за наведеною схемою орієнтирів, складіть доповідь командирові,

виконуючи роль спостерігача.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Аналіз досвіду збройних конфліктів сучасності свідчить про те, що форми і способи тактичних дій підрозділів постійно удосконалюються, вони залежать від змісту поставлених завдань, ролі і місця підрозділів у бою, характеру дій противника, умов місцевості, наявних штатних та приданих сил і засобів, а також від рівня підготовки особового складу.

Пошук ефективних способів ведення бойових дій в арміях держав, які брали й беруть участь у локальних війнах, обмежених збройних конфліктах,  викликав появу тактики групового бою, основу якої складають дії бойових груп, які формуються у взводах і у відділеннях механізованих військ.

Тактика дій бойовими групами підвищує маневрові і вогневі можливості, раптовість і непомітність дій військових підрозділів і застосовується, насамперед, для збереження життя своїх солдатів і знищення живої сили противника в певному районі бойових дій.

Солдат у складі бойової групи не завжди діє так, як у складі відділення. Він не оволодіває територією, а знищує на ній противника, не утримує певний район, а мобільно в його межах пересувається з метою пошуку і знищення живої сили та захоплення об’єктів противника. Солдат виконує подрібнені бойові завдання у складі бойових груп, які є складовою частиною бойового завдання відділення.

На нашому уроці ми розглянемо склад бойової групи, розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія в бойовій групі; порядок дій у складі бойових груп.

Давайте розглянемо девіз тріади: «Де мужність, там і перемога». Цей вислів є українським прислів’ям. А прислів’я та приказки, як вам відомо, образно та лаконічно передають нащадкам висновки з життєвого досвіду багатьох поколінь.

Вправа «Мікрофон». Висловіть вашу думку (розуміння) щодо девізу тріади (учні швидко і лаконічно, імітуючи "говоріння в мікрофон", висловлюють власну думку).

ІV. Засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок Ситуаційний аналіз.

На основі викладеного вище, вкажіть: з якою метою солдат об’єднують в бойові групи?

Оскільки ми з вами будемо говорити про взаємодію у бойовій групі, давайте пригадаємо правила під час роботи в групі (схема 1). 

Доповідь учня про правила взаємодії під час роботи в групі.

- Спільна діяльність передбачає ряд сумісностей (схема 2).  

Доповідь учня про психологічну сумісність.

 

Метод «Прес». Чи важлива психологічна сумісність для членів бойової групи?

(окремі учні висловлюю свою думку,

користуючись схемою: «Я вважаю…», «Тому що…», «Наприклад...», «Отже…»).

►Лекція з елементами бесіди

1. Склад бойової групи («двійки», «трійки»).

Бойова група - найменше позаштатне військове формування в складі механізованого відділення, яке не має штатного командира. Мету формування таких груп ми вже з вами розглянули. 

До складу механізованого відділення можуть входити до трьох бойових груп. Розподіл механізованого відділення на бойові групи дає можливість створити гнучкий і розосереджений бойовий порядок, підвищити ефективність вогневого ураженнясупротивника і живучість підрозділу, забезпечує взаємну підтримку і прикриття вогнем на полі бою під час здійснення маневру.

Склад бойових груп залежить від організаційно-штатної структури відділення і завдань, які воно виконує. Для найкращої взаємодії, взаємоконтролю і взаємодопомоги, а також для полегшення управління підрозділом в цілому групи розбиваються на пари або трійки.

Погляньте на екран. Перед вами варіант розподілу      на      бойові         групи           механізованого відділення на БМП. Отже, варіант складу бойових груп може бути таким: перша група — старший стрілець (старший групи), кулеметник і стрілець; друга група — командир від ділення, снайпер,

гранатометник, стрілець-помічник-гранатометника; третя група — заступник командира БМ — навідник-оператор (кулеметник) і механік-водій (водій).

Зазвичай у механізованому відділенні 2-3 групи: а) командування або управління, вогнева; б) ударна, снайперська, мінування; в) прикриття, забезпечення тощо.

Склад бойових груп у наступі (варіанти):

 1-а група (маневрена) – старший стрілець; два стрільці;

2-а група (вогнева) – командир відділення, кулеметник, гранатометник, помічник гранатометника;

3-я група – механік-водій; навідник-оператор (навідник).

 

 

-         Що дає розподіл механізованого відділення на бойові групи?

-         У якому складі можуть бути створені бойові групи?

 

ІІ мініада

►Лекція з елементами бесіди

2-ге навчальне питання: «Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія в бойовій групі».

- Пригадайте прийоми й способи пересування на місцевості під час дій у пішому порядку.

Одним із завдань солдата у складі бойової групи є пересування різними прийомами і способами до вказаного рубежу.

У бойовій групі заздалегідь повинен бути обговорений порядок спільних дій, а також порядок взаємодії в бою. Після заняття чергової позиції здійснюється спостереження за полем бою, необхідно бути в постійній бойовій готовності до вогневого прикриття переміщення інших військовослужбовців бойової групи. За можливості подальшого переміщення необхідно подати їм заздалегідь установлений сигнал на пересування до наступного рубежу. Під час виконання завдання одним військовослужбовцем, інші його прикривають. Це закон ближнього бою.

Переглянемо       фрагменти відео про відпрацювання дій у складі бойових груп.

https://www.youtube.com/watch?v=SQNXLgFfXmc  (з 14 с по 38 с, з 3 хв. 36 с по 4 хв.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8peyv5YmOw&list=PLI4OjZn6VSfE3fnkg4fmsAGXss7Cfq0H (з 47 с по 1 хв. 53 с).

                                    

https://www.youtube.com/watch?v=YmgZTo3EIwM  (з 20 с по 1 хв. 25 с).

Метод «Навчаючи – вчуся». Учні отримують картки із схемами та текстами для прочитання й запам’ятовування, після цього вони мають ознайомити з цією інформацією однокласників.

а) завдання бойових груп на полі бою;

б) завдання першого, другого і третього номерів бойової групи;

в) завдання номерів 2-ї бойової групи;

г) завдання номерів 3-ї бойової групи.

3-тє навчальне питання: «Порядок дій у складі бойових груп».

Розміщення і пересування солдата у складі бойової групи має такі особливості. Інтервали між військовослужбовцями бойової групи повинні становити 5-6 кроків. Кожному військовослужбовцю, з урахуванням умов місцевості, на напрямку дій групи вказуються дві-три вогневі позиції, які необхідно змінювати після декількох коротких черг. Кожному солдату бойової групи призначаються сектори стрільби - основний і додатковий, вони повинні перекриватися між військовослужбовцями, які діють поруч, не менше ніж на 1015° (170-250 тисячних), створюючи зону суцільного вогню. Висунення на рубіж переходу в атаку відбувається на дистанціях, які забезпечують візуальне спостереження за діями один одного і взаємну підтримку вогнем. Атака на противника відбувається, як правило, під прикриттям димів. Переміщення на полі бою здійснюється послідовно, наприклад так, як показано на малюнку на схемах 3 і 4. 

Спочатку стрілець 1 (найбільш підготовлений і фізично розвинений солдат у групі) під вогневим прикриттям кулеметника і старшого стрільця, застосовуючи різні способи пересування на полі бою -

прискореним кроком, бігом (пригнувшись), перебіжками - 2-3 «стрибками» («ривками») повинен вийти на рубіж 50—100 м, при цьому довжина «стрибків» між зупинками для перепочинку залежить від умов місцевості та інтенсивності вогню противника і в середньому становить 20-40 кроків. Після зайняття рубежу стрілець обладнує бруствер і готується до ведення вогню для прикриття інших бійців із бойової групи.

Пересуваючись у складі «двійки», солдат, який відкриває вогонь, повинен вигуком або іншим способом повідомляти про готовність прикрити вогнем напарника (схема 5).  

 «Трійка» розбивається        на      дві підгрупи, що складаються із двох і одного солдата (схема 6). Вони працюють так само, як у «двійці»: одна група перебігає — інша прикриває. Уперед завжди висувається один солдат, а двоє підтягуються до нього. Це робиться для того, щоб двоє, які біжать попереду одного (того, хто стріляє), не перекривали йому сектор обстрілу.

Дискусійний клуб. Висловіть свою думку щодо способів знищення супротивника в оборонному бою в складі бойових груп.

У своїх висловах орієнтовно враховуйте: вогневі засоби механізованого відділення; способи ураження поодиноких і великих груп супротивника, танків й інших броньованих машин;  способи знищення супротивника в ближньому бою.

ІІІ мініада

Як вже було сказано раніше, за призначенням бойові групи можуть бути маневреними і вогневими. Маневрена група призначена для оволодіння об’єктом атаки (схема 7), знищення супротивника в траншеї, здійснення маневру для виходу у фланг і тил супротивнику, закріплення досягнутого рубежу і виконання інших завдань. У певних випадках вона може проробляти проходи в мінно-вибухових і    невибухових загородженнях, виконуючи функції групи розгородження. Старшим групи, як правило, призначають старшого стрільця.

Вогневу групу призначають для    прикриття дій     маневреної групи, заборони підходу (маневру) супротивника     до      тих,   хто

обороняється, завершення знищення живої сили і вогневих засобів супротивника в об’єкті атаки і захоплення його спільно з маневреною групою. Очолює вогневу групу, як правило, командир відділення.

Склад та завдання бойових груп не є постійними та залежать від конкретної обстановки та рішення командира. Командири бойових груп визначають завдання кожному військовослужбовцю групи та управляють групою в бою.

Одержавши завдання знищити супротивника, який залишився в траншеях і ходах сполучення, одна з бойових груп, закидавши його гранатами, заскакує в траншею, щоб вести вогонь уздовж траншеї в різних напрямках для прикриття один одного з тилу. Просуваючись траншеєю, члени бойової групи вогнем впритул, багнетами та гранатами знищують супротивника, що обороняється; долають прямолінійні ділянки траншей після їх обстрілу і придушення вогневих точок гранатами, рухаються від повороту до повороту. 

Інша бойова група пересувається по обидва боки траншеї згори й, тримаючи в полі зору групу (солдата), що просувається по траншеї, знищує виявлені вогневі засоби і супротивника, який намагається залишити (захопити) траншею. Після знищення супротивника в траншеях, ходах сполучення та інших фортифікаційних спорудах відділення, не затримуючись, просувається у визначеному напрямку.

Тестування учнів за допомогою комп’ютерної тестової програми “MyTestXPro”.

Перегляд відео «Тактичні тренування: робота в «двійках».  https://www.youtube.com/watch?v=-8CfriuXJ-0

Робота в парах. Відпрацювання тактичних прийомів пересування «двійкою». 

Вчитель показує, як повинен стати учень та тримати зброю під час переміщення, пояснює, який сектор  контролює кожен учасник двійки, як потрібно присісти та провести спостереження, як почати рух; пояснюється подача сигналів.

VІ. Підсумок уроку.

Рефлексія. Учням запропоновано відповісти на запитання:

-                        розкажіть про свій емоційний стан під час уроку і в його кінці;

-                        як вам працювалося у групах?;

-                        що нового ви дізналися, чого навчилися?; - як ви оцінюєте свою участь на уроці? VІІ. Домашнє завдання

-                        засвоїти зміст викладених навчальних питань;

-                        встановити відмінності дій солдата у складі бойової групи і тактичної групи.

pdf
До підручника
Захист Вітчизни (рівень стандарту) 10 клас (Пашко К.О., Герасимів І.М., Щирба Ю.П., Фука М.М.)
Додано
7 березня 2019
Переглядів
2866
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку