18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Відкритий урок на тему "Губки – примітивні багатоклітинні тварини"

Про матеріал

Відповідь «багатоклітинні тварини відрізняються від одноклітинних кількістю клітин» є неточною, оскільки у деяких найпростіших із безлічі клітин утворюються колонії, проте всі клітини в їх складі однакові. Кожна з них забезпечена всіма пристосуваннями для самостійного існування.

Перегляд файлу

Дата               клас    6      

Губки – примітивні багатоклітинні тварини

Мета уроку: розглянути загальні ознаки організмів підцарства Багатоклітинні; дати загальну характеристику представникам типу Губки як багатоклітинним тваринам; з’ясувати їх роль у природі та в житті людини; розвивати вміння порівнювати будову та процеси життєдіяльності одноклітинних і багатоклітинних тварин; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, уяву; виховувати бережливе ставлення до природи.

Очікувані результати: учні називають загальні ознаки організмів підцарства Багатоклітинні, загальні ознаки представників типу Губки; учні порівнюють особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин; учні характеризують спосіб життя губок; учні пояснюють роль губок в екосистемах та значення в житті людини.

Обладнання:  зображення різних видів губок, внутрішньої будови губок, підручник.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

1. Організаційний етап

     Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів

                                            Бесіда

1. Які організми належать до найпростіших?

2. Які особливості будови клітини найпростіших?

3. Чи справедлива назва «найпростіші» для одноклітинних тварин?

4. У чому полягає головна відмінність представників підцарства Багатоклітинні від одноклітинних тварин? (У клькості клітин.)

                 Упізнай організм за трьома ознаками.

1. ......................... (Дріжджі.)

 одноклітинний організм, який здатний утворювати колонії;

 розмножується вегетативно, інколи спорами;

 використовується у пивоварінні.

2. ......................... (Бактерії.)

 можуть мешкати в організмі інших істот;

 одноклітинні організми;

 здатні розмножуватися кожні 20–30 хв.

3. ......................... (Хламідомонада.)

 клітина має грушоподібну форму;

 розмножується статево і нестатево;

 має вічко.

4. ......................... (Інфузорія.)

 має травні вакуолі;

 форма тіла постійна;

 має клітинний рот.

3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Відповідь «багатоклітинні тварини відрізняються від одноклітинних кількістю клітин» є неточною, оскільки у деяких найпростіших із безлічі клітин утворюються колонії, проте всі клітини в їх складі однакові. Кожна з них забезпечена всіма пристосуваннями для самостійного існування.

— Чи може клітина багатоклітинного організму існувати самостійно? (Обговорення відповідей учнів.)

Організми навіть нескладних багатоклітинних тварин містять спеціалізовані клітини, що пристосовані до виконання певних функцій і відрізняються за своєю будовою. Кожна із цих клітин не може існувати окремо, її життя залежить від інших клітин. Тож у багатоклітинному організмі спеціалізовані клітини взаємодіють між собою.

Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати будову та особливості життєдіяльності багатоклітинних тварин.

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

 

 

4. Засвоєння нового матеріалу

1. Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин

Розповідь учителя

Багатоклітинні тварини утворюють найчисленнішу групу живих організмів планети, що налічує понад 1,5 млн видів, які існують на сьогоднішній день. Своє походження багатоклітинні ведуть від одноклітинних, які постійно мали істотні перетворення, пов’язані із ускладненням організації.

Однією з важливих рис їхньої організації є морфологічна й фізіологічна різноманітність клітин тіла. Протягом еволюції подібні клітини в тілі спеціалізувалися на виконанні певних функцій і поєднувалися у тканини.

Різні тканини об’єднувалися в органи, а органи — в системи органів. Для здійснення взаємозв’язку між ними і координації їхньої роботи утворилися регуляторні системи — нервова та ендокринна. Завдяки контролю діяльності всіх систем багатоклітинний організм працює як єдине ціле.

«Процвітання» багатоклітинних тварин пов’язане з набуттям ними в процесі еволюції низки рис ускладнення анатомічної будови та фізіологічних функцій. Наприклад, збільшення розмірів тіла тварин призвело до розвитку травного каналу, що дозволило їм живитися досить великим харчовим матеріалом, який постачає значну кількість енергії для здійснення процесів росту та розвитку. Ускладнення м’язової та скелетної систем забезпечили переміщення організмів у просторі, підтримання певної форми тіла, захист та опору для органів. Завдяки набутій здатності до активного переміщення тварини отримали можливість здійснювати пошук їжі, знаходити укриття і розселятися на планеті.

Із збільшенням розмірів тіла тварин виникла необхідність у появі внутрішньотранспортних циркуляторних систем, які доставляли віддаленим від поверхні тіла тканинам і органам засоби життєзабезпечення — поживні речовини та кисень, а також виводили непотрібні організму кінцеві продукти обміну речовин. Такою циркуляторною транспортною системою стала рідка тканина — кров та лімфа.

Інтенсифікація дихальної активності відбувалася паралельно з прогресивним розвитком нервової системи та органів чуттів. Центральні відділи нервової та сенсорних систем перемістилися в передній кінець тіла тварини, у результаті чого відособився головний відділ, тобто відбулася цефалізація. Така будова дозволила тваринам отримувати інформацію про зміни в навколишньому середовищі й адекватно реагувати на них.

(Обговорення схеми, яка зображена на дошці)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Загальна характеристика представників типу Губки 

     Розповідь учителя

Губки — примітивні багатоклітинні тварини, які ведуть прикріплений спосіб життя. Перші представники губок з’явилися в протерозойську еру. На сьогодні відомо понад 3000 видів губок. Губки поширені в прісних і солоних водах усіх кліматичних зон, представлені як поодинокими, так і колоніальними формами.

У багатьох губок тіло має вигляд келиха або мішечка, прикріпленого до субстрату (дна, каміння, черепашок). У верхній частині розташований отвір — устя, через яке центральна порожнина губки сполучається з навколишнім середовищем. Стінка губки складається з двох шарів. У зовнішньому шарі містяться плоскі клітини, які виконують захисну функцію. Внутрішній шар складається з комірцевих клітин, які мають джгутик. Стінка тіла пронизана численними наскрізними порами, утвореними великими клітинами циліндричної форми. Крізь пори вода надходить до губки, а через устя виходить.

Запитання до учнів:

— Що змушує воду заходити через пори до центральної порожнини?

(Учитель вислуховує відповіді учнів, а потім пропонує звернутися до тексту підручника і визначити, яка відповідь була правильна.)

Правильна відповідь:

Змушує воду рухатися, створюючи постійний плин в напрямку до устя, безперервний злагоджений рух джгутиків клітин внутрішнього шару.

Це цікаво

Одна губка заввишки 10 см і завширшки 4 см за добу перекачує через себе майже 80 л води!

«Коло ідей»

Завдання для груп:

— Запропонуйте дослід, за допомогою якого можна довести, що вода заходить до губки через пори, а виходить через устя. (Зафарбувати воду навколо губки і спостерігати за її рухом.)

Щоб забезпечити постійний потік води, губка повинна бути достатньо жорсткою. Між зовнішнім та внутрішнім шарами клітин міститься речовина — мезоглея. У неї занурені схожі на голки спікули або волокна. Вони складаються із речовин, які виробляються клітинами губок: спікули — із солей кальцію, силіцій оксиду; волокна — з органічної речовини спонгіну. Ці опорні елементи губок зростаються, утворюючи як скелет окремої особини, так і скелет усієї колонії.

Запитання до учнів:

— Як відбуваються основні процеси життєдіяльності губок?

Робота в групах

Завдання для груп:

— Опрацювати матеріал підручника та визначити особливості процесів у губок:

І група — живлення;

ІІ група — дихання;

ІІІ група — виділення;

IV група — розмноження.

Виступи учасників груп та обговорення питань, які виникли в учнів.

Запитання до учнів:

— Чому не відбувається масового розповсюдження губок, адже вони можуть розмножуватися кількома способами і мають високий рівень регенерації?

Очікувана відповідь учнів:

Головною причиною, яка перешкоджає масовому розповсюдженню губок, є відсутність відповідного субстрату. Більшість губок не може жити на мулистому дні, оскільки часточки мулу закупорюють пори, що призводить до загибелі тварини. Великий вплив на поширення мають солоність і рухливість води, температура.

Запитання до учнів:

— Пригадайте, що таке регенерація. Як ви гадаєте, чи здатні губки до регенерації? (Обговорення відповідей учнів.)

Це цікаво

  • Губки можуть відновлювати втрачені частини тіла. Наприклад, якщо протерти шматочки губки через дрібне сито, клітини, які утворяться через деякий час, зберуться в групи, а через 6–7 днів сформують мініатюрну губку.
  • Восени колонії губок відмирають, утворюючи внутрішні бруньки — гемули, з клітин яких навесні розвиваються молоді особини.

Заповнення таблиці

Клітини тіла губки

Функції

 

 

 

 

Учитель пропонує учням розглянути зображення різних губок (представників різник класів) і розподілити їх на три групи.

Розповідь учителя

Основа класифікації губок — будова скелета, який розташований у мезоглеї та утворений мікроскопічними голками — спікулами.

Заповнення таблиці

Клас губок

Зовнішній вигляд

Особливості будови

Вапняні губки

 

 

Скляні губки

 

 

Звичайні губки

 

 

 

Учитель пропонує учням назвати загальні ознаки представників типу Губки та записати їх у зошит.

Складання опорного конспекту

Загальні ознаки представників типу Губки:

• тип одних з найбільш примітивних багатоклітинних тварин;

• більшість з них не мають характерної симетрії тіла;

• складаються з різних типів клітин, які виконують різноманітні функції;

• функціонально клітини губок мало пов’язані між собою;

• розміри — від 1,5 мм до 2 м;

• прикріплений спосіб життя;

• тривалість життя — від кількох тижнів до двох років; кінська губка може жити до 50 років;

• здатність до регенерації;

• розмноження статеве і нестатеве.

3. Роль губок у природі та значення в житті людини

     Бесіда з учнями та складання опорної схеми та запис її в зошит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це цікаво

• Вилучених з води Середземного моря купальних (грецьких) губок віджимають і залишають на сонці гнити. При цьому м’які частини руйнуються, а роговий шар зберігається, його використовують для обтирання тіла під час миття й купання.

• Свердлячі губки проробляють ходи у твердому вапняковому субстраті. Своєю життєдіяльністю ці губки руйнують гірські породи, зокрема скелясті узбережжя, завдають шкоди господарствам, які розводять устриць.

5. Узагальнення і закріплення знань

Міні-опитування за темою «Губки» (Поставити позначку навпроти правильного твердження).

Середовище існування

Прісні водойми

 

Мілководдя солоних водойм

 

Прісні та солоні водойми

 

Колір

Від сірого до яскравих відтінків

 

Зеленый

 

Чорний

 

Форма

Кругла

 

Пласка

 

Келихоподібна

 

Застосування людиною

В промисловості

 

В медицині

 

Для  харчування

 

Губки – це

Хижаки

 

Фільтратори

 

Паразити

 

Проміжні клітини відповідають за

Травлення

 

Утворення нових клітин

 

Захоплення їжі

 

Губки розмножуються

Статево

 

Нестатево

 

Обома способами

 

Рух

Ковзають підошвою по субстрату

 

Пасивно рухаються з течією води

 

Рухома тільки личинка.

 

Значення у природі

Є їжею для деяких тварин

 

Беруть участь в утворенні вапняків.

 

Регулюють солоність води

 

Самооцінка роботи на уроці

Відмінно

 

Добре

 

Задовільно

 

Незадовільно

 

 

 «Мозковий штурм»

— Визначте, які спільні риси властиві живленню губок та одноклітинних тварин.

— Губки ведуть прикріплений спосіб життя. Поясніть, навіщо їм потрібен скелет.

 

«Творча лабораторія»

— Деякі біологи та екологи, вказуючи на кришталево чисту воду в озері Байкал, стверджують, що це заслуга особливих прісноводних губок, які там мешкають. Наведіть аргументи на підтвердження чи спростування цієї гіпотези.

(На дні озера Байкал справді живуть незвичайні губки, які, можливо, раніше були поширені і в інших водоймах, та у зв’язку із забрудненням води поступово вимерли. Губки озера Байкал профільтровують воду, очищають її, а ще вбивають шкідливі мікроорганізми, виділяючи специфічні речовини.)

6. Підбиття підсумків уроку

   «Незакінчені речення»

— На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було…

— Урок важливий, тому що…

— Мені сподобалося…

— Мені не сподобалося…

— Від наступного уроку я чекаю…

 

7. Домашнє завдання

    Опрацювати відповідний матеріал параграфа.

    Скласти кросворд на тему «Губки».

 

 

 

docx
Додано
3 квітня 2018
Переглядів
3501
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку