Урок з фізики "Розв'язування задач. Густина речовини"

Про матеріал

Закріплення матеріалу з теми "Густина речовини" відбувається у вигляді казки, у якій треба перемогти Змія Горинича, розв'язавши задачі. Учні працюють у парах та в команді

Перегляд файлу

Урок фізики

7 клас

Тема уроку: Розв’язування задач. Густина речовини.

Мета уроку:

                            навчальна: сприяти кращому засвоєнню поняття густини речовини; формувати навички розв’язування задач на зв'язок маси, об’єму та густини;

розвиваюча: розвивати мислення учнів через самостійне застосування знань;

виховна: виховувати самостійність і наполегливість у роботі, навички роботи в парах та групі.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

Міжпредметні зв’язки: математика.

Обладнання: листки із завданням для розвиваючої гри «Продовж речення», картки із задачами у трьох конвертах, малюнок Змія Горинича.

                                                     План уроку

етапу

                     Етапи

час

Прийоми та методи

1

Організаційний момент

1 хв.

Вправа «Хвилина настрою»

2

Мотивація знань

2 хв.

Постановка проблеми

3

Актуалізація знань

10 хв.

Розвиваюча гра

«Продовж речення»

4

Формування умінь і навичок

15 хв.

Робота біля  дошки

5

Закріплення знань

13 хв.

Гра «Допоможи царівні»

6

Підсумок уроку

2 хв.

Вправа «Кошик знань»

7

Домашнє завдання

2 хв.

Коментар учителя

 

Хід уроку

1.Організаційний момент. Вправа «Хвилина настрою».

Учитель. Добрий день!

                 У добрий час, радо вас вітаю.

                 Здоровя, щастя, радості бажаю.

                 Урок фізики починаємо.

Працювати на цьому уроці ми будемо під гаслом: «Добре того навчати, хто хоче багато знати». А ви хочете багато знати? (так)

 

2.Мотивація знань. Постановка проблеми.

Учитель: Щоб розвязувать задачі стало звичним,

                  Я вивчу назви всіх фізичних величин

  І їх позначення у буквах символічне.

  Тепер у мене буде більше вже причин

                  Для перемоги. Тож записую умову,

                  Питання ставлю. Та, щоб відповідь знайти,

                  Згадаю формули і повторю їх знову,

                                          Щоб ту, потрібну, серед інших віднайти,

                  Тепер підставлю в неї числа я усі,

                  І не забуду про систему СІ.

                  Вже математика тепер вступає в дію…

                  Співпала відповідь. Все вірно. Я радію.

Так  що сьогодні  ми будемо робити на уроці?

Можлива відповідь (вчитися  розв’язувати задачі).

Учитель:  А що для цього нам треба знати?

Можлива відповідь (формули і теоретичний матеріал).

Учитель: Тож запишемо тему сьогоднішнього уроку:

«Розв’язування задач. Густина речовини», і налаштуємося на плідну працю.

 

3.Актуалізація знань. Розвиваюча гра «Продовж речення»

Учитель: Щоб перевірити ваші знання про густину речовини проведемо гру

«Продовж речення». У кожного на партах лежать листки із початком речень, ви

записуєте продовження цих речень.

1.Густина речовини, яка чисельно дорівнює масі речовини в… (одиниці об’єму)

2.Густину речовини вимірюють в…(кг/м³)

3.Густину речовини визначаємо по формулі:  р =…(m/v)

4.Густина води 1000 кг/м³. Це означає, що маса води, об’ємом 1 м3, дорівнює… (1 000 кг)       

5.Щоб знайти масу тіла треба об’єм тіла… на густину (помножити)

6.Об’єм тіла дорівнює відношенню… (маси тіла до густини речовини)

7.Густина рідини… за густину твердого тіла (менша)

8. Кількість молекул у одиничному обємі води менша, ніж у олії, тому вода має густину… (меншу) 

9. Якщо тіло має порожнини, густина речовини цього тіла буде… за табличне значення речовини. (менше)

10. Якщо вода перетворилася в лід, то при цьому густина речовини… (збільшилася)

11.Маса тіла дорівнює 2 кг, його об’єм – 1 м³, то його густина дорівнює…

(2 кг/м³)

12. Об’єм бруска дорівнює добутку…(його довжини, ширини і висоти)

Взаємоперевірка.

Учитель: Діти, тепер обміняйтеся зошитами і перевірте роботи товариша.

За кожну правильну відповідь ставите 0,5 бала. (Вчитель  зачитує правильні відповіді)

 

4.Формування умінь і навичок. Робота учнів біля дошки.

Задача 1. Знайдіть масу бензину в пляшці об’ємом 2 л.

V=2л=0,002 м³       m=V p        m=0,002 м3×700 кг/м³=1,4 кг

р =700кг/м³

m-?

Задача 2. Знайти об’єм свинцевої кулі масою 9 г.

m=9г=0,009кг       V=m/p        

р =11 300кг/м³                           V=   = 0,0000008 м3=0,8 м³

V-?

Задача 3. Маса металевого бруска розмірами 15×10×10 см дорівнює 10,2 кг. Визначте густину металу.

а=15 см=0,15 м      V ×в ×с         V=0,15 м∙ 0,1 м∙ 0,1 м=0,0015 м³

в=10 см=0,1 м         р =                 р = =6800 кг/м³                                                                                                                                     

с=10 см=0,1 м                                                                       

m=10,2 кг

р -?

 

5. Закріплення знань.

C:\Documents and Settings\ivan\Рабочий стол\430854241.jpgГра «Допоможи царівні». (На ватмані зображено Змія Горинича, на головах прикріплені відповіді до задач. Учитель зачитує казку.)

Учитель. «У тридевятому царстві зявився-поселився Змій Горинич. Брав він податок – із кожного двору по дівчині. Прийшла пора йти до Змія царській дочці. Забрав її Змій у своє царство. Одного разу царівна дізналася у Змія таємницю його смерті. Щоб перемогти Змія потрібно зрубати його голови. А щоб зрубати голови, треба розв’язати його задачі. Вони знаходяться в конвертах 1, 2, 3 (конверт на кожен ряд). Розв’язавши задачі, треба скласти всі відповіді і знайти їх суму. Якщо ця сума співпадає з числом, що знаходиться на будь-якій голові, то вона буде зрубана». Тож давайте розв’яжемо задачі і виручимо царівну.

Задачі розв’язувати будете в парах. Після розв’язування всіх задач додаємо відповіді кожної з них. Знайдена сума – відповідь на голові Змія  Горинича.                                Завдання в конверті 1.

1.Знайти об’єм ртуті масою 6кг. Відповідь записати в см3.

m=6 кг                                  V=  m/p

p=13 600 кг/м3                   V==0,00044 м3=440 см3

V-?

2.Знайти об’єм 8 кг гасу. Відповідь записати в см3.

m=8 кг                                V=m/p                 V=0,01 м3=10000 см³        

р=800 кг/м³__

V-?

3.Маса мідного циліндра дорівнює 0,89 кг. Який його об’єм?

m=0,89 кг                               V=m/p                      V==0,0001 м³=100 см3

р=8900 кг/м³__

V-?

Сума відповідей задач у конверті 1: 440+10 000+100=10 540

                                Завдання в конверті 2.

1.Знайти масу бензину в посудині об’ємом 3 л.

V=3 л=0,003 м³           m=Vp                      m=0,003 м3×700 кг/м³=2,1 кг

р =700 кг/м³___

m-?

2.Знайти масу гасу в каністрі об’ємом 5 л.

V=5л=0,005 м³            m=Vp                 m=0,005 м3× 800 кг/м³=4 кг

р =800 кг/м³___

m-?                                                

3.Знайти масу ртуті у флаконі ємністю 2 л.

V=2 л=0,002 м³          m=Vp                  m=0,002м3 ∙13 600 кг/м³=27,2 кг   

 р= 13 600 кг/м³

m-?

Сума відповідей задач у конверті 2: 2,1+4=27,2=33,3

                                 Завдання в конверті 3.

1.Мідний циліндр об’ємом 130 см³ має масу 1040 г. Яка густина міді?

V=130 см³            р =m/V                p = =8 г/см3

m=1040 г              

p -?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2.Однорідне тіло масою 80 г має об’єм 20 см³. Яка густина речовини, з якої складається це тіло?

m=80 г                       р =m/V        p = =  4 г/см³

V=20 см³

р-?

3.Яка густина рідини масою150 г, якщо її об’єм 200 см³.

m=150 г            р =m/V          p = = 0,75 г/см3

V=200 см³

р-?

Сума відповідей задач у конверті 3: 8+4+0,75=12,75

Учитель: Всі швидко виконали   завдання. Тепер можете звірити свої відповіді на головах Змія Горинича. Чи вдалося вам зрубати голови Гориничу?

Молодці, ви добре виконали завдання.  Тепер виставте бали своєму сусіду. Враховуйте те, який внесок він вніс у розвязок задачі.

 

6.Підсумок уроку. Вправа «Кошик знань»

Учитель:  Ви сьогодні добре попрацювали, і кожен із вас щось поклав у свій «кошик знань». Поділіться з усіма своїми успіхами. Що ви навчилися? Що

сподобалося на уроці? Де ви можете використати знання сьогоднішнього  уроку.

Можливі відповіді учнів. Урок був цікавим; навчилися розв’язувати задачі на обчислення густини речовини, маси тіла, його об’єму.

Учитель: За ваше старання ви одержуєте оцінки.

Оцінювання: за кожен етап роботи впродовж уроку діти виставляють бали (таблиці знаходяться на кожній парті)

Прізвище учня

«Продовж речення»

Робота біля дошки

«Допоможи царівні»

Підсумок

 

 

 

 

 

бали

6 балів

3 бали

3 бали

12 балів

 

7. Домашнє завдання.

Повторити матеріал з підручника: стор. 66-70;

збірник задач (Гельфгат І. М.): № 5.19, №5.25 (стор.21), №5,43* (стор.23); домашня лабораторна робота 7: «Визначення густини твердого тіла й рідини; творче  завдання: написати казку про густину речовини.

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
Додано
30 листопада 2018
Переглядів
1655
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку