26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Урок " Взаємодія тіл. Сили. Рівнодійна сил"

Про матеріал
Матеріал містить розробку першого уроку до теми "Взаємодія. Види сил" орієнтований на учнів 7 класу. Може бути використаний, як звичайний робочий урок вивчення нового матеріалу.
Перегляд файлу

Тема: „Взаємодія тіл. Закон інерції. Взаємодія і сили.”

 

Мета : Ознайомити учнів з новою фундаментальною фізичною величиною – взаємодією. Сформувати в учнів поняття про інерцію, масу, як міру інертності, силу, рівнодійну сил, способи їх вимірювання, фізичний зміст. Виховувати вміння працювати в групах. Розвивати логічне мислення учнів.

Тип модуля: змістовно-пошуковий.

Обладнання: 2 візки, пружина, вантаж, лабораторні і демонстраційні динамометри, набір вантажів, кулька, похилий жолоб, пісок, вантажі на нитках, лінійка, прилад для демонстрації видів деформації уривок з навчального кінофільму „Маса”.

 

Хід модуля.

Дії вчителя

Дії учня

Діяльність вчителя (організація процесів управління навчально – пізнавальною діяльністю)

1.

Організаційний момент (налаштування на співпрацю)

Готують робочі місця.

Словесно налаштовує учнів на роботу.

2.

Актуалізація потрібного навчального і життєвого досвіду.

Слово вчителя. В 7 класі ми з’ясували, що фізичні тіла можуть впливати одне на одне, тобто взаємодіяти.

Запишіть в зошиті тезисно все, що вам відомо про взаємодію і що б ви хотіли дізнатись більше.

 

На основі знань з природознавства і фізики 7 класу виконують завдання.

Заслуховує деякі відповіді, робить помітки на дошці: що хочемо дізнатись.

3

Мотивація пізнавальної діяльності учнів.

 Записи вчителя на дошці, дозволяють учням з’ясувати, що вони ще багато чого не знають із теми.

Озирніться навколо вас ще досить багато ЧОМУ?

– чому парта знаходиться в стані спокою, - чому автомобілі рухаються, - що дозволяє нам рухатися по поверхні, - які закони тримають нас поблизу планети Земля.

 

 

 

4.

Оголошення теми і, постановка мети і завдань уроку.

Тема: „Взаємодія тіл. Взаємодії та сили. Сила тяжіння.”

Завдання ( записується як план уроку на дошці).

1. Причини руху і деформації тіл.

2. Сила – характеристика взаємодії.

3. Причини спокою тіл.

4. Маса і інертність тіл.

 

Учні записують в зошитах дату, тему уроку.

Звертає увагу учнів на записані на дошці тему і завдання уроку.

5.

Виклад нового матеріалу.

Проблема: - Яка причина руху тіла?

 

Дослід : демонстрація руху візка, демонстрація руху вантажу на пружині.

Запитання до досліду: що потрібно зробити, щоб вантаж і візок почали свій рух? Який результат їх взаємодії?

 

Завдання : 1. Запишіть в зошиті декілька власних прикладів взаємодії в побуті і природі, вкажіть яким може бути результат ваших взаємодій.

 

 

Добре, коли деякі учні можуть навести приклади, де в результаті взаємодій не спостерігається ні руху, ні деформації.

Учням пропонується пояснити, чому не виникає результату цієї взаємодії.

 

Отже, який результат може отриматись в результаті взаємодії? ( рух або деформація).

Проблема: що таке деформація.

 Деформація – зміна форми тіла.

Види деформації: розтяг (стиск), згин, кручення, зсув.

 

Завдання: наведіть власні приклади деформацій, вкажіть до якого з видів вони відносяться.

 

 

Для кількісної характеристики взаємодії тіл використовують поняття сили.

 

Висновок: на дошці з’являться схема

 

                                           СИЛА

                                             

 

Взаємодія

 

                   рух                                       деформація

Завдання: Спробуйте сформулювати, на основі схеми і дослідів поняття сили.

Сила – це фізична величина, яка кількісно характеризує взаємодію тіл і результатом цієї взаємодії є рух або деформація.

Позначення : F, одиниця вимірювання: 1Н = кгм/c2 , прилад: динамометр (силомір).

 

Демонстрація:  вчитель демонструє лабораторний і  демонстраційний динамометри та способи їх використання.

 

Проблема: вчитель пропонує прикласти однакову  силу до різних частин підручника (зверху, збоку) і дати відповідь : чи однаковий  результат спостерігається. Чим ще повинна характеризуватися сила. В ході досліду учні роблять висновок, що результат дії сили залежить від напрямку прикладання. Висновок: сила характеризується числом і напрямом.

 

Як зображати силу? Складіть загальний алгоритм зображення сили на основі малюнка   підручника.

 

 

Завдання: Накреслити силу в 4,5 Н, яка діє в північному напрямі.

 

 

 

 

Проблема: якщо на тіло діють 2 і більше сил.

Приклад: змагання учнів з перетягування канату, тиск двох ніг учня на підлогу. Наведіть свої приклади.

Завдання: зобразити малюнки сил для дослідів.

Дослід:1.  підвішується до динамометра вантаж по 1 Н кожен.

 

 

 

2. підвішується до динамометра вантаж 2 Н

 

 

 

 

3. підвішується до демонстраційного динамометра вантаж в 2 Н, а з іншого боку діють динамометром в 1 Н

 

 

 

Досліди свідчать, що в тих випадках, коли розмірами тіла можна знехтувати, дію на тіло кількох сил можна замінити дією однієї сили, яку називають рівнодійною.

Висновок: якщо на тіло діють 2 і більше сил їх можна замінити 1 рівнодійною силою.

 

Проблема: Яка причина спокою тіла?

 Клас поділяється на 2 команди: Аристотелі і Галілеї. Арістотелям пропонується на основі власного досвіду захистити думку вченого:” Тіло рухається доти, поки сила, що діє на нього не припинить свою дію.” І заперечити думку суперника. А Галілеям пропонується захистити думку „Якщо на тіло не діють інші тіла, то воно рухається зі сталою швидкістю”. Допоможе учням матеріал параграфа 7, п.п 2,3.

На основі дебатів, учням пропонується доповнити твердження: Якщо на тіло не діють інші тіла, то воно ...

Закон інерції: якщо на тіло не діють інші тіла, воно рухається зі сталою за модулем і напрямом швидкістю, або зберігає стан спокою.

 

Протиріччя: На демонстраційний динамометр діють з двох боків однаковою силою. Чому динамометр нічого не показує?

Висновок:

Закон інерції: якщо на тіло не діють інші тіла, або  їх дія дорівнює нулю (компенсується) воно рухається зі сталою за модулем і напрямом швидкістю, або зберігає стан спокою.

Явище збереження тілом стану рівномірного прямолінійного руху, коли на тіло не діють інші тіла називається інерцією, а властивість тіла – інертністю.

Проблема: чи потрібна людям інерція? Вчитель зачитує вроздріб задачі із таблиці. Учням пропонується пояснити ці явища і віднести їх до позитивної чи негативної дії інертності.

Позитивна дія

Негативна дія

 1. чому стрибок чи поворот в бік іноді рятує лисицю від собаки, що женеться за нею.
 2. За рахунок якого явища економлять паливо водії машин, що рухаються з гори.
 3. За рахунок якого явища працює махове колесо автомобіля.
 1. Чим пояснюються невдалі падіння недосвідченого ковзаняра.
 2. чому інколи при швидкому обертанні каменя, прив’язаного до мотузки вона розривається.
 3. чому машиністу потяга слід бути дуже уважним на поворотах.

 

Учням пропонується доповнити таблицю своїми прикладами.

Дослід: одночасний рух навантаженого і не навантаженого візка під дією однакової сили

Запитання до досліду: Який із візків зупиниться швидше? Від яких величин залежить пройдений шлях?

 Про другий візок кажуть, що він більш інертніший.

m1   =  v2

m2           v1

Маса – міра інертності тіла

Одиниця: кг, позначення: m, прилад: терези.

Демонструється уривок з кінофільму: „Еталон маси”.

Завдання:1.як співвідносяться еталон в 1 кг і об’єм води.

 1. Де знаходиться еталон маси, чому він дорівнює?
 2. Назвіть інші похідні одиниці маси, перетворіть їх в кілограм.

 

Висловлюють гіпотези причини руху.

Учні дають відповіді на запитання.

 

 

 

Учні записують і зачитують власні приклади

 

 

Учні беруть участь у дискусії, з’ясовуючи, що відбувається мікро деформація

 

 

 

Формулюють означення деформації.

 

Наводять приклади деформацій в природі і техніці

 

 

 

 

 

 

 

 

самостійно формулюють і записують поняття сили

 

 

 

роблять записи в зошитах

 

 

 

 

 

Проводять експеримент, дають усні відповіді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні аналізують малюнок, визначають, пункти алгоритму, записують його

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні індивідуально виконують завдання в зошиті

 

 

з малюнка роблять висновок, що

F=F1+F2

 

 

 

З досліду роблять висновок , що F=F1-F2

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні висловлюють власні думки, спираючись на досвід і досліди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні висловлюють висновок, що сили рівні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнюють таблицю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядаючи кінофільм готують відповіді на поставлені запитання

На основі знань з природознавства дають відповіді.

 

 

 

Формулюють означення, наводять приклади, роблять записи в зошиті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Слухає відповіді учнів, вказуючи на результати взаємодій: або рух або деформацію.

Вчитель вивішує на дошці слова: деформація, рух.

 

Виписує такі види деформації  на дошці.

 

 

 

 

Вчитель ілюструє деформацію зошита, пружини.

Ілюструє види на приладі для демонстрації деформацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслуховує декілька варіантів запропонованих означень

 

 

 

робить записи на дошці.

 

 

 

 

 

Контролює роботу учнів.

 

 

 

 

Слухає і коригує відповіді учнів.

 

 

 

 

 

Переміщуючись по класу слідкує за виконанням роботи,  після виконання завдання вивішує на дошку правильну відповідь

 

 

 

 

 

 

Демонструє досліди, викликає до дошки учнів, які роблять малюнки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слідкує за правильним і логічним обґрунтуванням відповідей. Допомагає зробити висновок, що думки Аристотеля потребують удосконалення, думки Галілея вірні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачитує приклади із таблиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організовує перегляд уривку, його подальше фронтальне обговорення.

Заслуховує відповіді учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 Закріплення набутого навчального досвіду. -10 хв.

Проводиться у вигляді бліцопитування. Учні повинні вказати єдине слово.

 1. Причиною руху тіл є...
 2. Результатом взаємодії тіл є...
 3. Результатом взаємодії руки і ручки є...

взаємодії ноги і футбольного м’яча...

 1. Сила - ... характеризує взаємодію тіл .
 2. Яке явище призводить до того, що на зледенілому тротуарі так незручно рухатися...
 3. Мірою інертності тіла є...
 4. Учень сидить на стільчику, які тіла взаємодіють...
 5.  Які сили діють на учня.
 6. Учень знаходиться у стані спокою , бо сили, що діють на нього....
 7. гальмівний шлях автомобіля виникає в результаті явища...
 8. стиснення зошита – це його ...
 9. рівнодійна сил 2 і 3 Н , що діють на тіло може дорівнювати ...

Фронтально дають відповіді на запитання.

 

5.

 Підведення підсумків уроку..

Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал п.п.7,8, вивчити конспект. Виконати лабораторну роботу 5 „ Конструювання динамометра”.

Обладнання: лінійка із заклеєною шкалою, резинка або джгут, сірник, пластикова пляшка, вода.

 

 

 

Вчитель повинен пояснити як в домашніх умовах  виготовити і проградуювати динамометр.

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
До уроку
§ 22. Взаємодія тіл. Явище інерції
Додано
26 лютого
Переглядів
293
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку