Урок з фізики: "Штучні джерела світла: їх переваги та недоліки"

Про матеріал
Матеріал даної розробки може бути використаний вчителем під час узагальнення знань учнів з теми "Електричний струм". Можна запропонувати дану тематику роботи як шкільний проект, що включає в себе дослідження різноманітних штучних джерел світла.
Перегляд файлу

 

Урок з фізики для 8-го класу

 

 

 

 

"Штучні джерела світла:

 їх переваги та недоліки"

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала:

вчитель фізики

ЗЗСО №45

Подільського району м. Києва

Сергійчук Вікторія Валеріївна

 


 

Київ - 2019

Тема уроку:

"Штучні джерела світла: їх переваги та недоліки"

Тип уроку: комбінований.

Пояснювальна записка до уроку: дану тему уроку можна розглянути у 8-му класі при узагальненні знань з розділу фізики "Електричний струм".

Мета: ознайомити учнів з перевагами енергозберігаючих ламп та вказати на  недоліки при використанні ламп розжарювання; довести практичне значення знань, одержаних в ході уроку. Розкрити причинно-наслідкові зв’язки при поясненні дослідів, на основі знань про електричні явища в природі та техніці. Продовжувати формувати інтерес до історії розвитку науки, фізики. Виховувати реалістичну «Я-концепцію». Розвивати у школярів культуру електроспоживання та мотивувати їх до енергоефективності у школі та вдома.За програмою рівня стандарту зміст уроку буде спрямовано на розвиток в учнів наступних компетентностей:

№п/п

Назва

Уміння, ставлення учнів та навчальні ресурси:

 

Ключові компетентності:

1.

Математична

- застосовування математичних методів для опису, дослідження фізичних явищ і процесів, розв’язування фізичних задач, опрацювання та оцінювання результатів експерименту.

2.

Природнича

- вміння пояснювати природні явища і технологічні процеси;

- використання знань з фізики для вирішення завдань, пов'язаних із реальними об'єктами природи і техніки;

- здатність, за допомогою фізичних методів самостійно чи в групі досліджувати природу;

- відповідальність  за ощадне використання природних ресурсів;

- готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля;

- оцінка значення фізики та технологій для формування цілісної наукової картини світу, сталого розвитку.

3.

Інформаційно-цифрова

- уміння використовувати сучасні пристрої для опрацювання, збереження, передачі та представлення інформації;

- ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією.

4.

Ініціативність і підприємливість

- уміння застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними й енергетичними ресурсами;

- прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;

- оцінювати можливість застосування набутих знань з фізики в майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення повсякденних проблем;

- оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаною з фізикою чи технікою;

- економно й ефективно використовувати сучасну техніку, матеріальні ресурси;

- ціннісне ставлення до фізичних знань, результатів власної праці та праці інших людей.

5.

Обізнаність і самовираження

- використання знань з фізики під час реалізації власних творчих ідей;

- усвідомлення гармонійної взаємодії людини і природи.

 

Предметні компетентності:

(суть розкривається в наскрізних змістових лініях)

1) уміння планувати, підготувати, спостерігати експеримент;

2) уміння вимірювати фізичні величини та обробляти результати експерименту;

3)уміння інтерпретувати результати експерименту.

1

"Екологічна безпека та сталий розвиток"

-    використовувати знання, отриманні на уроках фізики, для вирішення проблем довкілля;

-   визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, життєдіяльності людини на довкілля;

-   бути готовим брати участь у природоохоронних заходах, грамотній утилізації побутових відходів.

2

"Громадянська відповідальність"

-  працювати в команді, приймати виважені рішення, що сприятимуть вирішенню науково-технологічних, економічних, соціальних чи інших проблем сучасного суспільства.

3

"Здоров’я і безпека"

 •          застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших;
 •          дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру;
 •          оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини і безпеки суспільства та довкілля.

4

"Підприємливість та фінансова грамотність"

-  застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської й винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними та енергетичними ресурсами.

 

Обладнання: лампи розжарювання різної потужності, енергозберігаюча лампа, фітосвітильних, елемент сонячної батареї, механічний таймер часу; підручник з фізики, таблиці, електронна наочність, комп’ютер, Інтернет-мережа, проектор.

 

Структура уроку:

Зміст уроку

Час, хв

Прийоми і методи

І. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань. Постановка навчальної проблеми.

10

Повторення правил з БЖД в кабінеті фізики під час проведення занять. Перевірка домашнього завдання. Фронтальна бесіда; демонстрація.

II. Організація вивчення матеріалу.

25

Розповідь вчителя з елементами евристичної бесіди; демонстрація дослідів (виконання експериментальних завдань); спостереження й аналіз, виділення головного; записи на дошці і у зошитах.

III. Закріплення нового матеріалу. Рефлексія.

5

Питання класу. Бесіда.

IV. Домашнє завдання. Підведення підсумків уроку.

5

Коментар учителя; записи в зошитах та в щоденниках.

 

Хід уроку:

І. Організаційний етап.

Привітання. Перевірка присутності учнів. Перевірка наявності домашнього завдання. Повторення правил БЖД під час проведення занять в кабінеті фізики.

Актуалізація опорних знань.

Необхідно актуалізувати знання, отримані учнями на попередніх уроках фізики, а саме: "Джерела світла. Штучні джерела світла», «Електричний струм», «Електричне поле».

 Слово вчителя.

"З попередніх уроків фізики ви вже знаєте як була вперше створена електрична лампа та які удосконалення в своїй будові вона зазнала протягом останніх століть. Щодня, для створення видимого світла у темну частину доби, ми використовуємо різноманітні штучні світильники. І дуже часто чуємо із засобів масової інформації, що слід заощаджувати електроенергію. Чому так? Невже одна невеличка лампа може стільки споживати енергії?

Давайте проаналізуємо усі можливі варіанти й наслідки використання штучних джерел світла.

Демонстрація 1. Розгляд будови різноманітних ламп. Запис на дошці їх характеристик. Почергове ввімкнення їх в електромережу.

Питання класу

 • Порівняйте, чим відрізняється світло, отримане від різних видів джерел освітлення за однакової потужності?
 • При якій температурі засвічується вольфрамова нитка розжарювання у  лампі?
 • Що потрібно для забезпечення процесу світіння?
 • А чи є втрати теплової енергії в даному процесі у навколишнє середовище?

 

Постановка навчальної проблеми.

Слово вчителя. Бесіда.

"Запам'ятайте, що для годинної роботи лампи розжарювання потужністю 75 Вт необхідно спалити 50 г вугілля.

Поміркуйте!

Оцініть (приблизно) скільки часу на добу у вас вдома увімкнені лампи? Скільки всього ламп знаходиться у вашій квартирі? І тепер порахуйте: скільки доведеться спалити вугілля, щоб щоденно задовольняти ваші потреби лише в освітленні приміщення, не кажучи вже про роботу решти електроприладів. Зробіть висновки».

II. Організація вивчення нового матеріалу. 

Запис теми уроку в зошити. Пояснення вчителя із записами в зошити (можна використати слайди презентації, записи на дошці та малюнки).

Використання енергозберігаючої лампи є досить яскравим прикладом енергоефективності в дії. Адже така лампа денного світла зазвичай використовує в 5 разів менше електроенергії, ніж звичайна лампа розжарювання, виробляючи при цьому освітлення того ж рівня.

Але енергоефективність є всього лише одним з аспектів енергозбереження. На відміну від енергозбереження (збереження енергії),  яке головним чином направлене на зменшення споживання енергії, енергоефективність (користь енергоспоживання) — це корисна, ефективна витрата енергії. Говорячи про енергоефективність, маємо на увазі не лише «енергозбереження», тобто економію енергії у повсякденному житті. Мова йде про раціональне та свідоме використання енергетичних ресурсів, доступних кожному, з метою їх дбайливого збереження для навколишнього середовища та нащадків.

​Енергозбереження включає в себе зміни в поведінці людей, наприклад, відключення електроприладів замість залишання їх в режимі очікування. Ефективне використання енергії призводить до її економії, скорочення виплат по рахунках за комунальні послуги і захисту навколишнього середовища. Як наслідок, зменшується споживання енергоресурсів і викиди парникових газів.

 

Демонстрація 2. Відкрити за допомогою комп’ютера, проектора та мережі Інтернет посилання на сайт: «ДТЕК. Київські електромережі» http://dtek-kem.com.ua/energoefektivnist

Разом з учнями проаналізувати запропоновані поради щодо заощадження електроенергії вдома. Також дати можливість дітям висловити свої пропозиції, обговорити можливість реалізації запропонованих ідей в побуті та у школі.

 

Записи в зошити (записати декілька порад):

 1. Ідучи з кімнати, вимикай світло!
 2. Встановлюй і користуйся регуляторами інтенсивності світла.
 3. Не залишай електричні прилади в режимі очікування.
 4. Заміни лампи розжарювання люмінесцентними та світлодіодними. Це зменшить витрати електричної енергії на 20-25 %

Запропонувати учням виготовити вдома пам’ятку з основними порадами щодо ефективного використання енергоресурсів.

 

Демонстрація 3. Розглянути з учнями плакати з перевагами і недоліками у використання різноманітних ламп. Матеріал розроблено за підтримки "Програми розвитку ООН" і "Глобального екологічного фонду".

Проаналізувати відповідну інформацію.

Дослідницьке завдання

Розбити клас на групи по 4-5 осіб у кожній. Роздати кожній групі невелике завдання на виконання котрого виділити до 7 хв. Заслухати відповіді учнів.

Приклади завдань.

 1. Розглянути і полічити в кабінеті різні види ламп, проаналізувати наскільки вони є енергоефективними. Скласти таблицю з відповідними коментарями.

 1. За допомогою мережі інтернет знайти інформацію про фітосвітильники. Де і як їх варто застосовувати?
 2. З’ясувати призначення механічного таймеру часу. Дати відповідь на запитання, як він допомагає економити електроенергію.
 3. Дослідити роботу діода на сонячній батареї.

 

III. Закріплення нового матеріалу. Рефлексія.

Звітування учнями результатів власних спостережень. Зачитування висновків роботи із зошитів.

Питання класу

 • Що нового ви дізналися під час уроку?
 • Які навички і уміння ви отримали під час уроку?
 • Які завдання були найцікавішими?
 • Які були труднощі? Як їх подолали?

IV. Домашнє завдання.

За допомогою мережі інтернет перегляньте цікаві факти у сфері енергоефективності на сайті:

 http://dtek-kem.com.ua/tsikavi_fakti

Зробіть письмово короткий аналіз того з чим ви погоджуєтесь, а з чим ні. Обґрунтуйте свої міркування.

Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

Література

 1. Бар'яхтар В.Г., Божинова Ф.Я. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвітніх                           навч. закладів - Х.: Ранок, 2016. - 240 ст.
 2. Сафіуліна К.Р., Колієнко А.Г., Шевченко О.М., Шеліманова О.В. Збірник додаткових матеріалів для проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань енергозбереження - К.: Інститут місцевого розвитку, 2015.
 3. Сиротюк В.Д. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвітніх                           навч. закладів - К.: Генеза, 2016.

 

Інтернет-портал: «ДТЕК. Київські електромережі»

http://dtek-kem.com.ua/tsikavi_fakti

http://dtek-kem.com.ua/energoefektivnist

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
До уроку
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень
Додано
16 липня 2019
Переглядів
860
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку