19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок з географії. Географія Населення України та світу Різнорівневі тести та завдання

Про матеріал
Географія Населення України та світу Різнорівневі тести та завдання . Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді . Тестові завдання з вибором 3 (трьох) правильних відповідей . Тестові завдання на встановлення відповідності та послідовності . Дайте розгорнуту відповідь на питання
Перегляд файлу

 

Географія   Населення України та світу   Різнорівневі тести та завдання  Варіант І

І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді  (2 б.)

 1. Чисельність населення світу становить:

А) 42,3 млн осіб   Б) 6,8 млрд осіб   В) 7,3 млрд осіб   Г) 1,3 млрд осіб

 1. Природний рух населення – це:

А) різновид переміщення населення   Б) в’їзд  до країни на постійне проживання   В) зміна кількості і складу населення в результаті народжуваності і смертності   Г) виїзд із країни на постійне проживання

 1. Статево-вікові піраміди графічно зображують:

А) розподіл населення за віком і статтю   Б) показники коефіцієнтів народжуваності           В) показники коефіцієнтів смертності   Г) природний приріст населення

 1. В яких із перелічених областей переважає сільське населення:

А) Івано-Франківська   Б) Київська   В) Запорізька   Г) Полтавська

 1. Урбанізація – це:

А) територіальні особливості виникнення і розвитку поселень   Б) зміни в розміщенні виробництва та інших видів діяльності людини   В) скупчення населених пунктів

Г) прискорений розвиток міст, підвищення їхньої ролі у розвитку суспільства

 1. Населення якого віку прийнято вважати працездатним за міжнародною статистикою:

А) від 12 до 60 років   Б) від 12 до 65 років   В) від 16 до 60 років   Г) від 15 до 65 років

 1. Укажіть, як називається виїзд громадян України на постійне місце проживання до інших країн:

А) еміграція    Б) маятникова міграція   В) імміграція    Г) репатріація

 1. Укажіть, яка категорія населення не належить до трудових  ресурсів:

А) працюючі пенсіонери   Б) непрацюючі пенсіонери   В) працюючі підлітки

Г) безробітні люди, що активно шукають роботу

ІІ. Тестові завдання з вибором 3 (трьох) правильних відповідей  (3 б.)

 1. Укажіть показники, що характеризують механічний рух населення:

1) народжуваність     2) смертність   3) еміграція   4) природний приріст    5) сальдо міграцій          6) імміграція   7) густота населення

 1. Укажіть адміністративні області з найбільшим показником густоти населення:

1) Миколаївська   2) Львівська   3) Херсонська  4) Чернігівська   5) Житомирська   6)Харківська    7) Донецька

 1. Виберіть правильні твердження, що стосуються населення України:

1) нині спостерігається тенденція до збільшення густоти населення на території  України

2) в Україні спостерігається явище депопуляції

3) еміграція – приїзд іноземців до країни

4) маятникова міграція – регулярне переміщення людей з одного населенного  пункту в інший,  пов’язане зі зміною місця проживання

5) корінним населенням України є українці та кримські татари

6) найбільша українська діаспора проживає в США

7) другим за чисельністю населення містом України є Харків

ІІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності та послідовності (4 б.)

 1. Укажіть відповідність між видами міграцій та їхнім визначенням:

1 рееміграція   А) рух населення між різними регіонами всередині країни

2 еміграція   Б) виїзд громадян за межі країни на постійне місце проживання 

3 імміграція   В)проїзд громадян через територію України на постійне

4 внутрішня міграція    місце проживання до сусідньої держави

Г) повернення громадян у свою країну після тривалого проживання за   її   межами

Д) в’їзд громадян інших країн в Україну на постійне місце проживання

 1. Визначте відповідність між назвами країн і релігіями, що домінують в них:

1 Білорусь  А) буддизм

2 Непал   Б) католицизм

3 Польща   В) іслам

4 США                             Г) православ’я

     Д) протестантизм

 1. Розташуйте національні меншини України послідовно в порядку зменшення їх чисельності:

А) євреї   Б) росіяни   В) поляки   Г) греки

ІV. Дайте розгорнуту відповідь на питання  (3 б.)

 1. Назвіть та поясніть причини, які вплинули на кількість і розміщення населення сучасної України

Географія  Населення України та світу   Різнорівневі тести та завдання  Варіант ІІ

І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді  (2 б.)

 1. Чисельність населення України становить:

А) 42,3 млн. осіб   Б) 6,8 млрд. осіб   В) 7,3 млрд. осіб   Г) 1,3 млрд. осіб

 1. Оберіть поняття, яке відповідає визначенню «це величина, яка відображає відношення кількості населення до площі   території, на якій воно проживає»:

А) демографія   Б) природний приріст населення   В) густота населення   Г) імміграція

 1. Укажіть пару країн світу, де найбільша українська діаспора:

А) США і Канада    Б) США і Росія   В) Білорусь і Польща    Г) Росія і Польща

 1. Оберіть поняття, яке відповідає визначенню «це частина населення країни, зайнята

            суспільно корисною діяльністю, що дає прибуток»:

А) трудові ресурси   Б) економічно активне населення   В) статева структура населення

Г) діаспора

 1. Виберіть термін, який означає процес зростання частки людей похилого віку в загальній чисельності населення:

А) депопуляція   Б) старіння нації   В) вікова структура   Г) середня тривалість життя

 1. Українська мова належить до мовної групи:

А) романської   Б) албанської   В) слов’янської   Г) угорської

 1. Укажіть область України, яка є найодноріднішою за національним складом населення:

А) Черкаська   Б) Одеська    В) Чернівецька    Г) Закарпатська

 1. Процес переміщення матеріально  забезпеченого  населення розвинених країн із міст у приміську зону:

А) урбанізація   Б) субурбанізація    В) агломерація   Г) псевдоурбанізація

ІІ. Тестові завдання з вибором 3 (трьох) правильних відповідей  (3 б.)

 1. Виберіть три найчисленніші національні меншини, що проживають в Україні:

1) росіяни  2) литовці   3) італійці   4) якути   5) білоруси   6) молдавани   7) німці

 1. Оберіть правильні твердження стосовно населення України:

1) найчисленніша українська діаспора зосереджена в країнах Західної Європи

2) вікова структура населення демонструє співвідношення чоловіків та жінок

3) проблема зайнятості населення характерна лише для великих і середніх міст

4) депопуляція відбувається через від’ємний природний приріст

5) найрідше заселені північні та південні регіони країни

6) найвищий рівень урбанізації спостерігається в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській   областях

7) маятникова міграція – регулярне переміщення людей з одного населенного  пункту в інший,  пов’язане зі зміною місця проживання

 1. Укажіть показники, що характеризують механічний рух населення:

1) смертність   2) еміграція   3) сальдо міграцій      4) імміграція    5) природний приріст      6) густота населення   7) народжуваність  

ІІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності та послідовності  (4 б.)

 1. Укажіть відповідність між термінами та визначеннями:

1 урбанізація  А) процес зростання частки міського населення  та поширення

2 діаспора       міського способу життя

3 агломерація  Б) розміщення населення по території та розподіл його

4 розселення     за різними типами поселень

В) процес зменшення чисельності населення з одночасним погіршенням його    якісних характеристик

Г) частина етнічного населення, що постійно проживає за межами історичної  батьківщини

Д) скупчення населених пунктів, між якими існують тісні зв’язки та відбуваються маятникові міграції

 1. Установіть відповідність між релігіями та країнами їх поширення:

1 Індія   А) іудаїзм

2 Японія  Б) синтоїзм

3 Туреччина  В) іслам

4 Ізраїль  Г) індуїзм

   Д) протестантизм

 1. Розташуйте послідовно, починаючи з півдня на північ, міста-мільйонери України:

А) Харків   Б) Київ   В) Одеса   Г) Дніпропетровськ

ІV. Дайте розгорнуту відповідь на питання  (3 б.)

 1. Поясніть, що таке система розселення та які чинники вплинули на її формування.
doc
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
29 жовтня 2020
Переглядів
1065
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку