Відрізок. Довжина відрізка

Про матеріал

Мета уроку: сформувати в учнів розуміння поняття відрізка, ознайомити з позначенням відрізка, навчити знаходити довжину відрізка, зображувати відрізок і знаходити на рисунках відрізок заданої довжини; розвивати графічну техніку, пам'ять; виховувати акуратність.

Очікувані результати: учні повинні розуміти, що таке відрізок, вимірювати та знаходити довжину відрізка, зображувати відрізок і знаходити на рисунках відрізок заданої довжини.

Перегляд файлу

Урок 5 класс

Відрізок. Довжина відрізка

Мета уроку:сформувати в учнів розуміння поняття відрізка, ознайомити з позначенням відрізка, навчити знаходити довжину відрізка, зображувати відрізок і знаходити на рисунках відрізок заданої довжини; розвивати графічну техніку, пам’ять; виховувати акуратність.

Очікувані результати:учні повинні розуміти, що таке відрізок, вимірювати та знаходити довжину відрізка, зображувати відрізок і знаходити на рисунках відрізок заданої довжини.

Обладнання:підручник, роздавальний матеріал, _____________________________

Тип уроку:урок засвоєння нових знань.

■ I. Організаційний етап

▪ Привітання

▪ Перевірка присутності учнів.

▪ Перевірка готовності учнів та кабінету до уроку

■ II. Перевірка домашнього завдання

Перевірити виконання індивідуального завдання за зразком, виданим на парту учням, які його виконували.

■ IІІ. Формулювання мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

▪ Оголошення теми уроку

▪ Формулювання разом із учнями мети й завдань уроку

▪ Мотивація навчальної діяльності

Через два роки ви будете вивчати новий предмет — геометрію. Це наука про геометричні фігури та їх властивості. Та вже з молодших класів ви знаєте деякі геометричні фігури, а зараз познайомитеся з відрізком.

■ ІV. Актуалізація опорних знань

▪ Практичне завдання

1. Позначте в зошиті точки A і B і сполучіть їх.

2. Виміряйте лінійкою довжину AB.

3. Чому дорівнює довжина AB в сантиметрах і міліметрах?

4. Позначте на рисунку точки C і B і проведіть через них пряму.

5. Позначте на прямий ще кілька точок.

■ V. Засвоєння нових знань 

План викладання нового матеріалу

1. Уявлення про точку та пряму.

Якщо добре загостреним олівцем доторкнутися до аркушу паперу, то залишиться слід, який дає уявлення про точку.

Точка — найпростіша геометрична фігура. Будь-яка інша геометрична фігура складається з точок.

За допомогою лінійки ви вже вмієте проводити прямі. Пряма — ідеально рівна й нескінченна в обидві сторони. Вона так само складається з точок.

Пряма не має ні початку, ні кінця.

2. Поняття відрізка і кінців відрізка, його позначення.

Позначимо на рис. 1 точки A і B. Їх можна сполучити по різному. Як нам провести найкоротшу лінію? Звичайно це легше зробити за допомогою лінійки. Отриману лінію разом з точками А і В називають відрізком AB.

Рис. 1

Точки A і B називають кінцями відрізка. Відрізок можна позначити як AB або BA.

3. Вимірювання відрізків, одиниці довжини.

Кожний відрізок має довжину. Довжину відрізка можна виміряти за допомогою лінійки з поділками. На лінійці між цифрами 1 і 2 нанесено 10 поділок (мм). Виберемо за одиницю довжини 1 см, 1 мм або 1 дм і виміряємо відрізок завдовжки, наприклад, 30 см. Якщо одиничний відрізок становить 1 см, то довжина відрізка дорівнює 30 см, якщо одиничний відрізок становить 1 мм, то довжина відрізка дорівнює 300 мм, а якщо 1 дм, то 3 дм.

Виміряти відрізок означає порахувати, скільки одиничних відрізків він містить. Довжини відрізків можна додавати й віднімати.

Наприклад, мм; см.

4. Рівні відрізки.

Відрізки, як і числа, можна порівнювати. Найбільшим вважається той відрізок, довжина якого більша.

Нехай см, см. , тоді .

Два відрізки називаються рівними, якщо їх довжини рівні. При накладанні такі відрізки співпадуть.

Наприклад, якщо см і см, то .

5. Відстань між точками.

Довжину відрізка AB також називають відстанню між точками A і B.

■ VI. Первинне закріплення знань

Виконання усних вправ         

1. Назвіть усі відрізки, які зображено на рисунку.

2. На відрізку позначено чотири точки. На скільки частин вони розбивають цей відрізок?

3. Чи перетинаються пряма й відрізок (див. рисунок)?

▪ Робота учнів біля дошки

Підручник _____________________________________________________________ 

▪ Індивідуальна робота за картками 

Перевірити й оцінити кілька робіт за бажанням учнів.

Картка № 1

1. Накресліть відрізок AB, довжина якого дорівнює 8 см 8 мм. Позначте на ньому точку D так, щоб см 3 мм. Яка довжина відрізка DB?

2. На рис. 4 см, відрізок CB у 2 рази довший від відрізка AC. Знайдіть довжину відрізка AB.

Рис. 4

3. Назвіть усі відрізки, які зображено на рис. 5.

Рис. 5

Картка № 2

1. Накресліть на прямій довільний відрізок MN і позначте на ньому точку P. Скільки відрізків отримано? Назвіть їх.

2. Довжина відрізка MN дорівнює 32 см. Точки A і B належать цьому відрізку, причому точка B лежить між точками A і N, см, см. Знайдіть довжину відрізка AB.

3. На рис. 6 см, см. Знайдіть довжину відрізка BC.

Рис. 6

Розв’язання й відповіді до карток

Картка № 1

1. Див. рис. 7. мм, мм.

мм.

Рис. 7

2. (см).

см.

Відповідь: 75 см.

3. Відрізки AD, AB, AC, BC.

Картка № 2

1. Див. рис. 8. Отримано три відрізки: MP, PN, MN.

Рис. 8

2. Див. рис. 9. (см).

Рис. 9

Відповідь: 10 см.

3. , тоді ; (см).

Відповідь: 8 см.

■ VII. Підбиття підсумків уроку

▪ Фронтальне опитування

1. Що таке відрізок? Поясніть на прикладі.

2. Як виміряти довжину відрізка?

3. Які відрізки називають рівними?

■ VIIІ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

▪ Завдання для всього класу

Підручник _____________________________________________________________ 

Дидактичні матеріали ____________________________________________________

▪ Індивідуальне завдання 

Накресліть відрізок AB, довжина якого дорівнює 9 см 6 мм. Позначте на ньому точку K так, щоб мм. Чому дорівнює довжина відрізка AK?

Розв’язання

Виконаємо рис. 10. мм, мм.

мм.

Рис. 10

Відповідь: 7 см 1 мм.

 

doc
Додано
13 грудня 2018
Переглядів
397
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку