5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Виховання патріотизму на уроках інформатики, добірка матеріалів

Про матеріал

Одним з завдань вчителя на уроці є виховання інтересу до навколишнього світу, емоційної чуйності на події суспільного життя, повагу до історії народу, захоплення творами народної творчості, любові до природи, формування духовних цінностей, усвідомлення себе учасником державотворчих процесів та почуття відповідальності за них, зародження і розвиток патріотичних почуттів у школярів. Все це визначає майбутнє всієї української нації та Української держави.

Перегляд файлу

Виховання патріотизму на уроках інформатики

Модель патріотичного виховання школярів на уроках інформатики допомагає забезпечити цілеспрямоване формування у підлітків активної позиції, сприяти включенню їх у вирішення суспільних завдань, створювати умови для розвитку у них звички діяти відповідно з національними інтересами України.

Історично склалося так, що патріотизм став однією з найбільш яскравих рис характеру українців. Українському патріотизму притаманні свої особливості:

• висока гуманістична спрямованість;

• віротерпимість;

• соборність і законослухняність;

• потреба українців до колективного життя;

• особлива любов до рідної природи.

Кінцевим результатом реалізації моделі патріотичного виховання повинні стати духовне і культурне зростання школяра, громадянська позиція та патріотичне усвідомлення себе як громадянина вільної  країни, гідних нащадків рідної  історії, культури, цінностей і традицій української держави, а також підвищенню їх соціальної активності.

Проблеми, з якими може зіткнутися педагог в реалізації даної моделі

Основною проблемою є відсутність достатнього обсягу методичної літератури з інформатики, що має патріотичне спрямування. У цьому випадку величезну роль відіграє наявність швидкісного доступу до мережі Інтернет та вміння знаходити необхідний матеріал у величезному морі інформації. У зв'язку з цим доводиться витрачати додатковий час на підготовку до уроків, самостійно вишукувати дані для завдань, постійно контролювати роботу учнів з пошуку інформації для дослідницьких проектів. У разі планомірної і безперервної роботи у педагога накопичується необхідна інформаційна база, яка в подальшому прибере ряд проблем. Але, у зв'язку з постійним розвитком суспільства і зміною міжнародної ситуації, дослідницькі роботи будуть незмінно вимагати пильної уваги вчителя, оскільки можливі виходи учнів на недостовірні мережеві джерела інформації.

Виникає необхідність сприяти формуванню духовно багатої, розвиненої, творчої особистості, справжнього громадянина України на уроках інформатики. Вирішення даної проблеми досягається за допомогою поєднання інноваційних технологій із дидактичним матеріалом, що має зміст патріотичного характеру.

http://mathemlib.ru/news/item/f00/s00/n0000042/pic/000003.jpgТак під час засвоєння теми «Історія розвитку обчислювальної техніки» особливу увагу учнів слід звертати на вклад українських учених у розвиток інформаційних технологій. А саме на такі факти:

Вперше у Радянському Союзі – саме в Києві – у 1951 році під керуванням професора С.О.Лебедєва було введено в експлуатацію ЕОМ (електронну обчислювальну машину);

http://2.bp.blogspot.com/--bWjX4KnDDQ/UiBPnT6mE6I/AAAAAAAAAB8/V-Y37rzHpFk/s1600/lebedev.jpg

Лебедєв Сергій Олексійович.

 Засновник вітчизняної обчислювальної техніки. Незалежно i паралельно з захiдними вченими він розробив принципи побудови електронних обчислювальних машин, що зберігали в пам'ятi програми i реалiзував їх з колективом своєї лабораторiї в Малiй електронно-лiчильнiй машинi "МЭСМ" (1949-1951). Вона була реалізована на 3500 тріодах і 2500 діодах, займала приміщення 60 м2, споживала з електромережі 25 кВт. 

    1952-1953 роках "МЭСМ" була найбільш швидкодіючою (3 тис. операцій у хвилину) і практично єдиною в Європі машиною, що знаходилася в постійній експлуатації. На ній вирішувались найважливіші науково-технічні завдання у галузі термоядерних процесів, ракетно-космічної, ліній електропередач, механіки, статистичного контролю якості.

    Понад 20 років С. О. Лебедєв працював в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки АН СРСР (у 1951 році — керівником лабораторії, з 1952 по 1974 рік — директором), де створив наукову школу в галузi суперкомп'ютерiв та спецiалiзованих обчислювальних машин для управління системами реального часу і обґрунтував основний напрям розвитку комп'ютерів цих класів — розпаралелювання обчислювального процесу. Пiд керівництвом С. О. Лебедєва було розроблено та створено 15 типiв комп'ютерiв: від перших лампових, що виконували лише сотні та тисячі операцій у секунду, до швидкодіючих машин на інтегральних мікросхемах з продуктивністю в мільйони операцій у секунду.

http://www.icyb.kiev.ua/file/img/MIR_1-copy.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-ADwSgvtzLaQ/UiBOW5bTFgI/AAAAAAAAABo/xcKVT6OJcg8/s1600/image440.jpg Український вчений В.М. Глушков   був   основоположником інформаційних технологій в Україні, засновник і директор Інституту кібернетики.  В цьому Інституті під його науковим керівництвом було розроблено ЕОМ "Киев" і першу в Україні та колишньому СРСР напівпровідникову керуючу машину широкого призначення "Днепр". Попередниками персональних комп'ютерів стали машини для інженерних розрахунків "Промінь" (1963), "Мир-1" (1966), "Мир-2" (1969), у яких було реалізовано запропоновану В. М. Глушковим ідею ступеневого мікропрограмного управління.

Катерина Логвинiвна Ющенко як засновник теоретичного програмування в Україні, стоїть поруч із В. Глушковим у першому ряду засновників Інституту кібернетики, з яким назавжди пов'язала своє життя. http://4.bp.blogspot.com/-eF5YYVylM_U/VS4czaxCGjI/AAAAAAAAAIk/AF-kXFsSHgg/s1600/Yshenko.jpgВона перша у СРСР доктор фізико-математичних наук, якій цей ступінь присуджено за роботи із програмування. Її життєвий шлях захоплює багатством ідей і майстерністю вченого, чуйністю педагога та невичерпним працелюбством.

      За сорок рокiв роботи в Iнститутi кібернетики iм.В.М.Глушкова Нацiональної академiї наук України нею створена широко вiдома в Українi i за кордоном наукова школа теоретичного програмування.

      Разом зi своїми учнями вона пiдняла теоретичне програмування на таку висоту, що наукова школа Катерини Логвинiвни Ющенко-Рвачової стала помiтною у свiтi.

Катерина Ющенко запропонувала та реалізувала на всіх вітчизняних ЕОМ першу мову програмування високого рівня – «Адресну мову», що включала засоби, які тільки через десятиліття з'явилися в інших мовах програмування, і вплинула на архітектуру  ЕОМ «Київ», «Дніпро» тощо.

       К.Ющенко - засновник теоретичного і прикладного програмування в Україні, серед її учнів понад 50 кандидатів та 14 докторів наук, автор понад 300 наукових праць, з них понад 20 монографій та навчальних посібників, п'ять книг видано у Франції, Німеччині, Угорщині, Чехословаччині та Данії; має 6 авторських свідоцтв, розробила вісім державних стандартів України. 

Діти, під керівництвом вчителя, з задоволенням шукають дані факти, готують повідомлення та створюють презентації по цій темі.

бушанські барельєфи фотоПри вивчені теми «Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси» варто звернути увагу на носії даних давніх слов'ян, способи передачі інформації. Використати цікаві факти.

«У селі Буша, що в Ямпільському районі на Вінниччині є барельєф, на якому зображено найдавніший малюнок. Барельєф являє собою шматок скелі з салурського пісковику. Знаходиться він на території дохристиянського скельного храму. Це чи не єдиний збережений дохристиянський храм у всьому світі.

Вік барельєфу точно встановити вчені не можуть. Деякі вчені датують епохою трипілля. Загалом можна сміливо сказати, що цьому зображенню мінімум тисяча років.

бушанські барельєфи фотоМи ніколи достовірно не дізнаємося, що хотіли наші пращури зобразити на цьому камені, але ми можемо сказати одне: наші пращури – одна з найдревніших та найрозвинутіших цивілізацій на нашій планеті.»

 

Або такі:«Археологічні знахідки свідчать, що руси не лише писали або малювали букви, але й видавлювали їх на дереві або березовій корі, втираючи фарби у вдавлені місця, щоб надовго зберегти написане. Є дані, що вже в IV ст. європейські вчені листувалися зі слов'янськими вченими, які використовували різноманітні шрифти. Все більше істориків висловлюють думку, що культура писемності у слов'ян існувала на 500 років раніше часів Кирила та Мефодія, які лише сприяли впорядкуванню та поширенню письма.»

http://apocalypse-2012.com/img/dar/runa3.jpghttp://journlib.univ.kiev.ua/img/part3-2.jpgСлов’яни використовували також руничні знаки (давні скандинавські письмена на камені), та вузелкове письмо, яким не писали, а передавали повідомлення за допомогою вузлів, пов’язаних на нитках, а вони вже були замотані в клубки – так звані книги. Звідси походить відоме висловлення – "вузелок на пам’ять".

 

http://extreme-survival.com/images/content/signal_fire.jpg
  Козаки створили оригінальну систему спостереження за появою загону татар – сигнальні маяки, фігури, піраміди, які являли собою самобутній світовий телеграф. На кожному такому маяку цілодобово вартувало по декілька козаків які мали осідланих коней. Помітивши ворога, вартові швидко запалювали на маяку солому чи смолоскипи. Побачивши вогонь чи дим на першому маяку, запалювали вогонь на інших. І сигнал тривоги швидко досягав до великих міст, кріпостей і укріплень, що давало можливість завчасно підготуватися до зустрічі ворога.

http://mankrda.gov.ua/upload/images/presentation/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C.jpg

 Поштові голуби і прагнення цих птахів до повернення в рідну голуб'ятню були добре відомі в Київській Русі. 

 

 

 

 

 

 

http://image.slidesharecdn.com/9-150216174744-conversion-gate02/95/9-6-638.jpg?cb=1424130548На уроках при ознайомлені з темою «Поняття про символи та їх кодування. Кодування та декодування повідомлень»  варто розповісти про те, що наші пращури, слов’яни застосовували "черти" і "рези", про які пізніше згадував болгарський письменник Храбр в оповіданні "Про письмена". Арабський письменник Ібн-Фадлан бачив написи по-руськи на уламках дерев.

http://demotivators.org.ua/d/demotivators.org.ua-238306-3.jpg

http://alico.if.ua/images/chto-takoe-runy.jpgУ Новгороді були знайдені берестяні грамоти, на яких писали про господарські та сімейні справи. Тексти на берестяних грамотах видавлювали за допомогою спеціального інструменту – стилоса. Мовою письмового спілкування у ті часи була глаголиця – стародавній слов’янський алфавіт, який замінив "рези" і "черти". Найдавнішою пам’яткою стародавніх слов’ян є "Велесова книга", яка містить події історії слов’янства з кінця ІІ ст. до н. е. до І ст. н. е.

http://filologukraine.ucoz.ua/_pu/0/55283247.jpgСлов’яни використовували також руничні знаки (давні скандинавські письмена на камені), та вузелкове письмо, яким не писали, а передавали повідомлення за допомогою вузлів, пов’язаних на нитках, а вони вже були замотані в клубки – так звані книги. Звідси походить відоме висловлення – "вузелок на пам’ять". Таке вузелкове письмо можна побачити на стінах храмів як орнаментальний узор поряд із ліками святих.

Версія, яка поширювалася протягом багатьох віків, ніби до введення Володимиром християнства Давня Русь не знала письма - це легенда. Наявність писемності у східних слов'ян - "не богом даної", а виробленої історично, зумовленої потребами суспільного розвитку ще до введення християнства на Русі - підтверджують і свідчення "самовидців" - іноземців, які побували у слов'янських краях, а також літописні записи й археологічні знахідки. Завдяки торгівлі зі стародавніми греками, праслов'яни могли вже в ті далекі часи ознайомитися з грецьким письмом.

Під час роботи з Клавіатурним тренажером доцільно проводити практичну роботу з введенням і редагуванням уривків з творів та віршів українських письменників про любов до Батьківщини, рідної мови, поваги до державних символів. Наприклад:

 

 


Рідна мова в рідній школі!

 Рідна мова в рідній школі!
Що бринить нам чарівніш?
Що нам ближче, і миліш,
І дорожче в час недолі?
Рідна мова! Рідна мова!
Що в єдине нас злива, —
Перші матері слова,
Перша пісня колискова.
Як розлучимось з тобою,
Як забудем голос твій
І в вітчизні дорогій
Говоритимем чужою?!
 

 

 

Краще нам німими стати,
Легше гори нам нести,
Ніж тебе розіп’ясти,
Наша мово, наша мати!
Ні! В кім думка прагне слова,
Хто в майбутнім хоче жить,
Той всім серцем закричить:
«В рідній школі рідна мова!»
І спасе того в недолі
Наша мрія золота,
Наше гасло і мета:
Рідна мова в рідній школі.

                        О. Олесь


 

 

 

 

Рідна мова

Вивчайте, любіть свою мову, 
як світлу Вітчизну любіть, 
як стягів красу малинову, 
як рідного неба блакить.

Нехай в твоїм серці любові 
не згасне священний вогонь, 
як вперше промовлене слово 
на мові народу свого.

Як сонця безсмертного коло, 
що кресить у небі путі, 
любіть свою мову й ніколи 
її не забудьте в житті

 

Ми з нею відомі усюди, 
усе в ній, що треба нам, є, 
а хто свою мову забуде, 
той серце забуде своє.

Вона, як зоря пурпурова, 
що сяє з небесних висот, 
і там, де звучить рідна мова, 
живе український народ.

Народ наш, трудар наш і воїн, 
що тьму подолав у бою. 
І той лиш пошани достоїн, 
хто мову шанує свою.

В. Сосюра


 


У рідному краї
Одна Батьківщина, і двох не буває, 
Місця, де родилися, завжди святі. 
Хто рідну оселю свою забуває, 
Той долі не знайде в житті.

У рідному краї і серце співає, 
Лелеки здалека нам весни несуть. 
У рідному краї і небо безкрає, 
Потоки, потоки, мов струни, течуть.

 

 

 

 

 

 

Тут мамина пісня лунає і нині, 
Її підхопили поля і гаї. 
Її вечорами по всій Україні 
Співають в садах солов'ї.

І я припадаю до неї устами, 
І серцем вбираю, мов спраглий води. 
Без рідної мови, без пісні, 
Без мами збідніє, збідніє земля назавжди.
М. Бакая


                 Прапор
Прапор — це державний символ 
Він є в кожної держави; 
Це для всіх — ознака сили, 
Це для всіх — ознака слави. 
Синьо-жовтий прапор маєм: 
Синє — небо, жовте — жито; 
Прапор цей оберігаєм, 
Він — святиня, знають діти. 
Прапор свій здіймаєм гордо, 
Ми з ним дужі і єдині, 
Ми навіки вже — народом, 
Українським, в Україні.
Н. Поклад


 

ЯК ТИ ЛЮБИШ УКРАЇНУ
— Як ти любиш Україну, 
Мій маленький друже?
— Нашу рідну Україну 
Люблю дуже, дуже!

— З Україною нікого 
В світі не боюся.
 

 

І щоранку я до Бога 
За неї молюся.

Щоб була щаслива, дуже, 
Щоб була багата. 
Я люблю її так дуже, 
Як маму і тата.
О. Лупій

 

Для практичної роботи «Пошук інформації і Інтернеті» можна підібрати цікаві запитання, пов’язані з унікальністю нашої країни. Діти шукаючи відповіді, дізнається цікаві факти про свою Батьківщину,  підвищують загальну ерудицію. Наприклад такі:

1)Яка станція метро являється найглибшою у світі? Яка її глибина?

(Найглибшою у світі станцією метро є станція «Арсенальна». Вона проходить на глибині 105 м) 

2) Що таке трембіта?

(Трембіта – український духовний інструмент, найдовший в світі)

3) Ким і коли був винайдений перший рамковий вулик?

(Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 р. Петром Прокоповичем)

4) Де знаходиться географічний центр Європи?

(В Україні, в містечку Рахові, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географічний центр Європи)

5) Хто такий Юрій Будяк?

(Під час англо-бурської війни в 1899-1902 рр. командир одного з загонів бурів, українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 р. Юрій працював в уряді Української Народної Республіки. В 1943 р. Юрій Будяк помер в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали Вінстон Черчилль.)

6)  На яку літеру в українській мові починається найбільша кількість слів?

(В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру «П»)

7) Яка літера в українській мові найменш уживана?

 (Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера «Ф»)

8) Яке слово в українській мові є найдовшим? 
(Найдовшим словом в українській мові, що містить тридцять літер, є "дихлордифенілтрихлорметилметан" — назва одного з пестицидів. )

9) що таке Гутин Томнатик

(Гутин Томнатик — гора в Українських Карпатах, одна з найвищих в нашій країні, яка розташована в межах Чорногірського хребта на Закарпатті. Поширена версія, що незвичайна її назва походить з уже зниклої дакійської мови і означає “сивий верх”.)

10) Яке справжнє ім’я українського поета, прозаїка Івана Багряного?

 (Іван Павлович Лозов’ягін.)

11) Що вивчаше ім’я?

12) Скільки разів зустрічається ваше прізвище в Інтернеті?

А для практичної роботи «Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей» при вивчені теми «Мультимедіа» можна зробити цікаву добірку фотографій стародавніх замків України. Дати невеличкі коментарі до зображень. Для прикладу така добірка:

Замок в Кам'янці-Подільському

Замок в Кам'янці-ПодільськомуКам'яний замок був зведений литовськими князями Коріатовичами, проте фортеця на цьому місці існувала ще за часів Київської Русі.

 

 

 

Хотинський Замок

Хотинський ЗамокХотинська фортеця - спорудження

X - XVIII століть. До Х століття укріплення виглядало як типове мисове городище. Кам'яна ж споруда відноситься до часів

Галицько-волинського князівства і пов'язана з князеві Данилом Галицьким.
 

Генуезька фортеця в СудакуГенуезька фортеця в Судаку

Судакська фортеця - споруда, розташована на кримському півострові, побудована генуезцями як оборонний пункт. Вон розташовується на території площею в 30 гектарів. Біля  південної і східної сторін фортеці знаходяться прямовисні гори,які виходять до моря, а із заходу і північного сходу фортеця залишалася важкодоступною імовірно внаслідок розташованого там рову.

Олеський замок

Олеський замок

Олеський замок - архітектурна пам'ятка, що є однією з прадавніх споруджень Галичини - частини територій західної України. Замок відомий ще і тим, що тут на початку XVII століття служив батько Богдана Хмельницького, а в 1629 році в нім був народжений майбутній король Речі Посполитої.

 

Замок ШенборнЗамок Шенборн

Замок був побудований графом Евріном Фрідріхом Шенборн-Бухгаймом в п'ятирічний період з 1890 року. Замок Шенборн був побудований з оригінальним символічним числом вікон - 265, що відповідає кількості днів в році, 52 димарями, кількість яких співпадає з кількістю тижнів в році і 12 входами, символізуючими кількість місяців в році. Сьогодні в замку знаходиться санаторій «Карпати».

 

Замок в Мукачеві

Замок в МукачевіМукачівський замок, або як його ще називають - Паланок, побудований на високій вулканічній горі високій в 68 метрів. Перші письмові згадки про замок зустрічаються вже в XI столітті, проте точна дата зведення споруди не відома.

 

Підгорецький замок

Підгорецький замокПідгорецький замок - палац, побудований в стилі епохи відродження і поєднує в собі риси як замку, так і військової споруди. Будівництво, почате в 1635, тривало 5 років. Підгорецький палац по праву можна вважати одним з прекрасних замків Східної Європи.

 

Білгород-Дністровський замок

Білгород-Дністровський замокБілгород-Дністровська фортеця - історична пам'ятка. Фортеця була зведена в період, коли місто Білгород-Дністровський знаходився у володінні болгар. Замок обнесений стінами, загальною довжиною в 2,5 км. В замку налічувалися  34 вежі, які були побудовані через кожні 40-45 метрів. А своїми розмірами Білгород-Дністровський замок перевершує усі інші оборонні спорудження України.

Форт біля села Тараканів

Тараканівський фортТараканівський форт був споруджений для оборони західних рубежів царської Росії під містом Дубно. Форт був побудований у формі ромба із сторонами довжиною до 240 метрів. Зовні його оточили глибоким ровом і потужними стінами. Уперше Тараканівський форт як оборонна будова воєнно-стратегічного значення був випробуваний під час Першої світової війни.

 

Острозький замок

Острозький замокОстрозький замок розташований на пагорбі, де раніше знаходилося староруське зміцнення з дерева, зруйноване в 1241 році. В період XIV - XVII віків замок був родовим маєтком князів Острозьких. Замок складається з двох веж - Мурованої і Круглої, а також Богоявленського собору і надвратної дзвіниці.

 

Одним з завдань вчителя на уроці є виховання інтересу до навколишнього світу, емоційної чуйності на події суспільного життя, повагу до історії народу, захоплення творами народної творчості, любові до природи, формування духовних цінностей, усвідомлення себе учасником державотворчих процесів та почуття відповідальності за них, зародження і розвиток патріотичних почуттів у школярів. Все це визначає майбутнє всієї української нації  та Української держави.

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Виноградна Світлана Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
5 січня 2018
Переглядів
7035
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку