14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Презентація"НІМЕЧЧИНА: ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІСЦЕ КРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ"

Про матеріал
Додана презентація візуально доповнює урок- лекцію про таку потужну країну Європи як Німеччина ... Зокрема про передумови її розвитку: розташування, природоресусний та трудоресурсний потенціал
Зміст слайдів
Номер слайду 1

НІМЕЧЧИНА: ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬМІСЦЕ КРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ,СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ Географія 10 клас § 11; Автори: Коберник С. Г. Коваленко Р. Р.1 частина

Номер слайду 2

Анонс. Німеччина - така різна і така прекрасна…Це країна з цікавим історичним минулим та потужнім економічним теперішнім. У Німеччині збереглись стародавні замки, і при цьому сучасна архітектура також вражає своєю оригінальністю.

Номер слайду 3

Візитка. Офіційна назва – Федеративна Республіка Німеччини (ФРН)Склад території – 16 земель. Член міжнародних організацій – ООН, НАТО, Європейський Союз та ін. Офіційна мова – німецька. Релігія – християнство (протестантизм, католицтво)

Номер слайду 4

Девіз: Einigkeit und Recht und Freiheit(Єдність і справедливість і свобода)Гімн: Das Lied der Deutschen. Пісня Німців

Номер слайду 5

Місце країни у світі та регіоні. Німеччина – лідер об’єднаної Європи. Вона посідає 4-те місце у світі та 1-ше в Європі за валовим внутрішнім продуктом (ВВП),11-те місце в світі та 3-тє в Європі – за золотовалютними резервами. За військовою потужністю Німеччина – 8-ма держава у світі та 4-та в Європейському регіоні. Країна посідає 7-ме місце в світі та 1-ше в Європі за рівнем прямих іноземних інвестицій; 4-те місце в світі та 1-ше в Європі за рівнем науково-дослідницької активності.

Номер слайду 6

Столиця(та найбільше місто)Берлін52°31′ пн. ш. 13°24′ сх. д.country H G OБерлі́н — столиця Федеративної Республіки Німеччина, окрема федеральна земля. Населення — 3,64 мільйони осіб, найбільше місто країни, найбільше місто ЄС. З часу возз'єднання Німеччини в 1990-му році — загальнонімецька столиця. Важливий політичний, інформаційний, культурний та науковий центр Європи. Великий транспортний вузол, одне з найвідвідуваніших міст континенту. Численні університети, дослідницькі лабораторії, театри й музеї заслужили міжнародне визнання. Місто — важливий осередок діячів мистецтва з усього світу.

Номер слайду 7

Сучасні успіхи німецької економіки забезпечено дією чинників, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці (мал. 25,ст.47). Основні з них: економіко-географічне положення (ЕГП), працересурсний, науково-технічний, споживчий, природно-ресурсний потенціал, зважена соціальна та економічна політика уряду.

Номер слайду 8

Економіко-географічне положення. Важливою передумовою розвитку національної економіки Німеччини є її ЕГП. Німеччина розміщена в субрегіоні Західна Європа. Вона межує суходолом з дев’ятьма державами. Країни-сусіди Німеччини – це переважно високорозвинуті держави, її партнери в Європейському Союзі. Усі сусідні країни, крім Швейцарії та Австрії, входять до військово-політичного блоку. НАТО. Німеччина розташована на перетині найважливіших транзитних шляхів сполучення Європи. Вона має вихід до Північного та Балтійського морів. Країна наближена до важливих мінерально-сировинних баз Європи.

Номер слайду 9

Працересурсний потенціал. Демографічна ситуація в Німеччині характеризується першим типом відтворення населення. Народжуваність низька: 8,5 осіб/тис. Смертність перевищує народжуваність у 1,5 раза – 11,6 осіб/тис. Через те головною демографічною проблемою є депопуляція: від`ємний приріст становить -3.1 осіб/тис. Середній вік населення – 41.6 років; тривалість життя сягає 80.57 років. Наприкінці 20 ст. в країні гостро постали дві проблеми: зростаюче безробіття та брак висококваліфікованих прцівників у непопулярних сферах. Нині рівень безробіття знизився з 12% до 5%, а дефіцит робочої сили знизився через притік іноземної робочої сили.

Номер слайду 10

В сучасни умовах змінилась структура зайнятості, перерозподіл зайнятого населення в національних секторах економіки. Зменшилася частка працюючих в первинному та вторинному секторах, натомність зросла кількість зайнятих в третинному секторі – сфері послуг : понад 73,8%. Зросла частка працюючих жінок. Німеччина – однонаціональна держава. 91,5 % її населення становлять німці. Серед осіб з міграційним минулим, які отримали німецьке громадянство, переважають турки (2,4 %), греки, росіяни, італійці, поляки, серби, хорвати, іспанці. У Німеччині живе близько 20 тис. осіб української діаспори.

Номер слайду 11

За статево-віковою пірамідою. Німеччини (мал. 26) з’ясуйте, люди яких вікових груп переважають у країні. Як змінюється чисельність людей молодого віку? Я це може вплинути на демографічну ситуацію в країні?Мал. 26. Статево-вікова піраміда. Німеччини, 2017 р

Номер слайду 12

Системи розселення. Для Німеччини характерні дуже високі показники середньої густоти населення та високий рівень урбанізації. Середня густота населення становить 231,1 осіб/км2. Особливо густо заселений старий промисловий пояс Рур, де густота населення коливається від 1 000 до 5 000 осіб/км2. Рівень урбанізації високий – 75,1 % На відміну від інших країн Європи в Німеччині немає єдиного центру міського розселення. Деякі міста в минулому були столицями німецьких князівств, що згодом стали федеральними землями у складі федеративної країни. Розширенню системи міст сприяв також розвиток мережі німецьких університетів. Нині в країні існує 13 надвеликих міст з населенням понад 500 тис. осіб, у т. ч. 4 міста-мільйонери.

Номер слайду 13

Густота населення

Номер слайду 14

Найбільшими осередками розселення стали міста-мільйонери: на сході –Берлін (3,54 млн осіб), на півночі – Гамбург (1,82 млн осіб), на півдні – Мюнхен(1,42 млн осіб). Унаслідок субурбанізації навколо міст сформувалися міські агломерації. У західній частині країни сформувалася найбільша у Європі Рейнсько-Рурська міська агломерація (11 млн осіб), яка разом з агломерацію Рандстаду Нідерландах утворює Прирейнський мегаполіс. Серед понад 100 міст, які входять до складу Рейнсько-Рурської агломерації, існує четверте за кількістю жителів у Німеччині місто-мільйонер Кельн (1,03 млн осіб). До світових міст Німеччини належать Франкфурт-на-Майні, Мюнхен, Дюссельдорф, Гамбург, Штутгарт і Кельн.

Номер слайду 15

Берлін Гамбург. Мюнхен. Кельн

Номер слайду 16

Науково-технічний потенціал. Неабиякі наукові досягнення дають німецьким компаніям значні переваги в конкурентній боротьбі. Держава підтримує фундаментальні дослідження, участь німецького наукового середовища у міждержавних наукових програмах у рамках ЄС, стимулює запровадження наукового доробку в малий бізнес. За часткою витрат ВВП на наукові дослідження (близько 3 %) Німеччина входить до топ-5 країн світу. Уряд Німеччини приділяє велику увагу використанню відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Так, країна посідає 2-ге місце в світі за використанням сонячноїенергії, а у 2004 р. у ФРН було введено в експлуатацію найбільшу в світі сонячну електростанцію.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

ВДЕ в Німеччині

Номер слайду 19

Природно-ресурсний потенціал. Природні умови Німеччини в цілому сприятливі для розвитку господарської діяльності. Клімат країни помірний, перехідний від морського до помірно-континентального. Такі кліматичні особливості визначають спеціалізацію сільськогогосподарства. У минулі століття на розміщення німецької промисловості суттєво впливалимінеральні ресурси. Нині більшість родовищ виснажено. Через те Німеччинастала країною, залежною від імпортної мінеральної сировини. Хоча країна має багато повноводних річок (Рейн, Дунай, Ельба), вонавідчуває дефіцит водних ресурсів через великі потреби виробництва. Незначний гідроенергопотенціал річок, що стікають з Альп, майже повністю залучений у виробництво. Велику роль у судноплавстві крім річок відіграють канали. Родючі бурі лісові ґрунти розміщені на рівнинах центру та півдня. На півночіпереважають кислі дерново-підзолисті ґрунти. Лісові ресурси обмежені

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Зважена соціальна та економічна політика уряду. Успіхи німецької економіки є наслідком дотримання принципів моделі соціально-економічного розвитку, що її було прийнято після Другої світової війни. В основу німецького «економічного дива» покладений змішаний, соціально-ринковий тип економічної системи, який поєднує свободу ринкових відносин з державним регулювання економіки. При цьому основний акцент робиться на соціальному забезпеченні. У центрі системи – підприємницька діяльність держави. На соціальні програми Німеччина витрачає понад третину ВВП.

Номер слайду 22

Перевірка та самоперевірка1. Які основні чинники визначають місце Німеччини в міжнародному поділі праці?2. Поясніть, як особливості ЕГП Німеччини вплинули на її економічний розвиток.3. Схарактеризуйте працересурний потенціал Німеччини. Які наслідки маємасштабна імміграція до країни? 4. Поясніть, як змінилася структура зайнятості населення Німеччини внаслідок постіндустріального розвитку країни. 5. Яке значення природно-ресурсного чинника в економічному розвитку Німеччини? 6. У чому полягає соціальна спрямованість економічного розвитку Німеччини? 7. Які особливості має система розселення в Німеччині? Покажіть на карті найбільші міста країни. 8*. Як змінювався вплив різних чинників на економічний розвиток Німеччини протягом ХХ – ХХІ ст.?

pptx
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
30 жовтня 2020
Переглядів
600
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку