Урок з фізики 8 класу "Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини".

Про матеріал
В конспекті уроку подано матеріал з теми "Теплові явища" 8 класу. Подано приклади розв'язування задач.
Перегляд файлу

Відкритий урок.

Тема уроку: Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

 

Мета уроку: Навчити учнів визначити, що таке кількість теплоти та питома теплоємність; виховувати культуру подання своеї думки на основі логічного мислення; розвивати та удосконалювати практичні навички розв’язку задач з фізики.

 

Обладнання уроку: комп’ютер, мультимедійна дошка, картки з задачами.

 

Хід уроку

 

І. Організаційна частина (3-5 хв.).

а) контроль присутності учнів на уроці;

б) запис теми уроку в журналі.

 

ІІ. Основна частина: (35- 40 хв.).

а) актуалізація опорних знань

Вчитель: Яку тему ми з Вами вивчали на попередньому уроці?

(Відповідь: Внутрішня енергія та способи її зміни.)

Вчитель: Отже, що таке внутрішня енергія?

(Відповідь: Внутрішня енергія тіла — це фізична величина, яка визначається як сумарна енергія руху і взаємодії всіх частинок тіла.)

Вчитель: Які способи зміни внутрішньої енергії Вам відомі?(Слайд 1а)

(Відповідь: Виконання роботи та теплообмін.) (Слайд 1б)

Вчитель: В якому випадку енергія тіла буде зростати, а в якому спадати під час виконання роботи?

(Відповідь: Коли над тілом виконують роботу, енергія зростає, а коли тіло виконує роботу, — спадає.) (Слайд 1в)

Вчитель: Які види теплообміну Вам відомі?

(Відповідь: теплопровідність, конвекція, тепловипромінювання.) (Слайд 1г)

Вчитель: Який вид теплообміну називають теплопровідність?

(Відповідь: Вид теплообміну, при якому тепло передається від одного тіла до іншого або від однієї частини тіла до іншої, називається теплопровідність.)

Вчитель: Наведіть приклади конвеції та дайте визначення?

(Відповідь: Провітрювання кімнати і т.д. Вид теплообміну. при якому тепло передається за рахунок руху речовини, називається конвекція.)

Вчитель: Який вид теплообміну називають тепловипромінювання?

(Відповідь: Вид теплообміну, при якому тепло передається за рахунок випромінювання, називається тепловипромінювання.)

 

б) подання нового матеріалу:

Вчитель: Як Ви вже знаєте, внутрішня енергія — це фізична величина, а, отже, зміна цієї енергії теж є фізичною величиною. Під час виконання роботи фізична величина, що характеризує зміну внутрішньої енергії, є робота, яку виконує тіло, або робота, яку виконують над тілом. (Слайд 1д) Тоді в мене запитання, а яка ж фізична величина характеризує зміну внутрішньої енергії під час теплообміну? (Обговорення з учнями).

Саме про цю величину ми і поговоримо сьогодні. (Слайд 2) Запишіть: "Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини"

Що ж таке кількість теплоти? Запишіть: (Слайд 3а)

Енергію, що її дістає або віддає тіло внаслідок теплообміну, називають кількістю теплоти.

Отже, що таке кількість теплоти?(відповідь учнів).

Запишіть: (Слайд 3б)Позначається вона буквою Q, і оскільки це енергія, то вимірюється у джоулях (Дж).

Напевно ви всі купуєте продукти в магазині? Чи звертав хтось з вас увагу на упаковку продукта? Якщо так, то напевно Ви звернули увагу, що на кожному продукті вказується енергетична цінність. В чому вимірюється енергія? (відповідь учнів). То, що таке калорія? На це запитання нам дасть відповідь учень.

Доповідь учня: Для вимірювання кількості теплоти з давніх-давен застосовували особливу одиницю — калорію (від латинського слова "калор" — тепло, жар).(Слайд 3в)

Калорія — це кількість теплоти, яку треба передати 1 г води для нагрівання її на 1 °С. Її коротке позначення: кал.

Можна сказати також, що калорія — це кількість теплоти, яку втрачає 1 г води, охолоджуючись на 1 °С

Користуються також більшою одиницею кількості теплоти — кілокалорією: 1 ккал = 1000 кал.

Між цими одиницями  й  одиницями 1 Дж і 1 кДж існують  співвідношення: 1 кал = 4,19 Дж ≈ 4,2 Дж, 1 ккал = 4190 Дж ≈ 4200 Дж.

Що ж може відбуватися з тілом під час отримання або втрати певної кількості теплоти? (Слайд 4) Результатом цього може стати:

  1.      підвищення або зниження температури тіла залежно від того, надана тілу теплота чи відібрана у нього;
  2.     зміна агрегатного стану речовини;
  3.      часткове виконання роботи, наприклад розширення газу.

Давайте встановимо, від чого залежить кількість теплоти у першому випадку, тобто, при нагріванні чи охолодженні тіла.

Отже, уявіть собі, що ми хочемо нагріти води у чайнику. В якому випадку вода закипить раніше: чайник повний чи чайник наполовину пустий? (Відповідь учнів). Правильно, а який висновок ми можемо зробити на основі данного прикладу (відповідь учнів): кількість теплоти залежить від маси (Слайд 5а). А якщо ми нагріємо чайники з однаковою масою води один до 50 оС, а інший до 100 оС, що ми зможемо сказати про кількість теплоти, яку їм надали (відповідь учнів). Отже, ми можемо сказати, що кількість теплоти залежить від температури (Слайд 5б). Ми з Вами говорили до цього часу лише про одну і ту ж саму речовину (в нашому прикладі про воду), а якщо ми будемо нагрівати різні речовини? Чи однакову кількість теплоти отримують різні речовини при однаковій масі? Розглянемо дослід: (Слайд 5в). Воду і олію нагрівають на однаковому нагрівачі. Як видно з малюнку, для нагрівання води треба більше кількості теплоти, ніж для олії. Це означає, що кількість теплоти залежить від речовини, яку нагрівають. Яка ж величина може характеризувати речовину по відношенню до кількості теплоти? (обговорення з учнями). Запишемо: (Слайд 5г). Фізична величина, яка характеризує речовину і визначається кількістю теплоти, що надається або виділяється 1 кг речовини під час нагрівання або охолодження його на 1 оС, називається питомою теплоємністю речовини. Позначається буквою с та вимірюється в . (Слайд 5д) Отже, Q ~ с. Ця величина є табличною(Слайд 5е) (демонстрація таблиці питомих телоємностей речовини).

Отже, якщо ми об’єднаємо всі три висновки: (Слайд 5є) Q ~ m, Q ~ Δt, Q ~ с, то отрамаємо формулу для розрахунку кількості теплоти при нагріванні або охолодженні тіла. Запишемо: (Слайд 5ж) Q = cmΔt або Q = cm(t2-t1).

 

в) закріплення матеріалу:

Вчитель: Давайте застосуємо здобуті знання на практиці. (Роздаю карточки з задачами) (Слайд 6 таблиця теплоємності речовин)

Задача 1

Визначити кількість теплоти, що треба витратити для нагрівання 10 кг води від 0 °С до кипіння за нормального атмосферного тиску.

 

Дано:

Розв’язання:

Q = cm(t2-t1)

Q = •10 кг•(100 °С – 0 °С) = 4200000 Дж = 4,2 МДж

 

Відповідь: Q = 4,2 МДж.

m = 10 кг

t1 = 0 °С

t2 = 100 °С

Q - ?

 

Вчитель:Давайте згадаємо, що таке питома теплоемність речовини? (відповідь учнів). Отже, задача.

 

Задача 2

На нагрівання металевої деталі масою 10 кг від 20 до 120 °С потрібна така сама кількість теплоти, яка виділяється під час охолодження 1 л води на 90 °С. З якого металу виготовлена деталь?

 

Дано:

С.І.

Розв’язання:

m = 10 кг

 

Qм = cмm(t2-t1);                        (1)

Qв = cвmΔt                               (2)

(1) = (2) за умовою задачі, а, отже

cмm(t2-t1) = cвmΔt                    (3)

з урахуванням, що m = ρ•V отримуємо:

                    (4)

t1 = 20 °С

 

t2 = 120 °С

 

Δt = 90 °С

 

Qв = Qм

 

ρ = 1000

 

V = 1 л

1•10-3 м3

 

cм - ?

 

Відповідь: (мідь).

Задача 3

На скільки зміниться температура залізного предмета масою 100 г, якщо йому надати 22,5 кДж теплоти?

 

Дано:

С.І.

Розв’язання:

m = 100 г

0,1 кг

Q = cmΔt  =>

= 500 °С.

Q = 22,5 кДж

22500 Дж

 

Δt - ?

 

Відповідь: Δt = 500 °С.

 

 

 

г) визначення учнів, що активно працювали на уроі та виствлення оцінок.

 

ІІІ. Домашне завдання: (Слайд 7)

§

Задача

Під час охолодження гасу на 30 °С виділилося 25,2 кДж теплоти. Яка маса гасу?

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
До уроку
§ 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається. речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження
Додано
15 жовтня 2023
Переглядів
378
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку