31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів (8 клас)

Про матеріал
У сучасному інформаційному суспільстві особливого значення для людини набувають уміння збирати необхідну інформацію, робити висновки й умовиводи, використовувати для роботи з інформацією нові інформаційні технології. Успіх у сучасному світі багато в чому визначається здатністю людини проектувати своє життя: визначити далеку і найближчу перспективу, знайти і залучити необхідні ресурси, намітити план дій і оцінити досягнення поставлених цілей. В інформатиці проект являє собою самостійне доскональне вивчення будь-якої проблеми з презентацією результатів роботи
Перегляд файлу

 

 

Тема 1: «Інформаційні товари та послуги».

Проблемне питання: Який рівень інформаційних послуг у вашому місті (районі, селищі)?

Мета дослідження: Проаналізувати структуру інформаційних послуг та динаміку їх змін; виявити, які інформаційні послуги й у якому обсязі можна отримати у вашому мікрорайоні; проаналізувати структуру ринку інформаційних продуктів і послуг та динаміку змін на ньому; виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси й оцінити можливості задоволення навчальних потреб учнів.

 

Тема 2: «Спільна діяльність в мережі Інтернет».

Проблемне питання: Як можна організувати спільну діяльність в мережі Інтернет?

Мета дослідження: Виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси; проаналізувати їх структуру та динаміку змін; з'ясувати можливості та потреби учнів у використанні соціальних сервісів Веб 2.0; сформулювати рекомендації щодо ефективного використання Інтернету для спілкування та спільної творчої роботи, генерації ідей, обговорення плану їх реалізації й отриманих результатів.

 

Тема 3: «Інформаційна безпека особистості».

Проблемне питання: Як забезпечити інформаційну безпеку та дотримання авторських прав?

Мета дослідження: З'ясувати, кому та від кого слід захищатися під час організації та проведення інформаційної діяльності, зокрема, в мережі Інтернет; як забезпечити власну інформаційну безпеку; визначити способи захисту авторських прав в Інтернеті, правила коректного поводження з авторськими правами інших; відшукати ресурси, які краще використовувати в навчальних дослідженнях, щоб не порушити авторських прав.

 

Тема 4: «Бізнес-план: планування успіху».

Проблемне питання: Учні та бізнес – це реальність?

Мета дослідження: Ознайомитися із правилами складання бізнес-планів, дізнатись, які фонди й організації проводять конкурси на кращий бізнес-план серед молоді; проаналізувати потреби вашого регіону (міста, селища), створити власний бізнес-план та написати аргументованого листа до зацікавлених осіб з проханням прийняти його до розгляду й дозволити презентувати власні ідеї.

 

Тема 5: «У здоровому тілі здоровий дух».

Проблемне питання: Як впливає здоровий спосіб життя на успішність людини?

Мета дослідження: Дослідити історії успішних людей різних професій та визначити критерії успішності; оцінити роль здорового способу життя як фактору успіху людини в соціальній, професійній сфері та сімейному житті; обговорити способи організації здорового способу життя та сформулювати рекомендації «10 правил життєвого успіху».

 

Тема 6: «Добро починається з тебе».

Проблемне питання: Що я можу зробити для покращення життя вже сьогодні?

Мета дослідження: Дослідити проблеми вашого регіону: соціальні, екологічні, культурні; визначити шляхи їх вирішення силами учнів вашого класу, школи, громади; спланувати та провести соціальну акцію: благодійний концерт чи ярмарок, екологічний рейд, фестиваль соціальної реклами тощо.

 

Тема 7: «Електронне урядування у школі».

Проблемне питання: Як інформаційні технології можуть зробити життя шкільної громади кращим?

Мета дослідження: Дослідити, які інформаційні ресурси потрібні для організації самоврядування у школі: для збору та передавання відомостей між учнями школи, отримання зворотного зв'язку про ідеї, які обговорюються, розробки кошторису колективних справ тощо; визначити форму подання ресурсів, спосіб отримання та передавання даних; обговорити, який вплив матимуть запропоновані ресурси на мобільність, успішність, формування лідерських якостей учнів, досягнення кращих результатів у навчанні та організації дозвілля; спланувати та провести представлення системи електронного урядування.

 

Тема 8: «Наш розумний дім».

Проблемне питання: Як допомогти моїй родині ефективно планувати та вести домашнє господарство?

Мета дослідження: Дослідити витрати сімейного бюджету на ведення домашнього господарства; розробити інформаційну систему підтримки обліку, планування, розподілу, прогнозування сімейного бюджету; визначити джерела економії коштів та розрахувати їх; сформулювати рекомендації щодо ефективного ведення домашнього господарства й запропонувати інструменти для автоматизації підрахунків, презентувати їх громадській раді чи батьківському комітету для використання в родинах однокласників.

Перегляд файлу

 

 

 

Тема 1: «Інформаційні товари та послуги».

Проблемне питання: Який рівень інформаційних послуг у вашому місті (районі, селищі)? Мета дослідження: Проаналізувати структуру інформаційних послуг та динаміку їх змін; виявити, які інформаційні послуги й у якому обсязі можна отримати у вашому мікрорайоні; проаналізувати структуру ринку інформаційних продуктів і послуг та динаміку змін на ньому; виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси й оцінити можливості задоволення навчальних потреб учнів.

 

Тема 2: «Спільна діяльність в мережі Інтернет».

Проблемне питання: Як можна організувати спільну діяльність в мережі Інтернет?

Мета дослідження: Виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси; проаналізувати їх структуру та динаміку змін; з'ясувати можливості та потреби учнів у використанні соціальних сервісів Веб 2.0; сформулювати рекомендації щодо ефективного використання Інтернету для спілкування та спільної творчої роботи, генерації ідей, обговорення плану їх реалізації й отриманих результатів.

 

Тема 3: «Інформаційна безпека особистості».

Проблемне питання: Як забезпечити інформаційну безпеку та дотримання авторських прав?

Мета дослідження: З'ясувати, кому та від кого слід захищатися під час організації та проведення інформаційної діяльності, зокрема, в мережі Інтернет; як забезпечити власну інформаційну безпеку; визначити способи захисту авторських прав в Інтернеті, правила коректного поводження з авторськими правами інших; відшукати ресурси, які краще використовувати в навчальних дослідженнях, щоб не порушити авторських прав.

 

Тема 4: «Бізнес-план: планування успіху».

Проблемне питання: Учні та бізнес – це реальність?

Мета дослідження: Ознайомитися із правилами складання бізнес-планів, дізнатись, які фонди й організації проводять конкурси на кращий бізнес-план серед молоді; проаналізувати потреби вашого регіону (міста, селища), створити власний бізнес-план та написати аргументованого листа до зацікавлених осіб з проханням прийняти його до розгляду й дозволити презентувати власні ідеї.

 

Тема 5: «У здоровому тілі здоровий дух».

Проблемне питання: Як впливає здоровий спосіб життя на успішність людини?

Мета дослідження: Дослідити історії успішних людей різних професій та визначити критерії успішності; оцінити роль здорового способу життя як фактору успіху людини в соціальній, професійній сфері та сімейному житті; обговорити способи організації здорового способу життя та сформулювати рекомендації «10 правил життєвого успіху».

 

Тема 6: «Добро починається з тебе».

Проблемне питання: Що я можу зробити для покращення життя вже сьогодні?

Мета дослідження: Дослідити проблеми вашого регіону: соціальні, екологічні, культурні; визначити шляхи їх вирішення силами учнів вашого класу, школи, громади; спланувати та провести соціальну акцію: благодійний концерт чи ярмарок, екологічний рейд, фестиваль соціальної реклами тощо.

 

Тема 7: «Електронне урядування у школі».

Проблемне питання: Як інформаційні технології можуть зробити життя шкільної громади кращим?

Мета дослідження: Дослідити, які інформаційні ресурси потрібні для організації самоврядування у школі: для збору та передавання відомостей між учнями школи, отримання зворотного зв'язку про ідеї, які обговорюються, розробки кошторису колективних справ тощо; визначити форму подання ресурсів, спосіб отримання та передавання даних; обговорити, який вплив матимуть запропоновані ресурси на мобільність, успішність, формування лідерських якостей учнів, досягнення кращих результатів у навчанні та організації дозвілля; спланувати та провести представлення системи електронного урядування.

 

Тема 8: «Наш розумний дім».

Проблемне питання: Як допомогти моїй родині ефективно планувати та вести домашнє господарство?

Мета дослідження: Дослідити витрати сімейного бюджету на ведення домашнього господарства; розробити інформаційну систему підтримки обліку, планування, розподілу, прогнозування сімейного бюджету; визначити джерела економії коштів та розрахувати їх; сформулювати рекомендації щодо ефективного ведення домашнього господарства й запропонувати інструменти для автоматизації підрахунків, презентувати їх громадській раді чи батьківському комітету для використання в родинах однокласників.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 2

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Ти дізнаєшся:

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів

Номер слайду 5

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Навчальні проекти. Вивчаємо. Вибір теми проекту. Розгляньте теми та мету запропонованих навчальних проектів. Оберіть проект, який відповідає вашій обізнаності, інтересам, а також інтересам ваших товаришів, оскільки передбачається робота в команді. Визначтесь із темою, обговоріть у малій групі своїх однодумців рольовий розподіл (можливо, ви спробуєте себе в ролі однієї з професій: редактора, дизайнера, фотокорес­пондента, менеджера тощо), визначте шляхи пошуку відповідей на проблемні питання відповідно до зазначеної мети дослідження; сформулюйте завдання для дослідження проблеми; створіть план реалізації проекту; сплануйте передбачуваний результат реа­лізації проекту та спосіб його презентації. Виконання навчальних проектів

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Виконання навчальних проектів. Вивчаємо. Виконання проектних завдань. У процесі виконання проектних завдань потрібно розглянути такі запитання: Які основні ідеї ви розглядатимете у своєму проекті? Які ідеї вам потрібно буде дослідити та вивчити додатково?Де ви шукатимете потрібні відомості? Які відомості ви можете знайти у газетах, у книжках або в Інтернеті? З якими людьми ви, можливо, захочете і зможете зустрітися й обговорити проблему?Що буде результатом вашого проекту? У який спосіб ви плануєте провести презентацію результатів дослідження?Яких ресурсів (інформаційних, матеріальних, людських) вам бракує для виконання завдань проекту і яким чином можна розв’язати цю проблему?Навчальні проекти

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вивчаємо. Оформлення інформаційних матеріалів. В оформленні інформаційних матеріалів для оприлюднення краще використовувати єдиний стиль оформлення, який можна розробити самостійно чи скористатись одним із стандартних макетів редактора презентацій. Презентація може містити створені зображення, відеофрагменти, діаграми, побудовані на основі даних таблиць, розрахунки, виконані в електронних таблицях тощо. Взаємооцінювання та рефлексію роботи над проектом краще проводити на всіх етапах його реалізації. Для цього складайте й використовуйте контрольні списки для кожного з етапів реалізації проекту, оцінюйте роботу кожного над частиною спільного завдання, допомагайте одне одному у вирішення проблем. Навчальні проекти. Виконання навчальних проектів

Номер слайду 8

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вивчаємо. Оформлення інформаційних матеріалів. Обговорюйте кожну ідею спільно, використовуйте для цього карти знань, таблиці планування й листки нагадування про плани та їх терміни. Залучайте до реалізації свого проекту старших й однолітків — їх поради та стороннє бачення можуть стати вам у пригоді. Скористайтесь таким чек-листом в оцінці своєї роботи у групі: Я слухав/слухала, коли інші говорили. Я пропонував/пропонувала свої ідеї. Я запитував/запитувала інших про їхні ідеї. Я ділився/ділилася матеріалами й інструментами. Я звертався/зверталася до моїх партнерів за допомогою, коли вона мені була потрібна. Я допоміг/допомогла комусь у моїй групі. Я сказав/сказала іншим, що мені подобаються їхні ідеї. Я дотримувався/дотримувалася черги й намагався/намагалася, щоб інші теж стежили за цим. Навчальні проекти. Виконання навчальних проектів

Номер слайду 9

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вивчаємо. Оформлення інформаційних матеріалів. Навчальні проекти. Завжди перевіряйте, що всі учасники групи розуміють завдання, дослухаються до ідей та думок інших, терпляче пояснюють одне одному, як можна вирішити проблему, діляться всіма матеріалами одне з одним. Під час роботи над проектом, залежно від обраного напрямку, ви можете підготувати такі матеріали: список корисних інформаційних джерел, програмний проект, власну колекцію зображень та фото, звуковий файл і відеоролик, текстові документи: діаграми, таблиці, анотації, форми для опитування, електронні таблиці з розрахунками й діаграмами, а також презентацію та комп’ютерний фотоальбом. Виконання навчальних проектів

Номер слайду 10

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вивчаємо. Захист проекту. Навчальні проекти. Заключним етапом проекту може стати круглий стіл, де ви разом зі своїми товаришами, які також працюватимуть над проектом, матимете змогу презентувати результати своєї роботи, обговорити ідеї, а також пересвідчитись у перевагах застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як для організації проектної діяльності, так і в інших сферах життя людини. Під час підготовки до цього заходу вам потрібно узагальнити всі напрацювання, підготувати слайдову презентацію для супроводу вашого виступу. Для інформування запрошених на круглий стіл гостей (учнів інших класів, учителів, батьків та ін.) щодо тематики, програми та регламенту його проведення доцільно створити групою текстовий документ. Виконання навчальних проектів

Номер слайду 11

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Виконати завдання §36 с.237-239

Номер слайду 12

Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Тема 1: «Інформаційні товари та послуги»Тема 2: «Спільна діяльність в мережі Інтернет»Тема 3: «Інформаційна безпека особистості»Тема 4: «Бізнес-план: планування успіху»Тема 5: «У здоровому тілі здоровий дух»Тема 6: «Добро починається з тебе»Тема 7: «Електронне урядування у школі»Тема 8: «Наш розумний дім»

Номер слайду 13

Працюємо за комп’ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

zip
Додано
3 травня 2019
Переглядів
1453
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку